Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

22. februar 2021

Udgående

 • Til Aabenraa Kommune: Information vedr. tyske deponier
  99362/21

19. februar 2021

Indgående

 • Fra Fredericia Dagblad - modtaget afgørelser jf Jordforureningsloven - Alrøvænget 2, Fredericia mfl, som efterspurgt
  95474/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Accept af anmeldt anvendelse
  95759/21
 • Svar til Sydtrafik.pdf
  94780/21
 • Henvendelse - transportminister.pdf
  94779/21
 • Sagsfremstilling og beslutning ændring af vedtægter pr. 1.1.22.pdf
  94781/21
 • Oversigt ændringer Sydtrafiks vedtægter pr 01-01-2022.docx
  94778/21
 • SV: Ændrede vedtægter for Sydtrafik.
  94777/21
 • Henvendelse Ustykning med jordforurening
  95049/21
 • 20212015_Ændringskort.pdf
  95052/21
 • 20212015_Oversigtskort_ortofoto.pdf
  95050/21
 • Jordforurening_2006751-696t.pdf
  95048/21
 • 20212015_Måleblad.pdf
  95053/21
 • 20212015_Skematisk redegørelse.pdf
  95051/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ
  94625/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse af boligejendom,A C Møllersvej 3, 7100 Vejle.pdf
  94756/21
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Nye analyser fra boring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  95792/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmeldelse om anvendelse af restprodukt på Trekroner 2A, 6392 Bolderslev
  95758/21

Udgående

 • Til Fredericia Dagblad - Vedlagt afgørelser jf Jordforureningsloven - Alrøvænget 2, Fredericia mfl, som efterspurgt
  95437/21
 • Til Fredericia Dagblad - Vedlagt orientering til grundejere om indledende undersøgelser - Alrøvænget 2, Fredericia mfl, som efterspurgt
  95435/21
 • Til Odense Kommune, Kommentarer til supplerende undesøgelse, Bogensevej 39 m.fl. , 5270 Odense N
  95147/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Samsøvej 11, 7000 Fredericia.pdf
  94972/21
 • Til borger - orientering om indledende undersøgelse - Samsøvej 9, 7000 Fredericia.pdf
  94973/21
 • Til Vejle Kommune - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - matr.nr. 7000bs Vejle Bygrunde.pdf
  94902/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. ansøgning om §8 tilladelse til etablering af Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia
  95102/21
 • Til Vejdirektoratet: Bilag - Kortbilag til Udgår efter oprensning.pdf
  95761/21
 • Til Vejle Kommune - V1-høring - matr.nr. 7000bs Vejle Bygrunde.pdf
  94900/21
 • Til Vejdirektoratet: Udgår efter oprensning (7000u St. Darum By, Darum).pdf
  95760/21
 • Til borger - Henvendelse og forurening på Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø
  94496/21
 • Til Vores Elnet, V1-høring med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl., 5260 Odense S.
  95519/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 42, 5270 Odense N.pdf
  95121/21
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. del af matr. nr. 7000u St. darum By, Darum ved KM 13,3, 6740 Bramming
  95762/21
 • Til Amgen: Sv: Vedr.: Medicinrådets ny rekommandation og behandlingsvejledning for PCSK9-hæmmere
  95329/21
 • Til Varde Kommune - besvarelse af: HØRING vedr. ansøgning om landzonetilladelse til en maskinhal ved Alslev Møllevej 12, 6800 Varde
  94350/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. ansøgning om §8 tilladelse til etablering af Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia
  95096/21
 • Til Larsen og Ibsen, V1-høring med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl., 5260 Odense S.
  95527/21
 • Til HI3G Denmark ApS, V1-høring med bilag, Sivmosevænget 3 m.fl., 5260 Odense S
  95530/21
 • Til projekt: godkendt udsættelse til 2021 pga corona
  95088/21

18. februar 2021

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Supplerende mail med oplysninger og spørgsmål ifm. oplæg til poreluftundersøgelse, Havnegade 12-14, 5000 Odense C
  94213/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Miljøvagtens tilsynsnotater fra brand i skovmaskine ved Mosevej 20, 6340 Kruså, matr. nr. 371, Holbøl Ejerlav, Holbøl
  93846/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Ikke mulighed for påbud ifm. brand i skovmaskine ved Mosevej 20, 6340 Kruså, matr. nr. 371, Holbøl Ejerlav, Holbøl
  93844/21
 • fra haderslev kommune : Aabenraavej 16, Haderslev
  94022/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_17.pdf
  93664/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_16.pdf
  93660/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_19.pdf
  94205/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_20.pdf
  94340/21
 • Fra SVS - respons til evaluering af postkasse praksiskontakt@rsyd.dk - svarfrist senest den 23-02-2021, kl. 10
  94368/21
 • Fra borger - svar på forespørgsel fra regionen
  93840/21
 • Danske Regioners høringssvar vedr. NKR om seponering af og fortsat behandling med inhalationssteroid til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom
  93564/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_15.pdf
  93588/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Svar vedr. OM-rapport på østkystvejen 40
  93765/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020_ 3, matr nr 13 Ølufgård, V. Nebel
  93582/21
 • Dialog med journalist fra Frederica Dagblad - indledende undersøgelser på Alrøvænget, Vejrøvænget, Hjarnøvej og Læsøvej, Fredericia
  95368/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_18.pdf
  94203/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - OM-oprensnigsrapport 2001.pdf
  93770/21
 • Høring - udkast til bekendtgørelse om obligatorisk registrering af tv-overvågning
  93505/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_7.pdf
  93595/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_9.pdf
  93597/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_8.pdf
  93596/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_1.pdf
  93589/21
 • Fra Amgen: Vedr.: Medicinrådets ny rekommandation og behandlingsvejledning for PCSK9-hæmmere
  95335/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  94411/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. jeres bemærkninger til udkast til tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Vejrøvænget 8
  94976/21
 • Fra Statslig myndighed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  94414/21
 • Fra koordinationsgruppen - respons på udpegning på deltagelse i gruppen fra RSD
  94351/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_5.pdf
  93593/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_13.pdf
  93605/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_10.pdf
  93599/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_4.pdf
  93592/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_3.pdf
  93591/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_14.pdf
  93606/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_11.pdf
  93600/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_12.pdf
  93602/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_2.pdf
  93590/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - situationsplaner til OM-rapport 2001.pdf
  93774/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Skads3m_6.pdf
  93594/21

Udgående

 • til Haderslev kommune bemærkninger til §8 ansøgning: Aabenraavej 16, Haderslev
  94176/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fangelvej 72, 5672 Broby.pdf
  93410/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: V1-varsling med 2 ugers høringsfrist, Fangelvej 72, 5672 Broby
  93408/21
 • Til borger, V1-høring, Fangelvej 72, 5672 Broby.pdf
  93409/21
 • Til DMR, Vedr. vurdering af restforurening under ny garage, Gl Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  93278/21
 • Til Odense Kommune, mailkorespondence omkring Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  92988/21
 • Til Odense Kommune, Mail omkring videre forløb, Bogensevej 39, Banevænget 4, 5270 Odense N
  92968/21
 • Til DMR, OK til undersøgelsesoplæg, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  93025/21
 • Afg_END-spild fra 98MOV002.pdf
  92873/21
 • Afgørelse om kortlægning af restforurening efter spild ved 98MOV002, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  92872/21
 • kortbilag spild 98MOV002.pdf
  92874/21
 • 2020-0533-25 210209 §8 ansøgning_med bilag.pdf
  94178/21
 • VS: Aabenraavej 16, Haderslev
  94177/21
 • Til DMR: Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020 - mail 9 af 9
  93146/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Allerup Bygade 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  93475/21
 • SVtil Ejendomsmægler : Lokalitetsnr. 479-81178 - Langgade 5, 5874 Hesselager
  93249/21
 • Til borgere: Bilag til V2-varsel - 543-07501 Endelig rapport grundejer rapport - Nabo Vestergade 38.pdf
  94223/21
 • Til DMR: Svar vedr, Dalumvej 62 - mail 2 af 9
  93121/21
 • Til Borger: Svar Østkystvejen 40, 6440 Augustenborg
  93536/21
 • Til DMR: Dalumvej 60, Odense
  93217/21
 • Til Borger: Supplerende vedr. Østkystvejen 40, 6440 Augustenborg
  93780/21
 • Til Palle Staal Ejendomme Aps.:Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling, matr. nr. 1ai Fårupgård, Jelling - 617-00021 V2 UDKAST.pdf
  93397/21
 • Til Vejle Kommune: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling, matr. nr. 1ai Fårupgård, Jelling
  93427/21
 • Til DMR: Supplerende svar vedr. Dalumvej 60, Odense
  93220/21
 • Til Palle Staal Ejendomme Aps: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling, matr. nr. 1ai Fårupgård, Jelling - Høring 617-00021.pdf
  93391/21
 • Til DMR: Svar vedr. Dalumvej 62, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  93116/21
 • Til borger: Bilag til V2-varsel - 543-07501 Endelig rapport grundejer rapport - Vestergade 38A.pdf
  94236/21
 • Til DMR: Dalumvej 62, Odense, matr.nr 1bd - 461-00116 - mail 1 af 9
  93120/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ.pdf
  93473/21
 • Til borger, V1-høring, Allerup Bygade 25, 5220 Odense SØ.pdf
  93477/21
 • Til Danske Regioner
  93683/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 4 af 9
  93129/21
 • Til borgere, V2-varsel med bilag vedr. Vestergade 38, 6500 Vojens.pdf
  94221/21
 • Til borger, V2-varsel med bilag vedr. Vestergade 38a, 6500 Vojens.pdf
  94233/21
 • Til borger, V1-høring, Allerup Bygade 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  93478/21
 • Til Fredericia Kommune: Høringssvar nr. 2 til Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Vejrøvænget 8
  93911/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 6 af 9
  93138/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 5 af 9
  93136/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 3 af 9
  93124/21
 • Til LOKA Aps, V1-høring med bilag - Ulvehavevej 42 og 44, 7100 Vejle.pdf
  94049/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 8 af 9
  93142/21
 • Til DMR: vedr. Dalumvej 62 - mail 7 af 9
  93140/21
 • Til DMR: Vedr. Dalumvej 60, Odense
  93205/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Allerup Bygade 25, 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  93479/21
 • Til borger: Bilag til afgørelse - 543-07501 Endelig rapport grundejer rapport - Nabo Vestergade 36 (002).pdf
  94228/21
 • Til Sønderborg Kommune: Efterlysning af OM-oprensningsrapport. Østkystvejen 40, 6440 Augustenborg
  93758/21
 • Til Borger, Afgørelse om Vestergade 36, Vojens ikke kortlægges - bilag.pdf
  94226/21
 • Fra Borger, kvitteringsbrev for modtaget ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Gartnervænget 37, 5240 Odense NØ
  94628/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtaget ansøgning om undersøgelse af boligejendom, A C Møllersvej 3, 7100 Vejle
  94765/21

17. februar 2021

Indgående

 • Opstartsmøde (230221) - udkast til evalueringsdesign og dagsorden
  92933/21
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Vedr. vurdering af undersøgelse, Vestergade 24-28 børkop
  92666/21
 • Fra DMR, Revideret undersøgelsesoplæg, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  92920/21
 • Fra DMR, Revideret undersøgelsesoplæg, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  92921/21
 • Fra rådgiver: Oplæg til undersøgelse forud for byggeri på delvis V2-kortlagt ejendom, Engelsholmvej 6, 7182 Bredsten
  92569/21
 • Bilag fra rådgiver: Oplæg til undersøgelse på Engelsholmsvej 6, 7182 Bredsten
  92571/21
 • Ang. screeningsafgørelse af ansøgt område ved Kliplev
  91878/21
 • Sv: vedr. påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening fra spild af Avtur Jet A1 v. WOB syd for Vej 3 (MST Id nr.: 2626545)
  91850/21
 • Fra Nordfyns Kommune, § 8 tilladelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  92915/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spild og delvis oprensning efter færdselsuheld på Sønderjydske Motorvej E45
  91567/21
 • Bilag fra Aabenraa Kommune: Tilsynsrapport fra færdselsuheld på Sønderjydske Motorvej E45
  91570/21
 • Bilag fra Aabenraa Kommune: Tilsynsrapport fra færdselsuheld på Sønderjydske Motorvej E45
  91129/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spild og oprensning efter færdselsuheld på Sønderjydske Motorvej E45
  91128/21
 • fra rådgiver Aabenraavej 16, Haderslev
  92507/21
 • 2020-0533-25 210209 §8 ansøgning_med bilag.pdf
  92508/21
 • Fra Haderslev kommune : Oplæg til forureningsundersøgelse - Aabenraavej 16, 6100 Haderslev
  92505/21
 • Telefonhenvendelse Ringivevej 88, Give
  92274/21
 • Erklæring Nyt OUH 4. kvt. 2020.pdf
  91947/21
 • Fra Revisor: SV: Ny version af bilag 2 uploaded til sharepoint
  91944/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr 13 Ølufgård, V. Nebel
  91682/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om kosmetisk tatovering
  93156/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  92731/21
 • Fra kommuner: referat af fællesmøde
  93964/21
 • Fra borger - Nyt graveområde for sand grus og sten Røllum
  92669/21
 • Fra DMR: Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  93083/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  91811/21
 • Fra borger. VS: Jordforureningsatt. Havkrogen 5, 6064 Jordrup
  92422/21
 • Fra EDC: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på Beddingen 57, 7100 Vejle - en del af lok. 631-­00296
  92073/21
 • VS: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe om "Børn og unge som pårørende"
  91459/21
 • Fra WSP: VS høringssvar: Ang. screeningsafgørelse af ansøgt område ved Kliplev
  91951/21
 • Fra BV A/S: Indberetning 2020, matr nr Ølufg13_2.pdf
  91687/21
 • Fra borger. VS: Jordforureningsatt. Havkrogen 5, 6064 Jordrup
  91745/21
 • Fra EDC: "FORSP.: Vedr. lok. 631-­00296 - yderligere information for Beddingen 57, 7100 Vejle"
  90930/21
 • SV: Ansøgning til uddannelsespuljen - svar på spm. 2
  92304/21

Udgående

 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Regionens bemærkninger til resultat af undersøgelse, Vestergade 24-28 børkop
  92667/21
 • Til borger, V2-afgørelse, Julianehåbvej 69, 6360 Tinglev.pdf
  92521/21
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Nørreløkke 45, 5400 Bogense.pdf
  91937/21
 • Til Borger, Kortbilag, Nørreløkke 45, 5400 Bogense.pdf
  91939/21
 • Til NFK, Udgår inden kortlægning, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  91936/21
 • [Sagsnr.:21/4168] dynamictemplate, version 2.6.019
  91229/21
 • Til Nordfyns Kommune, Høringssvar til varsel om påbud om undersøgelse på Åbakkevej 1, 5462 Morud
  90986/21
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS, V2-høring, Seebladsgade 12, 5000 Odense C.pdf
  90929/21
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Seebladsgade 12, 5000 Odense C.pdf
  90931/21
 • Til orientering: V2-varsling af Seebladsgade 12, 5000 Odense C
  90928/21
 • Model til brug for risikovurdering og prioritering af forurenede.pdf
  90964/21
 • Til Naturstyrelsen - Afgrænsning af OSD i Svendborg by.pdf
  90962/21
 • Til Nordfyns Kommune, §8-høringssvar, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  90546/21
 • Til Aabenraa Kommune, Ejendom udgår inden kortlægning, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  90386/21
 • til SDU
  91055/21
 • Til EDC: Vedr. fremsendelse af materiale på Beddingen 57, 7100 Vejle - en del af lok. 631-­00296
  91965/21
 • Til Skat, Varde Kommune, Grærup Vandværk: Kopi af V2 afgørelse
  92356/21
 • Til EDC. SV: 631-­00296 - yderligere information
  90254/21
 • Svendborg - Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033" - råstofinteresser
  90596/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, matr. 93 Middelfart Markjorder
  92582/21
 • Til MST: Høringssvar til varsel af undersøgelsespåbud efter spild af Avtur jet A1, 1. februar 2021. (MST Id nr.: 2584639)
  91349/21
 • Til Miljøstyrelsen, Region Syddanmark bemærkninger til forslag til OSD revision på Fyn (MST Id nr.: 2503516)
  90963/21
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer, der udgår inden kortlægning, lok. 410-81325
  92611/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 29, 5240 Odense NØ.pdf
  90102/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening på Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  92646/21
 • SV: vedr. positivlisten
  91971/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 29, 5240 Odense NØ.pdf
  90101/21
 • Til Park Street Nordicom AS, V1-kortbilag, høring, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf
  91667/21
 • Til Park Street Nordicom AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf
  91665/21
 • Til Palle Staal Ejendomme Aps.:Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling, matr. nr. 1ai Fårupgård, Jelling - 617-00021 Fårupgårdvej 3, Jelling
  93412/21
 • Til Park Street Nordicom AS, V1-høring, Svendborgvej 275, 5260 Odense S.pdf
  91666/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 Varsel
  92315/21
 • Til boger -Afklarende spørgsmål vedr. grusgravsområde, Seest -Vranderupvej 57, 6000 Kolding
  90107/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Strandholtvej 43, 5270 Odense N.pdf
  90403/21
 • Til EDC: Vedr. fremsendelse af materiale, der vedrører Beddingen 47-59, 7100 Vejle - mail nr. 2
  92126/21
 • Til MST: høringssvar:til varsel af afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud (MST Id nr.: 2619489)
  92644/21
 • Til EDC: Vedr. fremsendelse af materiale vedrørende Beddingen 47-59, 7100 Vejle - mail nr. 3
  92138/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandholtvej 43, 5270 Odense N.pdf
  90404/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, matr. nr. 30fg Middelfart Markjorder
  92599/21
 • Til EDC: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på Beddingen 57, 7100 Vejle - en del af lok. 631-­00296
  92111/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 43, 5270 Odense N.pdf
  90402/21
 • Til grundejer, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  90312/21
 • Til borger. SV: Jordforureningsatt. Havkrogen 5, 6064 Jordrup
  91751/21
 • til projekthaver
  91627/21
 • Til MST: vedr. påbud om undersøgelse af jord- og grundvandsforurening fra spild af Avtur Jet A1 v. WOB syd for Vej 3
  91859/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Østre Hougvej 70 og 74, 5500 Middelfart, Matr. 93 og 30fg Middelfart Markjorder - udgår inden kortlægning
  92616/21
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  91812/21
 • Til borger - vedr,Høringssvar - Forslag til Råstofplan 2020 Rølllum
  91144/21

16. februar 2021

Indgående

 • §8 Ansøgning Grejsdalsvej 390.pdf
  91064/21
 • RE: Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  91062/21
 • Råstofplan graveområde ved matr. 10a.PNG
  90746/21
 • Prøveudtagning, oversigt - Østergade 26, Egtved.pdf
  92472/21
 • AR-21-CA-21013858-01.pdf
  92473/21
 • fra Rådgiver :dokumentation for undersøgelse af delareal Østergade 26, Egtved, Byggesag nr. 02.34.02-P19-1072-20 - Udvidelse af autoværksted
  92471/21
 • Bilag fra Svendborg Kommune: Plan tegning garage
  89625/21
 • Bilag fra Svendborg Kommune: Snit tegning af garage med materialebeskrivelse
  89627/21
 • Bilag fra Svendborg Kommune: Måleblad med matrikulære ændringer 2020
  89626/21
 • Fra Svendborg Kommune: forespørgsel om §8-pligt grundet matrikulære ændringer for Wandalsparken 62, 5700 Svendborg
  89624/21
 • Fra Niras og Esbjerg Kommune, Orientering om. miljøundersøgelser på transformatorstation matr. 486d,
  89024/21
 • Fra borger - Uanmeldt borearbejde på grund - Hjarnøvej 10, Frederica
  88725/21
 • Varselsbrev.pdf
  91029/21
 • 2020-12-21 Dokumentationsrapport for spildoprensning (T42 voldventil) 20112 rev.pdf
  91028/21
 • afgørelse.pdf
  91030/21
 • Varsel af afgørelse om ikke at meddele oprensningspåbud (MST Id nr.: 2619489)
  91021/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Oversigtskort med kilder
  88508/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Mailkorrespondance med tidl. sagsbehandler. Arealer omfattet af OFV-indsats og §8 ved nedrivning og fjernelse af bygninger og belægning - Havnegade 12-14, Odense C
  88506/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Undersøgelsesrapport 10-01-2020.pdf
  88505/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Oplæg til undersøgelse af poreluft forud for §8-tilladelse i byggefelter (04-02-2021), Havnegade 12-14, Odense inkl. bilag
  88512/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Oversigtskort fra mgk
  88509/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Havnegade 12-14 Oversigtskort
  88511/21
 • Bilag fra Odense Kommune: Placering af nye og gamle 30.000 liters olietanke
  88507/21
 • Fra Odense Kommune: §8-ansøgning om nedrivning og fjernelse af belægninger, indsats over for overfladevand (mail 1/2)
  88504/21
 • ?? Du er inviteret til Discover #4!
  91746/21
 • Fra DGE: Rapporter - Davinde Bygade 1 og 1B, 5220 Odense SØ - rapporter
  89922/21
 • Fra RG Grus og Jord Aps: Indberetning 2020, Almind
  88974/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Langtvedvej 4A, 5540 Ullerslev - Grundejerrapport.pdf
  88938/21
 • Fra borger Telefonhenvendelse Nørregade 15, 6100 Haderslev
  89826/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Langtvedvej 4A, 5540 Ullerslev - Teknisk rapport.pdf
  88921/21
 • Fra Danske Regioner
  88430/21
 • referat skriflig votering 21.1.-4.2.2021
  88472/21
 • Fra borger. VS: Forureningsoplysninger på en ejendom Vemmenæsvej 24, Tåsinge, 5700 Svendborg
  89855/21
 • FRa BV A/S: Indberetning for jordtilførsel, 2020, matr nr 2a Hesselmed Hgd, Ål
  88947/21
 • Fra borger. VS: Lokalitetsnr. 479-81178 - Langgade 5, 5874 Hesselager
  89863/21
 • Fra DGE: Bilag - rapporter - Teknisk Rapport - Davinde Bygade 1 og 1B, 5220 Odense SØ, lok.nr. 461-81497.pdf
  89928/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  89707/21
 • Fra DGE: Bilag - rapporter - Grundejerdel - Davinde Bygade 1 og 1B, 5220 Odense SØ, lok.nr. 461-81497.pdf
  89923/21
 • Fra borger. SV: Nørregade 15, Haderslev
  90293/21
 • Fra EDC. VS: 631-­00296 - yderligere information
  90248/21
 • Fra Kolding Kommune: :Svar vedr orientering vedrørende jord til DK Råstof ApS, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  90967/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Indvindingsoplandspartikler og grundvandsdannede partikler (MST Id nr.: 2622602)
  90837/21
 • Fra borger - BIRKENDE BY
  90743/21
 • Fra borger. Telefonhenvendelse, Nørregade 15a, Haderslev
  90265/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning om §8 tilladelse til etablering af Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia
  95089/21
 • Fra Frederivia Kommune: Ansøgning om §8 tilladelse til etablering af Havnehus på Møllebugtvej 5A, 7000 Fredericia
  95084/21

Udgående

 • til haderslev kommune: Oplæg til forureningsundersøgelse - Aabenraavej 16, 6100 Haderslev
  89873/21
 • Til DMR, Spørgsmål og svar, Adelgade, Kolding: Spørgsmål til udbud
  89704/21
 • Til COWI, Spørgsmål og svar, Adelgade, Kolding: Spørgsmål til udbud
  89702/21
 • Til Nyborg Kommune, Jordforurening, Assensvej 11, Ørbæk, lok: 450-81310
  89172/21
 • Til Borger, Ingen kortlægning efter oprensing.pdf
  89175/21
 • Til borger - Svar - Uanmeldt borearbejde på grund - Hjarnøvej 10, Fredericia
  88767/21
 • Til Odense Kommune, Svar på mail om nyt §8-projekt, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  88755/21
 • Til DMR: SV: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 3 (sidste del)
  88207/21
 • Til DMR: SV: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 3 (sidste del)
  88199/21
 • Til DMR: SV: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 2
  88206/21
 • Til DMR: SV: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 2
  88198/21
 • Til DMR: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 1
  88204/21
 • Til DMR: Svar på aktindsigt, Dallundvej 11, 5471 Søndersø - del 1
  88197/21
 • Til Colliers: Svar vedr. Viddingherredsgade 26A, Tønder
  88665/21
 • Til Borger, Lindavænget 12, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90031/21
 • Til friskole - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Langtvedvej 4a og 4b, 5540 Ullerslev.pdf
  88951/21
 • Til Borger, Lindavænget 5, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90021/21
 • Til Borger, BILAG til afgørelse, Grundejerrapport vedr. 479-00571 Gerritsgade 23, 5700 Svendborg.pdf
  90050/21
 • Til borger: Høring V2-kortlægning m bilag, 621-81132, Herredsvejen 41-43, Lunderskov.pdf
  89733/21
 • Til Borger: Svar på telfonhenvendelse vedr. Davinde Bygade 1
  88544/21
 • Bilag vedlagt alle breve akt 106-122, Grundejerrapport vedr. 450-81304 Sofienbergvej 1B, 5800 Nyborg m.fl.pdf
  90037/21
 • Til Borger, Lindavænget 6, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90022/21
 • Til Borger: V2-høring, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ.pdf
  89933/21
 • Til Grevelund ejendomme, Sofienbergvej 1b, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90036/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88769/21
 • Til Borger, Sofienbergvej 5, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90035/21
 • Til Borger, V2-varsel med bilag vedr. Sofienbergvej 1C, 5800 Nyborg.pdf
  90017/21
 • Bilag til mail til kommunen og SKAT: Teknisk rapport vedr. 450-81304 Sofienbergvej 1B, 5800 Nyborg m.fl .pdf
  90041/21
 • Til Borger, Lindavænget 3, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90019/21
 • Til Grundejerforeningen Lindavænget, fællesarealet udgår af kortlægning.pdf
  90032/21
 • Til borger Telefonhenvendelse Nørregade 15, 6100 Haderslev
  89832/21
 • Til friskole - UDKAST til V2-kortbilag Langtvedvej 4a og 4b, 5540 Ullerslev.pdf
  88959/21
 • Til Skat, Varde Kommune og Vejers strand Vandværk: Kopi af V2 varsel
  89267/21
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
  89931/21
 • Til Borger, Lindavænget 7, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90023/21
 • Til Borger, Lindavænget 8, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90026/21
 • Til borger - V2-afgørelse Kosterslevvej 88. 5471 Søndersø.pdf
  89827/21
 • Til Borger, Sofienbergvej 7, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90034/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ.pdf
  89939/21
 • Til Nyborg Kommune, og SKAT: Fremsendelse af teknisk rapport vedr. undersøgelse af Lindavænget 2-12 og Sofienbergvej 1B-7, 5800 Nyborg
  90039/21
 • Til Borger, Lindavænget 4, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90020/21
 • Til Borger: Svar vedr. kortbilag Mosevej 16
  88156/21
 • Til kolding kommune: Kopi af Høring V2-kortlægning + Rapport; 621-81132,. Herredsvejen 41, 6680 Lunderskov
  89746/21
 • Til DMR: Svar vedr. Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  90003/21
 • Til DMR: Svar vedr. Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  90008/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88716/21
 • Til borger. Vemmenæsvej 24, Tåsinge, 5700 Svendborg
  89860/21
 • Til Odense Kommune: Orientering vedr. Davinde Bygade 1, 5220 Odense SØ
  89956/21
 • Til Borger, Lindavænget 2, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90018/21
 • Til borger - V2-kortbilag Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø.pdf
  89835/21
 • Til NCC Industry A/S og Faaborg Midtfyn Kommune: Meddelelse af påbud, Rolighed Grusgrav
  89329/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88702/21
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V2 afgørelse
  89947/21
 • Til Borger, Lindavænget 10, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90028/21
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens udtalelse til oplæg til miljøteknisk undersøgelse på Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  90044/21
 • Til borger, Gerritsgade 23, 5700 Svendborg udgår inden kortlægning.pdf
  90048/21
 • Til Borger, V2-varsel med bilag vedr. Sofienbergvej 3, 5800 Nyborg.pdf
  90016/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88738/21
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 varsel
  89193/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88728/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88721/21
 • Til Borger, Lindavænget 11, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90030/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Davinde Bygade 1A, 5220 Odense SØ.pdf
  89936/21
 • Til friskole - V2-høring Langtvedvej 4a og 4b, 5540 Ulerslev.pdf
  88946/21
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39, 5700 Svendborg
  88759/21
 • Til Borger, Lindavænget 9, 5800 Nyborg udgår af kortlægning.pdf
  90027/21
 • Til Nybolig: information om forurening på matrikel 3b Sdr. Starup By, V. Starup
  88859/21
 • Til DGE: Svar vedr. Anmodning om kortlægningsbreve på Stationsvej 7, Brenderup Fyn
  89986/21
 • Til mulig køber: svar på henvendelse 2
  90189/21
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse
  90191/21
 • Til borger. Nørregade 15, Haderslev
  90270/21

15. februar 2021

Indgående

 • Høringssvar fra Aabenraa Kommune: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  90629/21
 • 26495-21_v1_høringsskema, udkast screeningsafgørelse.PDF
  90630/21
 • Sagsnr21-282_Doknr19612-21_v1_tegninger til tværfaglig.PDF
  94347/21
 • Fra Fredericia Kommune: Kortlægningsbrev 2001, 607-00706, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  87236/21
 • Fra Fredericia Kommune: Placeringskort - ny fitness plads, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  87238/21
 • Fra Fredericia Kommune: Placering olietank, Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  87237/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. etablering af ny fitness plads på Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia
  87235/21
 • Fra DMR - Endelig rapport, grundejer, Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  87082/21
 • Fra Odense Kommune: Arkivmateriale fra Fyns Amt, Havnegade 12-14, 5000 Odense C.pdf
  87155/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Høring vedr. § 8 tilladelse, Horsebækvej90, 5450 Otterup
  90348/21
 • Fra borger, tidligere grundejer Slotsgade 5, Henvendelse vedr. Slotsgaxde 5 VS: Telefonbesked
  86813/21
 • fra fredericia kommune : Vedr. anlægsarbejder på Skærbækværket, transformatorstation
  86995/21
 • Fra Fredericia Kommune - kort med shells rørledninger nord for undersøgelsesområdet - Alrøvænget 2 mfl., Fredericia
  95402/21
 • Fra Nordicals: VS: Tværvej 35, 5700 Svendborg
  86855/21
 • fra fredericia kommune Vedr. anlægsarbejder på Skærbækværket, transformatorstation
  86875/21
 • lokalitetsnr. 631-00034.msg
  86347/21
 • fra ejendomsmægler henvendelse lokalitetsnr. 631-00034
  86346/21
 • SV: ansøgning om indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til graveplan
  90637/21
 • Fra Pronestor: VPN-konto René Nielsen forlænges
  85569/21
 • Fra ejendomsmægler: V2 registrering på ejendommen Faaborgevj 37, 5854 Gislev .
  87717/21
 • Fejl - hører til på 15/20381
  89462/21
 • SV til borger: Telefonbesked vedrørende Svendborg Landevej 9. 5871 Frørup
  86084/21
 • Anlægsregnskab ramme til mindre anlæg 2020 - underskrevet.pdf
  87044/21
 • Fejl - hører til på 15/20381
  89463/21
 • Fejl - Hører til på 15/20381
  89453/21
 • Fra Odense Kommune: §8, Nedrivning og fjernelse af belægninger ved Pakhuskajen, Havnegade 12-14, 5000 Odense C (mail 2/2)
  87151/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  87209/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Endelig version af drikkevandsmagasiner og OSD (MST Id nr.: 2617650)
  90807/21
 • Fra Borger: Spørgsmål til kortbilag på Mosevej 16
  88145/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  87918/21
 • Anmodning
  89332/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Vejrøvænget 8
  93849/21
 • Fra Varde Kommune - HØRING vedr. ansøgning om landzonetilladelse til en maskinhal ved Alslev Møllevej 12, 6800 Varde
  94346/21

Udgående

 • Til VURDST: 575-81270, Nørrebyvej 2, Rødding, afgørelse: udgår af kortlægning samt rapport
  87829/21
 • Til kommune: Nørrebyvej 8, Rødding, afgørelse, udgår af kortlægning
  87828/21
 • Til DMR: Aktindsigt matr. nr. 13fh Ringe By, Ringe
  87806/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2, Ringe - del 7 (sidste del)
  88212/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 7 (sidste del)
  87799/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2, Ringe - del 6
  88215/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 6
  87798/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 5
  87797/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2, Ringe - del 5
  88219/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2, Ringe - del 4
  88221/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 4
  87795/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 3
  87794/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2 Ringe - del 3
  88223/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt Centrumpladsen 2, Ringe - del 2
  88225/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 2
  87793/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt, Centrumpladsen 2, Ringe - del 1
  88229/21
 • Til DMR: SV: Aktindsigt - del 1
  87791/21
 • Til borger- Kortbilag Skebyvej 10, Otterup
  87760/21
 • Til borger - Boligerklæring, Skebyvej 10, otterup
  87759/21
 • Til borger - Afgørelse kortlægning på vidensniveau 2 - Skebyvej 10, Otterup
  87758/21
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring
  87099/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse kortlæning på vidensniveau 2 - Vibækvej 1, Odense SV
  87097/21
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 - Vibækvej 1, Odense SV
  87098/21
 • Til Odense Kommune - HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  87112/21
 • Til Jysk Kapital APS: Svar på forespørgsel, Nørregade 15A, Haderslev
  86948/21
 • Til Nordicals: SV: Tværvej 35, 5700 Svendborg
  86857/21
 • Til borger: Tidligere grundejer på Slotsgade 5, Kontaktoplyningser Region Syddanmark, vedr. Slotsgade 5, Aabenraa
  86809/21
 • 200622 ENDELIG UDGAVE Regionale principper for bustrafik 2020.docx.pdf
  86444/21
 • 201210 Klimasamarbejdsaftale_Regering_Region Sydddanmark.pdf
  86446/21
 • 210215 Notat om udmøntning af regionale principper_ENDELIG VERSION.docx.pdf
  86442/21
 • Notat om praktisk implementering af de regionale principper for den regionale kollektive trafik
  86441/21
 • Til borger - Orientering om indledende undersøgelser på Vejrøvænget 8, Fredecia
  86376/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86264/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86263/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86261/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86258/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86255/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86250/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86254/21
 • Til DGE: VS: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86248/21
 • Til DGE: SV: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86246/21
 • Til borger, V1-høring, Rørkrogen 8, 5270 Odense N.pdf
  86146/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse og udgår, Rørkrogen 8, 5270 Odense N.pdf
  86147/21
 • Til DGE: Svar på forespørgsel, Dalumvej 62
  86244/21
 • Til DGE: Svar på forespørgsel, Dalumvej 58-62
  86129/21
 • Til Niras: Tillægskontrakt til arbejdet på Søndergade i Aabenraa, februar 2021
  86074/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Industrivej 7, 5260 Odense S.pdf
  86186/21
 • Til borger - Bilag til V2-høring -UDKAST til V2-afgørelse Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  86914/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegden 99, 5270 Odense N.pdf
  87774/21
 • Til Virksomhed, V2-afgørelse med bilag vedr. St. Rådhusgade 21, Sønderborg.pdf
  87823/21
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  86930/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Udgår af kortlægning, en del af matr. nr. 526, Fredericia Bygrunde
  86614/21
 • Til projektdeltager: henvist til projektejer vedr. afvikling
  85952/21
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag vedr. St. Rådhusgade 23, Sønderborg.pdf
  87821/21
 • Till virksomhed, Bilag til V2-afgørelsen: fremsendelse af grundejerrapport vedr. Store Rådhusgade 21 Sønderborg.pdf
  87824/21
 • Til borger: Nørrebyvej 2, Rødding, afgørelse: udgår af kortlægning
  87826/21
 • Til Borger, Bilag til V2-afgørelsen: Grundejerrapport - Store Rådhusgade 23 Sønderborg.pdf
  87822/21
 • Til borger - UDKAST til V2-kortbilag Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  86922/21
 • Til Ejerforeningen Kærhaven 4, V1-høring med bilag, Kærhaven 4, 5320 Agedrup.pdf
  87809/21
 • Til Heimstaden EJENDOMME, V1-høring med bilag, Kærhaven 4, 5320 Agedrup.pdf
  87811/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Kortbilag_Udgår af V2, en del af matr. nr. 526 Fredericia Bygrunde
  86622/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om kortlægning på V1 på Kollemortenvej 24, 7323 Give
  85966/21
 • Til Kolding kommune + Skat: kopi af Afgørelse V2-kortlægning + Rapporter, 621-81146, Nørremarksvej 7, 6064 Jordrup
  87664/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegden 97, 5270 Odense N.pdf
  87773/21
 • Til borger: Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 621-81146, Nørremarksvej 7, Jordrup.pdf
  87650/21
 • Til borger - V2-høring Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  86902/21
 • Til Virksomhed, V2-afgørelse med bilag vedr. St. Rådhusgade 19, Sønderborg.pdf
  87825/21
 • Til Ejendomsmægler: V2 registrering på ejendommen Faaborgevj 37, 5854 Gislev .
  87719/21
 • Til ejer - Kortlægningsbrev m alle bilag - Ejendom udgår af kortlægningen
  86046/21
 • Til Virksomhed, Bilag til V2-afgørelsen: Fremsendelse af grundejerrapporten vedr. Store Rådhusgade 19 Sønderborg.pdf
  87827/21
 • Til borgere, V1-afgørelse med bilag, Svendsgade 1 og Nyboesgade 45, 7100 Vejle
  87782/21
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18, 7000 Fredericia, matr. nr. 526 Fredericia Bygrunde - en del udgår af V2-kortlægningen
  86701/21
 • Til Vejen Kommune: Orientering om etablering af dyb boring 150221.pdf
  87000/21
 • Til Kommune - Høring om påbudsmuligheder Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  87035/21
 • Til kommune + SKAT - Kopi af kortlægningsbrev
  86067/21

14. februar 2021

Indgående

 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  85557/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  85552/21
 • Fra projekt: svar vedr. opdateret budget og projektplan
  85819/21
 • Fra borger Afklarende spørgsmål - Seest -Vranderupvej 57, 6000 Kolding
  90105/21

13. februar 2021

Indgående

 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85947/21

Udgående

 • Til DMR: Regionens bemærkninger til notat-udkast, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  85203/21

12. februar 2021

Indgående

 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85168/21
 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85165/21
 • Fra DMR - Endelig rapport, teknisk, Vibækvej 1, 5250 Odense SV
  87089/21
 • Høringssvar fra museum Sønderjylland: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  90619/21
 • Ansøgningsskema_Uddannelsespuljen_Projekt_MIME_140121_Udkast2.pdf
  89904/21
 • MIME Udkast Ansøgning - svar på spm. 2. runde
  89902/21
 • Fra DMR: Oplæg til forureningsundersøgelse inkl. bilag, Grønnevangen 56, 5210 Odense NV
  85662/21
 • Fra DMR: Oplæg til forureningsundersøgelse på Grønnevangen 56, 5210 Odense NV
  85661/21
 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85026/21
 • DIGST Digital post - Sv: VIGTIG: VS: post sendt til cvr nummer endt hos andet cvr nummer i virk.dkDIGST (Id nr.: 1040472)
  94519/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om afgravning af forurenet jord - Odins Bro i Odense C
  85810/21
 • Fra DMR: Notat vedr. afgravning af forurenet jord + bilag - Odins Bro, Odense C.pdf
  85811/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Varsel om påbud om undersøgelse af olieforurening, Åbakkevej1, 5462 Morud
  90951/21
 • Fra WSP: Vedr. prøvetagning
  84217/21
 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85025/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Afgørelse med Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra boliger og veje i området ved Højvangs Parkvej i Esbjerg.
  84237/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til Afgørelse med Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand fra boliger ved Højvangs Parkvej, 6700 Esbjerg
  84238/21
 • Følgebrev - Høring over udkast til screeningsafgørelse.pdf
  83824/21
 • skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kliplev1079 END..pdf
  83822/21
 • Informationsbrev til omboende.pdf
  83819/21
 • Kliplev Screeningsafgørelse udkast.pdf
  83818/21
 • Vs: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev (BDK ID: 1988650)
  83817/21
 • Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  83823/21
 • Høringssvar - Screeningsafgørelse Kliplev.pdf
  83827/21
 • Samarbejdsaftale februar 2021.docx
  84241/21
 • Fakturaeksempel_Tilkøb.pdf
  84244/21
 • fra bygningsstyrelsen Revision af samarbejdsaftalen
  84240/21
 • Fakturaeksempel_Bestillingsydelse.pdf
  84243/21
 • Bilag 10.2 - Databehandleraftale - revideret februar 2021.docx
  84242/21
 • Fra rådgiver - FORSP vedr. arkivmateriale
  85184/21
 • support@sepo.dk - Incident 951218 Har i kendskab til dette og vil gerne høre det hvis i får kendskab
  94505/21
 • e-Boks support - post sendt til cvr nummer endt hos andet cvr nummer
  94497/21
 • Fra Esbjerg Kommunne: Bilag til Revideret tilladelse til midlertidigt oplag af jord på karteringsplads, Sahara 2C, 6700 Esbjerg
  84171/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Revideret tilladelse til midlertidigt oplag af jord på karteringsplads, Sahara 2C, 6700 Esbjerg
  84170/21
 • Fra Odense Kommune: Mosevænget 18 - ingen krav om §8-tilladelse, dog fortsat krav til øverste jordlag og jordhåndtering
  84640/21
 • 7. møde i Regionsudvalget 1. februar 2022
  85466/21
 • Udkast til referat af 6. møde i Regionsudvalget 8. februar 2021
  85471/21
 • UDKAST Referat af møde i Regionsudvalget 8. februar 2021.DOCX
  85472/21
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. udsættelse af koncerter
  85868/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. afkast Vejrøvængget 8, Fredericia
  89964/21
 • VS: Reminder: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe om "Børn og unge som pårørende"
  85568/21
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  85562/21
 • fra Danske Regioner
  87289/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Dokumentation for oprensning af spild af formationsvand i tankfarm T-9804, Råolieterminalen, Fredericia (MST Id nr.: 2601588)
  84587/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Grønnegyden 9, 5270 Odense N - Grundejerrapport.pdf
  83008/21
 • Science og anvendt teknologi på stx, journalnr. 18/47532 på AGS - spm. til regnskab
  84574/21
 • Fra Amgros: Implementeringsgruppe_Kommissorium_Opdateret_20210212
  83431/21
 • Fra Medicinrådet SV: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  84634/21
 • Fra NFK, Opfyldelse af påbud, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  91303/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning (P3706D, WOB) (MST Id nr.: 2604094)
  84504/21
 • Fra Rishøj A/S: SV: Vedr. spørgsmål til renoveringen af huset på Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  84025/21
 • Fra Niras: Aftaler med grundejer samt opfølgning på aftalte om indeklimaundersøgelse
  83066/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Grønnegyden 9, 5270 Odense N - Teknisk rapport.pdf
  82991/21
 • VS: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe om "Børn og unge som pårørende" - deadline 12.02.
  83085/21
 • Indstilling af suppleant til nyt medlem af Interreg-udvalg.
  84924/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Første version af indvindingsoplande for Fyn (MST Id nr.: 2607312)
  90784/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Revideret § 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord på karteringsplads, Sahara 2C, 6700 Esbjeg
  93578/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Revideret § 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord på karteringsplads, Sahara 2c, 6700 Esbjerg
  93577/21
 • Fra AMS, Notat fra oprensning af olieforurening, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  91333/21

Udgående

 • Til rådgiver - svar på FORSP vedr. arkivmateriale - mail 2 af 4
  85193/21
 • Til rådgiver - svar på FORSP vedr. arkivmateriale - mail 1 af 4
  85189/21
 • Til Nybolig: svar på henv: Præstevej 30, 5210 Odense NV - Jordforurening nabogrund
  85164/21
 • Til borger: SV: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85169/21
 • Til borger: SV: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85167/21
 • Til Nybolig: svar på henv. Enggårdsvej 25, 5270 Odense N
  85155/21
 • Svar på forespørgsel vedr. Haugevej 180 SV: Oplysning kortlægning -461-81664 - del 1
  85073/21
 • Til home: svar på henvendelse om forurening Søndervænget 11, 6230 Rødekro
  85045/21
 • Til borger: SV: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  85028/21
 • Til udbetaling Danmark, 63681-42058, Adelgade 138, Bogense, regnskabsfrist
  84967/21
 • SV: Forlængelse af kontrakt med TideBus
  85144/21
 • Til Borger, Afgørelse om V1-kortlægning, Stenderup Byvej 4, 6250 Toftlund.pdf
  84875/21
 • Til Orbicon, Underskrevet tillægkontrakt, Gasser Høje 25
  88188/21
 • Til Farup Smede ApS, Afgørelse om V1-kortlægning af Farup Sønderby 17, 6760 Ribe.pdf
  84798/21
 • Suppl. spørgsmål til ansøgning om indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til graveplan
  84348/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Svar på fund af forurening under Højgårdsvej 5750.msg
  84808/21
 • Til Rambøll: Spørgsmål til besvarelse
  84172/21
 • Til DMR, Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  84117/21
 • Høringssvar til udkast til undersøgelsespåbud for forurening ved tank T9804, DOP - Råolieterminalen, Fredericia
  83907/21
 • Til borger: SV: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  83784/21
 • OpfølgningTelefonnotatBarløse.pdf
  83470/21
 • Til Niras: Aftale med grundejer samt præcisering af undersøgelsesomfang
  83119/21
 • Jens Peter Andersen - VIGTIG: VS: post sendt til cvr nummer endt hos andet cvr nummer i virk.dk
  94526/21
 • support@sepo.dk - Incident 951218 Har i kendskab til dette og vil gerne høre det hvis i får kendskab er nu oprettet.
  94499/21
 • Endelig kortlægningsafgørelse, Nyborgvej 438, Skårup Fyn
  83027/21
 • Til Svendborg Kommune: Endelig kortlægningsafgørelse, Nyborgvej 438, Skårup Fyn
  83030/21
 • Til Sparekassen Fyn: Bekræftelse af ønske om nuancering, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  82927/21
 • Til Sparekassen Fyn: Tidshorisont for svar på nuancering af Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  82875/21
 • Til Niras: Orientering af grundejer om kommende undersøgelse?
  82788/21
 • Til grundejer: En del af Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart udgår indenkortlægning, hovedejer
  85093/21
 • Til borger - telefonnotat og kort
  83469/21
 • Til projekt: Tilsagnsbrev
  84646/21
 • Til borger 8, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85074/21
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85142/21
 • Til borger 8, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85150/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, lok. 607-00289
  85037/21
 • Til borger: Opfølgning på henvendelse vedrørende evt. forureningskilder i Grindsted og omegn
  83622/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia, Matr. nr, 19bk Erritsø By, Erritsø - V2-varsling
  85046/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N.pdf
  82723/21
 • Til Borger: V2-varsling, Mosevej 20 (3bm), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84523/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  83328/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Vibækvej 30, Odense SV.pdf
  82820/21
 • Til grundejer: En del af Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart udgår indenkortlægning, medejer
  85095/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart - en del udgår inden kortlægning
  85104/21
 • Til borger 4, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85146/21
 • Til Borger: V2-varsling, Mosevej 27 ( 10s), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84686/21
 • Til Borgere: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Mosevej 16, 20, 21,25,27 og Lundegårdsvej 11.pdf
  85065/21
 • Til Borger: V2-varsling , Mosevej 16 (3p, 6u, 7m), 5492 Vissenbjerg.pdf
  83700/21
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85062/21
 • Til grundejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85151/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 25 (10r), 5492 Vissenbjerg.pdf
  85082/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N_Marokko.pdf
  82722/21
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85143/21
 • Til borger 12, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85080/21
 • Til Borger: V2-varsling, Mosevej 10 (8o), 5492 Vissenbjerg.pdf
  85059/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 27 ( 10s), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84699/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N_Marokko.pdf
  82724/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 20 ( 3bm), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84528/21
 • Til borger 6, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85071/21
 • Til borger 5, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85147/21
 • Til projekt: godkendt forlængelse af projekt pga corona
  83201/21
 • Til Haugelund ApS, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85087/21
 • Til Rishøj A/S: Kvittering for svar på spørgsmål til renoveringen af huset på Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  84059/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): V2-varsling, en del af Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia
  85029/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 410-81518
  85102/21
 • Til Borger: Bilag: Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 10 (8o), 5492 Vissenbjerg.pdf
  85063/21
 • Til borger 11, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85079/21
 • SVAR tilSekretariatet for RBGB: RBGB midler 2020 - hvad har I fået udbetalt?
  83762/21
 • Til Milton Huse, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85090/21
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85064/21
 • Til Assens Kommune: Orientering vedr. Mosevej 10, 16, 20, 23,25,27 og Lundegårdsvej 11, 5492 Vissenbjerg - Rapport
  85078/21
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85145/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Mosevej 27 ( 10s), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84712/21
 • Til Borger, mail med oplysninger vedr. overboring i forbindelse med sløjfning af boringer, Blandebjerg 15
  84687/21
 • Til Aabenraa Kommnune: kopi af V2-varsling
  84637/21
 • Til mulig køber. Undersøgelsesrapport samt kortlægningsmateriale
  84717/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 23 ( 19c), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84960/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Mosevej 16 (3p, 6u, 7m), 5492 Vissenbjerg.pdf
  83707/21
 • Til borger 15, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85086/21
 • Til projekt: godkendt udskydelse af projekt pga corona
  84288/21
 • Til borger 4, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85068/21
 • Til Assens Kommune: Orientering vedr. Mosevej 10, 16, 20, 23,25,27 og Lundegårdsvej 11, 5492 Vissenbjerg
  85076/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Vibækvej 30, Odense SV.pdf
  82821/21
 • Til Borger: V2-varsling, Mosevej 25 (10r), 5492 Vissenbjerg.pdf
  85081/21
 • Til Sønderborg Kommune og Danfoss Universe: V2-høring matr nr 53 Lunden, Havnbjerg
  84166/21
 • Til borger 6, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85148/21
 • Til Borger: V2-varsling, Lundegårdsvej 11 (4br), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84994/21
 • Til Borger: V2-varsling, Mosevej 23 ( 19c), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84959/21
 • Til borger 7, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85149/21
 • Til borger 13, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85083/21
 • Til Fredericia Kommune (grundejer): Udkast, V2-afgørelse, en del af Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia
  85032/21
 • Til Medicinrådet Sv: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  83394/21
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85061/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Lundegårdsvej 11 (4br), 5492 Vissenbjerg.pdf
  84996/21
 • Til Haderslev Kommune: Til Orientering - Vedr. høring af V2 kortlægning af del af Slagtergade 20 A og Slagtergade 16A-D, 6100 Haderslev, 515-20007
  82686/21
 • Til administrator, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 29E mfl., 5260 Odense S
  85126/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N.pdf
  82725/21
 • Til projekt: spørgsmål til budgetposter
  83982/21
 • Til borger 10, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85077/21
 • Til Radio 4: Svar på anmodning om aktindsigt
  84164/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N.pdf
  82721/21
 • Til borger 16, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 mfl, 5270 Odense N
  85085/21
 • Til borger 14, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85084/21
 • Til borger 5, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85070/21
 • Til borger 9, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85075/21
 • til Danske Regioner
  87250/21
 • Til Sønderborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: V2-kortlægning langs Gildbæk og tilløb, Nordals
  84083/21
 • Til TDC, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85091/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Mosevej 10.pdf
  85067/21
 • Til borger 7, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85072/21
 • Til LSJ, V0-orienteringsbrev - Haugevej 205 m.fl, 5270 Odense N
  85088/21
 • Til Midtby-Bolig ApS: V2 høring - del af jeres grund er forurenet, Slagtergade 16A-16D, 6100 Haderslev
  82685/21

11. februar 2021

Indgående

 • Fra borger: Re: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  83782/21
 • Statistik for januar 2021
  83841/21
 • Fra Nybolig: Præstevej 30, 5210 Odense NV - Jordforurening nabogrund
  85163/21
 • Svar på spørgsmål til ansøgning (2. runde, 120221)
  84201/21
 • Fra Nybolig: Enggårdsvej 25, 5270 Odense N - Jordforurening nabogrund
  85154/21
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til tillæg til §8-tilladelse, Skt. Jørgens Engen 1 i Odense
  82297/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til tillæg til §8-tilladelse
  82296/21
 • Fra DMR: Ønske om øget prioritering grundet køb/salg, Assensvej 11, Ørbæk
  82191/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering til rådgiver om kommende udkast til § 8-tilladelse, Odense Gasværk
  82134/21
 • Fra DMR: Oprensningnotat, Assensvej 11, Ørbæk
  82077/21
 • Fra DMR: Bilag - Oprensningsnotat, Assensvej 11, Ørbæk inkl. bilag
  82079/21
 • Fra DMR, Undersøgelsesoplæg, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  84111/21
 • Fra DMR, Undersøgelsesoplæg, Faaborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  84110/21
 • Fra Home: Kortlægningsgrundlag, Humlevænget 8, 5856 Ryslinge
  82105/21
 • Orientering fra DK2020 Syd sekretariatet
  82276/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om besked til rådgiver om mindre rettelser til planer, Odense Gasværk
  81875/21
 • Telefonhenvendelse
  82648/21
 • Fra DMR: Mindre rettelser til revideret kontrolplan, Odense Gasværk
  81863/21
 • Fra DMR: Revideret moniterings, kontrol og vedligeholdelsesplan samt nyt tidspunkt for indeklimamålinger, Odense Gasværk
  81856/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på udklip af beregning af forhold mellem BTEX og TVOC
  81771/21
 • Bilag B - Løsningsbeskrivelse Kvalitetskontrol v.1.2_dec 2017.docx
  85638/21
 • Bilag A - Licensbetingelser Kvalitetskontrol.docx
  85637/21
 • Bilag C - Alm betingelser for support- og serviceydelser_Formpipe_nov 20....pdf
  85636/21
 • Dagsorden til møde m pilotkommuner
  81777/21
 • Dagsorden for møde med de fem syddanske frontløberkommuner den 23 februar 2021.docx
  81778/21
 • Organisering DK2020 Syd.pdf
  81779/21
 • PRO HJERTE_EVALUERINGSRAPPORT_final (2).pdf
  81668/21
 • PRO Hjerte evalueringsrapport
  81667/21
 • Information om VBA-indsatsen ifb. coronatest og -vaccine i Region Sjælland i samarbejde med Stoplinien.pdf
  81068/21
 • VBA netværksmøde oplæg Region Syddanmark.pdf
  81066/21
 • Røgfri i en coronatid - VBA-indsats i Region Sjælland i samarbejde med Stoplinien.pdf
  81065/21
 • Referat af netværksmøde 14. januar 2021.pdf
  81069/21
 • Rygestop og Psykiatri VBA-netværket den 14. januar 2021.pdf
  81064/21
 • 20210114_Rygestop_psykiatri_VBA.pdf
  81067/21
 • Referat af VBA netværksmøde den 14. januar
  81062/21
 • Fra Esbjerg Kommune og DMR, Vedr. Status på undersøgelser - Ribe Jern
  82573/21
 • RE: Kærgård - Udkast til tillægskontrakt 25 - Dokumentation af injektionsrunde 5-8 i lag 2.1 i grube 3 (ISCO og S-ISCO)
  91236/21
 • Kærgård tillægskontrakt nr 25 S-ISCO og ISCO rapportering i grube 3_LNS.pdf
  91235/21
 • Kærgård tillægskontrakt nr 26 baseline gr 2 og 4_LNS.pdf
  91243/21
 • RE: Kærgård - Udkast til tillægskontrakt 26 - Baseline vandprøvetagning i grube 2 og 4
  91242/21
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til forureningsundersøgelse, Hvidkærvej 3, Odense inkl. bilag
  81421/21
 • Fra DMR: Oplæg til §8-undersøgelse på Hvidkærvej 3, Odense
  81420/21
 • Fra NIRAS, Historisk materiale, 461-81717, Ruegyden 56, 5250 Odense SV.pdf
  80472/21
 • Fra DMR, modtaget Endelig teknisk rapport - 450-81304 Sofienbergvej 1B m.fl..pdf
  82671/21
 • Fra Borger: Vedr. kortlægning af forurening Vejrøvænget 8 7000 Fredericia
  81497/21
 • Fra home: henv. forurening Søndervænget 11, 6230 Rødekro
  85043/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for svar vedr. Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  80821/21
 • SV: Kristian Jensen - kan trække på KJ hele 2021
  81027/21
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  81844/21
 • Fra DMR, modtaget endelig grundejer rapport, 450-81304 Sofienbergvej 1B m.fl.pdf
  82672/21
 • Fra revisor: Nyt OUH - DTØ rapport 4. kvartal 2020 - Nyt OUH - Det Tredje Øje Rapport Q4 2020 - END 110221.pdf
  81746/21
 • Fra NIRAS, Historisk materiale, 461-81689, Grønnegyden 69, 5270 Odense N.pdf
  80332/21
 • Fra borger, indsigelse vedr. Gartnervænget Øst 16, 5240 Odense NØ, journal nr. 21/7742 lokalitet nr. 461-81728
  82743/21
 • Fra projekt: Opdateret budget og projektplan
  84041/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  82843/21
 • Fra MOE - Notat/rapport - Supplerende undersøgelse (ENDELIG)
  83101/21
 • Fra IBC: vedr. Fremskudt trivselsberedskab
  88380/21
 • Fra odense Kommune: Dagsorden til Campus styregruppemøde den 22. februar 2021
  86632/21
 • Fra Tverskov Advokater: Telefonhenvendelse
  85968/21
 • Fra Danbolig: Telefonhenvendelse
  85932/21
 • Fra Danbolig: Opfølgning på telefonhenvendelse fra borger
  85934/21
 • Fra: jj-bolig: Telefonhenvendelse
  85963/21
 • Fra borger - kvittering
  84227/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fredericia Kommunes bemærkninger til Dan Gødnings brev af 16. december 2020
  95683/21

Udgående

 • Til borger: svar på henv. vedr. Kirkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  82649/21
 • Til Sparekassen Fyn: Korrespondance om manglende nuancering af Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  82828/21
 • Til Niras, Regions svar på status på undersøgelser - Ribe Jern
  82414/21
 • Til Sparekassen Fyn: Orientering om mulighed for indhenting af forureningsattest, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  82331/21
 • Til Borger, Del af ejendommen udgår af kortlægning, Johannevej 11, 5863 FerritslevFyn.pdf
  82294/21
 • Til Home: Fremsendelse af kortlægningsgrundlag, Humlevænget 8, 5856 Ryslinge
  82132/21
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til nyt tidspunkt for indeklimamålinger, Odense Gasværk
  81857/21
 • Til Sønderborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Skovvej 27, losseplads, 6430 Nordborg, lok: 523-5704
  81827/21
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  81830/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på ønske om deling af Excel-ark beregning af forhold mellem BTEX og TVOC, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  81804/21
 • Til DMR, Svar vedrørende §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg, lok: 561-4057
  81718/21
 • VS: Ang. Kliplev
  82909/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Udklip af beregning af forhold mellem BTEX og TVOC til mødereferat, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  81555/21
 • EnaboGraveområderNyeVoesbjerg.pdf
  81359/21
 • BeboerDavindeDrivhuse.pdf
  81353/21
 • Bovrup Varnæs 32a, Aabenraa Kommune.pdf
  82918/21
 • Tinglysning af efterbehandlingsvilkår i råstoftilladelse matr.nr. 32a Bovrup Varnæs i Aabenraa Kommune
  82917/21
 • Til WSP: Vedr. ny vandprøvetagning
  81237/21
 • Til Borger, Råstof, Råstoftilladelse, Akkerup Nymølle.pdf
  81278/21
 • Til Borger, Råstof, Akkerup - Skallebjerg.pdf
  81277/21
 • Til Borger, Råstof, SV: Stripmining Råstofplan 2020
  81276/21
 • Til WSP: Vedr. oprydning i Geo Gis databasen
  81233/21
 • Til Borger, Boligerklæring, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  81155/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  81156/21
 • Til Nordfyns Kommune, SKAT og Arbejdstilsynet: V2-kortlægnig af en del af Åbakkevej 1, 5462 Morud
  81154/21
 • Til Borger, Råstof, svar til borger sendt med fysisk post
  81326/21
 • Til Borger, Råstof, svar til borger sendt med fysisk post, Højes Dong.pdf
  81327/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Spørgsmål vedr. vandindvindingstilladelse på dele af matr. nr. 6a Gøddinggård, Nørup
  84459/21
 • Til Borger, Råstof, svar til borger sendt med fysisk post
  81315/21
 • Til Borger, Råstof, svar til borger sendt med fysisk post, Vilslev.pdf
  81316/21
 • Til borger, Slotsgade 5: Svar på hendvendelse vedr. undersøgelse mv, slotsgade 5
  80530/21
 • Til Odense Kommune: Bekræftelse af udtagning af indeklimamålinger indenfor fyringssæson, Odense Gasværk
  81849/21
 • Til kommunen og Skat - Kopi af V2 kortlægning - Ny Vestergade 20, lok. nr. 430-81526
  80232/21
 • Til borger - V2 kortlægning
  80233/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Grønnegyden 69, 5270 Odense N.pdf
  81611/21
 • Til borger - partshøring udlæg ved Voesbjerg
  81358/21
 • Til projekt; meddelt accept af overførsel af projekt
  82533/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Ruegyden 56, 5250 Odense SV.pdf
  81546/21
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Vejrøvænget 8 7000 Fredericia
  81510/21
 • Til projekt: godkendelse vedr overdragelse af projekt
  82372/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Ruegyden 56, 5250 Odense SV.pdf
  81551/21
 • Til Borger: Vedr. kortlægning af forurening Vejrøvænget 8 7000 Fredericia
  81501/21
 • VS: Kristian Jensen
  80977/21
 • Til eEnerginet - bemærkninger vedr.400kV luftledning og råstofinteresseområder ved Ribe
  80282/21
 • Til Borger: Bilag til V2 høring - udkast til V2 afgørelse, Slagtergade 20a, 6100 Haderslev
  82682/21
 • Til borger -Link til råstofkortlægningen
  82288/21
 • Til Energinet Eltransmissions A/S og Aabenraa Kommune: V1 og V2 kortlægning, Hviids Vej, Aabenraa
  80661/21
 • Til borger - partshøring - udlæg af graveområde Davinde- Drivhuse
  81352/21
 • Til Borger - Grundejerorientering 631-00808 - Rønshovedvej 17, 7100 Vejle.pdf
  82000/21
 • Til Ejendomsselskabet TT Invest. Hader: Afgørelse - del af jeres grund er ikke forurenet, Slagtergade 20B - 20G, 6100 Haderslev
  82684/21
 • Til borger, V1-høring m bilag - Engumvej 150, 7120 Vejle Øst.pdf
  82318/21
 • Til borgern -Udtagning af graveareal ved Fæsted
  80940/21
 • Til MST: Høringssvar vedr. udkast til afgørelse (udkast) om afslutning af jordforureningssag ved T9802, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia
  80317/21
 • Til borger - Henvendelse om undesøgelsesresultater på Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  82168/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbrev vedr. indledende undersøgelse på ejendommen, matr.nr. 45u Vinding By, Mølholm, som ligger Rønshovedvej 17, 7100 Vejle. Lokalitet 631-00808.
  82124/21
 • til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Grønnegyden 69, Odense N.html
  81606/21
 • Til Haderslev Ældreboligselskab: Afgørelse - Del af grund er ikke forurenet, Bakkebo 40-56, 6100 Haderslev
  82683/21
 • Til Borger: V2 høring - del af din grund er forurenet, Slagtergade 20A, 6100 Haderslev
  82681/21
 • Til Nordicals: Vedr. henvendelse på lokalitet 461-70154 - Holkebjergvej 54, Højme, 5250 Odense SV
  85998/21
 • Til JJ-Bolig: Vedr. Egensevej 37, 5450 Otterup
  85983/21
 • Til Tverskov Advokater: Vedr. Egensevej 37, 5450 Otterup
  85976/21
 • Til Danbolig: Vedrørende henvendelse på 445-00021 Odensevej 151
  85943/21
 • Til Home: Svar på henvendelse om Algade 41, 5592 Ejby
  85894/21
 • Til EDC: Vedrørende lokalitet 530-81040
  85990/21

10. februar 2021

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Supplerende oplysninger vedr, gartneri på Fangelvej 72, 5672 Broby
  80032/21
 • Fra Odense Kommune: Ønske bekræftelse på tidspunkt for udtagning af indeklimamålinger, Odense Gasværk
  81847/21
 • Fra Orbicon, Forslag til supplerende, Gasse Høje 25, placering af supplerende boringer
  83187/21
 • Fra WSP: Vedr. ny vandprøvetagning
  81224/21
 • Fra COWI: Resultattabel samt fortyndingsberegning
  78999/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til rådgiver angående revideret kontrol-, vedligeholdelses og moniteringsplan, Sankt Jørgens Engen
  78718/21
 • Anmeldelse i JordWeb 203238.pdf
  78563/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Analyser prøve 1-20
  78566/21
 • Fra Kolding Kommune: Analyserapporter, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  78562/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Analyser prøve 21-25
  78567/21
 • Fra Odense Kommune: Samlet tilbagemelding til rådgiver ang. forslået afværgeforanstaltninger, Sanderumvej 174, Odense.
  78557/21
 • Fra borger, Slotsgade 5: Henvendelse vedr. undersøgelser mv. på Slotsgade 5
  80520/21
 • Fra Kolding Kommune: Første fremsendelse af supplerende materiale, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  78324/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for regionens bemærkninger om bl.a indeklimamålingerne, Odense Gasværk
  78344/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens tilbagemelding, Sanderumvej 174, Odense.
  78112/21
 • Fra Odense Kommune: Ny revideret plan for omfangsdræn, Odense Gasværk
  78010/21
 • Fra Odense Kommune: Ny revideret plan for monitering, vedligeholdelse og kontrol, Odense Gasværk
  77998/21
 • Fra TreFor: Nye spørgsmål
  78303/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag; Oprensning ved P-3728A/B (spild id: 06.05.2020, overløb dræntragt ved P-3728A/B) (MST Id nr.: 2590022)
  77987/21
 • National klinisk retningslinje for hofteartrose sendes i høring - høringsfrist er den 8. marts 2021
  77666/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. regionens udtalelse til fund af forurening ved boring 3 og efterfølgende oprensning heraf - en del af matr. nr. 3n, Skovs Højrup By, Brenderup
  79477/21
 • fra rådgiver: § 8 pligt, jordforurening ved Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  79554/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. Jordhåndteringsplan, Ålegården, 6000 Kolding
  77898/21
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. tilbagemelding på forespørgsel vedr. vejforløb hen over Bundgårdsvej 32c, 7000 Fredericia
  77287/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81823, Strandholtvej 36A, 5270 Odense N.pdf
  76978/21
 • Fra Kolding Kommune: tilbagemelding til rådgiver vedr. jordhåndtering, Ålegården, 6000 Kolding
  79850/21
 • Fra NCC Industry A/S: Svar vedrørende tidsfrist for opfyldelse af påbud, Rolighed Grusgrav
  80370/21
 • Underskreivet version Tilbud om opgradering af ydernummer
  82597/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  80323/21
 • Fra projekt: rev. budget og aktivitetsplan
  83232/21
 • Oplæg pkt. 3. Patientinddragelse-Co-production RSYD. A.Janssens.090221.pdf
  81015/21
 • Fra projekt; anmodning om overførsel af projektejerskab
  82490/21
 • Fra DMR, modtaget endelig grundejerrapport, Gerritsgade 23, Svendborg.pdf
  82676/21
 • Fra Praksis - Suppl. korrespondance vedr. ansat læge
  82147/21
 • Fra DMR, modtaget endelig teknisk rapport, Gerritsgade 23, Svendborg.pdf
  82677/21
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse efter § 8- bygge- og anlægsarbejde - Enghavevej 11, Varde
  78007/21
 • Fra Home: Telefonhenvendelse
  85884/21
 • Fra WSP: Rapport - dyb boring
  86897/21

Udgående

 • Til TJØRNTVED, V2-afgørelse, Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  80071/21
 • Til TJØRNTVED, V2-afgørelse, Biskopstorpvej 3, 5900 Rudkøbing.pdf
  80052/21
 • Til TJØRNTVED, V2-afgørelse, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing.pdf
  80047/21
 • Til TJØRNTVED, V2-afgørelse, Byvej 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  80040/21
 • Til Arbejdstilsynet, V2-kortlægning af en del af Malervænget 1-3, 5560 Aarup
  79856/21
 • Til Scankab Nordic, V2-afgørelse, Malervænget 1, 5560 Aarup.pdf
  79841/21
 • Til Assens Kommune og SKAT; V2-kortlægning af en del af Malervænget 1-3, 5560 Aarup
  79843/21
 • Til Borger, Teknisk Rapport, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  79661/21
 • Til Middelfart Kommune og SKAT, V2-kortlægning af Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  79658/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  79663/21
 • Til Borger, Boligerklæring, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  79662/21
 • Til GARTNERIET HANSE, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse og udgået, Kirkegyden 68, 5270 Odense N.pdf
  79593/21
 • Til GARTNERIET HANSE, V1-høring, Kirkegyden 68, 5270 Odense N.pdf
  79592/21
 • Adoxa kontrakten
  79337/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens § 8-høringssvar til § 8-udkast for bygge- og anlægsarbejder, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  78689/21
 • Til Estate, Svar på telefonhenvendelse, Øsbygade 59, 6100 Haderslev
  78390/21
 • Til Kolding Kommune: Forspørgsel om analyserapporterne, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  78339/21
 • Til borger - Ejendommen kortlægges ikke - Vestergade 7A-C, 6200 Aabenraa.pdf
  78194/21
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på ny revideret plan for omfangsdræn, Odense Gasværk
  78107/21
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på ny revideret plan for monitering, vedligeholdelse og kontrol, Odense Gasværk
  78102/21
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til tilbagemelding fra rådgiver, Sanderumvej 174, Odense.
  77953/21
 • Til Kolding Kommune: Forespørgsel om supplerende oplysninger vedrørende jord til DK Råstof ApS, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  77814/21
 • OpfølgningRingOpDavindeBy31.pdf
  77801/21
 • Til Borger, Afgørelse om at ejendom udgår af kortlægning, Østerbygade 59, 6100 Haderslev.pdf
  77316/21
 • Til AQUAPRI, V1-høring, Øsby Møllebjerg 9, 6100 Haderslev.pdf
  77317/21
 • Til AQUAPRI, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Øsby Møllebjerg 9, 6100 Haderslev.pdf
  77315/21
 • Til Kruså-Padborg Flyveplads, Afgørelse om V2-kortlægning.pdf
  77300/21
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Flyvepladsen 6, Padborg, lok: 503-20010
  77296/21
 • Til TreFor: Vedr. vandløb og udledning
  77173/21
 • Til Concito: ansøgning om midler fra den centrale pulje
  80843/21
 • til borger SV: Søndergade 177D, 5591 Gelsted
  79061/21
 • Til borger - anmodning om at borger ringer tilbage
  77800/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev - H.C. Lumbyes Vej 9A-9D, Harlekinvej 74, 76, Cecilievej 2, 8X, 5270 Odense N
  76942/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med V1 og areal udgået inden kortlægning, 410-81516, 10-02-2021
  78270/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til fund af forurening ved boring 3 og efterfølgende oprensning heraf - en del af matr. nr. 3n, Skovs Højrup By, Brenderup
  79466/21
 • SVtil borger: Søndergade 177D, 5591 Gelsted
  79798/21
 • Til borger: Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 509-50020, Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld.pdf
  79450/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  80018/21
 • Til Ejendomsselskabet, Udgået brev - Dæmningen 19, 7100 Vejle.pdf
  79952/21
 • Til Vurderingsstyrelsen og Sønderborg Kommune: V1-kortlægning, Kær Halvø, Sønderborg
  77266/21
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til Jordhåndtering - Ny 60/10 kV transformerstation, Ålegården, 6000 Kolding
  77913/21
 • Til Varde Kommune: Høringssvar til udkast til § 8 - Enghavevej 11, Varde - grundejer ønsker hurtig afgørelse
  77328/21
 • Til Nyborg Kommune: Regionens svar på anmodning om udtalelse vedr. opførelse af tilbygning, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  79307/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): V1-afgørelse, en del af Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart
  78259/21
 • Til borger, Forslag til Råstofplan 2020, Gesten
  80008/21
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af en del af Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart, Matr. nr. 14æ Skrillinge By, Kauslunde
  78387/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  80016/21
 • Til Aabenraa Kommune, Tinglev Menighedsråd og Beredskabsstyrelsen: Høring vedr V2-kortlægning, Nørremarken 19 mfl, TInglev
  79624/21
 • Til Kolding kommune + Skat: Kopi af Afgørelse V2-kortlægning + Rapport, 509-50020, Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld
  79471/21
 • til Politisk Parti - udbetaling
  79896/21
 • til Politisk Parti - udbetaling
  79890/21
 • Til revisor: Kvartalsrapport 4.Q 2020 - Kvartalsrapport 4.kvartal 2020 inkl. bilag v2..pdf
  79689/21
 • Til Rishøj A/S: Vedr. spørgsmål til renoveringen af huset på Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  80041/21
 • Til NIRAS, spm. fra ejer videresendes til NIRAS og borefirma
  84236/21

9. februar 2021

Indgående

 • Noter fra DK2020 møde 9.februar2021
  80854/21
 • Fra Styrelsen for patientsikkerhed, Svar på anmodning om sundhedsfaglig vurdering
  77844/21
 • image004.jpg
  78253/21
 • fra middelfart kommune : Spørgsmål til § 8 Jordforureningssag
  78250/21
 • Supplerende_undersøgelse_Uraniavej_8_12_5500_Middelfart_1201-2021-QA -01....pdf
  78255/21
 • Fra Odense Kommune, Mail omkring ny §8-sag på Fangelvej 35, 5260 Odense S
  88745/21
 • Fra Kolding Kommune: Til orientering - jord med slagge gravet op indendørs, Toften 1, 6000 Kolding
  77830/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Jordweb 206866 - jord med slagge
  77831/21
 • Fra DGE: Bilag - Rapport Åbovej 10, Bylderup-Bov
  76414/21
 • Fra DGE: Orientering om udført undersøgelse og planlagt oprensning, Åbovej 10, Bylderup-Bov
  76411/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilbagemelding på forespørgsel om supplerende materiale, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  76312/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Jordweb 203238 - til grusgrav
  77782/21
 • Fra Kolding Kommune: Til orientering vedrørende jord til DK Råstof ApS, Høllund Tværvej 10, 7100 Vejle
  77781/21
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast til §8 tilladelse, nedrivning af drivhuse, Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup
  77736/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Udkast til §8 tilladelse, nedrivning af drivhuse, Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup
  77737/21
 • Fra Odense Kommune, Kopi af mail omkring cykelkælder, Østerbro 1,5000 Odense C
  74640/21
 • Fra Tønder Kommune: Høring vedr §19, Østermarkvej 22, 6280 Højer
  76271/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - UDKAST - § 19 tilladelse til midlertidig oplag af overskudsjord.pdf
  76272/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - §19 ansøgning Højer_04022021_RJL
  76273/21
 • Fra rådgiver - accept af betingelser vedr. Lån af areal, Middelfartvej 126, Odense.
  74189/21
 • Fra Odense Kommune, Mailkorrespondence omkring cykelkælder, Østerbro 1, 5000 Odense C
  74248/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Undersøgelsespåbud, Johannevej 11, 5863 Ferritslev Fyn
  82219/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail med § 48-påbud og undersøgelses- og oprensningsrapport, Johannevej 11, 5863 Ferritslev Fyn
  82218/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, OM-rapport, Johannevej 11, 5856Fjerritslev Fyn
  82220/21
 • Fra Kolding Kommune: Varsel om undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  74144/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Varsel om undersøgelsespåbud efter fyringolieforurening
  74145/21
 • Fra FMK, Orientering om jordforureningssag, Stationsvej 14, 5792 Årslev
  74171/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  75882/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 6, 7100 Vejle.
  74721/21
 • Svar fra Ministeren
  75370/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 36, 7100 Vejle.
  74769/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Mynderup Hestehave 12, 5762 Vester Skerninge.pdf
  79534/21
 • Fra MST: Afslutning af forureningsag, forurening ved T3 - Shell raffinaderiet (MST Id nr.: 2587094)
  76211/21
 • Fra projekt: anmodning for forlængelse af projekt pga corona
  77848/21
 • Fra Fredericia Kommune: Opdateret moniteringsnotat for Bådhusene - opdateret for 64A og D
  78115/21
 • SV: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe om "Børn og unge som pårørende"
  75374/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  74801/21
 • Interreg-udvalg: Beslutninger ved skriftlig afstemning fra 21.1. til 4.2.2021
  76112/21
 • Fra MST: Varsel af undersøgelsespåbud efter spild af Avtur jet A1, 1. februar 2021. (MST Id nr.: 2584639)
  75357/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 24, 7100 Vejle.
  74743/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Assens Kommune
  81928/21
 • Fra projekt; meddelelse om fusion i Museum Kolding
  82039/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Assens Kommune
  81937/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Middelfart Kommune
  81958/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Varde Kommune
  81894/21
 • Fra Radio 4: Anmodning om aktindsigt
  84148/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Varde Kommune
  81887/21
 • Hovedaftale HjerteSyd
  81963/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Jels Vestergade 54, 6630 Rødding.pdf
  79443/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Møllevej 30, 5762 Vester Skerninge.pdf
  79517/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Mynderupvej 47, 5762 Vester Skerninge.pdf
  79546/21
 • Fra Varde Kommune: Høring - udkast til § 8 - Enghavevej 11, Varde - grundejer ønsker hurtig afgørelse
  77323/21
 • Fra DGE: Anmodning om kortlægningsbreve på Stationsvej 7, Brenderup Fyn
  89984/21
 • Fra Amgros: Implementeringsgruppen_referat videomøde_20210208
  83444/21
 • Fra DMR: Henv. Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  90004/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  85571/21
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  84541/21
 • Fra DMR: Dalumvej 60, 5250 Odense SV. Matr. nr. 1 in, Kristiansdals Hgd., Lokaliteterne 461-00116 og 461-05020
  90001/21

Udgående

 • Til Rådgiver: OK til budget af 3/2 og ny tidsplan
  76688/21
 • SV: Repræsentant til Behandlingsrådet
  76593/21
 • Til Kolding Kommune: Nyt forsøg på forespørgsel om materiale ifm. varsel af undersøgelsespåbud efter fyringsolieforurening, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  76382/21
 • Til Aabenaa Kommune, vedr. Udkast til §8-tilladelse, Bylderup Skole - reducering af kortlægningen
  75969/21
 • Til Aabenraa Kommune, grundejer, Reducering af det kortlagte areal.pdf
  75971/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om prøvetagning i grundvand
  75426/21
 • Til borger, V1-høring, Strandholtvej 32, 5270 Odense N.pdf
  74558/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse samt udgået, Strandholtvej 32, 5270 Odense N.pdf
  74559/21
 • Region Syddanmarks tilbagemelding (pkt. A.2) - Sundhedsdirektørmail nr. 4 / 2021 - Svarfrist 12-02-2021
  74432/21
 • Til Kolding Kommune: Forespørgsel om supplerende materiale ifm. varsel, Dons Landevej 123, 6000 Kolding
  74164/21
 • Til MILJØ-BO, Udgår efter undersøgelse, Mosevænget 18, 5270 Odense N.pdf
  74107/21
 • Til rådgiver - ok til lån af areal inkl. betingleser
  74188/21
 • Til Boligforeningen, V0-orienteringsbrev - Solsikkemarken 1-35, 2-58,, 5260 Odense S
  76912/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 16, 16A-16E, 5320 Agedrup
  76624/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grønnegyden 98, 5270 Odense N
  76862/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skippervej 58, 5270 Odense N
  76908/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for forespørgsel_Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  74770/21
 • Status for røntgenhenvisninger
  75874/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lunden 35B, 5320 Agedrup
  76889/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grønnegyden 73, 5270 Odense N
  76860/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandholtvej 2B, 5270 Odense N
  76923/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lunden 35, 5320 Agedrup
  76888/21
 • Status for røntgenhenvisninger
  75868/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Rågelundsgyden 1, 5240 Odense NØ
  76899/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fredemarksvej 62, 5320 Agedrup
  76858/21
 • Til projekt: godkendt tilpasning af projekt pba covid-19
  75832/21
 • Til Hjallesegade 17, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 17, 19, 5260 Odense S
  76875/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 0, 25, 5260 Odense S
  76872/21
 • Til ejendomsmægler - Svar på envendelse om V1-V2-kortlægningen på Hovedgaden 10, 6800 Varde
  74114/21
 • Status for røntgenhenvisninger
  75870/21
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Værkstedsvænget 7, 5260 Odense S
  76897/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 15, 5260 Odense S
  76928/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bjergfyrvangen 75, 5270 Odense N
  76916/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 13B, 5260 Odense S
  76927/21
 • Til Meninghedsråd, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 0, 25, 5260 Odense S
  76871/21
 • Til Fensmark Miljø ApS: Svar: Undersøgelsesoplæg for Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle Ø
  76764/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - H. C. Lumbys Vej 30, 5270 Odense N
  76866/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stigevej 250, 5270 Odense N
  76917/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ.pdf
  74729/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindehaven 11, 5270 Odense N
  76886/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 21, 5260 Odense S
  76931/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_3
  76656/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandholtvej 2A, 5270 Odense N
  76922/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sanderumgårdvej 30, 5220 Odense SØ
  76903/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Stigevej 278, 5270 Odense N
  76918/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kirkegyden 126, 5270 Odense N
  76877/21
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 13C, 5260 Odense S
  76933/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_2
  76653/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_1
  76649/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Daltoften 35, 5320 Agedrup
  76679/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_4
  76657/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_5
  76661/21
 • Til Grundejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_9
  76647/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. tilbagemelding på forespørgsel vedr. vejforløb hen over Bundgårdsvej 32c, 7000 Fredericia
  74088/21
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 13C, 5260 Odense S
  76932/21
 • til projekthaver
  75902/21
 • SV borger: Søndergade 177D, 5591 Gelsted
  75362/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 17, 5260 Odense S
  76929/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 33, 33B, 5240 Odense NØ.pdf
  74396/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Hjallesegade 17, 19, 5260 Odense S
  76874/21
 • Til Stige Skole, V0-orienteringsbrev - Hedelundvej 2, 5270 Odense N
  76868/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_7
  76665/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindehaven 1, 5270 Odense N
  76884/21
 • Til Middelfart Kommune: Forespørgsel til de kommende bygninger_Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  74779/21
 • Til Estate - Svar på henvendelse om jordforurening på Nybrovej 134, Kærup, 6851 Janderup Vestj.
  74004/21
 • Til borgere, Kallehaven 17, Svendborg udgår inden kortlægning.pdf
  76796/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stigevej 278, 5270 Odense N
  76919/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fichstræde 2, 5240 Odense NØ
  76856/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Sletmadevej 29, 6040 Egtved
  75578/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Evelundsvænget 18, 5270 Odense N
  76854/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kirkegyden 61, Taksvænget 15, 5270 Odense N_1
  76882/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kirkegyden 61, Taksvænget 15, 5270 Odense N
  76880/21
 • Til Borger, svar vedr. sløjfning af filtersatte boringer, Blandebjerg 15
  80031/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_10
  76670/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skippervej 38, 5270 Odense N
  76906/21
 • Til Haderslev Kommune og Vurderingsstyrelsen: Endelig afgørelse vedr V1-kortlægning, Chr X Vej 22, Haderslev
  76740/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Stenløkken 19, 5260 Odense S
  76930/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lunden 58, 5320 Agedrup
  76892/21
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Værkstedsvænget 7, 5260 Odense S
  76896/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Markhaven 1, 5320 Agedrup
  76894/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Thorupvej 71, 5220 Odense SØ
  76925/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ.pdf
  74704/21
 • Til Bokebo ApS, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 33, 33B, 5240 Odense NØ.pdf
  74398/21
 • Svar på henvendelse - Gravearbejder på Langagervej 14, Vejle
  75102/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kirkegyden 61, Taksvænget 15, 5270 Odense N_1
  76881/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_8
  76669/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - H. C. Lumbyesvej 216, 5270 Odense N
  76864/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup_6
  76662/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev - Solbærvej 5, 5260 Odense SØ
  76910/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Rågelundvej 180, 5240 Odense NØ
  76901/21
 • Til Borgere - bilag til afgørelse, Rapport fra den indledende undersøgelse af Kallehaven 17, Svendborg
  76797/21

8. februar 2021

Indgående

 • Referat byggemøde nr 5_2021 den 2-2-2021 ver1.docx
  91371/21
 • Kærgård - udkast byggemødereferat - Byggemøde nr 5 2021
  91370/21
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding på bemærkninger fra region og kommune, Sanderumvej 174, Odense.
  77917/21
 • Introduktion til DK2020-projektweb til de geografiske organiseringer
  73924/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering midler VTO oprensning
  73821/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Midler disponeret undersøgelse
  73782/21
 • Fra Borger, Råstof, Stripmining Råstofplan 2020
  81269/21
 • Fra COWI: afværgeafsnit skal indarbejdes i rapport. RE: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Status undersøgelser februar 2021
  72706/21
 • Sydtrafiks vedtægter gældende pr.1.1. 2022 UDEN ændringsmarkeringer.pdf
  72760/21
 • Sydtrafiks vedtægter MED ændringsmarkeringer.pdf
  72761/21
 • Ændrede vedtægter for Sydtrafik.
  72759/21
 • Fra borger: vedr. sløjfning og erstatning, Skolevej 5, Nr. Aaby
  89044/21
 • Fra COWI: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Status undersøgelser februar 2021
  72242/21
 • Fra WSP: Vedr. ny vandprøveresultat
  71609/21
 • Fra COWI: præcisering af salgspriode for pesticider
  80224/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering til rådgiver for modtagelse af §8-ansøgning, Christians Park
  74100/21
 • SV: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  71977/21
 • SV: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  71981/21
 • Fra rådgiver - svar vedr periode for lån
  74183/21
 • Fra Borger, mail med spm vedr- undersøgelsen
  74246/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  73906/21
 • Fra borger: Søndergade 177D, 5591 Gelsted
  75347/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  73814/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Lok. nr. 445-70101, Havnegade 110-137-139, Middelfart
  74748/21
 • Fra energinet - oplysninger om graveanvisninger ved kabel og master
  73823/21
 • Fra evaluator: Evaluering af Kulturpuljen 2016-2017
  76562/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  73854/21
 • Anmodning til sletning af lydfiler til RecordIt - fra Lægevagten
  73884/21
 • Fra Borger, tilføjelse til mail om filtersatte boringer
  80024/21
 • Fra Borger, Mail vedr. sløjfning af filtersatte boringer, Blandebjerg 15
  80023/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. kvittering for rapport over supplerende poreluft undersøgelse på Sct. Norberts Skole i Vejle
  88960/21
 • Fra Colliers: Henvendelse vedr. Viddingherredsgade 26A, Tønder
  88658/21
 • Fra Fanck Miljø- og Geoteknik: Svar på spørgsmål og geoteknisk rapport, Vestergade 28, Børkop
  84851/21
 • Fra Lertranskøb: SV: ansøgning om indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til graveplan
  72682/21
 • Fra MST: Påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og T36
  72916/21
 • Fra DK Råstof Kvittering for svar, Jerlev Landevej, Jerlev
  73620/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  71633/21
 • Fra Andelsboligforeningen Rughøjparken, ansøgning om boligundersøgelse, Rughøjvej, Odense.pdf
  71403/21
 • Fra MST: Påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og T36
  72924/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Kvittering for modtagelse af svar, Skovglimt 25, Sønderborg
  71524/21
 • Fra Nymølle: SV: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  71986/21
 • Fra DMR, modtaget Endelig teknisk rapport, 479-00573, Kallehaven 17 (Gl Skårupvej 59), 5700 Svendborg.pdf
  72967/21
 • Fra DMR, modtaget Endelig grundejerrapport, 479-00573, Kallehaven 17 (Gl Skårupvej 59), 5700 Svendborg.pdf
  72957/21
 • VS: Post fra Sundhedsstyrelsen mfl. -
  92556/21

Udgående

 • Til Borger, Orientering om igangsætning af gravearbejde.pdf
  73480/21
 • Til MOE, Udbud - 3 VTO - mindre gravesager, Region Syddanmark
  73206/21
 • SV: Ændrede vedtægter for Sydtrafik.
  73114/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Anmodning om yderligere oplysninger vedr. gartneri på Fangelvej 72, 5672 Broby
  73027/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Bystævnet 21A-G, Årslev, lok: 430-81294
  72913/21
 • Til CR Ejendomme, Ophævelse af kortlægningen.pdf
  72918/21
 • Til borger: svar vedr. sløjfning og erstatning, Skolevej 5, Nr. Aaby
  89045/21
 • Til COWI: Afrapportering kan igangsættes SV: Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N: Status undersøgelser februar 2021
  72423/21
 • ansøgning om indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til graveplan
  71964/21
 • Til BDO: Værditabsregnskab til revision
  71662/21
 • Svar til speciallæge: Vedr. smertestillende medicin til bedøvelse af næse og svælg og afhævning af slimhinder.
  71618/21
 • Til Mægler: Svar på spørgsmål
  71461/21
 • Til rådgiver - spørgsmål til Lån af areal, Middelfartvej 126, Odense.
  74180/21
 • Til ejer - Kortlægningsbrev + boligerklæring med alle bilag
  72024/21
 • Til projekt: meddelt godkendelse af udsættelse af projektet
  72600/21
 • Svar til Danske Regioner
  71421/21
 • Til BDO: Bilag, Regning
  71665/21
 • Til BDO: Bilag, Regning
  71661/21
 • Til BDO: Bilag, Regning
  71663/21
 • (Eftersendelse - OUH) Analyse af biobanklandskabet i Danmark: Hjælp med kortlægning af biobanker i Region Syddanmark
  73246/21
 • Til DK Råstof A/S: Vedr jordtilførsel, Jerlev Landevej, Jerlev
  73258/21
 • Til kommune + SKAT - Kopi af kortlægningsbrev og boligerklæring med alle bilag
  72133/21
 • Til Borger, Forslag til Råstofplan - graveområde ved Stenløse
  72112/21

7. februar 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: Revideret §8-ansøgning, Christians Park
  74093/21
 • Fra Rambøll: Bilag - §8 ansøgning, Christians Park
  74094/21
 • Vedr. Røntgenoptagelser i 2nd klinik og henvisninger i 2020 samt delvis nedlukning af klinikken
  75893/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  71310/21
 • SV: Redegørelse for udnyttelsesgrad af vacciner
  71132/21

Udgående

 • Til Borger: V2-afgørelse
  71050/21
 • Til Borger: V2 afgørelse
  71008/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af 10 stk. V2 afgørelser
  71048/21
 • Til Borger: V2-afgørelse
  71028/21
 • Til Borger: V2 afgørelse
  71042/21
 • Til Borger: V2 afgørelse
  71045/21
 • Til Dansk Demetra ApS: V2 afgørelse
  71038/21
 • Til Borger: V2 afgørelse
  70998/21
 • Til Varde Kommune: V2 afgørelse
  71051/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på forespørgsel om §8, Skovglimt 25, Sønderborg
  71007/21
 • Til Horne Sogneforening
  71035/21
 • Til borger: V2 afgørelse
  71000/21
 • Til borger: V2 afgørelse
  71006/21
 • TilVarde Kommune og Skat: kopi af V2 afgørelse
  71052/21
 • til Tistrup Erhvervs- & Borgerforening: V2 afgørelse
  71011/21

6. februar 2021

Indgående

 • til/fra borger, råstof, forslag til råstofplan
  72566/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  71331/21

Udgående

 • Til Kerteminde kommune: §8 høringssvar, Lok 440-81100, Nordre Havnekaj 27, Kerteminde. 21/8806
  70985/21

5. februar 2021

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Tilladelse til etablering af legeplads i henhold til Jordforureningsloven
  84842/21
 • Fra COWI: Materiale vedr. Bentazon
  71003/21
 • Fra Svendborg Kommune: Høringssvar til høring af V2F2-kortlægning af Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup Fyn
  74193/21
 • Fra COWI: Boreprofiler FW: Grønnegade 40 Otterup Oplæg på supplerende undersøgelser
  70640/21
 • Fra Rådgiver - vedr. Lån af areal, Middelfartvej 126, Odense.
  74170/21
 • Fra Fensmark Miljø: Bilag - Undersøgelsesrapport
  74079/21
 • Fra Fensmark Miljø: Undersøgelsesrapport, Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle Ø
  74077/21
 • Fra DMR, Ønske om historisk materiale, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  70771/21
 • Fra COWI: Grønnegade 40 Otterup Oplæg på supplerende undersøgelser
  70241/21
 • telefonnotat, Hoptrup Vandværk, 515-50270
  69238/21
 • Fra DMR: pris på oprydning i GG, Skolevej 5
  69521/21
 • Fra EDC:henv. vedr. Skolevej 7. 5580, Nørre Aaby
  69136/21
 • Fra COWI: GeoGIS
  68766/21
 • Fra Udbetaling Danmark, Egenbetaling modtaget Assensvej 128.pdf
  73593/21
 • Fra projekt: svar fra Kulturministeriet
  72334/21
 • SV: Miljøudvalget - foretræde
  71492/21
 • Fra Banedanmark: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev (BDK ID: 1982358)
  71167/21
 • Danske Regioners høringssvar - NKR rehabilitering af pt. med prostatakræft
  70461/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog vedr mulighederne for påbud, Gildbækken, Nordborg
  69947/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. poreluftdokumentation ved V2NØ, Rismarksvej 52, Odense V
  70052/21
 • HØRING om bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet
  68913/21
 • Adm svar på spm til beslutningsindstillinger i skriftlig votering
  70114/21
 • Fra Mægler: Bilag til ansøgning
  70110/21
 • Fra Odense Kommune: Fælles svar til rådgiver vedr. poreluftdokumentation ved V2NØ, Rismarksvej 52, Odense V
  70501/21
 • Fra MOE - Notat om videregående undersøgelse (UDKAST)
  70760/21
 • Fra politisk parti - ansøgning
  70284/21
 • Fra STRING: Minutes of the STRING Steering Group meeting on February 4th, 2021
  74339/21
 • Anlægsregnskab, ombygning i forbindelse med ambulanceberedskab i Kruså.pdf
  75321/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Undersøgelsesoplæg - Mølgårdsvej 35, 7120 Vejle Ø
  76763/21
 • Henvendelse vedr. gravearbejder Telefonbesked
  75093/21
 • Kvittering fra LSU
  79586/21
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om kommentarer til Partshøring fra Franck geoteknik - udkast til §8 tilladelse til opførelse af bolig
  77854/21
 • fra rådgiver : § 8 pligt, jordforurening ved Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  78415/21
 • Opdateret afrapporteringsplan for LKT 2021.
  82953/21

Udgående

 • Til Rådgiver, Historisk materiale, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  70772/21
 • Til COWI: Bentazon anvendes stadig idag SV: Grønnegade 40 Otterup Oplæg på supplerende undersøgelser
  70645/21
 • Til Mægler: Kopi af afgørelse
  70123/21
 • Til Borger: Omfattet af Værditabsordningen
  70121/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  70030/21
 • 5AInteresseomrKortlagOrienterEjere.pdf
  69999/21
 • 5CogsåNaboUdtagneGraveomr.pdf
  69718/21
 • Til EDC: rapporter vedr. Skolevej 7. 5580, Nørre Aaby
  69145/21
 • Til Rambøll: Skovbyvej 26 A spm. om status for vandprøvetagning og tidsplan
  69234/21
 • Til Aabenraa Kommune, Ingen bemærkninger til tilføjelse af vilkår, Bolderslev Skole, Smedfod 10A, lok.nr. 580-81183
  69440/21
 • til EDC: svar på henv. Skolevej 7. 5580, Nørre Aaby
  69141/21
 • Til Borger, Udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  70021/21
 • Til Nordfyns Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Bogensevej 35, Søndersø, lok: 580-81086
  70020/21
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune, vedr, Vestergade 11, Faaborg
  70807/21
 • Til borger - kvittering for oplysninger
  69507/21
 • Til BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A - V1-afgørelse - Parkvej 16-18, 7100 Vejle .pdf
  69313/21
 • Til Borger, mail med svar vedr. sløjfning af filtersatte boringer, Blandebjerg 15
  70516/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  70823/21
 • VS: Referat fra møde 27.1.2021 om Dansk-Tysk Udviklingsalliance
  69724/21
 • Til Vejen Kommune: Høringssvar til nyt udkast: §8-høringssvar for Søndergade 52-60, 6650 Brørup, matr. nr. 22b, 22ag, 22æ, 22ah, 22q, 22d og 22k Eskelund By, Brørup og 14ao Tuesbøl By, Brørup
  68927/21
 • Til CGI ApS, Udgår INDEN kortlægning - Bommerhavevej 17, 7100 Vejle.pdf
  69553/21
 • Til Svendborg Kommune - Ejeroplysninger
  69516/21
 • Til Boregr: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  70822/21
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening på Nøråvej 5, 6740 Bramming
  70300/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens svar vedr. vurdering af mulig asbest-forurening, Odensevej 58, 5772 Kværndrup
  70399/21
 • Referat fra møde 27.1.2021 om Dansk-Tysk Udviklingsalliance
  69447/21
 • Til MOE - Bemærkninger til notat om videregående undersøgelse
  70770/21
 • Til DMR: accept af pris for oprydning i GG, Skolevej 5
  69528/21
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: Spørgsmål til Vestergade 28- 7080 Børkop, forureningsundersøgelse #PN# J20.1740#
  70478/21
 • Til NCC Industry A/S: Anmodning om nærmere redegørelse for udsættelse af tidsfrist, Rolighed Grusgrav, Faaborg-Midtfyn
  70591/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 35B, 5240 Odense NØ.pdf
  68584/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 35, 5240 Odense NØ.pdf
  68588/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af oprensningen, Sinaivej 16, 5672 Broby
  68789/21
 • Til borger, Grundejerorienteringsbrev, Niels Juels Allé 51, 5250 Odense SV
  68756/21
 • Til Borger: V2-varsling, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  70821/21
 • Til Borger: Omfattet af VTO
  70014/21
 • Til Bokebo ApS, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 35B, 5240 Odense NØ.pdf
  68591/21
 • Til Odense Kommune: Svar på henv. vedr. poreluftdokumentation, Rismarksvej 52, Odense V
  70062/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ.pdf
  68586/21
 • Til borger - Brørup-Holsted - orientering
  69997/21
 • VS: Hjerte- og kredsløbssygdomme, kardiologi: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende PCSK9-hæmmere til hyperlipidæmi
  70532/21
 • Til borger - kvittering for oplysninger
  70035/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ.pdf
  68590/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 35, 5240 Odense NØ.pdf
  68585/21
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Skovvej 16, 6400 Sønderborg matr. 4998 Sønderborg, lok.nr 537-04202
  70841/21
 • Til borger - partshøring Fjelsted
  69717/21
 • Til Haderslev Kommune: Orientering vedr. Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev
  70825/21
 • Til Billund Kommune, Råstof, landzonetilladelse i interesseområde
  69038/21
 • Til Andelsboligforeningen rughøjparken, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rughøjvej, Odense
  71419/21
 • Svar fra Stephanie Lose på henvendelse
  72314/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 24, 7100 Vejle
  74754/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 6, 7100 Vejle
  74737/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 36, 7100 Vejle
  74785/21

4. februar 2021

Indgående

 • Fra DMR, Oplæg til friv. und, Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  68453/21
 • Fra DMR, Oplæg til friv. und, Bøgebjergvej 34, Vester Åby, 5600 Faaborg
  68452/21
 • Fra speciallæge: Vedr. smertestillende medicin til bedøvelse af næse og svælg og afhævning af slimhinder.
  71549/21
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af arealanvendelse efter supplerende oplysninger fra ejer vedr. vild natur på Strandholtvej 32, 5270 Odense N
  74621/21
 • Fra Sanofi: Besparelse på Lantus insulin glargin 8. marts 2021 - VIGTIG BESPARELSE FOR REGIONEN
  68719/21
 • Fra Kolding Kommune, Varsel om § 48 undersøgelsespåbud, Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  68449/21
 • Fra Kolding Kommune, Varsel om § 48 undersøgelsespåbud, Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  68450/21
 • Fra Kolding Kommune, Varsel om § 48 undersøgelsespåbud, Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  68451/21
 • Fra Esbjerg Kommune, § 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord på karteringsplads, Sahara 2C, 6700 Esbjerg
  68446/21
 • Fra Esbjerg Kommune, § 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord på karteringsplads, Sahara 2C, 6700 Esbjerg
  68447/21
 • Fra Kolding Kommune, Mailkorrespondence med rådgiver, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  93272/21
 • Fra intern, Videresendt henv., Mulig opr. af V1-kortlagt ejendom, Fåborgvej 7, 5620 Glamsbjerg
  69331/21
 • Fra FMK, Orientering om dieseloliespild, Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  68437/21
 • Fra Odense Kommune: Svar på supplerende spørgsmål vedr. Niels Juels Allé 51, 5250 Odense SV
  67844/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Placering af olieudskiller, Bylderup Skole
  75777/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. forespørgsel til vejforløb hen over Bundgårdsvej 32c, 7000 Fredericia
  74037/21
 • Fra ejendommægler - Henvendelse om jordforurening på Hovedgaden 10, 6800 Varde
  74108/21
 • Fra Niras: Bystævnet 41 - budgetstatus 040221
  74415/21
 • Fra Estate - Henvendelse om jordforurening på Nybrovej 134, 6871 Jandrup Vwstj.
  73999/21
 • aktindsigt DR fortsat vagtlæger
  75308/21
 • fra Danske Regioner
  81401/21
 • Fra Praksis - Fortsat korrespondance vedr. praksisbetegnelse
  82122/21
 • Fra DMR: Udkast til notat vedr. undersøgelse, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  85202/21
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse om jordforurening på Nøråvej 5, 6740 Bramming
  67420/21
 • Rolighed Grusgrav
  68080/21
 • Fra Borger: Erstatning aftale underskrevet
  66117/21
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse under VTO
  67413/21
 • Fra Fredericia kommune:Tilladelse efter jordforureningsloven til at etablere bypark i Kanalbyen
  67932/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 30,7100 Vejle.
  67935/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 40,7100 Vejle.
  68010/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Boreprøver. Stationsvej. Brenderup
  68421/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 8,7100 Vejle.pdf
  67837/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. Alkindi (hydrocortison)
  67056/21
 • Fra borger: Indberetning for 2020, matr nr spandet 59b
  68040/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 22,7100 Vejle.
  67727/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 28,7100 Vejle.
  68061/21
 • Videresendt mail fra intern, Dokumentationsmateriale for opgravning af tank, Stenvej 7, 6300 Gråsten
  67986/21
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. fund af forurening ved boring 3 og oprensning, Skolevej/Stationsvej matrikel 3n, Skovs Højrup By, Brenderup
  68379/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 10,7100 Vejle.pdf
  67552/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 26,7100 Vejle.
  67557/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 4,7100 Vejle.
  67951/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 14,7100 Vejle.
  67987/21
 • Fra GeoDania A/S: "FORESP.: Ryslinge. Enghavevej 15, 5856 Ryslinge, matr. nr. 10au+10dp Ryslinge By, Ryslinge"
  67955/21
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. fund af forurening ved boring 3 og oprensning, Skolevej/Stationsvej matrikel 3n, Skovs Højrup By, Brenderup
  68420/21
 • Fra projekt; Underskrevet tilsagnsbrev
  67515/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 34,7100 Vejle.
  67711/21
 • Fra Interreg 5A Godkendelse af Communication strategy, Quality management concept, Risk management approach
  68444/21
 • Fra Alex Andersen A/S: fotos af efterbehandling:
  66275/21
 • Intern orientering om friv. opr., Stenvej 7, 6300 Gråsten
  67977/21
 • Fra Healthcare DENMARK:Endeligt referat af Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 25. januar
  68445/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Boreprøver. Stationsvej. Brenderup
  68381/21
 • Fra borger: Lejbøllevej 13, 5953 Tranekjær, Telefonbesked 461-81103
  67172/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 42,7100 Vejle.pdf
  67919/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Dokumentation for oprensning, Egebjergvej 18, 6370 Bylderup-Bov, Matr.nr. 100, Foverup, Ravsted
  68108/21
 • Fra GeoDania A/S: Kvittering vedr. fremsendelse af materiale på Enghavevej 15, 5856 Ryslinge, matr. 10au og 10dp Ryslinge By, Ryslinge
  68378/21
 • Fra Europaministriet Slesvig-Holsten: Bekræftelse af modtagelse af Letter of intent Southern Denmark
  68448/21
 • Fra borger, anmodning om undersøgelse, Boråsvej 12,7100 Vejle.
  67969/21
 • Fra Kolding Kommune: Udkast til referat af møde 28/1 2021 vedrørende Eltangvej 134, 6051 Almind
  66301/21
 • Fra politisk parti - ansøgning
  68602/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om vejledning
  68620/21
 • Fra projekt: oplysninger om udgiftsposter
  69088/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Sønderborg Kommune
  73313/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Sønderborg Kommune
  73304/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Poreluftsrapport
  70984/21
 • Samarbejdsaftale for Passagerråd i Region Syddanmark
  67336/21
 • Fra projekt: udkast til rev. budget
  94860/21

Udgående

 • Til FMK, Kvittering for modtagelse, Afventer dokumentation for opr., Stationsvej 14A, 5792 Årslev
  68438/21
 • Til kommune og VV: orientering om rapport, Skolevej 5, Nr. Aaby
  69520/21
 • Til DMR: ingen kommentar til rapport, Skolevej 5, spm. om GG
  69472/21
 • 4CogsåNaboUdtagneGraveomr.pdf
  68265/21
 • 4AInteresseomrKortlagOrienterEjere.pdf
  68263/21
 • 4BInteresseomrIKOrienterEjere.pdf
  68264/21
 • Svar på henvendelse fra Sanofi: Besparelse på Lantus insulin glargin 8. marts 2021
  68727/21
 • Til NIRAS: Vedr. boringsplacering
  68003/21
 • Til Mægler: Spørgsmål til ansøgning
  67569/21
 • Til VURDST: afgørelse samt rapport om delvis oprensning, 475-50048, Nørrebro 118, Rudkøbing
  67318/21
 • Til kommune: orientering om afgørelse, 475-50048 Nørrebro 118, Rudkøbing
  67315/21
 • Til Nybolig: SV på henvendelse vedr. ejendom Slotsgade 5, 6200 Aabenraa
  66920/21
 • Til borger, V2-afgørelse, kort og boligerkl rapp, Norupvej 120, 5450 Otterup, søster.pdf
  68307/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring, del af matr. nr. 7000o, Åsum By, Åsum.pdf
  66909/21
 • Til borger, kvitteringsberev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 28, 7100 Vejle
  68071/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for mail vedr. boreprøver. Stationsvej. Brenderup
  68422/21
 • Til borger og Aabenraa Kommune: Brev om areal som udgår inden kortlægning, matr nr 100 Foverup, Ravsted
  68374/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for mail vedr. boreprøver. Stationsvej. Brenderup
  68402/21
 • Til GeoDania A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Enghavevej 15, 5856 Ryslinge, matr. 10au og 10dp Ryslinge By, Ryslinge
  68377/21
 • Til Borger, Anm. om supplerende oplysninger, Stenvej 7, 6300 Gråsten
  68007/21
 • Til borbger, Høring, m bilag, Baunholtvej 68, 7100 Vejle.pdf
  68247/21
 • Til Odense Kommune, V1-kortbilag, høring, del af matr. nr. 7000o, Åsum By, Åsum.pdf
  66906/21
 • Til Verner Byg ApS, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 16, 5240 Odense NØ.pdf
  66900/21
 • Til Odense Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, del af matr. nr. 7000o, Åsum By, Åsum.pdf
  66907/21
 • Til Danish Crown, Høringsbrev m bilag - Abelones Plads 2X, 7100 Vejle.pdf
  67938/21
 • Til borgere - orienteringer og partshøringer -
  68262/21
 • Til Verner Byg ApS, V1-høring, Gartnervænget Øst 16, 5240 Odense NØ.pdf
  66912/21
 • Til projekt: meddelelse om nedsat støtteprocent
  66288/21
 • Til rådgiver: svar på henvendelse 2
  68256/21
 • Fra/Til Tønder Kommune: fremsendelse af kopi af V2 høring, Mårbækvej 6, Løgumkloster, 521-30001
  66138/21
 • Til Verner Byg ApS, Bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 16, 5240 Odense NØ.pdf
  66911/21
 • Til rådgiver: svar på henvendelse
  67560/21
 • Til Jusitits- og Europaministeriet Slesvig-Holsten:: Letter of intent Southern Denmark
  68287/21
 • Til borger: orientering om rapport, Skolevej 7
  69490/21
 • Til Kertemide KOmmune: Anmodning om Supplerende oplysning
  70983/21
 • Til borger: orientering om rapport, Skolevej 5
  69504/21
 • Til ejer - Orientering om at afværgesag er sat i gang (sendt doc2mail: Job nr 183387338 + 183387460)
  67927/21
 • Til ejer - Orientering om at afværgesag er sat i gang (sendt Doc2mail: Job nr 183388820)
  67584/21
 • Til borger, V2-afgørelse, kort og boligerkl, rapp, Norupvej 120, 5450 Otterup, bror.pdf
  68308/21
 • Til revisor: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  67522/21
 • Til ejer - Kortlægningsbrev - Ejendom udgår af kortlægningen (sendt doc2mail: Job nr 184068557 + 184068922)
  68258/21

3. februar 2021

Indgående

 • DynamicTemplate version 2.6.040 er frigivet!
  68622/21
 • Fra Rådgiver: Revideret tidsplan og budget for Margårdsvej 2A, pulje 25
  76676/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Kopi af oplysninger om asfalt fra grundejer, Stationsvej 4
  65489/21
 • Fra Odense Kommune, Ønske om at drøfte sag, Kraftværksgrunden, Dalum Papirfabrik, Dalumvej 116, 5250 Odense SV
  70790/21
 • Fra Faaborg-Midtfyns Kommune, afrapportering af undersøgelse, Bystævnet 21 D og 21 G, 5792 Årslev.
  71039/21
 • Fra Odense Kommune: Samlet tilbagemelding til rådgivers spørgsmål, Skt. Jørgens Engen 1, Odense
  64908/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. analyser af jordpesticider, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  84458/21
 • Fra SWECO, Vedr. analyser, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  84454/21
 • Fra COWI: Vedr. revne og udbedring
  64960/21
 • Fra Odense Kommune, Fælles bemærkninger til oplæg til supplerende undersøgelser, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  84442/21
 • Fra Rambøll: Svar på spørgsmål om vandløb
  77145/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Bilag til mail: Undersøgelsespåbud, Johannevej 11, 5863 Ferritslev Fyn
  74278/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail med undersøgelsespåbud, Johannevej 11, 5863 Ferritslev Fyn
  74277/21
 • Fra Odense Kommune: Fortsat dialog om tillæg til § 8-tilladelse til sikring af indeklima ved sydlig blok, Skt. Jørgens Engen 1, Odense
  64077/21
 • Svar på spørgsmål (1. runde, 030221)
  65596/21
 • Fra FMK, Ukortlagt gartneri og snarlig nedrivning, Fangelvej 72, 5672 Broby
  64134/21
 • Fra DMR: Grundejer af Dageløkkevej 3 er orienteret om den supl. undersøgelse af depotet
  63160/21
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel til status på Søndergade 38, 5450 Otterup
  63843/21
 • Fra Odense Kommune: Meddelse af § 8 til fjernelse af terrændæk samt oprensning i byggefelterne B0 og B8, Rismarksvej 52, Odense
  64922/21
 • Fra DMR A/S: Kvittering for tilbagemelding vedr. status på Søndergade 38, 5450 Otterup
  63898/21
 • Spørgsmål fra dansk afstemningsmøde til indstillinger
  64815/21
 • aktindsigtsanmodning
  66883/21
 • Fra Nybolig: Henvendelse vedr. ejendommen Slotsgade 5, 6200 Aabenraa
  66946/21
 • Fa Politisk Parti - ansøgning
  68795/21
 • Fra DMR - Revideret tidsplan og oversigtskort
  68882/21
 • Fra Politisk parti - ansøgning
  65749/21
 • Databehandleraftale Esbjerg Kommune
  64236/21
 • Fra Sanofi: anmodning om Fælleslisten for Region Syd
  64802/21
 • Dagsorden til møde i national bestyrelse for sundheds-it 020221.pdf
  64265/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  65796/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  65807/21
 • RSI-direktørkredsen har godkendt af RSI-PRO projektet lukkes
  64262/21
 • Bilag 5.2 Afslutningsrapport for PRO til prioritering af ambulante kontroller.pdf
  64264/21
 • OK-NYT Praksis 009-21 Omsætningsgrænser speciallæger 2021.pdf - 009-21 Omsætningsgrænser speciallæger 2021.pdf
  63663/21
 • Fra Politisk parti - vedr. ansøgning
  65757/21
 • VS: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe om "Børn og unge som pårørende"
  63158/21
 • Hovedaftale Esbjerg Kommune
  65455/21
 • Bilag 5.1 Status for implementering i regionerne.pdf
  64263/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelser
  65825/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Meddelse" - § 8 Kortbilag B0 og B8
  64932/21
 • Fra Borger Re: Telefonbesked vedrørende Udlodgyden 12, Odense
  65820/21
 • Fra Odense Kommune: Kopi af korrespondacne med rådgiver og bygherre vedr. næste § 8, Rismarksvej 52
  65036/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Meddelse" - § 8 B0 + B8, Tilladelse til fjernelse af terrændæk og oprensning af forurening
  64985/21
 • Fra Svendborg Kommune: Vedr. Hovedværket Kildeplads
  74403/21
 • Fra Sweco: Vedr. monitering
  76687/21
 • Fra Praksis - Forespørgsel vedr. praksisbetegnelse samt ansat læge
  82108/21
 • Fra borger - vedrørende Drivhuse Davinde
  77278/21
 • Fra borger - Henvendelse om jordforurening på Kollemortenvej 24, 7323 Givedelse
  85723/21
 • Telefonbesked 461-81497
  88540/21

Udgående

 • Til borger - Elsesvej 22, Fredericia - byggeplaner - genfremsendt pga forkert mailadr
  65818/21
 • Til borger - Elsesvej 22, Fredericia - byggeplaner
  65785/21
 • Til borgere: Forlænget høringsperiode for V2-kortlægning af del af Stationsvej 4, 5330 Munkebo
  65604/21
 • Til DMR: Afvisning af ønske om webmøde til drøftelse af rapport, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  64976/21
 • Teknisk Rapport, Middelfartvej 574 5491 Blommenslyst.pdf
  64925/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst.pdf
  64926/21
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om kortlægning på V2, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  64598/21
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægning, UDKAST
  64577/21
 • Til borger: Bilag - V2-høring
  64576/21
 • Til borger: Høring af V2F2-kortlægning af Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup Fyn
  64575/21
 • Til borgere: Bilag - Høring V2
  64373/21
 • Til borgere: Høring af V2-kortlægning af en del af Stationsvej 4, 5330 Munkebo
  64372/21
 • Til borgere: Bilag - V2-Kortlægning, UDKAST
  64374/21
 • Til borgere: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  64375/21
 • Til borgere: Udgår inden kortlægning
  64278/21
 • Til borgere: Jeres grund er ikke forurenet, Stævningen 1, 5750 Ringe
  64277/21
 • Til Odense Kommune: Fortsat dialog om tillæg til § 8-tilladelse til sikring af indeklima ved sydlig blok, Skt. Jørgens Engen 1, Odense
  64151/21
 • Til Borger, Råstof, SV: Holmehavebæk og den nye råstofsplan
  64107/21
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning af en del af din grund, Humlevænget 1A og 8, 5856 Ryslinge
  64022/21
 • Til borger: Bilag - V2-høring
  64024/21
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægning, UDKAST
  64025/21
 • Til borger: Bilag - Jordprøver
  64026/21
 • Til Rambøll: Spørgsmål til udledning og kort
  63208/21
 • Til borger og Aabenraa Kommune: Høring af V1-kortlægning, Fogderup, Bylderup-Bov
  64381/21
 • Henv fra Continator SV: Lejbøllevej 13, 5953 Tranekjær, Telefonbesked 461-81103
  65864/21
 • Til Odense Kommune: Regionens § 8 høringssvar til udkast til § 8-tilladelse - terrændæk og oprensning, B0 og B8
  64881/21
 • Til Borger, Råstof, spørgsmål vedr. høring af forslag til Råstofplan 2020
  64614/21
 • Til EDC SV:på henv, Industrivej 10, 7000 Fredericia,
  65912/21
 • Til Improvento: Underskreven aftale
  63943/21
 • Til DMR A/S: Vedr. kvittering for rapport over supplerende poreluft undersøgelse på Sct. Norberts Skole i Vejle
  64120/21
 • Til Danske regioner: budesonid smeltetabletter og liste med vederlagsfri medicin
  65478/21
 • Møde i styregruppen for Interreg 6A er udskudt til 21. april
  64921/21
 • Til Bokebo ApS, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  63033/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr spm om §8-tilladelse, Danish Crown, Blans
  63162/21
 • Ti Odense Kommune, Kommentarer til supplerende undersøgelsesoplæg, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  64287/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  63032/21
 • Til borger: Udgår af kortlægning, 621-81130, Uhrevej 13, Jordrup.pdf
  65826/21
 • Til borger (a): V2-kortlægning m bilag, 629-00112, Bavnevej 14, Vamdrup.pdf
  65055/21
 • Til borger (b): V2-kortlægning m bilag, 629-00112, Bavnevej 14, Vamdrup.pdf
  65049/21
 • Til DMR A/S: Svar på forespørgsel vedr. status på Søndergade 38, 5450 Otterup
  63877/21
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Orientering . kopi af V2 afgørelse, Mårbækvej 6, Løgumkloster, 521-30001
  65597/21
 • Til Kolding kommune + skat: Kopi af Afgørelsen Udgår af kortlægning + rapport, 621-81130, Uhrevej 13, 6064 Jordrup
  65828/21
 • Til DMR A/S: Vedr. Søndergade 38, 5450 Otterup - fremsendelse af udgået-brev med kortbilag samt tidligere kortlægningsafgørelse
  63941/21
 • Til Kolding kommune + Skat: Kopi af afgørelse V2-kortlægning + Rapport, 629-00112, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup
  65105/21
 • Til Borger: V2 afgørelse, Mårbækvej 6, Løgumkloster
  65581/21
 • Henv. sv. Telefonbesked vedrørende Udlodgyden 12, Odense SØ
  65810/21
 • Til Odense Kommune, Supplerende spørgsmål vedr. Niels Juels Allé 51, 5250 Odense SV
  65685/21
 • Til Sanofi: SV: Fælleslisten for Region Syd
  64790/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 40, 7100 Vejle
  68030/21
 • Til Sweco: Vedr supplerende indeklimamonitering
  76691/21

2. februar 2021

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse til tilbygning, Slogsherredsvej 27, 6372 Bylderup-Bov
  64004/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse til tilbygning, Slogsherredsvej 27, 6372 Bylderup-Bov
  64005/21
 • Fra McLarens: Dialog med kommunen om tak for hjælpen, Flystyrt, Stævningen 1, 5750 Ringe
  64189/21
 • Fra DK Råstof - ny vejadgang - matr.nr. 5a m.fl. Sødover
  62645/21
 • Mødeindkaldelse.docx
  68666/21
 • Dagsorden: 6. møde i Regionsudvalget mandag 8. februar 2021 - dagsorden
  68665/21
 • Fra TreFor : Spørgsmål til udledning
  63202/21
 • Fra Aabenraa Komune, Ønske om præcisering, Smedefod 10A, 6392 Bolderslev
  63954/21
 • Fra COWI: Udkast til moniteringsnotat
  63128/21
 • Fra Sweco, Sag haster meget, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  63651/21
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Ønske om opringning matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  63935/21
 • Svar på uddybende spørgsmål, 1. runde (020221)
  60873/21
 • Fra MOE: Underskrevet kontrakt
  60657/21
 • Fra DMR: Anmodning om historik på Bjernevej 1, Faaborg
  61024/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Analyseresultater
  64180/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kort m prøvefelter
  64182/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Resultater af jordprøve, Stævningen 1, 5750 Ringe
  64178/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Nordfyns Kommune
  66561/21
 • Fra Kerteminde kommune: Drigstrup Bygade 31 - Kort og analyseresultater
  66122/21
 • Fra Rambøll: svar vedr.UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af grønt rekreativt område i Kanalbyen (Søndervold).DOCX
  66084/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Kerteminde Kommune
  69961/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Nordfyns Kommune
  66558/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Ærø Kommune
  66305/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Ærø Kommune
  66317/21
 • Fra Vejen Kommune: nyt udkast: §8-høringssvar for Søndergade 52-60, 6650 Brørup, matr. nr. 22b, 22ag, 22æ, 22ah, 22q, 22d og 22k Eskelund By, Brørup og 14ao Tuesbøl By, Brørup
  68919/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Billund Kommune
  70418/21
 • Fra Vejen Kommune: Kommentarer vedr. §8-høringssvar for Søndergade 52-60, 6650 Brørup, matr. nr. 22b, 22ag, 22æ, 22ah, 22q, 22d og 22k Eskelund By, Brørup og 14ao Tuesbøl By, Brørup
  68907/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Kolding Kommune
  69792/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Forespørgsel om §8, Skovglimt 25, Sønderborg
  71004/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Kolding Kommune
  69736/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Kerteminde Kommune
  69967/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Billund Kommune
  70412/21
 • Sundhedsdirektørmail nr. 4 / 2021 - Svarfrist 12-02-2021 (inkl. bilag). Godkendelse af budget for bio/genom/pato bank (sekretariatet)
  74402/21
 • Re: Godkendelse af anmodning om foretræde for miljøudvalget på udvalgsmødet den 1. marts 2021 kl. 10.00
  71465/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  63742/21
 • Fra medlem: Ang. udpegning af formand for Udsatteråd
  65507/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  63276/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  63168/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  63532/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  63081/21
 • Udpegning af én frivillighedskoordinator til arbejdsgruppen for Børn og unge som pårørende
  63710/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  63157/21
 • Fra DMR A/S: Poreluftundersøgelse på Sct. Norberts Skole i Vejle
  64103/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr anlægsarbejde - lok nr og matr nr, Danish Crown Slagteri, Blans
  63122/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg
  65876/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  63411/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, afregningsbrev
  61653/21
 • fra rådgiver: undersøgelsesoplæg Østergade 26, Egtved, Byggesag nr. 02.34.02-P19-1072-20 - Udvidelse af autoværksted
  62432/21
 • Fra MST: Oprensningspåbud, overløb fra drænpotte på Shell raffinaderiet. (MST Id nr.: 2545105)
  61882/21
 • Fra Borger, Mail vedr. sløjfning af filtersatte boringer, Blandebjerg 15
  62970/21
 • Fra Medicinrådet: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
  62887/21
 • Fra GSK: Invitation til lægemiddelrådet
  61153/21
 • SV: NGC: Udpegning af medlemmer til nationale specialistnetværk
  62456/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  62009/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  62000/21
 • Fra farmaceutisk konsulent: henvendlese om farmaceutydelser til regionen
  62898/21
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til koordinationsgruppemøde den 4. februar
  62620/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, fremsendelse af faktura
  61645/21
 • Fra Tryg:vedr. sikkerhedsstillelse råstofindvinding matr. 5ag og 6l, Lejrskov
  62425/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  60345/21
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering og forespørgsel om kortlægningsbrev på lok. 621-00451
  61236/21
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. Sønder Voldgade 14: Nye cykelskure
  77909/21
 • fra rådgiver: Kvittering og spørgsmål til sag, jordforurening ved Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  78436/21
 • Fra Fredericia Kommune: Etablering af midlertidig cykelskur på Sønder Voldgade 14, 7000 Fredericia i byggefelt 51C
  77915/21

Udgående

 • Til DMR: Manglende kontakt til grundejer af Dageløkkevej 3 (depot)
  63009/21
 • Til Borger, Status og orientering om afværge, 4. ejer..pdf
  62815/21
 • Til Borger, Status og orientering om afværge, 2. ejer..pdf
  62813/21
 • Til Borger, Status og orientering om afværge, 3. ejer.pdf
  62814/21
 • Til Borger, Status og orientering om afværge, 1. ejer.pdf
  62812/21
 • Til Aabenraa Kommune, Regiones bemærkninger til udkast til §8-tilladelse på Smedefod 10A, 6392 Bolderslev
  65849/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål fra lejer vedr. Vestergade 8 i Faaborg
  62785/21
 • Til borger: Bilag - Udgået inden kortlægning
  62334/21
 • Til borger: Ejendom udgået inden kortlægning, Allerupvej 46, 5672 Broby
  62333/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kortlægningsvurdering efter spild af hydraulikolie ud for Møllehøjvænget 26, 5792 Årslev
  62256/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udgået inden kortlægning
  62257/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Fund af forurening ved sløjfning af olietank, SV: Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  62126/21
 • Til borger: Oplysninger om forurening på nabogrund til Dorrits Allé 5, 5250 Odense SV
  61893/21
 • Til Fyns Almennyttige Boligselskab, Vedr. Odensevej 51, Faaborg gl. Sygehus
  61867/21
 • Til enhederne: Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning
  61713/21
 • Sag på DAK_Evaluering samarbejdsaftale om bed-side analyser (4.3.21).docx
  61845/21
 • Sag på DAK 4.3.21_Evaluering af samarbejdsaftale vedr. bed-side analyser
  61843/21
 • Evaluering af samarbejdsaftale vedr. bed-side analyser (4.3.21).pdf
  61846/21
 • Til borger, Udgår efter vurdering, Vandværksvej 13, 7080 Børkop .pdf
  61356/21
 • Til borger, Udgår efter vurdering, Vandværksvej 11, 7080 Børkop .pdf
  61355/21
 • Til FJLM Ejendom ApS, Udgår efter oprensning, Storegade 69, 6740 Bramming.pdf
  61259/21
 • Til Kolding Kommune, Vedr. §8-lovliggørelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  61168/21
 • Til DMR: Fremsendelse af materiale på Bjernevej 1, Faaborg
  61042/21
 • Til Nybolig: Information om forurening på nabogrund til Dorrits Allé 5, 5250 Odense SV
  60970/21
 • Til parete RÅSTOF Partshøring af screeningsafgørelse Præstevænget i Svendborg Kommune
  61604/21
 • Til Niras: SV: Strømpeforing i Torvegade er afsluttet, igangsættelse af supl. indeklimaundersøgelse Torvegade 15
  60524/21
 • Til Niras: Strømpeforing i Torvegade er afsluttet, igangsættelse af supl. indeklimaundersøgelse Torvegade 15
  60185/21
 • Til Vejle Spildevand: Strømpeforing i hovedkloak er afsluttet, Torvegade og Enghavevej i Give
  60110/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1,og areal, der forbliver V1, lok. 471-04002
  62784/21
 • TIl MST, DOP, Fredericia kommune: Ny Høring vedr. kortlægning af del af Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia
  59954/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 39, 5240 Odense NØ.pdf
  61027/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev på C.F Tietgensvej 10, 6000 Koling, matr. nr. 61r Kolding Markjorder 2. Afd.
  61279/21
 • Til Nordfyns Kommune og SKAT: Vedr. en del af Søndergade 38, 5450 Otterup - en del udgår af V1-kortlægningen
  62846/21
 • Til projekt: forespørgsel om afslutning af projekt
  60700/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 41, 5240 Odense NØ.pdf
  61016/21
 • Til Odense Kommune: Bemærkninger til 1. udkast til § 8, Rismarksvej 52
  60378/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gartnervænget Øst 41, 5240 Odense NØ.pdf
  61022/21
 • Til advokat, vedr. Aulkærvænget 1a, Odense
  60864/21
 • Til Esbjerg Kommune: Tilbagemelding vedr. spørgsmål i forb. med §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg
  65879/21
 • Til Odense Kommune og Skat. Kopi af afgørelse Udgået efter oprydning
  60851/21
 • Til grundejer: En del udgår af kortlægning, Søndergade 38, 5450 Otterup
  62778/21
 • VS: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen (DHPC) vedr. Esmya (ulipristalacetat 5 mg)
  60384/21
 • Til Colliers: Henvendelse div sagsakter fra E-arkiv
  61140/21
 • til part, forslag til råstofplan 2020, høring af forslaget
  61673/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 39, 5240 Odense NØ.pdf
  61031/21
 • Til GSK: SV: Invitation til lægemiddelrådet
  61142/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev for lok. 607-00478, Møllebugtvej 5a, 7000 Fredericia, Matr. nr. 391pg, Fredericia Stadsjorder
  60685/21
 • Til NCC, Rambøll og Faaborg-Midtfyn Kommune: Påbudsvarsel, Rolighed Grusgrav, Faaborg-Midtfyn Kommune
  62026/21
 • Til naboparter RÅSTOF Følgebrev høring til naboer via doctomail.docx
  61624/21
 • Til Borger, Vedr orientering om forslag til råstofplan 2020
  62841/21
 • Til Højby 4 ApS: Afgørelse udgået efter oprydning
  60816/21
 • Til Borger, Graveområde ved Vindebjergvej 44A, 5463 Harndrup
  62343/21
 • Til borger, vedr. Algade 3, 5750 Ringe
  61010/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, etablering af jordvarme Skølsigvej 27
  61871/21
 • Til Vejen Kommune,, Høring af forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  61903/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 26, 7100 Vejle -
  67701/21
 • Til borger, Kvitteringsbrev for modtaget ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 34, 7100 Vejle
  67718/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 14, 7100 Vejle
  68000/21
 • Til borger, kvittering for modtaget ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 10, 7100 Vejle
  67669/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 30, 7100 Vejle
  67945/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 4, 7100 Vejle
  67963/21
 • Til borger, kvitteringsmail foransøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 22, 7100 Vejle
  67747/21
 • Til borger, kvitteringsmail for ansøgning om undersøgelse af boligejendom Boråsvej 42, 7100 Vejle.
  67931/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 12, 7100 Vejle
  67982/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Boråsvej 8, 7100 Vejle
  67882/21

1. februar 2021

Indgående

 • Fra Borger, Råstof, Holmehavebæk og den nye råstofsplan
  64092/21
 • Internt: Telefonbesked fra Nybolig, Faaborgvej 338, 5250 Odense SV
  60964/21
 • Fra DMR, Vedr. Odensevej 51, 5600 -resultater af analyser ved opgravning af 80.000 liter olietank
  61965/21
 • Fra Kolding Kommune, Forespørgsel om køb af kommunens grund, Overbyvej 62, 6000 Kolding
  59722/21
 • 20-7926_v1_UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af grønt rekreativt område i Kanalbyen (Søndervold).DOCX.DOCX
  59284/21
 • 20-7926_v1_UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af grønt rekreativt område i Kanalbyen (Søndervold).DOCX
  59282/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Korrespondance om undersøgelsesrapport, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  59718/21
 • Fra Sweco, Undersøgelsesrapport, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  59720/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8-tilladelse, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  59719/21
 • Fra Sweco, Undersøgelsesoplæg, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  59721/21
 • Fra Aabenraa Kommune, § 8-udkast, Kilen 29, 6200 Aabenraa
  59717/21
 • RE: Afgørelse (udkast) om afslutning af jordforureningssag ved T9802, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia
  59222/21
 • Kærgård - byggemødereferat nr. 4 - 2021
  91301/21
 • Referat byggemøde nr 4_2021 den 26-1-2021 ver1.docx
  91302/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til VTO undersøgelse
  58915/21
 • Fra Fredericia Kommune, Udkast til §8 tilladelse til opførelse af bolig, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  59716/21
 • Fra Fredericia Kommune, Udkast til §8 tilladelse til opførelse af bolig, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  59715/21
 • Udskast1_Ansøgningsskema_Uddannelsespuljen_Projekt_MIME_140121.pdf
  58924/21
 • SV: Ansøgning til Uddannelsepuljen: Projekt MIME - svar på spm. I
  58925/21
 • Fra Lertranskøb - svar på ny partshøring -tilladelse til indvinding af rødler matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  58150/21
 • Fra Sweco, Rykker for sagsbehandling, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  59710/21
 • Fra Faaborg-Mistfyn Kommune, Odensevej 51, 5600 - Opgravning af 80.000 liter olietank
  61880/21
 • Fra COWI: Tilbagemelding på kommentarer til rapport
  57989/21
 • Fra Aabenraa Kommune - høringssvar på ny partshøring -tilladelse til indvinding af rødler matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  57751/21
 • Fra Danske Universiteter: Principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning
  61706/21
 • Fra DGE, Notat afgrænsende undersøgelse, Bogensevej 35, 5471 Søndersø
  59701/21
 • Fra DGE, Notat fra friv. und, Bogensevej 35, 5471 Søndersø
  59700/21
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med etablering af belægning, Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  59529/21
 • Fra Dk Råstof: Svar vedr råstofgravning, Jerlev Landevej, Jerlev
  59515/21
 • Tlf. notat - henv. til ejendomsmægler vedr. STOREGADE 27, 6670 HOLSTED, 569-04001
  59619/21
 • Kort frist: Høring over udkast til ændringsforslag til L 134 - ny epidemilov - frist 2-2-2021
  58357/21
 • Fra DSN:SARA: quality management concept_V3.pdf
  59705/21
 • Fra DSN: WP2 Communication-strategy_SARA_2021-01-27.pdf
  59704/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  59054/21
 • Fra Niras, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26, den resterende del af Odense Kommune
  57203/21
 • Danske Regioners høringssvar vedr. NKR for ikke-medicinsk behandling af hovedpine
  57294/21
 • Fra borgere, anmodning om boligundersøgelse, Granlyvej 11, Espe, 5750 Ringe.
  58783/21
 • TIl Vejle Kommune: Svar vedr byudvikling på tidligere råstofområde - matr.nr. 1a Skibet, Kølholt
  58956/21
 • Fra DSN: SARA: Communication strategy, Quality management concept, Risk management approach
  59703/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjergfyrvangen 6, 5270 Odense N.pdf
  58640/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til regionen: § 8 ansøgning til nedrivning af bygning på Gl. Banegårdsvej 5, Middelfart
  57683/21
 • Fra borgere, anmodning om boligundersøgelse, Søballehøjen 3, Odense N
  58697/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  59418/21
 • Fra Vejle Kommune: Kvittering for tilbagemelding i forb. med udkast til §8 tilladelse på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  59508/21
 • Fra borger, anmodning om boligundersøgelse, Søballehøjen 1, Odense N.pdf
  58702/21
 • Fra DSN: SARA: Risk management approach_V2.pdf
  59706/21
 • Fra DMR: RAPPORT - Undersøgelse af grundvand, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  60122/21
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020,
  59887/21
 • Fra LMST: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. Esmya (ulipristalacetat 5 mg)
  60388/21
 • Danske Regioner: Referat fra tovholdergruppemødet 25. januar 2021
  60017/21
 • FRA Vejle Kommune: Ønsker bekræftelse vedr byudvikling på tidligere råstofområde - matr.nr. 1a Skibet, Kølholt
  58940/21
 • Region Syddanmark - Databehandleraftale.pdf
  60130/21
 • Fra Odense Kommune: vedr. udkast til § 8 udkast, til fjernelse af terrændæk og forurening i B0 og B8, Rismarksvej 52
  59867/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Jordhåndteringsplan inden nedrivning, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  59990/21
 • Fra borger, vedr. Algade 3, 5750 Ringe
  60998/21
 • fra rådgiver indsigelse iforhold til afgrænsningen afkortlægningen: Kvittering og spørgsmål til sag, jordforurening ved Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  62769/21
 • Telefonhenv, fra borger, Boråsvej (nr. 14). Vejle
  60671/21
 • Fra advokat, vedr. Aulkærvænget 1a, 5260 Odense S
  60855/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Svar på henvendelse
  60806/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Foresp vedr §8 v mindre anlægsarbejde, Danish Crown Slagteri, Blans
  63114/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Opdateret jordhåndteringsplan inden nedrivning, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  59996/21
 • Fra Improvento: Tillæg til aftale
  63921/21
 • Fra projekt "Unge der trives" vedr. svar på spørgsmål (1. spørgsmålsrunde)
  65847/21
 • Fra projekt "Den gode overgang mellem grundskole og FGU" vedr. svar på spørgsmål. 1. spørgerunde
  65855/21
 • Vejledning + brugeroprettelse
  63969/21
 • Re: Godkendelse af anmodning om foretræde for miljøudvalget på udvalgsmødet den 1. marts 2021 kl. 10.00
  71471/21
 • Fra Sweco: Oplæg supplerende indeklimamonitering
  76685/21
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende oplysninger vedr. cykelskure på Sønder Voldgade 14: Nye cykelskure
  77897/21
 • Afgørelse fra Datatilsynet i sagen om Lægevagten
  73868/21

Udgående

 • Til Sweco, Sag ikke behandlet endnu, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  59711/21
 • _AlleAlleInteresseomrKortlagOrienterEjerepdf.pdf
  59680/21
 • _AlleEkerneGraveområderNye.pdf
  59686/21
 • _AlleEnaboGraveområderNyeNabo.pdf
  59679/21
 • _AlleBInteresseomrIKOrienterEjere.pdf
  59681/21
 • _AlleCNaboUdtagneGraveomr.pdf
  59682/21
 • _AlleCoKerneUdtagneGraveomr.pdf
  59683/21
 • _AlleDInteresseomrIKlægNye.pdf
  59684/21
 • Til MOE: Godkendelse af tilbud og kontakt til underskrift
  59069/21
 • Til VEjle Spildevand: Status for strømpeforing af hovedkloak i Torvegade og Enghavevej i Give
  58524/21
 • Til COWI: Oplæg 2021 monitering
  58365/21
 • vedr. sikkerhedsstillelse råstofindvinding matr. 5ag og 6l, Lejrskov
  58366/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Svar på spørgsmål om §8-tilladelse Åløkkevej 1 5672 - lok nr 425-00011.msg
  58090/21
 • Til Sct Norberts Stiftelse, V1-høring med bilag, - Fjellegade 2, 7100 Vejle.pdf
  58815/21
 • Til borger_1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  58382/21
 • Til Borger: Varsel VTO undersøgelse
  59090/21
 • Til information, V1-høring, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  58381/21
 • Til myndigheder og organisationer, Høring af forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  58594/21
 • Til DK Råstof: Anmodning om oplysninger om råstofgravning, Jerlev Landevej, Jerlev
  59306/21
 • Til Colliers: Henvendelse div. sagsakter
  59519/21
 • Til borger_2, V1-høring, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  58387/21
 • Til borgere, kvittering boliganmodning, Søballehøjen 3, Odense N.msg
  58712/21
 • Til borger, kvittering boliganmodning, Søballehøjen 1, Odense N.msg
  58722/21
 • Til borgere, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  58586/21
 • Til Borger: Varsel undersøgelse
  59068/21
 • Til borger, kvittering for modtaget ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjergfyrvangen 6, Odense N.msg
  58648/21
 • Til Danske Råstoffer, Høring af forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark
  58660/21
 • Til Museum Sønderjylland, Høring af forslag til Råstofplan 2020
  58757/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Orientering til regionen: § 8 ansøgning til nedrivning af bygning på Gl. Banegårdsvej 5, Middelfart
  57854/21
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia, matr. nr. 411l, Fredericia Stadsjorder
  58531/21
 • Fra Kolding Kommune: Kopi af orientering vedr. at der ikke er § 8 pligt til bygge- og anlægsarbejdet i forbindelse med transformerstation, Ålegården, 6000 Kolding
  59628/21
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Grønlandsvej 96, 7100 Vejle, matr. nr. 117C Søndermarken, Vejle Jorder, lok. nr. 630-81163
  59489/21
 • Til Colliers: Henvendelse div. sagsakter
  59509/21
 • Til borger, V1- Høring, med kortbilag,- A C Møllersvej 3, 7100 Vejle.pdf
  59606/21
 • Til advokat, vedr. Fynsgade 18, 6400 Sønderborg
  57789/21
 • Til borgere - Orienterings- og partshøringsbreve
  59678/21
 • Til borger, kvittering boliganmodning, Granlyvej 11, Espe.msg
  58791/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for jordhåndteringsplan inden nedrivning, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  59484/21
 • Til Danbolig, vedr. Darumvej 49-51, 6700 Esbjerg
  59702/21
 • Til Vejen Kommune: §8-høringssvar for Søndergade 52-60, 6650 Brørup, matr. nr. 22b, 22ag, 22æ, 22ah, 22q, 22d og 22k Eskelund By, Brørup og 14ao Tuesbøl By, Brørup
  59651/21
 • Til Colliers: Henvendelse div. sagsakter
  59502/21
 • Til borger - V2-kortbilag Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  57655/21
 • Til Danbolig, vedr. Darumvej 49-51, Esbjerg
  59698/21
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for Sønder Vold, 7000 Fredericia, matrikel 696t, Fredericia Bygrund, lok. nr. 607-00061
  58580/21
 • Til borger_2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  58384/21
 • Til ejendomsmægler, vedr. Østergade 55, 6230 Rødekro
  58036/21
 • Til Kolding Kommune: Regionens vurdering af resultater af undersøgelse i byggefelt, TREFOR El-net A/S - Ålegården i Kolding, 621-81419
  59626/21
 • Til Vejle Kommune: Mailkorrespondance i forb. med udkast til §8 tilladelse på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  59518/21
 • Til borger_1, V1-høring, Rolundvej 11, 15-23, 5260 Odense S.pdf
  58383/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering for opdateret jordhåndteringsplan inden nedrivning, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  60006/21
 • Til Fredericia Kommune: Vurdering om, at §8-tilladelse ikke r nødvendig - Sønder Voldgade 14: Nye cykelskure
  77904/21

31. januar 2021

Indgående

 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  57110/21

Udgående

 • Til DMR: Kvittering på modtagelse af dokumentationsrapport
  56853/21

30. januar 2021

Indgående

 • Fra Borger: Spørgsmål fra lejer vedr. Vestergade 8 i Faaborg
  61589/21

29. januar 2021

Indgående

 • Nyhedsbrev, januar 2021
  72237/21
 • Fra borger - spørgsmål til afgørelsen - Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle
  58482/21
 • Fra GEUS: Geologisk model Vejen
  57006/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Oplysning om fyldplads, Brunbjergparken 126-132, 6200 Aabenraa
  56534/21
 • Fra DMR: Forventet rapportadto, Assensvej 11, Ørbæk
  78122/21
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. §8-lovliggørelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  61166/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af resultater fra 3. målerunde, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  57719/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering til DGE om opfølgning på 3. målerunde, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  57710/21
 • Fra MOE: Tilbud VTO
  55916/21
 • Dagsorden og bilag til politisk styregruppemøde d. 2. feb. kl. 12.30 - 14.00
  73438/21
 • Dagsorden politisk styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 02.02.2021.pdf
  73437/21
 • Bilag 2 Evaluering af tilbud for udvidelse af Sundhedhedscenter Haderslev.pdf
  73440/21
 • Bilag 3 Plan for anden fase af Sundhedscenter Haderslev.pdf
  73441/21
 • Bilag 1 Referat politisk styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 19.10.20.pdf
  73439/21
 • Fra STRING-netværket: ATTACHMENT 4 - STRING Bottleneck analysis.pdf
  68223/21
 • Fra borger - Henvendelse om jordforurening Stenvej 7, 6300 Gråsten
  66753/21
 • ra STRING-netværket: ATTACHMENT 2- OECD strategic paper.pdf
  68219/21
 • VS: Videreformidling af spørgeskema vedr. kortlægning af biobanker i Danmark
  67870/21
 • Fra Meldgaard A/S: Spm vedr. Boring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  55594/21
 • fra Middelfart kommune Kvittering og spørgsmål til sag, jordforurening ved Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  56200/21
 • Notat - samtale med grundejer 29-01-2021
  56539/21
 • Fra Varde Kommune: Vedr. slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted, att. Anne Clemmensen
  55053/21
 • Fra SVendborg Kommune: Oplysninger vedr cadmium måling ved Kirkeby
  56611/21
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Voldmesterstræde 2 m.fl., matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  56470/21
 • Fra Varde Kommune: SV: Slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted - ansøgning om miljøgodkendelse
  55890/21
 • Fra SLB - Ref. samt impl. modelx3 - styregr møde 22/1 2021
  59504/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  55882/21
 • Fra Svendborg Kommune: Geoteknisk placeringsundersøgelse, VS: Assensvej 19, Kirkeby, 5771 Stenstrup
  56607/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Bekræftelse af aftale
  54450/21
 • Fra Varde Kommune: Slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted - anmeldelse efter restproduktbekendtgørelsen
  55876/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  57061/21
 • Fra advokat, vedr. Fynsgade 18, 6400 Sønderborg
  57771/21
 • Fra Danbolig, vedr. Darumvej 49-51, Esbjerg
  59697/21

Udgående

 • Til borger - svar på spørgsmål til afgørelsen - Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle
  58490/21
 • Til Nordfyns Kommune - HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Skebyvej 10, 5450 Otterup
  56017/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse kortlægning på vidensniveau 2 - Skebyvej 10, Otterup.pdf
  56024/21
 • Til borger - Høring - Skebyvej 10, Otterup.pdf
  56022/21
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring.docx.pdf
  56026/21
 • Til borger - Kortbilag Skebyvej 10, Otterup.pdf
  56023/21
 • Til Rambøll, Svar på oplysning om ejendommen Vestergade i Tønder
  55540/21
 • Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  54618/21
 • Til P. CHRISTENSEN EJENDOMME AS, V1-høring med bilag, Krumtappen 20, 5260 Odense S.pdf
  55229/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsafgørelse på Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod
  56629/21
 • Til Meldaard A/S: Svar vedr. mangelfuld prøvetagning, Flensborgvej 387, Aabenraa
  56431/21
 • Til borger, V1-afgørelse - Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle.pdf
  55065/21
 • Svar til JV: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  56592/21
 • Til borgere og kommunen,V1-afgørelser på Boråsvej 2 til 22, 7100 Vejle 630-82493
  56678/21
 • Til Vejen Kommune: Orientering vedr. status for V1-varsling af en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  56686/21
 • Til Home Sønderborg: SVar vedr Sundgade 56B, Sønderborg
  56385/21
 • Til rektorerne
  55349/21
 • Til IVECO DANMARK AS, V1-kortbilag, høring, Krumtappen 10, 5260 Odense S.pdf
  54765/21
 • Til Haderslev Kommune: Udtalelse til høring vedr. nedrivning af Bevtoft renseanlæg - høring af berørt myndighed
  56301/21
 • Til Borger, vedr. sløjfning af boringer på Blandebjerg 15, Rudkøbing.pdf
  56666/21
 • Til LMST: Region Syddanmarks høringssvar over udkast til ny mærkningsvejledning
  55787/21
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr byudvikling på tidligere råstofområde - matr.nr. 1a Skibet, Kølholt
  56565/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Lindehaven 17, 5270 Odense N.pdf
  55531/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om afgørelse og afslutning af undersøgelsespåbud vedr. forurening fra virksomheden Gelsted Galvano A/S på Galvanovænget 6, 5591 Gelsted, CVR. nr. 87394913
  56716/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, §48-høringssvar, Johannevej 11, 5863
  56567/21
 • Til Varde Kommune: Kvittering og forespørgsel, Til orientering anvendelse af slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted
  54720/21
 • Til Varde Kommune: Kvittering for mails med ansøgningsmaterialet vedr. projektet til udlægning af kat. 3 slagger på Vestterpvej 18, 7200 Grindsted
  56002/21
 • Til Rechtsanwalt: SV: Vedr. Region Syddanmarks svar på fristforlængelse for kortlægningsafgørelse af dele af ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  56675/21
 • Til Colliers: Henvendelse - Sagsakter
  56687/21
 • Til IVECO DANMARK AS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Krumtappen 10, 5260 Odense S.pdf
  54761/21
 • Til borger, V1-høring, Lindehaven 17, 5270 Odense N.pdf
  55521/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lindehaven 17, 5270 Odense N.pdf
  55534/21
 • Til IVECO DANMARK AS, V1-høring, Krumtappen 10, 5260 Odense S.pdf
  54764/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Tyrsbjergvej 67, 5210 Odense NV.pdf
  55826/21
 • Til Varde Kommune: SV: Vedr. slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted, att. Anne Clemmensen
  55148/21
 • Til Colliers: Henvendelse - Sagsakter
  56691/21
 • Til COWI: Henvendelse
  56654/21
 • Til Varde Kommune: SV: Til orientering anvendelse af slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted
  55213/21
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Johannevej 11, 5863 FerritslevFyn.pdf
  56571/21
 • Til borgere og Kommunen, V1-afgørelser på Boråsvej 24 til 42, 7100 Vejle Nørremarken, Vejle Jorder, 630-82493
  56679/21
 • Til borgere og Kommunen, V1- afgørelse: Boråsvej 44Q, 7100 Vejle, 33c, & Finlandsvej 30, 7100 Vejle, Matr. nr. 33a Nørremarken, Vejle Jorder 630-82493
  56677/21
 • Till borger - V2-afgørelse Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  57634/21
 • Til borger - Boligerklæring Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  57665/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-pligt på Sønder Voldgade 14: Nye cykelskure
  77883/21

28. januar 2021

Indgående

 • Fra Svbg Kommune RÅSTOF Udkast til vandindvindingstilladelse
  61596/21
 • Fra Rambøll, Oplysning om ejendom i Tønder.msg
  55528/21
 • Fra Odense Kommune: Mail til DMR med tilbagemelding fra kommune og region til revideret afværgetiltag, Skt. Jørgens Engen 1, Odense
  53141/21
 • Referat fra møde i den administrative følgegruppe den 27. januar 2021 DK2020
  72263/21
 • Miljøudvalget Anmodning om foretræde 3. marts 2021
  71460/21
 • Fra Meldgaard A/S: Indberetning af modtaget fyldjord 2020 - Meldgaard Miljø, Moselund Grusgrav, Aabenraa.
  51532/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: DMR´s svar på spørgsmål vedr. oprensning, Sinaivej 16, 5672 Broby
  53759/21
 • Fra DMR - Graverender bliver udført 04-02-2021
  52578/21
 • Fra Welfare Tech: Referat fra bestyrelsesmøde 25.11.20
  53437/21
 • Fra Haderslev Kommune: Oplæg til forureningsundersøgelse - Aabenraavej 16, 6100 Haderslev
  54131/21
 • Fra Aabenraa kommuneSV: høringssvar 32b Bovrup, Varnæs - 20201204122412905.pdf
  51422/21
 • fra rådgiver Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  52178/21
 • Fra Haderslev Kommune: VVM - Nedrivning af Bevtoft renseanlæg - høring af berørt myndighed, Diagonalvej 9, 6541 Bevtoft
  56055/21
 • Fra Haderslev Kommune: Udkast til § 8 tilladelse - Thomashusvej 12, 6100 Haderslev
  55298/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering anvendelse af slagge, Vesttarp 18, 7200 Grindsted
  54641/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Vejrøvænget 8.DOCX
  56572/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Vejrøvænget 8
  56566/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Bekræftelse af aftale
  54489/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  54655/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr.: Risikovurdering af støjvold på Eltangvej 136-140, Kolding
  55632/21
 • Sv: Ledige ydernumre pr. 1. juli 2021 i Region Syddanmark (F2 DP Id nr.: 2670209)
  54367/21
 • Fra Rechtsanwalt: Vedr. Region Syddanmarks svar på fristforlængelse for kortlægningsafgørelse af dele af ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  56656/21
 • Fra borger: "HENV. Telefonbesked vedr. Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod"
  56626/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  54607/21
 • Fra Nordicals, HENV, Fynsvej 9, 5500 Middelfart
  52853/21
 • Fra grundejer: Østergade 26, Egtved, Byggesag nr. 02.34.02-P19-1072-20 - Udvidelse af autoværksted - rykker
  52326/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Materiale i forb. med §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg
  52065/21
 • Kvittering på modtagelse af svar - fra jv
  52322/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. Cushings syndrom - Region Syddanmark
  53105/21
 • Fra Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af spørgsmål og bemærkninger fra regionen, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  53799/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Vedr. Søndergade 38, 5450 Otterup - undersøgelsesresultater
  54124/21
 • Fra Vejen Kommune: Ansøgningsmateriale vedr. Udkast til tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til etablering af boligbyggeri, Søndergade 52-60, 6650 Brørup - anmodning om udtalelse
  53873/21
 • Fra Meldgaard A/S: Indberetning af modtaget jordfyld 2020 - Meldgaard Miljø, Eltangvej 140, Kolding
  51525/21
 • Fra Faaborg-Midfyn Kommune: Forespørgsel til sagen fra Åløkkevej 1, 5672 - lok nr 425-00011
  54142/21
 • Fra Nordfyns Kommune - Høringssvar om påbudsmuligheder på Korsterslevvej 88, 5471 Søndersø
  66795/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om friv. undersøgelse i byggefeltet, Ålegården Kolding
  57049/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Miljørapport
  58312/21
 • Fra projekt: revideret, forhøjet budget
  61522/21
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr §8-pligt til cykelskure på Sønder Voldgade 14: Nye cykelskure
  77874/21
 • Fra Niras: Sløjfning af boringer på Bystævnet
  74518/21

Udgående

 • Til DJ-MG og Assens Kommune: Regionens bemærkninger til placering af poreluftprøver, Buchwaldsvej 33, Tommerup
  53197/21
 • Fra Niras: ny sagsbehandler, Torvegade 15, Give
  53101/21
 • Til MOE, SV: Smedevænget 6a, Fredericia - frivillig oprensning
  52831/21
 • Til Niras: SV: Adelgade. Fundamentsfrigravning, budget
  52583/21
 • Til Rambøll: tillægsaftale pr. mail, tilretning af rapport
  51219/21
 • Til projekt: svar vedr. projektets tilknytning til Bevæg dig for livet
  52524/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ.pdf
  52557/21
 • Til Nordicals, Afgørelse om registrering efter affaldsdepotloven fra 1999, Fynsvej 9, 5500 Middelfart
  52872/21
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Fangelvej 35,5260 Odense S
  54032/21
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  53659/21
 • Til Esbjerg Havn: V1 afgørelse, lok.nr. 561-45059, Boven 2, 6700 Esbjerg
  51325/21
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr. supplerende bund og kantprøver på Vestergade 5 A Rødekro
  52088/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Søballehøjen 1, 5270 Odense N.pdf
  52841/21
 • Til Vejdirektoratet: Afgørelse - udgået inden kortlægning, 580-81478.pdf
  51191/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring med bilag, Søballevej matrikel 46c.pdf
  52914/21
 • Til Nordicals, Afgørelse om kortlægning efter jordforureningslove fra 2000, Fynsvej 9, 5500 Middelfart.PDF
  52878/21
 • Til Aabenraa Kommune: kopi af afgørelse om 2 arealer af Motorvej E 45 udgår inden kortlægning, lok. 580-81478 og 580-81486
  51193/21
 • Til MOE - Sagen kan afsluttes uden afgravning
  52509/21
 • Til Esbjerg Kommune og SKAT: kopi af V1 afgørelse, lok.nr. 561-45059, Boven 2, 6700 Esbjerg
  51357/21
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til § 8-ansøgningen, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  52869/21
 • Til Grundejerforeningen Søballehøjen, V1-høring med bilag, Søballehøjen 20, 5270 Odense N.pdf
  52895/21
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale ifm. Udkast til tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til etablering af boligbyggeri, Søndergade 52-60, 6650 Brørup - anmodning om udtalelse
  53686/21
 • Til projekt. Accept af anmodning om udskydelse
  52295/21
 • Til borger: svar på henvendelse
  53378/21
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for materiale i forb. med §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg
  52194/21
 • Ti Nordicals, Svar på HENV, Fynsvej 9, 5500 Middelfart
  52864/21
 • Til arbejdsgruppen bag Seponeringslisten: Vedr. evt. seponeringsbudskab om RLS behandling med pramipexol
  53718/21
 • Til Borger, mail vedr. undersøgelse af Middelfartvej 405, Blommenslyst
  53651/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ.pdf
  52561/21
 • Til Aabenraa Kommune: kopi af afgørelse om 2 arealer af Motorvej E 45 udgår inden kortlægning, lok. 580-81478 og 580-81486
  51192/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Søballehøjen 3, 5270 Odense N.pdf
  52866/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ.pdf
  52559/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. Cushings syndrom - Region Syddanmark
  51499/21

27. januar 2021

Indgående

 • Fra DMR - endelig rapport - grundejerdel og teknisk del - Skebyvej 10, Otterup
  53817/21
 • Fra rådgiver: Pris på genudtagning af vandprøver fra B209, 210 og 215
  53515/21
 • Fra Niras: Adelgade. Fundamentsfrigravning, budget
  52587/21
 • Fra borger - spørger til status for jordbundsundersøgelse - Vibækvej 1, Odense SV
  50890/21
 • Fra Odense Kommune: Svar til rådgiver angående ønske om sammenlægning af afkast, Sankt Jørgens Engen, Odense C
  50648/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, pumpetest, påvirkning ved pumpning i indvindingsboring
  55187/21
 • Fra Miljøteknik: SV: Vedr. miljøundersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart.
  56721/21
 • Fra DMR: Dokumentationsrapport
  56852/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81732, Gartnervænget Øst 24, 5240 Odense NØ.pdf
  49570/21
 • OBS! Interreg-udavlg skriftlig votering: tilpasning Punkt 9
  50803/21
 • Fra Nyborg Kommune: VS: Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  49704/21
 • Fra SWECO: REv oplæg til undersøgelser, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  49130/21
 • Fra projekt: vedr. mulighed for tilknytning til "Bevæg dig for Livet"
  52129/21
 • Region Sjælland: LKT Akut Kirurgi - Ændringer i Projektbeskrivelse og Forberedelsespakke for LKT Akut Kirurgi
  52667/21
 • Fra Estate: henv. vedr. forurening på Storegade 27, 6670 Holsted
  52909/21
 • Fra Fanck Miljø & Geoteknik: Bilag til "Orientering" - Forureningsundersøgelse, Vestergade 26-30 Børkop
  52985/21
 • Fra Fanck Miljø & Geoteknik: Orientering om udført undersøgelse, Vestergade 28- 7080 Børkop
  52950/21
 • Fra Odense KOmmune,,Kortbilag, Fangelvej 35,5260 Odense S
  54027/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Forundersøgelse, præoperativt vægttabsforløb samt visitation til bariatrisk kirurgi
  53385/21
 • Fra Borger. Kvittering på modtagelse af regionen sagsakter
  52177/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med udkast til §8 tilladelse og undersøgelsesresultater, Fangelvej 35,5260 Odense S
  54022/21
 • Fra Odense KOmmune, Udkast til §8 tilladelse til korridor, Fangelvej 35,5260 Odense S
  54025/21
 • Anmodning om aktindsigt om ydelser i 18-20
  51764/21
 • Fra SWECO A/S: Haster - 461-81183 - Beldringevej 5, Odense
  51446/21
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret §8-ansøgning, Vejrøvænget 8, 7000 Fredericia
  58522/21
 • Anmodning om bidrag til SUU 644-45 om hjemtagelse af ambulancedrift i Region Syddanmark
  72360/21
 • Tilbagetrækning af anmodning om bidrag til SUU 644-45 om hjemtagelse af ambulancedrift i Region Syddanmark
  72376/21
 • Fra STRING-netværket: Agenda and material for the virtual STRING Steering Group meeting on February 4th, 2021 at 09:00
  68190/21
 • Fra Kolding kommune: svar på Høring om forurening, 509-50020 Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld
  79185/21
 • Fra Varde Kommune: SV: Vedr. forespørgsel om oplysninger til brug for sagen vedr. varsling af undersøgelse af olieforurening - Hjulsagervej 100, 6854 Henne
  51049/21
 • Fra Nyborg Kommune: Vedr. § 8 tilladelse og ny tilbygning,Tåsingevej 1, 5800 Nyborg. Matr. 15ao, Vindinge By, Vindinge
  49811/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - tilladelse efter MBL § 19 til jordoplag på matr. 1m Transbøl By, Horne
  48342/21
 • Fra Nyborg Kommune: SV: Vedr. kvittering for orientering om fund af forurening: Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  49692/21
 • Fra Esbjerg Kommune: VS: §8 ansøgning - Storegade 26, 6700 Esbjerg
  51015/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilbagemeldeing på forespørgsel om dokumenter til §8 ansøgningen for Storegade 26, 6700 Esbjerg
  51024/21
 • Fra projekt: vedr. udsættelse af projektet
  50872/21
 • Høring over udkast til ny mærkningsvejledning
  49168/21
 • Fra Dagens medicin: Osteoporose
  50994/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering: Varsling af undersøgelse af olieforurening - Hjulsagervej 100, 6854 Henne
  50844/21
 • Fra Danbolig: Telefonhenvendelse: Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  50082/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 25. januar 2021
  51030/21

Udgående

 • Til Odense Kommune, Vedr. nedrivning af gartneri, Strandholtvej 32, 5270 Odense N
  51061/21
 • Til Langeland Kommune og vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Eggertsvej 3 og Hovedgade 12, 5932 Humble, lok: 481-23
  51019/21
 • Til Tornhøj Ejendomme, Jordforurening, Eggertsvej 3 og Hovedgade 12, 5932 Humble, lok: 481-23
  51026/21
 • Til borger - Svar på status for jordbundsundersøgelse - Vibækvej 1, Odense SV
  50901/21
 • Påbegyndt råstofgravning matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  50808/21
 • Til Odense Kommune: Referat af webmøde om revideret afværgetiltag, 27-01-2021, Gasværksgrunden, Odense
  50721/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Mail med tilsynsnotat også sendt til e-boks matr.nr. 13 Ølufgård, V. Nebel
  49613/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsynsnotat Ølufgård matr.nr. 13 Ølufgård, V. Nebel.pdf
  49614/21
 • Til Lertranskøb og Aabenra Kommune - Ny partshøring -tilladelse til indvinding af rødler matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  49723/21
 • Til rådgiver - Svar på FORSP vedr. Arkivoplysninger. Kærvej 16 Broby, lok. nr. 430-81526 - MAIL 1 AF 4
  49701/21
 • Til rådgiver - Svar på FORSP vedr. Arkivoplysninger. Kærvej 16 Broby, lok. nr. 430-81526 - MAIL 3 AF 4
  49697/21
 • Til rådgiver - Svar på FORSP vedr. Arkivoplysninger. Kærvej 16 Broby, lok. nr. 430-81526 - MAIL 4 AF 4
  49695/21
 • Til rådgiver - Svar på FORSP vedr. Arkivoplysninger. Kærvej 16 Broby, lok. nr. 430-81526 - MAIL 2 AF 4
  49700/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 22A, 5240 Odense NØ.pdf
  49235/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 22A, 5240 Odense NØ.pdf
  49232/21
 • Til borger, V1-Kortbilag, Gartnervænget Øst 22A, 5240 Odense NØ.pdf
  49233/21
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Gartnervænget Øst 22B, 5240 Odense NØ.pdf
  49234/21
 • Til og fra DMR, Oplysning om overgravet TDC-ledning - og svar. Boring B105
  48045/21
 • Kommenteret dagsorden til dansk afstemningsmøde i Interreg 5A-udvalg
  50819/21
 • Til Borger: Varsel grundvandsboring
  47945/21
 • Til Borger: Baggrundsmateriele omk. V2 kortlægning
  51126/21
 • Til Vejdirektoratet: Afgørelse - udgået inden kortlægning, 580-81486.pdf
  50636/21
 • Til Esbjerg Kommune: Forespørgsel om dokumenter i forb.med §8 ansøgningen for projekt på Storegade 26, 6700 Esbjerg
  51017/21
 • Til borger, Malmose 5, 5540 Ullerslev, Nyborg Kommune, Matr.nr. 10a, Kissendrup By, FlødstrupTil borger Høring med Bilag, Malmose 5, 5540 Ullerslev, lok.nr. 450-81289.pdf
  51031/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Søhusvej 216, 5270 Odense N.
  49482/21
 • Til Varde Kommune: Vedr. forespørgsel om oplysninger til brug for sagen vedr. varsling af undersøgelse af olieforurening - Hjulsagervej 100, 6854 Henne
  50926/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Søhusvej 212, 5270 Odense N
  49385/21
 • Til Nordfyns Kommune, Mail vedr. påbud, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  49680/21
 • TIl SWECO: Svar vedr rev undersøgelsesoplæg, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  49163/21
 • Til Nyborg Kommune: Kvittering for mail korrespondance mellem kommunen og rådgiver vedr. Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  49715/21
 • Til DSN: SARA Partnership Agreement underskrevet
  52151/21
 • Bekræftelse på modtagelse af tilbagetrækning af anmodning om bidrag til SUU 644-45
  72603/21

26. januar 2021

Indgående

 • Fra DGE, Rapport, endelige, Pj 52: Malmose 5, 5540 Ullerslev -
  49971/21
 • SV: Vedr kunstprojekt i Aabenraa bymidte
  47462/21
 • VS: Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister med tilhørende vejledning er udstedt
  47438/21
 • Fra NIRAS: Tidsplan pumpeforsøg
  46566/21
 • Baseline - rev. oplæg
  91257/21
 • Oplæg baseline i grube 2 og 4 ver 2_26-1-2021.pdf
  91263/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Høringssvar vedr. påbudsmuligheder, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  49670/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar vedr. mulig anvendelse af jordvold matr.nr. 4, 81, 101, 846 og 885 og 891 Lunderup, Rise og 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  46379/21
 • Fra NIRAS: Vedr. sim kort
  45265/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kontakt til prøvetagningsfirma med besigtigelsesnotat vedhæftet, Flystyrt ved Hundetoftevej/Stævningen
  53216/21
 • Fra NIRAS: Budget ny boring
  44799/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i mavesæk og mavemund
  45323/21
 • Høring over udkast til ny mærkningsvejledning
  46509/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bemærkninger til forslag, Brovejen 101, Middelfart
  45886/21
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. Cushings syndrom - Region Syddanmark
  46599/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, fremsendelse af faktura/salærredegørelse
  47707/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. regionens udtalelse til sagen fra Søndergade 38, 5450 Otterup
  45739/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering: Gl Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  45609/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  45080/21
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af krav om §8-tilladelse til projekt på Kirkegyden 80, 5270 Odense N
  47424/21
 • Danske Regioners anmodning om bidrag på spørgsmål
  48114/21
 • Fra Middelfart: VS: Haster-sag, Vedr. spørgsmål til sag om etab. af dige på V2-kortlagt grund, lok. 429-00029
  52549/21
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
  45536/21
 • Fra LMST: Høring over udkast til ny mærkningsvejledning
  47394/21
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST: Afrapportering af miljøundersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart. ifb med forestående §8 ansøgning
  44867/21
 • Fra rådgiver - FORSP vedr. Arkivoplysninger. Kærvej 16 Broby, lok. nr. 430-81526
  49402/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med §8 tilladelse (etape 1), Østerbro 1, 5000 Odense C
  49281/21
 • Fra Odense KOmmune, §8 tilladelse til opførelse af boliger og parkeringskælder (etape 1), Østerbro 1, 5000 Odense C
  49288/21
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
  46399/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
  46641/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, faktura/salærredegørelse
  47712/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. miljøundersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart.
  44914/21
 • Fra Kolding Kommune: Forslag om at gå videre, Havegade i Lunderskov
  46382/21
 • Fra Vejle Kommune: Svar vedr privat vandforsyning, Vardevej, Vejle
  44896/21
 • Fra Vejdirektoratet: Vejdirektoratets bemærkninger til screeningsafgørelse og udkast til tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 1079 Kliplev.
  44934/21
 • Fra naboer - spørgsmål til sagen - matr.nr. 5a mfl. Sødover By, Nørup
  49746/21
 • Fwd: Forslag til forbedringer 2021
  52354/21
 • Fra Vejen Kommune: SV: Vedr. V1-varsling af en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  56653/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Bemærkninger til forslag, Brovejen 101, Middelfart
  56723/21
 • Fra Danske Regioner for LMST: Høring over udkast til ny mærkningsvejledning
  55795/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. Vejrøvænget 8, opfølgning på vores samtale d.d.
  58498/21
 • Fra MST: FDO J70, Ydre Ringvej 1: Afslutning af forureningssag- spild af gasolie under drænventil på rørledning 88LP275 (MST Id nr.: 2503523)
  51370/21
 • Fra MST: FDO J70, Ydre Ringvej 1: Afslutning af forureningssag- spild af gasolie under drænventil på rørledning 88LP275 (MST Id nr.: 2503523) - 2019-06-25 spild 1 maj Dokumentationsrapport for spildoprensning (88LP275, FDO).pdf
  51382/21
 • Fra SUM: Vurdering af Nyt OUHs kvartalsrapport for 2. kvartal 2020
  53793/21
 • Fra Fredericia Kommune: Kommunens vurdering af oprensning af kulbrintforurening, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  53781/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Høringssvar vedr. påbudsmuligheder,Åbakkevej 1, 5462 Morud
  49584/21
 • Fra grundejer, vedr. Vestergade 11, Faaborg
  63734/21
 • Kommissorium for Passagerråd i Region Syddanmark
  66463/21
 • REM midler -FW: 18/45328 PE-Region Platform - underskrift på aftale
  90602/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Forslag til OSD revision på Fyn (MST Id nr.: 2503516)
  90747/21

Udgående

 • Til naboer - svar på spørgsmål - matr.nr. 5a mfl. Sødover By, Nørup
  49770/21
 • SV: Vedr. Drigstrup
  47341/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Forslag til metodebeskrivelse for indvinding matr.nr. 267 m.fl. Østerende-Ballum, Ballum
  53884/21
 • Til Rambøll: Supl. bemærkninger til rapport VS: Afslutning på Elkjærhøjevej
  46146/21
 • Referat fra Pronestor forvaltergruppemøde den 26-01-2021
  46074/21
 • Kvitteringsmail + 1. runde spørgsmål
  45907/21
 • Til NIRAS: Vedr. opstart af boring
  45377/21
 • Til mødedeltagerne: Referat fra møde i Lægemiddelkomitéen d. 13. jan
  46848/21
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar Etape 1, Østerbro 1, 5000 Odense C
  45835/21
 • Til BDO: Værditabsregnskab til revision
  44804/21
 • Til NIRAS: Godkendelse af pumpeforsøg
  44727/21
 • Til NIRAS: Vedr. SIM kort
  44695/21
 • Til GSK: Invitation til lægemiddelrådet
  45763/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i mavesæk og mavemund
  45316/21
 • Til SWECO: Svar på oplæg I, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  46771/21
 • TIl SWECO: Svar på oplæg II, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  46778/21
 • Til Kerteminde Kommune, SV: Forespørgsel vedr. §8 ansøgninger ifm. nedrivninger
  46360/21
 • Til Nyborg Kommune: Vedr. kvittering for orientering om fund af forurening: Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  47340/21
 • SV: §8 pligt Kerteminde kommune
  46310/21
 • Til KA Grus A/S: Grus mm tur-retur fra Blæsbjerggyden grusgrav
  45172/21
 • Til Borger: Fremsendelse af vejledning og krav til oprensning, Sdr. Landevej 17, 6200 Aabenraa
  47473/21
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, spørger efter faktura (ikke elektronisk)
  47679/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: UDKAST: Afrapportering af miljøundersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart. ifb med forestående §8 ansøgning
  44879/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
  46385/21
 • Kvitteringsmail + 1. runde spørgsmål
  47370/21
 • Til Kemp & Lauritzen: Svar vedr. nedsivning på forurenet grund - Rapport, Frivillig forureningsundersøgelse 2003, Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-93003
  44954/21
 • Til grundejer, vedr. Vestergade 11, Faaborg
  63726/21

25. januar 2021

Indgående

 • Fra WSP: Skovvej 22, ekstra udgifter til pumpetest
  52626/21
 • Fra D4: Faktura 2117526
  44130/21
 • Fra NIRAS: Pris pumpeforsøg
  43758/21
 • SV: Vedr. Drigstrup
  47344/21
 • Fra McLarens Aviation: Længere korrespondance med kommune om rådgiver til jord mm, Flystyrt ved Hundetoftevej/Stævningen
  53212/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret Støjredegørelse
  43482/21
 • New draft - STRING bottleneck analysis
  42727/21
 • Bottleneck_analysis_STRING_comments.docx
  42731/21
 • STRING Report - 2021-01-22 (3).pdf
  42729/21
 • Kvittering for modtagelse af supplerende sag
  42486/21
 • Dagsorden til møde i den administrative følgegruppe den 27. januar
  72258/21
 • Dagsorden til møde i den administrative følgegruppe den 27. januar - ekstra bilag
  72254/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål til DMR vedr. oprensning, Sinaivej 16, 5672 Broby
  53747/21
 • Fra advokat, vedr. Vestergade 11, Faaborg
  63707/21
 • Fra projekt: spørger til coronanyt og det videre forløb
  64549/21
 • Fra Niras: Oplæg til etablering af moniteringsboring ved Søndersø Industriområde
  74530/21
 • Fra DMR A/S: Re: Søndergade 38, 5450 Otterup
  43726/21
 • fra Borger Henv VS: Plastik
  44608/21
 • OK-NYT Praksis 006-21 Omsætningsgrænse pr. 1. oktober 2020 psykologhjælp.pdf
  43284/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale
  43309/21
 • Historik og oplæg til undersøgelse_Saltgade11_6760 Ribe.pdf
  43012/21
 • Fra DMR. Re: Kommentar til Kolding Landevej 69, Fredericia.
  44781/21
 • OK-NYT Praksis 006-21 Omsætningsgrænse pr. 1. oktober 2020 psykologhjælp.pdf - 006-21 Omsætningsgrænse pr. 1. oktober 2020 psykologhjælp.pdf
  43286/21
 • Fra Sweco: Oplæg til friv unds, Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  44355/21
 • Fra Kerteminde kommune: SV: Vedr. Drigstrup vedr. prøvegravning
  42165/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  44092/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  44066/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale
  44029/21
 • Fra Vejen Kommune: Status for snak med borger om evt. oprensning, Storegade 27, 6670 Holsted
  45215/21
 • Fra Forum: Ansøgning om ibrugtagning af atezolizumab og bevacizumab
  44183/21
 • VS: Opdateret liste over survey marts 2021 til juni 2021
  43640/21
 • Fra Nyborg Kommune: Orientering om fund af forurening: Øksendrupvej 41, 5871 Frørup
  47095/21
 • Svar på supplerende spørgsmål, samt anmoding om citat
  44725/21
 • Svar på henvendelse af 210121 - supplerende spørgsmål
  44719/21
 • Fra Kemp & Lauritzen: Vedr. nedsivning og Rapport, Frivillig forureningsundersøgelse 2003, Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-93003
  44943/21
 • Fra Aabenraa Kommune - bemærkninger til efterbehandlingsvilkår - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  44070/21

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsynsnotat matr.nr. 3t, 3aa, 11v og 29i Tjæreborg By, Tjæreborg
  44219/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Mail med tilsynsnotat matr.nr. 3t, 3aa, 11a og 29i Tjæreborg By, Tjæreborg
  44218/21
 • Til Langeland Kommune og vurderingstyrelsen, Jordforurening, Bygaden 38-40, Tranekær, lok: 487-13
  44122/21
 • Til Tullebølle VVS og Blik, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  44123/21
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. oplæg til undersøgelse på Ribe Jernstøberi, Saltgade 11
  60676/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsynsnotat matr.nr. 40 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl.pdf
  43096/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Mail med tilsynsnotat Matr.nr. 40 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl
  43095/21
 • Til EDC Ølgod, Svar vedr henvendelse på Industrivej 9, Ølgod
  43028/21
 • Til Ølgod Fjernvarmeselskab. Ophævelse af V1-kortlægningen efter oprensning.pdf
  42994/21
 • Til Varde Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Industrivej 9, Ølgod, lok: 577-20002
  42989/21
 • TIL BORGER: Ansøgning om oprydning efter værditabsordningen
  42082/21
 • Til COWI: Accept af udskyldelse pga. corona SV: Hvad er status på Grønnegade?
  42053/21
 • Bagom-numre til praktiserende læger
  41962/21
 • Til borger - Kortbilag Rugårdsvej 146, 5463 Harndrup.pdf
  43053/21
 • Til Kerteminde kommune: SV: Vedr. Drigstrup
  42173/21
 • til Borger Henv -VS: Plastik
  44609/21
 • Til Forum: Svar på ansøgning om ibrugtagning af atezolizumab og bevacizumab til patient med HCC
  44229/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Søhusvej 242, 5270 Odense N.pdf
  42336/21
 • til Nordicals svar på Henv : Telefonbesked vdr. 479-70163
  43336/21
 • til COWI svar på henv. Telefonbesked vdr. 461-04002
  44544/21
 • Til Forum: Ansøgning om ibrugtagning af atezolizumab og bevacizumab
  44177/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Søhusvej 246, 5270 Odense N.pdf
  42396/21
 • til Danbolig svar på Henv -VS: Miljørapport ønskes tilsendt vedr. Birkedam 8, 6000 Kolding
  44598/21
 • Til DMR koorespondance vedr. henv om : Miljøhistorisk materiale Møgelholt 23, 7100 Vejle
  43396/21
 • Til Kolding Kommune: Svar vedr foresp om §8-tilladelse i indsatsområde, Allervej, Christiansfeld
  44500/21
 • til LFriisbolig Svar på Henv om Langesøvej 177, Rue, 5462 Morud : Forespørgsel ved salg Langesøvej 177, Rue, 5462 Morud
  44561/21
 • Til AAGAARD MØLLE ApS, en del af det kortlagte område på Bramdrupvej 104, Egtved udgår.pdf
  44498/21
 • Til Andelsboligforeningen Stærehaven 2, V1-høring med bilag, Vimmelbækløkken 1-27, 5270 Odense M.pdf
  42607/21
 • Fra/til Borger: korrespondance vedr. oprensning, Storegade 27, Holsted
  44161/21
 • Til Formpipe og Sanne: Aflysning af Acadre grundkursus den 9. februar
  42563/21
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens udtalelse til sagen fra Søndergade 38, 5450 Otterup
  44504/21
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Rugårdsvej 146, 5463 Harndrup.pdf
  43035/21
 • Til projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  61699/21

24. januar 2021

Indgående

 • Fra SDU: AquaRAM
  50737/21
 • FRA BORGER: Ansøgning om oprydning efter værditabsordningen
  42079/21
 • Interreg 6A: Protokoll zum Treffen Steuerungsgruppe deutsche Partner am 20. Januar 2021
  42213/21

23. januar 2021

Indgående

 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i mavesæk og mavemund
  42148/21

22. januar 2021

Indgående

 • DK2020 - spændende webinarer i den kommende tid
  72231/21
 • Fra Aabenraa Kommune - nyt høringssvar Høring iht. råstoflovens §10a - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  42132/21
 • 417452-20_v1_høringsark, miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse.PDF
  42133/21
 • Fra NIRAS: Vedr. ORSA 2021
  42010/21
 • Fra DMR: Udkast til rapport, VU-undersøgelse, Skolevej 5
  69467/21
 • Fra NIRAS: Vedr. sløjfning af boringer
  41078/21
 • Fra STU Varde: Ok til at videresende materiale til STUK
  41115/21
 • Fra WCG: Studenterrapport
  50478/21
 • Anmodning om supplerende sag
  52372/21
 • 28263-21_v1_påbud i pdf(1).PDF
  40609/21
 • mellemvej 31, 6430 Nordborg, endeligt påbud om oprydning
  40608/21
 • Fra COWI: Adelgade 138 og 140, Bogense: Opdatering af GeoGIS
  41181/21
 • Fra Kolding Kommune - seneste data fra B103 og B2
  48506/21
 • Fra Nymølle: SVAR: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  40470/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til nedrivning af bygninger, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  53247/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringsudkast, Ny Vestergade 20
  53249/21
 • BBRMeddelelse.PDF
  91204/21
 • BBR Staldgaardsgade 1 st th
  91202/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - § 8 Udkast - Tilladelse til etablering af legeplads
  41751/21
 • Fra D4: Faktura 2117526
  41489/21
 • Anmodning om indsigt i direktørlønninger i region Syddanmark og bekræftelse på modtagelse
  41731/21
 • Referat styregruppe 21 jan 2021
  41768/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81733, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  39873/21
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. udsættelse af projekt pga corona
  41772/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om undersøgelse, udkast til § 8 tilladelse samt stillingtagen til påbud, Smedefod 10A, 6392 Bolderslev
  41750/21
 • Fra Fredericia Kommune. Gravetilladelse vedr. Skærbækvej
  40528/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej - ventialtionsanlæg
  41233/21
 • Fra Råstofteamet: Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på del af matr.nr. 4a, Fjelsted By, Fjelsted i Middelfart Kommune
  41764/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej - ventialtionsanlæg
  41449/21
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. jordforurening, Storegade 27, 6670 Holsted
  41699/21
 • fra Midelfart kommune: Til orientering: Undersøgelsesnotat, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  41015/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - Indledende miljørapport med bilag
  41755/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Orientering" - Afgrænsende miljørapport med bilag
  41754/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Forslag og argumenter for etapeinddeling af dokumentation for overholdelse af vilkår 5 i §8 tilladelse, Brovejen 101, Middelfart
  45545/21
 • fra Lfrissbolig Henv om Langesøvej 177, Rue, 5462 Morud : Forespørgsel ved salg
  44560/21
 • Fra Ingeniør'ne: Ansøgning om §8 til fjernelse af terrændæk mv ved bygning 7, 9 og 15 samt afværge ved V2-NV, Rismarksvej 52, Odense
  43048/21
 • Fra DMR, kvittering for modtagelse af materiale vedr. Møgelholt 23, 7100 Vejle
  42254/21
 • fra Danbolig Henv -VS: Miljørapport ønskes tilsendt vedr. Birkedam 8, 6000 Kolding
  44597/21
 • Fra MST:FDO J70, Ydre Ringvej 1: Afslutning af forureningssag- spild af gasolie ved skueglas på bunddræn til tank T8802 (MST Id nr.: 2488300)
  42199/21
 • Fra Per Aarsleff A/S: Ukendt forurening i kørebanen ud for Havegade 14, Lunderskov
  41913/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Rugårdsvej 146, 5463 Harndrup - Teknisk rapport.pdf
  42963/21
 • Fra MST: FDO J70, Ydre Ringvej 1: Afslutning af forureningssag- spild af gasolie fra svanehals på rør 88LP 022 til tank T8803 (MST Id nr.: 2488460)
  42187/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Rugårdsvej 146, 5463 Harndrup - Grundejerrapport.pdf
  42979/21
 • Fra Miljøteknik, §8-ansøgning, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  42937/21
 • Fra Miljøteknik, Mail med §8-ansøgning, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  42934/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Supplerende bund og kantprøver fra Vestergade 5 A Rødekro
  51728/21
 • Fra Miljøteknik: Oprensningsnotat vedr. olieforurening, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  53773/21
 • Fra DMR A/S: Mailkorrespondance vedr. Sct. Norborts Skole. Vejle
  57378/21
 • Fra DMR A/S: Fwd: Møgelholt 23, 7100 Vejle
  57484/21

Udgående

 • Til Borge, Boligerklæring, Adelgade 1.pdf
  41777/21
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, Adelgade 1..pdf
  41775/21
 • Til Borger, Notat - Adelgade 1 Kolding_rev1.0.pdf
  41774/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og varsling af V2-kortlægning.pdf
  41776/21
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Adelgade 1, Kolding, lok: 621-293
  41773/21
 • Til Aabenraa Kommune - anmodning om genovervejning af høringssvar - Høring iht. råstoflovens §10a - udkast til tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  42140/21
 • Til COWI: tilbagemelding rapport
  41292/21
 • Til Rambøll: Genudtagning af B209, B210 og B215 og analyse med Eurofins
  50533/21
 • Til STUK: Videreformidling af STU Vardes projektidé
  41195/21
 • Til WCG: Eu-projekt partnerbrev
  50538/21
 • Til NIRAS: Sløjfning af boringer
  40588/21
 • VS: Sundhedsdirektørmail nr. 1 / 2021 - svarfrist 22-01-2021
  40577/21
 • Fra COWI, Adelgade 3/Rådhusstræde 1, Kolding: Opdatering af GeoGIS
  53869/21
 • Til SDU: Participation letter Region Syddanmark
  50544/21
 • Til Tre For: Dokumenter til orientering
  39567/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  40954/21
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Ingvard Andersensvej 8-10, 7100 Vejle.pdf
  40150/21
 • Til borger 2 - V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej 10, 7100 Vejle.pdf
  40152/21
 • Til borger 1 - V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej 8, 7100 Vejle.pdf
  40151/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  40953/21
 • Til DMR, fremsendelse af hidtorisk materiale vedr. Møgelholt 23, 7100 Vejle
  41641/21
 • Til borger, V1-varsel med bilag, Juelsmindevej 213, 7120 Vejle Øst.pdf
  40853/21
 • Til Højgaard Invest, udgår efter vurdering af historriske oplysninger - Jernbanegade 20, 7100 Vejle.pdf
  41055/21
 • Til Vejen Kommune: svar på henv. vedr. jordforurening, Storegade 27, 6670 Holsted
  41736/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 26, 5240 Odense NØ.pdf
  40950/21
 • Til Søgaard Erhverv ApS, V1-varsel med bilag, Lomholtvej 10, 7100 Vejle.pdf
  41543/21
 • Yil energiselskab - forslag om mødetidspunkt
  41724/21
 • Yil borger - Kvittering for høringssvar - Borreby Møllegård
  41630/21
 • Til HEM EJD. INVEST ApS, V1-varsel med bilag, Lomholtvej 8, 7100 Vejle.pdf
  41531/21
 • Til Grundejerforeningen - V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej, 7100 Vejle.dotm.pdf
  40148/21
 • Til projekt: uddybende spørgsmål til budget
  41771/21
 • Til MST: Høringssvar til varsel af oprensningspåbud, - overløb fra drænpotten tank T6 - Shell raffinaderiet Fredericia (MST Id nr.: 2391976)
  40447/21
 • Til borger: Svar på spørgsmål om Covid-19 indsatsen
  40928/21
 • Bilag 3 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering.pdf
  41067/21
 • Bilag 2 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen for Forebyggelse.pdf
  41062/21
 • Bilag 4 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen for Uddannelse og Arbejde.pdf
  41072/21
 • Bilag 1 - Overblik over monitoreringsindsatser, Følgegruppen Behandling og Pleje.pdf
  41057/21
 • Til Borger, Råstof, Høringssvar råstofplan
  42125/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Forslag og argumenter for etapeinddeling af dokumentation for overholdelse af vilkår 5 i §8 tilladelse, Brovejen 101, Middelfart
  45578/21
 • Til Minientreprenøren: Fremsendelse af Rapport, Frivillig forureningsundersøgelse 2003, Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg, lok. nr. 561-93003
  45405/21
 • Til DMR A/S: SV: Møgelholt 23, 7100 Vejle
  57508/21

21. januar 2021

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Endelig § 8-tilladelse til etablering af Baltic Pipe, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  53148/21
 • Vedr kunstprojekt i Aabenraa bymidte
  47325/21
 • Bilag.pdf
  47328/21
 • Fra DMR: 2021 økonomi, VU-Skolevej 5
  69466/21
 • SV: Opsamling møde VBA i almen praksis Sønderjylland
  39163/21
 • Fra D4: Ekstra systemindstilling "masterhåndbog"
  40527/21
 • Fra NIRAS: Tilbud på aktiv ventilation
  38062/21
 • Gammelt sagsakt 4 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40314/21
 • Gammelt sagsakt 8 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40317/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Gammelt sagsakt fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40311/21
 • Gammelt sagsakt 3 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40313/21
 • Gammelt sagsakt 7 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40319/21
 • Gammelt sagsakt 6 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40316/21
 • Gammelt sagsakt 9 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40318/21
 • Gammelt sagsakt 5 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40315/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar på spørgsmål og redegørelse for jordvold matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40309/21
 • Gammelt sagsakt 2 fra ansøger matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  40312/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Brev fra ansøger vedr. gammel aftale matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise Brev_NSI_Andholm.pdf
  40320/21
 • Fra Adv. Andersen Partners - anmodning om materiale - henvendelse - lok. 575-80033
  37772/21
 • Fra DMR: Glasvænget 9, økonomi oplæg pumpetest
  37088/21
 • Fra COWI: Endelig moniteringsrapport
  36993/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opdatering fra grundejer, flystyrt v Hundtoftevej/Stævningen, 5772 Kværndrup
  36909/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  39128/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om friv. und., Seebladsgade 12, Odense
  39313/21
 • Fra Hotel - Værelsesbekræftelse
  37769/21
 • Gra borger - hæøringssvar til forslag til råstofplan
  41582/21
 • Fra DMR, henv. vedr. Møgelholt 23, 7100 Vejle - ønsker baggrundsmateriale
  41579/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om resultater af indeluftmålinger i st. th, Hunderupvej 39, st.th.
  38157/21
 • Fra DMR - anmodning om materiale - Nørrebro 51 5900 Rudkøbing.msg
  36925/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 20.01.2021 - Region Syddanmark
  37232/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om videre forløb, Havegade 14, Lunderskov
  37914/21
 • Fra tidligere ejer. VS: Kolding landevej 69 7000 Fa
  41504/21
 • Fra Fredericia kommune: belægningsplan Søndervold
  40908/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  40027/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Orientering" - Miljøteknisk rapport fra Rambøll
  39321/21
 • Fra Sønderborg Forsyning: Indberetning for matr nr 25 Skodsbøl, Broager
  39435/21
 • Fra DMR, modtaget revideret analyseblanket fra Agrolab vedr. B10
  44227/21
 • Spørgsmål vedr. K2 2020-rapporten for Nyt OUH
  42158/21
 • Fra DMR, Modtaget revideret analyserrapport fra Agrolab vedr. B109
  44115/21
 • Fra Danske Regioner SV: Status ang. medicin til patienter med prostatakræft - temagruppemøde i Danske Regioner
  46890/21
 • Fra DMR, ændrede analyserapporter fra Agrolab vedr. B111
  44109/21
 • Fra DMR, ændrede analyserapporter fra Agrolab vedr B110
  44071/21
 • Fra MOE - Resultater af ekstra undersøgelse
  42257/21
 • Fra DMR, modtaget revidere analyserapporter fra Agrolab vedr. B106
  44160/21
 • Fra DMR, modtaget revideret analyserapport fra Agrolab vedr. B108
  44146/21
 • Fra DMR, videresendt analyseresultater fra Agrolab pga. felj i B2-analyse
  43663/21
 • Fra DMR, modtaget tilrettede analyserapporter fra Agrolab vedr. B107
  44150/21
 • Spørgsmål om vagtlægers indtjening - 210121
  44717/21
 • VS: bookingsbevær for ældre
  68277/21
 • Fra Vejen Kommune: Udkast til tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til etablering af boligbyggeri, Søndergade 52-60, 6650 Brørup - anmodning om udtalelse
  52540/21
 • Fra DMR A/S: Vedr. poreluftmåling gentaget , Sct. Norborts Skole. Vejle
  57332/21
 • Til LIFA A/S: Kvittering for info - INFO tinglyst affaldsdepot matr.nr. 15r Middelfart Markjorder . ITW J.nr. 20216017
  57273/21
 • Fra LIFA A/S: INFO tinglyst affaldsdepot matr.nr. 15r Middelfart Markjorder . ITW J.nr. 20216017
  57253/21
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning af §8 tilladelse på Beddingen 47-59, 7100 Vejle
  57190/21
 • Fra Vejle Kommune: Status på Stubdrupvej 79, 7100 Vejle
  57233/21
 • Fra grundejer, vedr. Vestergade 11, Faaborg
  63684/21

Udgående

 • Til kommune: Nørrebyvej 2, Rødding, orientering om rapport
  39414/21
 • Til NIRAS: Godkendelse af tilbud og kopi af varsel
  38112/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 9 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37974/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 10 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37977/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 8 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37973/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 7 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37972/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 5 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37970/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 6 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37971/21
 • Dagsorden for møde den 25-01-2021 13:30 i Pronestor - leverandørsamarbejde
  54230/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 3 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37968/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 4 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37969/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 2 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37966/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Mail 1 - materiale - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37964/21
 • Til Adv. Andersen Partners - Svar på henvendelse - Matr.nr. 38bp Vejen By, Vejen, beliggende Mindevej 2D, 6600 Vejen m.fl. - Andersen Partners j.nr. 325766
  37965/21
 • Til MOE: Smedevænget 6a, Fredericia - frivillig oprensning
  37875/21
 • Fra DMR: formaldehyd
  37333/21
 • Til DMR: overvejelser vedr. formaldehyd og Desphenyl-Chloridazon
  37218/21
 • Til DMR: SV: Glasvænget 9, økonomi oplæg pumpetest
  37093/21
 • Til Niras: Adelgade 138, vedr. gennemføring af membran i indervægge
  37014/21
 • Til DMR - Svar på henvendelse - Nørrebro 51, 5900 Rudkøbing
  37041/21
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel om status på § 8 tilladelse til Baltic Pipe, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  36879/21
 • Til DMR: SV: Analyseresultater fra B204 (CMT filter)
  37020/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Svar vedr. efterbehandling matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brude, Rise
  61463/21
 • Til DMR A/S: Kvittering for analyseresultat af poreluftmåling på Sct. Norborts Skole. Vejle
  57357/21
 • Til borger, V2- Afgørelse, med BILAG, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted.pdf
  53831/21
 • Arbejdskraftanalyse_Beskaeftigelseseffekter-af-investeringerne-i-den-groenne-omstilling.pdf
  78527/21
 • Til rektorerne
  39081/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  39175/21
 • - Til H & S Ejendomme ApS, V1-afgørelse, med Bilag, Sadelmagervej 17, 7100 Vejle.pdf
  39443/21
 • Til Grundejer: Varsel om igangsætning af aktiv ventilation
  38100/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2- afgørelse
  38606/21
 • Til Borger, Mailkorrespondence omkring bemærkninger, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  39169/21
 • Til Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse: V2- afgørelse
  38818/21
 • Til rektorerne
  37902/21
 • Til Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af rapport, Seebladsgade 12
  39328/21
 • Til Varde Kommune: Kopi af V2 afgørelse
  38657/21
 • til borger, Høring, med BILAG, Norupvej 120, 5450 Otterup, bror.pdf
  39312/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  38092/21
 • Til Melgaard - Svar på henvendelse - Lokalitet nr: 611-00132
  37473/21
 • Til Annex Ejd., V1-afgørelse, med Bilag Skyttehusgade 22A-B, 26A-B, 28A-B, 7100 Vejle.pdf
  39445/21
 • Til lodsejer: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  37494/21
 • Til Ballegaard Ejd, V1-afgørelse, med BILAG, Torvegade 17A-E, 7100 Vejle.pdf
  39438/21
 • til rektorerne
  37912/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 afgørelse
  38065/21
 • Til borger,Høring, med BILAG, Norupvej 120, 5450 Otterup, søster.pdf
  39310/21
 • Til Forsvarsministerriets Ejendomsstyrelse: V2 afgørelse
  37885/21
 • Til borger: orientering om rapport, Nørrebyvej 2, Rødding, med rapport
  38733/21
 • Til Forsvarsmnisteriets Ejendomsstyrelse: V2 afgørelse
  39167/21
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 afgørelse
  38844/21
 • Til Grundejer: Orientering om moniteringsresultat 2020
  38149/21
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Til Orientering - kopi af V2 afgørelse, Jørgensbyvej 12, Agerskov, lok. 550-81245
  38877/21
 • Til Borger: V2 afgørelse, Jørgensbyvej 12, Agerskov
  38822/21
 • Til SDU og Designskolen: Forslag om forlængelse af forprojekt 'Sundhed, kultur og natur' til 30. juni 2021
  41749/21
 • Til ansøger og parter: høring om udkast til screeningsafgørelse på bilag 2 matr. nr. 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev
  37449/21

20. januar 2021

Indgående

 • Fra DMR: Analyseresultater fra B204 (CMT filter)
  36856/21
 • Dagsorden til møde i den administrative følgegruppe den 27. januar
  36627/21
 • Fra MOE: Smedevænget 6a, Fredericia - frivillig oprensning
  37856/21
 • Fra DMR: mail til vandværksformand vedr. analyseresultater Dagsløkkevej vandværk
  36703/21
 • Fra Danske Regioner - VS: Ny henvisning til fodvorter
  36396/21
 • Fra Melgaard - henvendelse - 611-00132
  37459/21
 • Fra Odense Kommune: Revideret afværgeforslag med kommentarer fra kommunen, Skt. Jørgens Engen, Odense
  37155/21
 • Fra Odense Kommune: afværgeforslag til tillæg til §8 - kommenteret af kommunen
  37156/21
 • Til DMR: Svar på anmodning om arkivmateriale - Billundvej 2, Hejnsvig (565-99019)
  36269/21
 • Fra Niras - endelig grundejerrapport - Vestergade 7_orientering til grundejer
  77330/21
 • Fra SDU: AquaRAM-project associated parter
  38500/21
 • Fra SDU: AquaRAM-project
  38494/21
 • Fra DMR: : Anmodning om arkivmateriale - Billundvej 2, Hejnsvig (565-99019)
  36262/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fremsendelse af oprensningsnotat, Allerupvej 46, 5672 Broby
  36067/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat - Allerupvej 46, Broby
  36073/21
 • Fra DMR: kopi af mail til borger vedr. analyseresultater Re: Indmåling af den gamle vandboring på Dageløkke Vandværk
  36717/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Påbud om oprensning af olieforurening, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  36016/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Påbud om oprensning af jordforurening
  36018/21
 • Fra McLarens Aviation: Manglende respons fra grundejer, forespørgsel om kontaktoplysninger, flystyrt ved Stævningen 1
  36008/21
 • Fra Aabenraa Kommune, §8-Tilladelse til etablering af aktivitetsarealer i henhold til § 8 i Jordforureningslo-ven
  35315/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Rapport til afrapportering glemt videresendt fra borger, Allerupvej 46, 5672 Broby
  34731/21
 • Fra grundejer - spørgsmål om at udgå af kortlægningen, Granlyvej 11, 5750 Ringe
  34914/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om fund af forurening under Højgårdsvej, 5750 Ringe
  35702/21
 • Fra Ingeniør'ne: Supplerende oplysninger ang. afværge og dokumentation ifm. ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  36519/21
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af oplæg til supplerende undersøgelser på Beldringevej 5, 5270 Odense N
  36233/21
 • Udbetaling af COVID-19 midler til Region Syddanmark
  36458/21
 • Fra DMR: Undersøgelses oplæg til kommentering, Søndergade 38, 5450 Otterup
  35428/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Vurdering af undersøgelses oplæg, Søndergade 38, 5450 Otterup
  35456/21
 • SV_ Udbetaling af COVID-19 midler til Region Syddanmark
  36463/21
 • Yderligere spørgsmål om takster
  35046/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilsynsbrev Arkil, Vranderupvej 46, Kolding
  36471/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  39029/21
 • Fra Kolding Kommune: Dokumenter fra sagen Havegade - 6640 Lunderskov
  37025/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  38979/21
 • Fra Kolding Kommune: Placering af funden forurneing, Havegade, Lunderskov
  37043/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  38906/21
 • fra middelfart kommune Til orientering: Undersøgelsesnotat, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  40090/21
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Søndervold, status for tilladelse og supplerende spørgsmål
  40951/21
 • Fra Rambøll: FW: Vedr. Søndervold, status for tilladelse og supplerende spørgsmål
  40868/21
 • NEPTUN final "Patrtnership agreement" - Partnerskabsaftale samlet scannet dokument.pdf
  40210/21
 • Fra kommunal semarbejdspart - afbud til planlægningsmøde
  35517/21
 • fra rådgiver Oplæg til forureningsundersøgelse Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fanø
  36058/21
 • Fra DGE, Endelige Rapporter 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg
  35599/21
 • Fra borger: Kvittering for svar på spørgsmål til V1-kortlægningen på Billundvej 2, 7250 Hejnsvig
  35549/21
 • Fra Agrolab, rettede analyseblanketter vedr. B1 pga. fejlanalyse
  43259/21
 • Fra Agrolab, nye analyser fra fejlbehæftede målinger i B1
  43189/21
 • Yderligere spørgsmål om honorering - takster
  44713/21
 • Yderligere spørgsmål om honorering
  44710/21
 • Fra GSK: Invitation til lægemiddelrådet
  45790/21
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  57132/21
 • Fra Varde Kommune: SV: Bemærkninger til bolig og matrikelændring - Industrivej 2, 6870 Ølgod
  57178/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Jordhåndteringsplan inden nedrivning, Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  57147/21
 • Fra Varde Kummune: SV: Bemærkninger til bolig og matrikelændring - Industrivej 2, 6870 Ølgod
  57168/21

Udgående

 • Til MOE: vedr. tilsynsrapport - Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  38654/21
 • Til MOE: Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev - Tilsynsrapport - udkast
  39417/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. Spodsbjergvej 87, Rudkøbing, lok. 475-50069 - nabo ejendommen lok. 475-50027
  36321/21
 • Til SKAT + Tønder Kommune, Ændring i indsats, Landevejen 19, 6780 Skærbæk
  36115/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Landevejen 19, 6780 Skærbæk.pdf
  36117/21
 • Til Grundejer, Ændring af indsats, Landevejen 19, Døstrup, 6780 Skærbæk.pdf
  36116/21
 • Kortbilag, Julianehåbvej 69, 6360 Tinglev.pdf
  36052/21
 • Til Borger, V2-høring, Julianehåbvej 69, 6360 Tinglev.pdf
  36049/21
 • Til Borger, bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Julianehåbvej 69, 6360 Tinglev.pdf
  36050/21
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering om påklage, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  36043/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og McLarens Aviation: Tilbagemelding om manglende respons fra grundejer, forespørgsel om kontaktoplysninger, flystyrt ved Stævningen 1
  36011/21
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse af orientering om nedrivning, Landevejen 19, 6780 Skærbæk.
  36111/21
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning af nyt område af Skovvangsvej 44, 5610 Assens, matr.nr. 19a Barløse By, Barløse
  35859/21
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægningsbrev, UDKAST
  35861/21
 • Til borger: Bilag - V2 høring
  35860/21
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  35863/21
 • Til Esbjerg Kommune og Niras, VS: Bearbejdet screening, Saltgade 11, 6760 Ribe
  35788/21
 • Til Cassin Networks ApS: Bilag - Udgår inden kortlægning
  35548/21
 • Til Cassin Networks ApS: Jeres grund er ikke forurenet, M.P. Allerupsvej 48, 5220 Odense SØ, matr.nr. 38a, Fraugde By, Fraugde
  35547/21
 • Spørgsmål vedr. revideret budget: SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje,”Skæbner - en teateroplevelse i Den Fynske Landsby” j.nr. 20/38538
  35439/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. Spodsbjergvej 87, Rudkøbing, lok. 475-50069
  36246/21
 • Til DMR: Vandværksformand vil gerne modtage analyseresultater
  34986/21
 • Til grundejer - Svar på henvendelse - V1-forurening, Granlyvej 11, 5750 Ringe
  34925/21
 • Til DMR: Tillægskontrakter, Dageløkkevej
  34486/21
 • Til McLarens Aviation: Rykker for status efter flystyrt, Hundtoftevej/Stævningen, 5772 Kværndrup
  34483/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Sidste rykker inden kortlægning af areal, Allerupvej 46, 5672
  34471/21
 • Referat 19. januar - VBA i almen praksis.docx
  34430/21
 • Opsamling møde VBA i almen praksis Sønderjylland
  34429/21
 • Til Andelsboligf. Næsbygaard III, V1-høring med bilag, Kirkendrupløkken 1-33, 5270 Odense N.pdf
  35936/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Grønlandsgade 15 og 13, 5300 Kerteminde
  35498/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Slettensvej 261, 5270 Odense N
  34725/21
 • Tolkegebyr: svar på spørgsmål d.18/01-2021 til Radio4
  34379/21
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab A, V1-høring med bilag, Espestok 101, 5210 Odense NV.pdf
  34832/21
 • Til Grundejer, Ændring af indsats, Landevejen 19, Døstrup, 6780 Skærbæk
  35920/21
 • Til borger: Kvittering og svar: Vedr. svar på spørgsmål til V1-kortlægningen på Billundvej 2, 7250 Hejnsvig
  35573/21
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof, Dige ved Sønderho
  36349/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 29, 5240 Odense NØ.pdf
  35753/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 29, 5240 Odense NØ.pdf
  35752/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Grønlandsgade 15 og 13, 5300 Kerteminde
  35455/21
 • Til SWECO: Sagsmateriale, Nr. Hostrupvej 15, 6230 Rødekro
  34243/21
 • Til Andelsboligforeningen Næsbygaard I, V1-høring med bilag, Kirkendrupløkken 1-33, 5270 Odense N.pdf
  35933/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 29, 5240 Odense NØ.pdf
  35747/21
 • Til Geoservice: Svar vedr tilbud, Luftfoto 2021
  34409/21
 • Til borger, Rambøll, Billund Kommune: Vedrørende kortlægning af jordforurening, Pile Alle 20. Grindsted
  34717/21
 • Dagsorden og materiale til interimstyregruppe - Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance 27. januar 2021 kl. 16.00-18.00
  49513/21
 • Til grundejer, vedr. Vestergade 11, Faaborg
  63667/21
 • Til Vejle Kommune: SV: Udkast til §8 tilladelse på Grønlandsvej 96, 7100 Vejle
  57137/21

19. januar 2021

Indgående

 • SV: Data om læger i Billund Kommune
  33943/21
 • Fra Kolding Kommune, Vedr.oprydningspåbud, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  55000/21
 • Fra DMR: Fwd: Kort spørgsmål vedr. Dageløkkevej
  33806/21
 • om DK2020 projektweb
  72224/21
 • Godkendelse af faktura vedr. Hærvejskomiteen
  39274/21
 • Fra rådgiver: Kontakt til markejer, Margårdsvej
  33601/21
 • Fra Esbjerg Kommune: § 19-tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord hos Fremtidens Fjernvarme, Sahara 2C, 6700 Esbjerg
  93567/21
 • Fra Esbjerg Kommune: § 19-tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord hos Fremtidens Fjernvarme, Sahara 2C, 6700 Esbjerg
  93568/21
 • Fra COWI, Adelgade, Kolding: 2 x notater endelig version
  41770/21
 • Fra Miljøteknik: Accept af regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing.
  34504/21
 • Fra Niras: Adelgade 138, kontrakt
  34493/21
 • Fra rågiver: Margårdvej - JAR og nabo på Margårdsvej 4
  32794/21
 • SV: Vedr. beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  32067/21
 • Fra Sjælland: mail til partshøring
  32233/21
 • Fra DMR: Re: Tilbudsliste, supplerende undersøgelse ved emballagedepot
  31602/21
 • mailkorrespondance - mail til parter
  32224/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  33949/21
 • Fra DMR A/S: Kvittering: Vedr. fremsendelse af materiale for Søndergade 38-40, 5450 Otterup, matr. nr. 3p Hjorslev By, Otterup Sogn, lok. 471-04002
  32984/21
 • Faktura - regionshuset
  32394/21
 • Fra Kolding Kommune, Fælles bemærkninger til supplerende forureningsundersøgelse,Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  33825/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  33928/21
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Søndervold, status for tilladelse og supplerende spørgsmål
  32392/21
 • Fra NIRAS A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale på matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  32931/21
 • Fra Kolding Kommune, Dokumentationsrapporter fra Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  33815/21
 • Faktura - psykiatrien
  32417/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag til "Vurdering" - Oplæg til supplerende undersøgelser, Beldringevej 5 ,Odense
  36260/21
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om at påbud er påklaget, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  35506/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  33980/21
 • Fra borger: "FORSP.: Vedr. Billundvej 2, 7250 Hejnsvig"
  34061/21
 • Henvisninger 2020
  35896/21
 • Fra Rambøll A/S: "HENV.: Henvendelse om V2 kortlagt grund(e) i Kerteminde - Grønlandsgade 15 og 13, 5300 Kerteminde"
  34511/21
 • Fra DMR, Suppl. dokumentation for gulvopbygning, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr Stenderup
  36091/21
 • Fra DMR, Svar vedr. kølevand, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  36020/21
 • ansøgning om ydernummer
  38010/21
 • Til/Fra Odense Kommune: korrespondance om § 8 til vandforsyningsledning, Rismarksvej 52
  34393/21
 • Fra Fredericia kommune: Afslutningsbrev, etablering af lejligheder på Købmagergade 21 i Fredericia
  35648/21
 • Fra Rambøll A/S: "HENV.: Henvendelse om V2 kortlagt grund(e) - herunder Grønlandsgade 13, 5300 Kerteminde"
  35485/21
 • Fra DMR, Fotos fra supplerende undersøgelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  36036/21
 • Fra SWECO: Anmodning om sagsmateriale, Nr. Hostrupvej 15, 6230 Rødekro
  34229/21
 • Fra Region Midt: vedr. Dit Barns fremtid
  38814/21
 • Fra Cowi: vedr. Unge med kant
  48220/21
 • To yderligere spørgsmål fra bt omkring takster
  44702/21
 • Fra DR: Flash glukosemålere til diabetespatienter
  46513/21
 • Fra Cowi: vedr. Industrien som Karrierevej 2.0
  48245/21
 • Spørgsmål om honorering
  44706/21
 • ANmodning om yderligere oplysninger på vagtlæge
  44694/21
 • Fra Borger, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig - Supplerende indeklimamålinger
  60773/21
 • Hovedelementer i Overenskomst.pdf
  67586/21

Udgående

 • Mini-workshop om det Tværga°ende kultursamarbejde i Region Syddanmark.pdf
  35790/21
 • Mini-workshop om det Tværga°ende kultursamarbejde i Region Syddanmark - Menti.pdf
  35793/21
 • Til parter RÅSTOF Afgørelse vvm screening
  36529/21
 • SV til borger: Malmose 5, 5540 Ullerslev
  33294/21
 • Til Aabenraa Kommune, Svar, Vedr. udkast til §8-tilladelse på Stationsvej 36 i Bolderslev
  33852/21
 • Til borger, opfølg på tlf smt. Malmose 5, 5540 Ullerslev
  33238/21
 • Til Rådgiver: Margårdvej - JAR og nabo på Margårdsvej 4
  32632/21
 • Til VSM Contractors: Opfølgning på telefonsamtale, Smedevej 12 og 14, 5690 Tommerup
  32439/21
 • Fra Borger: ring bare om Malmose 5, 5540 Ullerslev
  33093/21
 • Til borger, Nordfyns Kommune: V1 høring lok.nr. 480-81185
  31792/21
 • Til DMR: Mangler oversigtstegning med placering af forslåede supplerende undersøgelse ved emballagedepot
  31455/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31348/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31352/21
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  31345/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31350/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31335/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31341/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31344/21
 • Til mægler: Svar på forespørgsel
  31338/21
 • Til Evald Møller Ejendomsmægler: Vedr. svar på spørgsmål vedr.V1-kortlægningen på dele af Norgesvej 2 og 8, 6230 Rødekro
  34045/21
 • Til Penta Advokater: Svar vedr. område ved Enghavevej og Nordentoftvej i Varde
  34003/21
 • Til NIRAS A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder (Forsendelse nr. 3)
  32440/21
 • Til Radio 4: Svar på anmodning om aktindsigt
  33637/21
 • Til sygehusene og Det Regionale Lægemiddelråd: VS: Rådet for Lægemiddelovervågning - nye medlemmer kan ansøge Lægemiddelstyrelsen nu
  31719/21
 • Til NIRAS A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder (Forsendelse nr. 1)
  32388/21
 • Til Borger, Boligerklæring, Smedevænget 15, 6660 Langeskov.pdf
  33064/21
 • Til Kommune - Høring om påbudsmuligheder ift forurening på Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø
  33446/21
 • Til borgmestrene: Møde i Kommunekontaktudvalget
  33212/21
 • Til Boligforeningen Kristiansdal, V1-høring med bilag, Smedebakken 41-97, 5270 Odense N.pdf
  33480/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på Odensevej 1, 5400 Bogense, matr. nr. 71c Bogense Bygrunde
  33904/21
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale for Søndergade 38-40, 5450 Otterup, matr. nr. 3p Hjorslev By, Otterup Sogn, lok. 471-04002
  32846/21
 • Til borger: Vedr. svar på spørgsmål til V1-kortlægningen på Billundvej 2, 7250 Hejnsvig
  34096/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Smedevænget 15, 6660 Langeskov.pdf
  33077/21
 • Til NIRAS A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder (Forsendelse nr. 2)
  32416/21
 • Til EDC Ølgod: "Svar på henvendelse vedr. Nørregade 13C m.m. 6870 Ølgod"
  33509/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Stavadgyden 188, 5270 Odense N.pdf
  34649/21
 • Til naboer RÅSTOF Følgebrev til eboks afgørelse vvm screening
  36531/21

18. januar 2021

Indgående

 • Fra Danfoss - ok til at kontakte Rambøll vedr. priser
  42673/21
 • Fra D4: SVC-infonet (ID: 5264)
  31062/21
 • Fra DMR: Tilbudsliste, supplerende undersøgelse ved emballagedepot
  31229/21
 • Fra rådgiver, RÅSTOF Tilrettes af ansøger og regionen UDKAST projektbeskrivelse matr.nr. 267, 662, 452, 408, 615 Østerende-Ballum, Ballum
  40415/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Metodebeskrivelse klægindvinding matr.nr. 267, 662, 452, 408, 615 Østerende-Ballum, Ballum
  40414/21
 • Fra Rambøll: Svar vedr. kapacitet på anlæg
  30230/21
 • FynBus' bestyrelse
  30388/21
 • Notat Bestyrelsesrepræsentation og rotationsordning Opdateret 21. december 2018.docx
  30389/21
 • Fra DMR, Projektkontrolplan og kort for Skovvej Losseplads, pulje 1 2019
  34371/21
 • Fra COWI, Henvendelse om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  29382/21
 • Fra COWI, Henvendelse om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  29308/21
 • Fra COWi, Henvendelse om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  29090/21
 • Fra COWI, Henvendelse om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  28910/21
 • Fra COWI, Forespørgsel om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  28636/21
 • Fra COWI, Henvendelse om forureningskortlagte lokaliteter.msg
  28820/21
 • Fra DMR: Opdaterede CS2/formaldehyd-resultater for Dageløkkevej 8
  29466/21
 • Fra DMR: Libavej, rettet indhold af CS2
  29470/21
 • Fra Skårup Fjernvarme: SV: Høring af udkast til kortlægnings af Nyborgvej 438, Skårup
  28545/21
 • Fra Skårup Fjernvarme: SV: Høring af udkast til kortlægnings af Nyborgvej 438, Skårup
  82878/21
 • Fra Langeland Kommune: Tilbagemelding på regionens kommentarer, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  28580/21
 • Fra EDC Ølgod: "HENV.: Vedr. Nørregade 13C m.m. 6870 Ølgod"
  33218/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Udkast til § 8 tilladelse samt ansøgningsmateriale, Stadionvej 36, 6392 Bolderslev
  29084/21
 • Fra EDC Bogense: "HENV: Vedr. matr. nr. 71c Bogense Bygrunde, Nordfyns Kommune , Odensevej 1, 5400 Bogense"
  31065/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring vedr §8 tilladelse, Skovvej 16, 6400 Sønderborg
  31051/21
 • fra Fredericia kommune: VS: Vedr. dokumentation jf. §8 tilladelse efter jordforureningsloven, Købmagergade 21, Fredericia
  32225/21
 • Fra DMR - Status (profiler, geologi, resultater, det videre forløb)
  32650/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til bestyrelsesmøde d. 25. januar
  31533/21
 • Fra Evald Møller Ejendomsmægler: "FORSP. vedr. Norgesvej 8 - 6230 Rødekro"
  33923/21
 • Fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: VS: Vedr. forespørgsel til rapport over supplerende undersøgelser udført i 2017 på Kauslunde Øvelsesplads [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  29567/21
 • 20210118_Bearbejdet screening, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  30828/21
 • Fra Assens Kommune: Orientering om mulig frivillig undersøgelse, lok. 421-00034
  28530/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om at § 8 projekt er annulleret, Korsvangen 5, 5750
  31011/21
 • DUT-høring – Lov om ændring af lov om net- og informationssikkerhed samt udkast til bekendtgørelser, der forventes udstedt i medfør af loven
  28418/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. Jordhåndtering, orientering til Ingeniør'ne - Højstrup Have, Rismarksvej 52, Odense
  30242/21
 • Fra Danske Regioner VS: Rådet for Lægemiddelovervågning - nye medlemmer
  31725/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  31353/21
 • Fra Oluf Jørgensen A/S: fremsendelse af miljørapporter vedr. §8 og §19-tilladelse - Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg
  33627/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  31823/21
 • Fra NIRAS A/S: "FORSP.: Forespørgsel om kortlægningsrapport for matr. 17cz Åløkkegård Hgd, Odense Jorder"
  31630/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Odensevej 1, 5400 Bogense
  33648/21
 • Fra Fredericia kommune:Vedr. dokumentation jf. §8 tilladelse efter jordforureningsloven, Købmagergade 21, Fredericia
  32213/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69 - dagens afleveringsforretning
  34206/21
 • Fra Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af § 8-ansøgning, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  36290/21
 • Fra Rambøll: Undersøgelsesrapport, Pile alle 20, Krogager
  34695/21
 • Fra Odense Kommune, Høringssvar om ikke-påbud, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  40017/21
 • Fra Advokat, Klima og ressourcer, kreditnota
  47671/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, Elektronisk faktura
  47676/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, elektronisk faktura
  47610/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, fremsendelse af faktura
  47607/21
 • Fra Advokat, Klima og ressourcer, fremsender ny faktura samt kreditnota
  47670/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, de retter fejlen
  47614/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, svar vedr. faktura
  47606/21
 • Fra Shrøder A/S: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  89745/21

Udgående

 • Til parter RÅSTOF Partshøring af screeningsafgørelse Mariendal
  36535/21
 • Til borger: SV vedr. Bygning i kortlagt areal.
  30690/21
 • Til DMR: Oplysninger om østlige kortlægninger
  32324/21
 • Til TT-Invest: Korrespondance om fremsendt materiale, Ved Dammen 58, Løgumkloster
  30521/21
 • Til Billund Kommune, Svar på henvendelse på Vestergade 106, 7200 Grindsted
  30426/21
 • Til Danfoss - RSD ønsker info vedr. priser
  42671/21
 • Til Miljøteknik: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing.
  28592/21
 • Til ansøger: SV: kreditering
  28162/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Horsensvej 329, 7120 Vejle Øst - V2-varsling af en del af ejendommen
  31040/21
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: Kvittering, Korsvangen 5, 5750
  31022/21
 • Til EDC Bogense: "SVAR: Vedr. henvendelse angående Odensevej 1, 5400 Bogense"
  31108/21
 • Fra GeoPartner, Råstof, etablering af naturgasledning i område udpeget til råstofindvinding
  29268/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, og areal, der udgår af kortlægningen, Lok. 631-00221
  31028/21
 • Til grundejer: V2-høring, en del af Horsensvej 329, 7120 Vejle Øst
  31015/21
 • Til borger: Svar på henvendelse, Fiskemaen, 5610 Assens, matr. 67, Saltofte By, Kærum
  28523/21
 • Til borger: V1-kortlægning, Ørbækvej 787, 5250 Odense SØ
  28320/21
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til mellemdepot, Gørding
  31049/21
 • Kommenteret dagsorden Styregruppe for Interreg 6A
  28543/21
 • Til Veksel A/S: Afgørelse - Udgår inden kortlægning
  31112/21
 • til gymnasierne
  30919/21
 • Til Latinerparken, Vejle AS, V1-afgørelse, Enghavevej 10, Boulevarden 19A-K, 7100 Vejle, OFV.pdf
  28335/21
 • Til Langeland kommune: Kopi af afgørelse
  31117/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Vedr. kvittering for rapporter over supplerende undersøgelser udført i 2017 og 2019 på Kauslunde Øvelsesplads i Middelfart Kommune
  29868/21
 • Til borger - V2-høring med bilag Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø.pdf
  29719/21
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Horsensvej 329, 7120 Vejle
  31024/21
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, spørger efter faktura
  47577/21
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, faktura sendt forkert
  47612/21
 • Til State-mæglerne, Svar på henvendelse, lok: 630-81341, Grindstedvej 62, Vandel [Sagsnr.:11/4462]
  30297/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, Lok: 540-81257, Mommarksvej 48, Sønderborg, [Sagsnr.:09/13323]
  29003/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, [Sagsnr.:13/4919] – V1-afgørelse, Peter Kaads Vej 2, 6400 Sønderborg
  28569/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, lok: 501-5728, Stavensbølgade 72-112, Augustenborg, [Sagsnr.:09/1684]
  29270/21
 • Til ansøger - Vilkårsændring på matr. nr. 729, Østerende Ballum, Ballum.
  28243/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, Industrivej 6, Augustenborg, [Sagsnr.:08/5337] – Lok: 501-40072
  29378/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, Lok: 537-30020, Mommarksvej 7, Sønderborg [Sagsnr.:09/8064]
  28805/21
 • Til COWI, Svar på henvendelse, [Sagsnr.:09/13322] – V1-afgørelse for Mommarksvej 27, 6400 Sønderborg.pdf
  28886/21

17. januar 2021

Indgående

 • Fra DMR: Udkast til undersøgelsesrapport, Libavej 1, Ørbæk
  28042/21
 • Fra ansøger - spørgmål til status - matr. nr. 729, Østerende Ballum, Ballum.
  28369/21

16. januar 2021

Indgående

 • Fra Varde StU-Center: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32380/21

15. januar 2021

Indgående

 • 1812 2020 Byggeteknisk gennemgang.pdf
  32340/21
 • VS: Købmagergade 21, Fredericia
  32339/21
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Om rettelser og justeringer af Støjredegørelse
  43478/21
 • Fra DMR: Kvittering for regionens bemærkninger til revideret oplæg, Haugevej 180, 5270 Odense N
  26816/21
 • Fra DMR: Er blevet ringet op af lodsejer vedr. LER
  32075/21
 • SV: Detailprojekt og miljøansøgning til myndighedsvurdering (Havnelaboratoriet)
  26130/21
 • Detailprojekt, borearbejde (Shell Havnelaboratorium).pdf
  26119/21
 • Miljøansøgning, afværgeprojekt (Havnelaboratoriet).pdf
  26128/21
 • Detailprojekt, Afværgeanlæg (Shell Havnelaboratorium).pdf
  26124/21
 • Fra Sjælland: foreløbigt materiale
  32198/21
 • Fra Niras: Gravearbejde på Ålykkegade, Kolding
  32133/21
 • Fra Aabenraa Kommune - uddybende høringssvar - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev, bemærkninger fra vandløbsgruppen
  31613/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret kort
  61578/21
 • Fra DMR: Revideret oplæg til undersøgelser, Haugevej 180, 5270 Odense N
  26154/21
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til miljøundersøgelse-rev. 1
  26155/21
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til supplerende undersøgelser, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  25370/21
 • Fra DMR: Bekræftelse af pesticidanalyseparametre i vandprøver, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  24813/21
 • SV: Fordeling af nye lokaliteter til sagsbehandling
  25403/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr undersøgelsesrapport, Skovvej 16, Sønderborg
  25272/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Jordflytning fra Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  24893/21
 • Til/Fra Esbjerg Kommune: korrespondance om vurdering fra 3. part, Skagerrakvej 1, Esbjerg
  25464/21
 • Vedr. flytning af Klinik for Fysioterapi
  26168/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Kommunens bemærkninger til dokumentation af §8, Brovejen 101, 5500 Middelfart - 1. målerunde
  25885/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: VS: Dokumentation af §8, Brovejen 101, 5500 Middelfart - 1. målerunde, version 2
  25849/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering: Brovejen 101, 5500 Middelfart
  26013/21
 • SV: Vedr. flytning af Klinik for Fysioterapi
  26184/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kommunens bemærkninger til dokumentation af §8, Brovejen 101, 5500 Middelfart - 1. målerunde
  25830/21
 • Fra Penta Advokater: Tlf. henv. vedr. Nørregade 5, Varde, 573-81109
  25255/21
 • Fra JN Arkitektur Aps: Afklaring om §8 tillladelse
  25988/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Ny forespørgsel vedr forureningsundersøgelse, Skovvej 16, Sønderborg
  25661/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: §40 Påbud
  25720/21
 • Fra Nyborg Kommune: Vedr. Afrapportering af vilkår i §8 og §19-tilladelse - Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg
  25515/21
 • Fra Udbetaling Danmark - Egenbetaling modtaget
  26310/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Udkast til undersøgelsespåbud, Johannevej 11, 5863 Ferritslev Fyn
  56092/21
 • Fra Faaborg-Midtfy kommune, Mail med §48-påbud, Johannevej 11, 5863 Ferritslev Fyn
  56082/21
 • Fra Svendborg Erhvervsskole: vedr. Verdensmål som fagmål
  52164/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Udkast til §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde ifm. etablering af boliger på Nordre Havnekaj, Kerteminde
  70982/21
 • Fra IBC Fredericia - Ansøgning til uddannelsespuljen
  31983/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  32292/21
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32219/21
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  32111/21
 • Fra Varde STU-Center: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32389/21
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  32126/21
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32206/21
 • Fra Fonden - opsamling på bestyrelsesmøde 1/12-20
  32438/21
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  31867/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  32302/21
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32231/21
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32183/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  31954/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  31935/21
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  31872/21
 • Fra Fredericia Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  32212/21
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  31944/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  28321/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til mellemdepot, Jernvedvej, Gørding
  31045/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 20, 6280 Højer.pdf
  28856/21
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. etablering af dige på V2 areal, 429-00029
  30374/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  28338/21
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Vejrøvænget 8 Fredericia_§8 ansøgning_ver3.pdf
  36258/21
 • Fra Franck Geoteknik: revideret §8 ansøgning, Vejrøvænget, Fredericia
  36242/21
 • Fra Cowi, Råstof, Projekt Digeforlængelse ved Sønderho
  36338/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Forespørgsel vedr. §8 ansøgninger ifm. nedrivninger
  46343/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81862, Allerup Bygade 25, 25B, 5220 Odense SØ.pdf
  92720/21

Udgående

 • Til Tønder Kommune: Vedr. Forespørgsel i kortlægningssag/Jordforureningssag på Stenderup Byvej 4, Toftlund
  27474/21
 • Til Borger, V1-varsel, Stenderup Byvej 4, 6250 Toftlund.pdf
  27370/21
 • Til Borger, bilag til V1-høring, Udkast til afgørelse om V1-kortlægning, Stenderup Byvej 4, 6250 Toftlund.pdf
  27371/21
 • Til Langeland Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing.
  26525/21
 • Til Langeland Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing.
  26530/21
 • Til Odense Kommune: Orientering om regionens bemærkninger til revideret oplæg, Haugevej 180, 5270 Odense N
  26466/21
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til revideret oplæg, Haugevej 180, 5270 Odense N
  26451/21
 • Til COWI: Kommentar rapport
  26358/21
 • Rebbelsgrave Rapport Driftår 2020.pdf
  26350/21
 • Til TreFor: Driftsnotat 2020
  26344/21
 • Til Rambøll: Spørgsmål til afværgeanlæg
  26341/21
 • Til Kommune: Driftsnotat 2020
  26348/21
 • Til Aabebraa Kommune - anmodning om præcicering af høringssvar - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  31628/21
 • Til Svendborg Kommune: Høring af udkast til kortlægning, Nyborgvej 438, Skørup
  25855/21
 • Til Skårup Fjernvarme: Høring af udkast til kortlægnings af Nyborgvej 438, Skårup
  25862/21
 • Til rådgiver: TO grundejerbreve naboejendomme
  32168/21
 • Til Herressted-Måre Vandværk: Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendomme
  32161/21
 • Høringssvar til varsel om påud v tank T36
  25500/21
 • Til Niras: Gravearbejde på Ålykkegade, Kolding
  32305/21
 • Til Farup Smede ApS, V1-varsling af Farup Sønderby 17, 6760 Ribe.pdf
  25318/21
 • Til Farup Smede ApS, bilag til V1-varsling, Udkast til afgørelse om V1-kortlægning af Farup Sønderby 17, 6760 Ribe.pdf
  25319/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Kan godt screenes med udestående matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  61453/21
 • Orientering om anmodning om aktindsigt, Lægemiddelkomitéen for almen praksis
  26427/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  25153/21
 • Til Borger: Kortbilag
  25121/21
 • Til borger: Besvarelse af henvendelse
  26409/21
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Vedr. forespørgsel til rapport over supplerende undersøgelser udført i 2017 på Kauslunde Øvelsesplads
  26315/21
 • Til Virksomhed, V2-varsel med bilag vedr. St. Rådhusgade 19, Sønderborg.pdf
  26560/21
 • Til Åbenrå KOmmune: Kopi af afgørelse
  27344/21
 • Til REM PROPERTY´S ApS: Afgørelse Udgår inden kortlægning
  27204/21
 • Til Sønderborg Kommune: Undersøgelser på Skovvej, Sønderborg 1/2
  25689/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Anderupvej 60, 5270 Odense N.pdf
  25497/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  25117/21
 • Til borgere, Høring af V1-afgørelse med bilag, Svendsgade 1 og Nyboesgade 45, 7100 Vejle
  26254/21
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Slåenvej 9,11 og 13, 6715 Esbjerg N - dokumentationsrapport for etape I
  26993/21
 • Til Rishøj A/S: Vedr. spørgsmål til renoveringen af huset på Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  25503/21
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Slåenvej 9,11 og 13, 6715 Esbjerg N
  26987/21
 • Til borger: Udkast V2-kortlægning m bilag, 621-81146, Nørremarksvej 7, 6064 Jordrup.pdf
  26433/21
 • Til Boligforening: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Slåenvej 9, 11 og 13, 6715 Esbjerg N.pdf
  26986/21
 • Til borger, V2 afgørelse, Skovridervej 25, Esbjerg, lokr.nr. 561-91002.pdf
  25558/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr Indbygning af jord i Kanalbyen.
  26041/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Skovridervej 25, 6715 Esbjerg N.pdf
  25565/21
 • Til Borger, Bilag til V2-varsel, Rapport fra indledende undersøgelse, Store Rådhusgade 19 Sønderborg.pdf
  26565/21
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Slåenvej 9,11 og 13, 6715 Esbjerg N
  26988/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  25129/21
 • Til Kerteminde Kommune: Svar vedr. supplerende oplysninger om placeringen af evt. kunstgræsbane på Kerteminde Boldklubs baner
  26651/21
 • Til Sønderborg Kommune: Rapport om forureningsundersøgelse, Skovvej 16, Sønderborg
  25281/21
 • Til Borger: Kortbilag
  25138/21
 • Til Virksomhed, V2-varsel med bilag vedr. St. Rådhusgade 21, Sønderborg.pdf
  26786/21
 • Til kolding kommune: Kopi af rapport og Høring V2-kortlægning, 621-81146, Nørremarksvej 7, 6064 Jordrup
  26446/21
 • Til Sønderborg Kommune: Undersøgelser på Skovvej, Sønderborg 2/2
  25715/21
 • Til Borger: Kortbilag
  25162/21
 • Til Boligforening: V2-afgørelse, Slåenvej 9, 11 og 13, 6715 Esbjerg N.pdf
  26984/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  25150/21
 • Til Borger, V2-varsel med bilag vedr. St. Rådhusgade 23, Sønderborg.pdf
  26539/21
 • Til SJMR: Svar vedr. mulig efterbehandlingssplan, matrikel 187 Dynt, Broager
  25881/21
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  25142/21
 • Til Borger, bilag til V2-varsel, Rapport fra indledende undersøgele, vedr. Rådhusgade 23 Sønderborg_orientering til grundejer.pdf
  26552/21
 • Til Virksomhed, bilag til V2-varsel, rapport fra indledende undersøgelse af Store Rådhusgade 21 Sønderborg_orientering til grundejer.pdf
  26789/21
 • Til borger: Orientering om undersøgelse på naboejendom (17h)
  32777/21
 • til gymnasierne
  30912/21
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 20, 6280 Højer
  28872/21
 • Til Borger: Varsel om undersøgelse af naboejendom (13a)
  32196/21
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse på naboejendom (17d)
  32788/21

14. januar 2021

Indgående

 • tilbagemelding vedr anlægsstøtte til varmetransmission,
  72275/21
 • Fra WCG: Mulighed for at være en del af et større projekt
  38510/21
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om henvendelse fra borger, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloaster
  23846/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Henvendelse fra borger, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloaster
  23847/21
 • Kvittering for modtagelse af patientjournaler
  23585/21
 • SV: Svendborg Kommunen RÅSTOF Om udtalelse til ansøgning natur
  61369/21
 • Fra DMR: Oplæg til supplerende undersøgelser til at udgå af kortlægningen, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  23673/21
 • Fra DMR: Bilag - Placering af supplerende prøveboringer
  23674/21
 • Fra COWI: Rolfvej 45, Ferritslev, Fyn: Budgetstatus og honorarregning 14.01.2021
  23064/21
 • Fra COWI: RE: Hvad er status på Grønnegade?
  22998/21
 • Input til miljøvurdering fra interreg.sek
  32190/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Jordprøver udtaget på Humlevænget 8, 5856 Ryslinge
  23649/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Situationsplan med analyserapporter
  23651/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Dokumentation for oprensning - Spild af hydraulikolie ud for Møllehøjvænget 26, 5792 Årslev
  23795/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat for oprensning, Møllehøjvænget 26, Årslev
  23796/21
 • Fra COWI: Udkast til rapport 2020
  23153/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om indhentning af oprensningsrapport, Møllehøjvænget 26, 5792 Årslev
  23791/21
 • Autosvar:Region Syddanmarks tilbagemelding på Sundhedsdirektørmail nr. 43 / 2020 med svarfrist den 15-01-2021
  22624/21
 • Rapport - Modernisering af specialet kirurgi.pdf
  24186/21
 • OK-NYT Praksis nr. 004-21, Modernisering af specialet kirurgi..pdf
  24177/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 13.01.2021 - Region Syddanmark
  24430/21
 • Kvittering fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende epilepsi
  22277/21
 • Fra borger, henvendelse, Telefonhenvendelse: Smedemestervej 1, 5600 Faaborg - Erhvervsejendom
  23773/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: Afklaring om mulig asbestforurening
  24030/21
 • Fra Nybolig, henvendelse, VS: 73194 Mølvangvej 71 - 7300 Jelling
  23646/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. dokumentation for indeklimamålinger på Nørrebrogade 5 og 7, 7000 Fredericia
  24536/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  22471/21
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Rørhaven 6, 7100 Vejle
  24201/21
 • Fra Middelfart Kommune: Jordflytning fra Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  24481/21
 • Fra Kolding Kommune: Oplysninger til oliespilds-sag på Skagerrakvej 1, Esbjerg
  24667/21
 • fra VUC Syd
  27378/21
 • fra VUC Syd
  27373/21
 • fra VUC Syd
  27399/21
 • Fra Kerminde Kommune: Rapport i forbindelse med §8
  70980/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Supplerende forureningsrapport over Nordre Havnekaj, 5300 Kerteminde
  70981/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning om ændring af genanvendelseskriterier
  77714/21
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding, kloakventilation
  76680/21
 • Antal henviste patienter ref. paragraf 7
  35903/21
 • Fra Assens Kommune, Afgørelse om at der ikke kan meddeles påbud, Malervænget 1, 5560 Aarup
  36306/21
 • Fra House of Science: Ansøgning til Uddannelsepuljen
  31825/21
 • Fra House of Science: Ansøgning til Uddannelsepuljen
  31791/21
 • SV: faktura Cowi A/S på 58.000 kr.
  29671/21
 • Supplerende afgravning KL69
  34209/21
 • Antal henviste patienter ref. paragraf 7 - Kode 2016 i 2020.png
  35904/21

Udgående

 • Fra Assens kommune RÅSTOF Partshøringssvar af screeningsafgørelse
  36528/21
 • Til VSM Contractors: Sådan kommer man ud af regionens kortlægning, Smedevej 12 og 14, 5690 Tommerup
  26534/21
 • Til COWI: Tilbagemelding rapport og moniteringsfrekvens
  24137/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Bårdesøvej 84, 5450 Otterup
  24068/21
 • Til digelaget - meddelelse om konsekvensvurdering af ansøgning om tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  23925/21
 • Til Ejendomsselskabet TT Invest. Hader: Fremsendelse af materiale, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  23907/21
 • Til Tønder Kommune: Kvittering for henvendelse fra borger, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloaster
  23850/21
 • Til DMR og Odense Kommune: Regionens tilbagemelding på oplæg til supplerende undersøgelser, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  23777/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Ingen klager indkommet matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  23499/21
 • Til Part, Råstof, SV: Sagsnr. 16/34163 vedr. UDKAST til Standsningspåbud. Høringssvar
  23024/21
 • Til Formpipe: Change oprettes til implementering af "Aktindsigt"
  22359/21
 • Til kommunen - Endelig kortlægning på V2
  22155/21
 • Til borger, svar på henvendelse, Smedemestervej 1, 5600 Faaborg - Erhvervsejendom
  23782/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: Jordflytning fra Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  24876/21
 • Til Nybolig, svar på henvendelse, SV: 73194 Mølvangvej 71 - 7300 Jelling
  23653/21
 • Til borger, svar på henvendelse, Overbyvej 62, 6000 Kolding, VS: Forespøgelse ang. V2 grund
  22319/21
 • Til Lifa, svar på henvendelse, SV: 202015597 - Udtalelse vedr. forurening på vidensniveau 1 - matrikulær ændring vedr. Sdr. Vilstrupvej 187, 7000 Fredericia
  22136/21
 • Til Penta advokater: Svar på telefonisk henvendelse vedr. Nørregade 5, 1, 3, 2-4 og Vestergade 28, 30, 6800 Varde, Varde Kommune, matr. nr. 21, 19, 20a, 22, 29 og 30a Varde Bygrunde
  24160/21
 • Til Sønderborg Kommune, Lindehaven A/S og Vurderingsstyrelsen: Brev om V2-kortlægning og ejendomme som udgår, Lindehaven/ Jens Freudendals Vej, Sønderborg
  24531/21
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlægning, Ellehaven 48, 5690 Tommerup, 14-01-2021
  24571/21
 • Til borger: kopi af ejendom som udgår af kortl, Jens Freudendahls Vej i Sønderborg
  24538/21
 • Til Assens Kommune og SKAT; Vedr. Ellehaven 48, 5690 Tommerup, Matr. nr. 9æ Tommerup By, Tommerup - V1-kortlægning
  24576/21
 • Til DK RÅstof:: Foreløbigt svar vedr jordtilførsel, matr nr 3a-c Høllund mfl.
  22344/21
 • Til Odense Kommune, V1-hørelse med bilag, Møllemarksvej 75, 5200 Odense.pdf
  23350/21
 • Til projekt: vedr. rev. budget
  23533/21
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Ellehaven 48, 5690 Tommerup
  24569/21
 • Til DK Råstof: SVar vedr efterbehandling, Naturprojekt Jerlev
  22262/21
 • Til EDC: Svar på Forespørgsel vedr. Arnæsvej 1, Dybbøl, 6400 Sønderborg.
  24466/21
 • Til information, V1-kortbilag, 607-00322, Sdr. Vilstrupvej 187, 7000 Fredericia.pdf
  22117/21
 • Til Sønderborg Kommune, svar på henvendelse, SV: Udstykningssag - Lokalitet 540-81031, Augustenborg Landevej, 6400 Sønderborg
  22440/21
 • Til Odense kommune, V1 høring med bilag, Præstevej, 5210 Odense NV
  23560/21
 • Til Kolding kommune: Høring om forurening Nørremarksvej 7, 6064 Jordrup
  24421/21
 • Til ADVOKATSELSKABET PER JØRGENSEN ApS, svar på henvendelse, SV: Vedr.2817 - Østergade 61, 5580 Nr. Åby.
  23334/21
 • til Munkensdam Gymnasium
  24317/21
 • Eksempel på udfyldning af drejebog til monitorering af nye opgaver i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023
  41011/21

13. januar 2021

Indgående

 • Fra WCG: Mulighed for at være en del af et større projekt
  38508/21
 • Skema til ansøgning, midler fra den centrale pulje til teknisk konsulentbistand
  72219/21
 • Fra Rådgiver: Endeligt referat af opstartsmøde
  23991/21
 • Fra DK Råstof - mail om planer for natur i Jerlev
  42349/21
 • Fra COWI: Rolfvej 45, Ferritslev, Fyn: Opdateret GeoGIS for videregående undersøgelse
  22175/21
 • Dialog med Svbg Kommunen RÅSTOF Myndighedshøring å og søer
  21981/21
 • Fra Miljø-Bo A/S: Ønske om telefonmøde da det haster, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  23663/21
 • Fra DMR: Ønske om telefonmøde om kortlægning, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  20712/21
 • Fra COWI: Vedr. budget 2021
  20097/21
 • Fra COWI: Pris 4 ekstra vandprøver januar 2021
  20037/21
 • Fra COWI: RE: Hvad er status på Grønnegade?
  19939/21
 • Dialog med indvinder RÅSTOF Grus tur-retur fra ny grav
  41136/21
 • Fra DMR: Re: Er der sat lås på boring B401?
  19460/21
 • Vi fastholder tiltrædelser pr 1.7.2021 - ydernumre (F2 DP Id nr.: 2653772)
  20151/21
 • Fra Sønderborg Kommune, henvendelse, VS: Udstykningssag - Lokalitet 540-81031, Augustenborg Landevej, 6400 Sønderborg
  22423/21
 • Fra cowi: rev. oplæg til evalueringskoncept
  23759/21
 • Fra borger, henvendelse, Overbyvej 62, 6000 Kolding, VS: Forespøgelse ang. V2 grund
  22311/21
 • Fra DMR - Revideret referat af opstartsmøde og besigtigelse (11-01-2021)
  22358/21
 • Fra DK Råstof: Foresp vedr område til jordpåfyldning og friluftslandskab, Lilballevej, Kolding
  22455/21
 • Fra DK Råstof: Foresp vedr mmråde til jordpåfyldning og friluftslandskab, Hylkedalsvej, Kolding
  22463/21
 • fra rådgiver svar vedr oplæg efter besigtigelsen
  22401/21
 • Fra Lifa, henvendelse, VS: 202015597 - Udtalelse vedr. forurening på vidensniveau 1 - matrikulær ændring vedr. Sdr. Vilstrupvej 187, 7000 Fredericia
  22131/21
 • Fra Esbjerg Kommune: orientering om afslutning af §8 sag, Jagtvænget 10, 6710 Esbjerg
  24212/21
 • Fra ADVOKATSELSKABET PER JØRGENSEN ApS, henvendelse, VS: Vedr.2817 - Østergade 61, 5580 Nr. Åby.
  23323/21
 • Fra Danfoss: Yderligere bemærkninger vedr forurening på brinker og sidearealer, matr nr 544 Havnbjerg mfl.
  20658/21
 • Komprimeret - KONTUR 2020 Syddanmark
  20121/21
 • National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft sendes i høring
  20500/21
 • Fra Geoservice: Bud vedr luftfoto 2021
  21927/21
 • Fra borger: Tlf. henvendelse status for undersøgelsesrapport, 515-30015
  21399/21
 • Fra Borger - Telefonbesked V2 Filosofgangen 48, 5000 Odense C, 461-05849
  21358/21
 • Fra DK-Råstof: 1. beskrivelse af prj Natur i Jerlev, Matr nr 11a mfl
  21662/21
 • Fra STRING-netværket: Invitation to the virtual STRING Steering Group meeting on February 4th, 2021
  20648/21
 • Fra Kolding Kommune: Høring vedrørende §8-tilladelse i indsatsområde
  20111/21
 • Fra Arbejstilsynet: Afgørelse
  21342/21
 • Fra Fredericia kommune: VS: Sø i Søndervold
  25248/21
 • Fra VUC Syd
  27366/21
 • fra VUC Syd
  27369/21
 • Fra SLB - Dagsorden til styregr møde 22/1 2021
  59498/21
 • Fra FAS: Forlængelse af FEA aftale ml FAS og Region Syddanmark til 30-06-2021
  21932/21
 • fra STUK
  36234/21
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  31908/21
 • Fra Rambøll. RE: Svar til nabo
  31810/21
 • Yderligere anmodning 13-01-21
  31300/21
 • Fra Radio 4 - anmodning om aktindsigt
  33617/21
 • Fra Rambøll. FW: Kolding Landevej 69
  32639/21
 • Fra Odense Kommune, Udkast til §8 tilladelse til Etape 1, Østerbro 1, 5000 Odense C
  45821/21

Udgående

 • Fra Svendborg Kommunen RÅSTOF Mere dialog om udtalelse til ansøgning efterbeh
  61360/21
 • Til TJØRNTVED, V2-høring, Byvej 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  21942/21
 • Til TJØRNTVED, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Byvej 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  21943/21
 • Til TJØRNTVED, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing.pdf
  21930/21
 • Til TJØRNTVED, V2-høring, Skovsbovej 14, 5900 Rudkøbing.pdf
  21929/21
 • Til TJØRNTVED, V2-høring, Biskopstorpvej 3, 5900 Rudkøbing.pdf
  21642/21
 • Til TJØRNTVED, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Biskopstorpvej 3, 5900 Rudkøbing.pdf
  21643/21
 • Til TJØRNTVED, V2-høring, Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  21500/21
 • Til TJØRNTVED, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing.pdf
  21501/21
 • Til DMR: Dialog om kortlægning og potentielt telefonmøde, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  20871/21
 • Til Miljøteknik, Svar på oplæg til undersøgelse - Stjernevænget 2B, 5592 Ejby - Oplæg til kommentering og godkendelse. Miljøteknik.
  20858/21
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens høringssvar af varslet oprensningspåbud, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  20806/21
 • Til DMR: Tilbagemelding på ønske om telefonmøde om kortlægning, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  20715/21
 • Til DMR: SV: Dageløkkevej 8 i Tranekær og Libavej i Ørbæk
  20709/21
 • Til DMR: Dageløkkevej 8 i Tranekær og Libavej i Ørbæk
  20706/21
 • Til DMR: Telefonnotat, 13-01-2021, Haugevej 180, 5270 Odense N
  20255/21
 • Til COWI: Vedr. budget 2021
  20050/21
 • Til DMR: Kopi af eftersøgningsattest for nedgravet tank: Mosevænget 18, Lumby
  19868/21
 • Til COWI: SV: Hvad er status på Grønnegade?
  19942/21
 • Fra DMR: SV: Er der sat lås på boring B401?
  19440/21
 • Til EJENDOMSSELSKABET TT INVEST. HADER: Din grund er ikke forurenet, Ved Dammen 58, 6240 Løgomkloster
  19328/21
 • Til EJENDOMSSELSKABET TT INVEST. HADER: Bilag - Udgået af kortlægningen
  19329/21
 • Til Tønder Kommune: Orientering om regionens kortlægningsvurdering, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  19330/21
 • Til COWI: SV: Hvad er status på Grønnegade?
  19220/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på spørgsmål til arbejdsudkast til § 8-tilladelse, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  19073/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag, Videregående undersøgelse, boringsplacering
  19072/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Rughøjvej 61, 5250 Odense SV.pdf
  21052/21
 • Til Kolding Kommune, Spørgsmål omkring oprydningspåbud, Ole Rømers Vej 3, 6000 Kolding
  21025/21
 • Til Borger: svar på henv. vedr. status for rapport, Naffet 18, lok. 515-30015
  21461/21
 • Til Danfoss: Dialog vedr forureningskilder, Nordborgvej 81, Nordborg
  19502/21
 • Til Danfoss, borger, Sønderborg Kommune mfl: V2-høring efter jordforureningsloven, matr nr 194 Havnbjerg mfl.
  19239/21
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Vibækvej 30, Odense SV.pdf
  18917/21
 • Til Borger - Svar på henvendelse om jordforurening vedr. Filosofgangen 48, 5000 Odense
  21516/21
 • Til Borger, V1-høring, Vibækvej 30, Odense SV .pdf
  18919/21
 • Til Sønderborg Kommune og Udv selsk Nordals Ferieresort: Areal udgår efter oprensning, Skovvej, Nordborg
  21925/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Vibækvej 30, Odense SV.pdf
  18915/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Pederstrupvej 92, 5210 Odense NV
  20554/21
 • Til Kolding Kommune, Park og Vej: V1 og V2 høring, Ålegården, 6000 Kolding
  20955/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev og kortbilag for lok. 623-00055
  20779/21
 • Til kommune - Kopi af hørings- og følgebrev med alle bilag
  20763/21
 • Til Kolding Kommune: Til orientering - høring af kortlægning, Ålegården, 6000 Kolding, lok. 621-81419
  21014/21
 • Til Andelsboligforeningen Rughøjparken, V1-høring med bilag, Rughøjvej 65-121, 5250 Odense SV.pdf
  20560/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende epilepsi
  21815/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Rughøjvej 123, 5250 Odense SV.pdf
  20557/21
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om afklarende oplysninger
  21915/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Stenløse Bygade 22B, 5260 Odense S.pdf
  22658/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Stenløse Bygade 22C, 5260 Odense S.pdf
  22670/21
 • Til grundejer, vedr. Vestergade 11, Faaborg
  70795/21
 • Til Nabo. Oprensning af forurening på Kolding Landevej 69, Fredericia
  31820/21

12. januar 2021

Indgående

 • Diabetes_v0.04__Vis-statisk.html
  18872/21
 • Materiale til opsamlingsworkshop for PRO til diabetes den 19. januar kl 9.30-15.30
  18868/21
 • Bilag 1-5.pdf
  18873/21
 • Dagsorden til opsamlingsworkshop 19.01.21.pdf
  18869/21
 • Diabetes_v0.04__Skemaspecifikation.pdf
  18871/21
 • Pilotevalueringsrapport af PRO-diabetes.pdf
  18870/21
 • SV: CIS20 oplæg/gennemgang
  19277/21
 • Journalmaterialet er nu sendt til Rigsrevisionen
  25048/21
 • SV: Åbning af undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  25067/21
 • Fra WCG: Mulighed for at være en del af et større projekt
  38516/21
 • Fra Borger: Henvendelse om ønske om sløjfning af boring, Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  17816/21
 • RE: CIS20 oplæg/gennemgang
  19275/21
 • Dialog med Svendborg Kommune RÅSTOF om Digegennembrud
  36534/21
 • Fra DMR: §8-ansøgning til boligbyggeri, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  36283/21
 • RE: blomstereng
  34211/21
 • Fra DMR: § 8-ansøgning til boligbyggeri, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  36251/21
 • Fra Rambøll vedr borgerhenvendelse. Re: Olieforurening
  31794/21
 • Fra NIRAS, bilag - fotos af B2 - 20210111_130202.jpg
  30992/21
 • Fra Penta Advokater: Henv. vedr området Enghavevej, 6800 Varde - forurening
  34000/21
 • Fra NIRAS, bilag - fotos af B2 - 20210111_130123.jpg
  30985/21
 • Fra NIRAS, mail vedr. boringssløjfninger på St. Rådhusgade 2
  30955/21
 • Fra NIRAS, mail vedr. boringssløjfninger på Ringgade 190
  30961/21
 • Fra NIRAS, mail vedr. sløjfningsskema vedr. Storegade 50
  30997/21
 • Fra NIRAS, bilag - fotos af B2 - 20210111_130141(0).jpg
  30989/21
 • Fra NIRAS, bilag - fotos af B2 - 20210111_130136.jpg
  30987/21
 • Fra NIRAS, mail om boringssløjfninger på Perlegade 48
  30967/21
 • Fra NIRAS, bilag - fotos af B2 - 20210111_130114.jpg
  30983/21
 • Fra NIRAS, bilag - Sløjfningsskema_B101-107_B7.pdf
  30995/21
 • Fra NIRAS, mail vedr. boringssløjfninger på Ridepladsen 3A-F
  30978/21
 • fra STUK
  36227/21
 • Fra Social- og Indenrigsministeriet
  32043/21
 • Fra borger. FW: Olieforurening
  31787/21
 • Fra Rambøll. RE: blomstereng
  32665/21
 • Fra Vadehavsforum: Anmodning om kontingent Wadden Sea Forum 2021
  21689/21
 • Fra Odense Kommune: Oplæg til Kortlægning
  20077/21
 • Fra Kolding Kommune: fælles tilbagemelding til rådgiver vedr. oplæg, Ålegården, Kolding
  19530/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81736, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ..pdf
  17416/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Nordals Ferieresort - nye jordforureningsundersøgelser! langs vandløb, Nordals
  18269/21
 • Fra Odense Kommune: Udkast til kommunikationsstrategi Campus
  19700/21
 • Fra DMR - Referat af besigtigelse og opstartsmøde (11-01-2021)
  18089/21
 • Fra Billund Kommune. Rapport om frivillig undersøgelse,- Vestergade 106, 7200 Grindsted
  18336/21
 • fra Munkensdam Gymnasium
  17752/21
 • fra COWI
  18536/21
 • Fra Geoservice: Forespørgsel Luftfoto 2021
  18837/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog vedr afgrænsning, Nordals Ferieresort
  18342/21
 • Fra Middelfart Kommune: Mailkorrespondance _Til orientering: Dokumentation af §8, Brovejen 101, 5500 Middelfart - 1. målerunde
  18805/21
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Malervænget 1, 5560 Aarup.pdf
  17811/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering: Dokumentation af §8, Brovejen 101, 5500 Middelfart - 1. målerunde
  18803/21
 • FrA cowi, Grundejerrapport, Malervænget 1, 5560 Aarup.pdf
  17812/21
 • Fra Vadehavsforum: Revideret anmodning om kontingentbetaling 2021
  21699/21
 • SV: Region Syddanmark: Nye jobsider i 2021
  24130/21
 • Fra Vejle Kommune: SV: Udkast til §8 tilladelse på Rørhaven 6, 7100 Vejle
  17456/21
 • Fra NIRAS, mail om boringssløjfninger på Alsgade 71
  30958/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Supplerende analyser fra Vestergade 5, 6230 Rødekro
  25217/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering vedr. Vestergade 5 A Rødekro
  25232/21
 • Fra Kerteminde Kommune: SV vedr. betonoplag
  70979/21

Udgående

 • Til D4:Mindre rettelse til D4InfoNet - #4945
  18067/21
 • Til Borger: Tilbagemelding om forventet endelig jordforureningsattest, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  17806/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Oplysning om miljøkonsekvensrapport matr.nr. 267 (sydlige del), 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  19232/21
 • Til Rambøll (Danfoss) - kan boringer sløjfes?
  16918/21
 • Til Borger, Judica og Danacoustic, Råstof, Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed.msg
  23013/21
 • Til Borger, Judica og Danacoustic, Råstof, Støj fra grusgrav i Nr. Hostrup
  23012/21
 • Til Borger, Judica og Danacoustic, Råstof, VS Toneanalyse Nr. Hostrup.msg
  23014/21
 • SV: Åbning af undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  16805/21
 • Svar på Rigsrevisionens anmodning om sagsakter og redegørelse til undersøgelse af beskæftigelsesrettede forløb for borgere med.pdf
  16806/21
 • Bilag til anmodning - Regional retningslinje for udskrivningsepikrise, overflytningsnotat og ambulantepikrise.pdf
  16807/21
 • Til Rambøll: Rapport godkendt, Pulje 3, 2019, Elkjærhøjevej opdateret rapport/endelig version
  16550/21
 • Til Kerminde Kommune: Afklarende spørgsmål til §19 tilladelse
  18233/21
 • Til ejer - Hørings- og følgebrev med alle bilag
  17990/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ.pdf
  17676/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Tornhøjvej 26, Aabenraa.pdf
  16577/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Assensvej 194.pdf
  17363/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ.pdf
  17675/21
 • Til Vejle Kommune: §8-høringssvar for Rørhaven 6, 7100 Vejle, matr. nr. 9bo Vinding By, Vinding, lok. nr. 631-00394
  17465/21
 • Til Scankab Nordic, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Malervænget 1, 5560 Aarup.pdf
  17817/21
 • Til borger. Henvendelse. 550-81184 Nørrevej 20, 6280 Højer
  17930/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Tornhøjvej 26, Aabenraa.pdf
  16580/21
 • Til Tønder Kommune: Svar ved friv oprensning på Hartmannsvej 2, 6270 Tønder
  17815/21
 • Til Odense Kommune, Vedr jordpesticider, Fangelvej 35, 5260 OdenseS
  16937/21
 • til COWI
  18024/21
 • Til Scankab Nordic, V2-høring, Malervænget 1, 5560 Aarup.pdf
  17813/21
 • Til borger, Udkast til V1-afgørelse med bilag, Spangager 18, 7120 Vejle Øst
  17767/21
 • Til Sønderborg kommune: SV: Nordborg Kraftvarmeværk. Notat, 2 boringer
  16914/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Assensvej 194, 5250 Odense SV.pdf
  17359/21
 • Til mulig køber: svar på henvendelse
  18503/21
 • til Munkensdam Gymnasium
  17759/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Løkkegravene 30, 5270 Odense N
  17802/21
 • Til borger, V1 høring med bilag, Løkkegravene 19, 5270 Odense N
  17805/21
 • Til Politisk parti - udbetaling
  19121/21
 • Til Politisk parti - udbetaling
  20305/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 28, 5240 Odense NØ.pdf
  17677/21
 • Til Assens Kommune, Høring om forurening på Malervænget 1, 5560 Aarup samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  17807/21
 • Til Vejle Kommune: SV: Udkast til §8 tilladelse på Rørhaven 6, 7100 Vejle
  17453/21
 • Til Aabenraa Kommune: Foreløbigt svar vedr. Vestergade 5, 6230 Rødekro
  25230/21
 • TilRambøll. Kolding Landevej 69, Fredericia. Stikledning til vand.
  32630/21
 • Til Rambøll. SV: blomstereng
  32672/21

11. januar 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: RE: Pulje 3, 2019, Elkjærhøjevej opdateret rapport/endelig version
  16540/21
 • Fra Rambøll: Kontrakt 2021
  16647/21
 • Fra LAndbogruppen: Forespørgsel vedr. Svendborg landevej 23, 5871 Frørup
  38540/21
 • Brev TRM - FynBus bestyrelse 20. januar 2020.pdf
  17447/21
 • Svar til FynBus 16. marts 2020_Transportministeren..pdf
  17448/21
 • Forretningsorden for FynBus' bestyrelse af 20. august 2020_Endelig_II.pdf
  17449/21
 • Far rådgiver: Ingen anayser fra B209, 210 og 215
  24007/21
 • Fra ansøger, Råstof, VS: Miljø- og Fødevareklagenævnets j.nr. 1017724 - Kudsk & Dahl A/S - ophævelse af opsættende virkning
  22988/21
 • Fra ansøger, Råstof, Indlæg til MFK - ophævelse af opsættende virkning.PDF
  22989/21
 • Fra COWI: RE: Hvad er status på Grønnegade?
  16027/21
 • Fra JEMA: Godkendt placering af køleanlæg
  15520/21
 • Fra ansøger, Råstof, 20210111 Brev K&D Udkast standsningspa°bud.pdf
  22971/21
 • Fra ansøger, Råstof, RE: Partshøring over udkast til standsningspåbud mod fortsat indvinding af råstoffer på matr.nr. 13, 22, 34, 124, 273, 276, 307 og 313 Hønkys, Egvad og 25 og 35 Mjøls, Rise i Aabenraa Kommune.
  22970/21
 • Fra ansøger, Råstof, Indlæg til MFK - ophævelse af opsættende virkning.PDF
  22973/21
 • Fra Aabenraa Kommune - Høringssvar vedr efterbehandling jf. § 10a - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  31601/21
 • Fra Odense Kommune: Samlet tilbagemelding til rådgiver om tillæg til § 8-tilladelse, Skt. Jørgens Engen 1, Odense
  17783/21
 • Fra NIRAS, Råstof, VS: Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed
  22965/21
 • doc05360020210111100722.pdf
  50787/21
 • DK008054-6
  50786/21
 • Fra ansøger, Råstof, RE: Toneanalyse Nr. Hostrup
  22944/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til tillæg § 8 sag - Skt. Jørgen Engen, Odense
  17779/21
 • Fra NIRAS, Råstof, VS: Toneanalyse Nr. Hostrup
  22473/21
 • RE: CIS20 oplæg/gennemgang
  19276/21
 • Fra COWI: Vedr. revnedannelse
  14446/21
 • Fra Vejle Kommune: Supplerende oplysninger
  16479/21
 • Fra Vejle Kommune: § kopi af Ikke påbud efter brand
  16230/21
 • Fra Kerteminde kommune: VS: Vedr. Drigstrup
  15380/21
 • Fra Klagenævnet - Orienteringsbrev - matr.nr. 2a Møsvrå.PDF
  14436/21
 • Fra Sønderborg Kommune: §8 tilladelse til byggeri på forurenet grund, Nørre Havnegade 45, 6400 Sønderborg
  16404/21
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse på Rørhaven 6, 7100 Vejle
  16386/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Rapport frivillig oprydning
  16491/21
 • fra STUK
  15707/21
 • Fra Vejen Kommune: VS: Vedr. V1-varsling af en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  15918/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse på Danfoss A/S, Nordborgvej 81, bygningerne L31 og L32, Lunden
  16380/21
 • Fra Niras: Anmodning om arkivmateriale
  16092/21
 • Fra rådgiver: SV: Olietanke og olieudskillere på Murervej 24-26, Esbjerg
  16293/21
 • 1. indstillingsrunde til helgenomsekventering afsluttet
  20501/21
 • Fra projekt: rev. budget
  21647/21
 • Fra Sønderborg kommune: Nordborg Kraftvarmeværk. Notat, 2 boringer
  16870/21
 • FynBus Vedtægter af 20. august 2020_Endelig.pdf
  17450/21
 • HASTER - Udsættelse af Bedømmelsesudvalgsmødet den 4.5.2021 (F2 DP Id nr.: 2649288)
  16778/21
 • fra tønder kommune : afgørelse-Tlladelse efter JFL § 8 - sagsnr. 09.08.05-P19-23-20
  16900/21
 • Fra Ingeniør'ne: Supplerende oplysninger ifm. ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  17109/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  16701/21
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9, Faaborg
  54957/21
 • Fra |AGR0LAB|, modtaget en revideret analyserapport vedr. Lokalitetsnr.: 479-81116 Boringsnr.: B6.1" af 14.05.20
  44505/21
 • Fra Rambøll. FW: 1100044734,3633+296530-296549/20 (V2)
  33142/21
 • Fra Rambøll. Udvidelse af gravefelt imod syd, KL69
  34223/21
 • Fra Rambøll. Byggemøde 2- referat
  34448/21
 • Fra Rambøll. FW: blomstereng
  32657/21
 • Fra Rambøll. RE: 1100044734,3633+296530-296549/20 (V2)
  33140/21
 • Fra NIRAS, mail vedr sløjfning af dyb boring ved Ridepladsen
  30972/21
 • Fra Rambøll. RE: Udvidelse af gravefelt imod syd, KL69
  34216/21
 • Fra Rambøll. FW: blomstereng
  34212/21

Udgående

 • Til Landbogruppen: vedr. Svendborg landevej 23, 5871 Frørup
  38557/21
 • Til Kølefirma: Køleanlæg til printerrum
  16689/21
 • Til DMR, Svar på oplæg til undersøgelse af Årslev Rådhus, Lok: 430-81294.
  16113/21
 • Til Borger,Rapport, Skovvej Losseplads, Nordborg.pdf
  15619/21
 • Til Borger, Udkast til V2-kortlægning.pdf
  15617/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse med afslutning af den offentlige indsats.pdf
  15616/21
 • Til Borger, 2. Grundejer, orientering om undersøgelse og ingen kortlægning.pdf
  15618/21
 • Til Sønderborg Kommune, Jordforurening, Skovvej 27 og Vestervej 1, Nordborg, Lok: 523-5704
  15609/21
 • Til ansøger, Råstof, SV: Partshøring over udkast til standsningspåbud mod fortsat indvinding af råstoffer på matr.nr. 13, 22, 34, 124, 273, 276, 307 og 313 Hønkys, Egvad og 25 og 35 Mjøls, Rise i Aabenraa Kommune.
  22981/21
 • Til NIRAS, Råstof, SV: Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed
  22977/21
 • Til Tornhøj ejendomme, Nabo, orientering om undersøgelse.pdf
  14948/21
 • Til NIRAS, Råstof, SV: Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed
  22957/21
 • Til JEMA: Ny placering køler?
  15100/21
 • Til ansøger, Råstof, SV: Klage
  22484/21
 • Til NIRAS, Råstof, SV: Toneanalyse Nr. Hostrup
  22482/21
 • Til Odense Kommune: Bemærkninger til kommunens udkast til tilbagemelding til tillæg § 8 sag - Skt. Jørgen Engen, Odense
  14507/21
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Ruegyden 56, 5250 Odense SV.pdf
  14956/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 33, 33B, 5240 Odense NØ.pdf
  15397/21
 • Til Odense Kommune: Inpur til årshjul Campus Odense styregruppe
  16395/21
 • Til Bokebo ApS, V1-høring, Gartnervænget Øst 33, 33B, 5240 Odense NØ.pdf
  15396/21
 • Til Kolding Gymnasium
  16440/21
 • Fra Koncern HR: Referat af dialogmøde om krænkende handlinger den 2. december 2020
  14268/21
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Grønnegyden 69, 5270 Odense N.pdf
  14567/21
 • Til Vejen Kommune: SV: Vedr. V1-varsling af en del af Lourupvej 24, 6690 Gørding
  15926/21
 • Til borger, ejendommen udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Odinsgade 30, st., 7100 Vejle.
  14728/21
 • Til Nordfyns Kommune, Høring om forurening på Åbakkevej 1, 5462 Morud samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  16075/21
 • Til borger, ejendommen udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Odinsgade 30, 7100 Vejle
  14734/21
 • Til Bokebo ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 33, 33B, 5240 Odense NØ.pdf
  15395/21
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om supplerende materiale
  16343/21
 • til Borger, Kortbilag til V1-høring, Ruegyden 56, 5250 Odense SV.pdf
  14945/21
 • Til Vejle kommune: Anmodning om supplerendde oplysninger i forbindelse med Ikke påbud
  16312/21
 • Til DGE: SV på henvendelse om afgørelser og sagsakter
  14759/21
 • til Munkensdam Gymnasium
  16437/21
 • Til Niras: Svar på anmodn ing om arkivmateriale
  16108/21
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Grønnegyden 69, 5270 Odense N.pdf
  14570/21
 • Til Borger, V1-høring, Grønnegyden 69, 5270 Odense N.pdf
  14578/21
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  16079/21
 • Til WSP: Svar på anmodning om sagsmateriale
  16423/21
 • Til Borger 2, ejendommen udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Odinsgade 30, 7100 Vejle.pdf
  14740/21
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  16076/21
 • Til fordelingudvalg Trekantormådet
  16355/21
 • til Kerteminde kommune: SV: Vedr. Drigstrup
  15420/21
 • Til Borger, V1-høring, Ruegyden 56, 5250 Odense.pdf
  14978/21
 • Til Ejerforeningen Odinsgade 30, ejendommen udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Odinsgade 30, 7100 Vejle
  14724/21
 • Til borger. SV: Jeg prøver at finde oplysninger om forurening på Lindevej 8, 6710 Esbjerg, men jeg kan ikke få den frem ?
  15019/21
 • Til Borger, V2-høring, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  16083/21
 • Til AAB: Orientering om undersøgelsesresultater - Børnehuset Bullerbo, Skolegade 5a, 7100 Vejle
  89737/21
 • Til AAB: Orientering om undersøgelsesresultater - Børnehuset Bullerbo, Skolegade 5a, 7100 Vejle
  89732/21
 • Til Rambøll. SV: Udvidelse af gravefelt imod syd, KL69
  34221/21
 • Til Rambøll. SV: Udvidelse af gravefelt imod syd, KL69
  34215/21

10. januar 2021

Indgående

 • Fra Part, Råstof, Sagsnr. 16/34163 vedr. UDKAST til Standsningspåbud. Høringssvar
  22459/21

9. januar 2021

Indgående

 • Re: Slider til EQ5D
  14344/21
 • henvendelse fra Munkensdam Gymnasium
  13838/21
 • fra projekthaver
  13832/21
 • Fra Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  34226/21

Udgående

 • til Munkensdam Gymnasium
  13839/21

8. januar 2021

Indgående

 • Fra Ansøger, Råstof, FW: Klage
  22456/21
 • Fra NIRAS, Råstof, Nr. Hostrup Grusgrav - Resultater fra Sweco mht. vurdering af impulsholdighed
  22452/21
 • Fra Concito: anmodning om status fra DGO'er
  72211/21
 • Fra Borger: Forespørgsmål om endelig jordforureningsattest, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  17788/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til bygherre og rådgiver, Sanderumvej 174, Odense
  17760/21
 • Fra Agrolab: Faktura fra d. 08.01.2021
  32367/21
 • Fra Svendborg Kommunen RÅSTOF Myndighedshøringssvar
  21976/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding på regionens bemærkninger, Sanderumvej 174, Odense
  17757/21
 • Fra NIRAS, Råstof, SV: Kudsk og Dahl - impulsholdighed
  22447/21
 • Fra Sweco, Råstof, Kudsk og Dahl - impulsholdighed
  22445/21
 • Fra Politisk parti - Ansøgning
  19905/21
 • Fra DGE, US-oplæg - Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia, 607-00709 - rev. 08-01-2021.pdf
  21404/21
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Grundejerrapport, Slagtergade 20A, 6100 Haderslev
  12601/21
 • Fra Fredericia Kommune: Endeligt undersøgelsespåbud i forbindelse med olieforurening på Blåbærvej 37 i Fredericia
  14361/21
 • Fra Fredericia Kommune: Nørrebrogade 5-7, 7000 Fredericia, tilladelse efter jordforureningslovens §8
  14737/21
 • Region Sjælland: Ændringer i Projektbeskrivelse og Forberedelsespakke for LKT Akut Kirurgi
  15208/21
 • kontrakt med AmbuFlex om CE-mærkningsdokumentation
  15771/21
 • Fra Odense Kommune, Spørgsmål omkring jordpesticider, Fangelvej 35, 5260 OdenseS
  16925/21
 • Fra borger. Henvendelse - Lindevej 8, 6710 Esbjerg
  15011/21
 • Fra Aabenraa Kommune,Endelig §8 tilladelse til etablering af vaskehal, Egevej 2, 6200 Aabenraa
  14420/21
 • Fra MST: Varsel af oprensningspåbud, - overløb fra drænpotten tank T6 - Shell raffinaderiet Fredericia (MST Id nr.: 2391976)
  14636/21
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Naborapport, Slagtergade 20F-G, 6100 Haderslev
  12638/21
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Naborapport, Slagtergade 16A-D, 6100 Haderslev
  12628/21
 • fra rådgiver endelig Oplæg. Gl.Færgevej 61, Fredericia
  12828/21
 • Fra Vejle Kommune: Bugattivej 4, 7100 Vejle - Kræver etablering af transformator §8 tilladelse
  13791/21
 • Fra EU-DK Ledelsesnetværk: Indkaldelse til møde 23. februar
  12207/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Forespørgelse om etablering af kunstgræsbane på tidligere losseplads - lok.nr. 439-00006 - Tyveleddet Losseplads, Kerteminde
  13061/21
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Naborapport, Bakkebo 40 - 56, 6100 Haderslev
  12616/21
 • Fra Odense Kommune, Kopi af mail til SWECO, Østerbro 1, 5000 Odense C
  12161/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Supplerende oplysninger om placeringen af evt. kunstgræsbane på Kerteminde Boldklubs baner
  26408/21
 • Underskrevet tilsagnskontrakt og endelig ansøgning
  13302/21
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9, Faaborg
  54950/21
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding, billeder af anlæg
  76677/21
 • Fra Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32366/21
 • Fra Fredericia Kommune. Vedr. Kolding Landevej 69
  32336/21
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. Covid-19 indsatsen
  40921/21

Udgående

 • Til Borger, Revurdering af kortlægningen, med ophævelse af V1 på en del af ejendommen.pdf
  13739/21
 • Til Aabenraa kommune og Vurderingsstyreslen, Jordforurening, Grøngrøftvej 16, Aabenraa, lok: 580-81348
  13737/21
 • Til Estate: Forureningsattest, Enghavevej 15, Ryslinge
  61819/21
 • Til COWI: Hvad er status på Grønnegade?
  12934/21
 • SV: § 8 tilladelse til opførelse af shelters på et tidligere affaldsdepot (439-00001)?
  12862/21
 • Høringsvar til varsel af påbud om oprensning af jordforurening ved tank T35
  12534/21
 • Udmøntning af centrale midler til teknisk konsulenthjælp_endelig.pdf
  72197/21
 • mailkorrespondance vedr. ansøgning til national pulje
  72196/21
 • Til Lertranskøb - Udløb klagefrist - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  11747/21
 • Til DMR: Igangsæt sløjfning af boringer på nær B401
  11592/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ.pdf
  11962/21
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Sejersmosevej 4, 7321 Gadebjerg
  12241/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 35, 5240 Odense NØ.pdf
  11952/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ.pdf
  11953/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Udkast, V1-afgørelse, en del af Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart
  13615/21
 • Til praksis: Mandø, 4. kvartal 2020
  11922/21
 • Til AAB: Orientering om undersøgelsesresultater - Børnehuset Bullerbo, Skolegade 5a, 7100 Vejle - Orientering om moniteringsresultater nov dec 2020.pdf
  15898/21
 • Til Børnehuset Bullerbo: Orientering om undersøgelsesresultater - Børnehuset Bullerbo, Skolegade 5a, 7100 Vejle
  15910/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 37, 5240 Odense NØ.pdf
  11965/21
 • Til Borger, V2-høring, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  13488/21
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. Sydtoften 4, 7200 Grindsted
  12410/21
 • Til borger, Afgørelse, V2-kortlægning, m bilag, Præstevænget 6 Hejnsvig.pdf
  12775/21
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  12222/21
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  13478/21
 • Til Svendborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Åkildevej 10, 6562 Vester Skerninge
  13824/21
 • Til Assens Kommune: Svar på Forespørgsel af om § 8 tilladelse er fornøden
  13249/21
 • Til Middelfart Kommune, Høring om forurening på Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  13467/21
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkning til oplæg til supplerende undersøgelse, Ålegården, Kolding og kortlægningsvurdering, lok. 621-81429
  13379/21
 • Til Borgere: Bilag - Boligerklæring, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge.pdf
  13822/21
 • Til Haderslev kommune + Skat: Kopi af Rapport + afgørelse Udgår af kortlægning, 510-81220, Fælledvej 1, 6510 Gram
  13591/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V1-varsling af en del af Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart, Matr. nr. 14æ Skrillinge By, Kauslunde
  13663/21
 • Til borger, udgår efter vurdering af historriske oplysninger - Jennumvej 72, 7100 Vejle.pdf
  12026/21
 • Til borger, vedr Stevneskovvej 39C, Svendborg
  12847/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, H.C. Lumbyesvej 119, 5270 Odense N
  11758/21
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39F, Svendborg
  12857/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Åkildevej 10, 65762 Vester Skerninge.pdf
  13821/21
 • Til Bokebo ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 35B, 5240 Odense NØ.pdf
  11954/21
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39A, Svendborg
  12837/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 35, 5240 Odense NØ.pdf
  11963/21
 • Til Assens Kommune: Svar på Forespørgsel af om § 8 tilladelse er fornøden
  13242/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 35B, 5240 Odense NØ.pdf
  11958/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  12215/21
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Nørre Havnegade 45, 6400 Sønderborg, matr. 5601a Sønderborg, lok.nr 537-07101
  13539/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 35, 5240 Odense NØ.pdf
  11959/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): V1-varsling, en del af Østre Hougvej 124, 5500 Middelfart
  13603/21
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  13482/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Sejersmosevej 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  12210/21
 • Til Vejle Kommune: Orientering vedr. Sejersmosevej 4, 7321 Gadebjerg
  12234/21
 • Til borger, ejendommen udgår vurdering af historiske oplysninger med bilag - Skibetvej 14, 7100 Vejle
  12823/21
 • Til Borgere: V2-afgørelse, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge.pdf
  13820/21
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med V1 og areal, der udgår inden kortlægning, 410-81516
  13644/21
 • Til borger: Afgørelse Udgår efter undersøgelse, 510-81220, Fælledvej 1, Gram .pdf
  13580/21
 • Til Kerteminde Kommune: Svar på Forespørgelse om etablering af kunstgræsbane på tidligere losseplads - lok.nr. 439-00006 - Tyveleddet Losseplads, Kerteminde
  13074/21
 • Til Bokebo ApS, V1-høring, Gartnervænget Øst 35B, 5240 Odense NØ.pdf
  11957/21
 • Til projekt: accept af coronarelaterede tilpasninger
  23159/21
 • Til cowi: tilbagemelding på udkast til evalueringsoplæg
  23742/21
 • Til Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32338/21
 • Til Rambøll. SV: Kolding Landevej 69. Supplerende undersøgelse KL 69
  34230/21

7. januar 2021

Indgående

 • Fra Sønderborg Kommune - ny offentligshed fase VVM-afgrænsning
  11559/21
 • Fra DMR, projektkontrolplan for Skolegade, Kruse, pulje 15
  15709/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på forventningsafstemning, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  11841/21
 • Fra Nabo, Råstof, Vedr sags nr. 16/34163 Udkast til standsningspåbud
  22441/21
 • Fra SWECO, Vedr. §8-ansøgning, Østerbro 1 5000 Odense C
  12158/21
 • Fra DMR: Anmodning om historik Odensevej 26, Svendborg
  32320/21
 • Fra Klagenævnet, Råstof, SV: fristforlængelse på sagsnr. 1017724
  22490/21
 • SV: Møde i E20 Komiteen (svar nr 3)
  14954/21
 • Notat - skader på den fynske motorvej 2010-2020 V2021-1-7.pdf
  14955/21
 • Fra Landbogruppen: Forespørgsel vedr. Svendborg landevej 23, 5871 Frørup
  38547/21
 • Kopi af dokumenter om miljøvurdering
  32166/21
 • RE: CIS20 oplæg/gennemgang
  19259/21
 • Datanotat Skolegade 5, Vejle - 9. moniteringsrunde 20210106.pdf
  15882/21
 • Fra Sweco: Skolegade 5a, Vejle - Bullerbo - notat om 9. indeklimamonitering
  15878/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 06.01.2021 - Region Syddanmark
  16275/21
 • Fra projekt "We train" vedr. underskrevet tilsagnskontrakt
  14705/21
 • Fra Odense Kommune: Referat fra koordinationsgruppemødet den 10. dec. 2020
  16391/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  12402/21
 • Fra Fredericia Kommune: Kommunens og regionens bemærkninger til revideret §8 ansøgning, Vejrøvænget 8
  11780/21
 • Fra borger Re: Østervang1- 3, Rødding
  9328/21
 • Svar fra formandsskab - kommune
  11651/21
 • Fra Nyborlig, kvittering vedr. Pejrupvej 60, Pejrup
  9915/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Anderupvej 10, 5270 Odense.pdf
  9904/21
 • Tilbagemelding - formand Danske Fys
  11028/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om henv. fra COWI vedr. jordflytning, kloak (Rismarksvej 52)
  10504/21
 • Fra Ejendomsmægler, henv. Lokalitet nr. 63082390 - Niels Finsesvej 13 7100 Vejle.msg
  11307/21
 • fra rådgiver Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia, Snoghøj. nr. 607-00709
  21626/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Indbygning af jord i Kanalbyen.
  25999/21
 • Fra borger: henv vedr. Jordforurening
  9186/21
 • Fra Borger, spm vedr undersøgelse.
  11202/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  11251/21
 • Vedr. spørgeskema - Regions Act! CPMR Regions Acting on climate-neutrality
  9272/21
 • The future of the north sea - Policy exchange
  9946/21
 • Fra DRF: DK: Preisregulierung des Vertrages 2021
  10790/21
 • European Commission Work Programme 2021
  9929/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Møllevej 4A, 5471 Søndersø.pdf
  11053/21
 • Dagsorden + Resultat fra spørgeskemaundersøgelse - Prioriteter i ECCG
  9914/21
 • Svar fra formandsskab - region
  10267/21
 • Fra Vejle Kommune: anmodning om revurderin
  11493/21
 • Tlf. henvendelse fra Odense Kommmune vedr. jordflytning, Rismarksvej 52
  8681/21
 • Kvittering på modtagelse fra DRF: Preisregulierung des Vertrages 2021
  10814/21
 • Rettelse til besvarelse - Spørgeskema Regions Act! CPMR Regions acting for climate neutrality
  9306/21
 • Kontaktperson for Klima i Region Syddanmark - ECCG
  9936/21
 • Fra WSP: Rapport dyb boring
  67543/21
 • Fra Advokat, Vand og Jord samt Klima og Ressourcer, abonnement
  54150/21
 • Fra Amgros: Implementeringsgruppe_Referat videomøde_20201218
  83449/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69. Supplerende undersøgelse KL 69
  34234/21
 • Fra Langeland Kommune: Vedr. afslutning af påbudssag, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  30132/21
 • Fra Langeland Kommune: Kommunen afslutter § 48-påbudssagen, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  30140/21
 • Fra Region Midt: vedr. Ditbarnsfremtid
  38938/21

Udgående

 • Til Kruså-Padborg Flyveplads, Orientering om undersøgelse og afslutning af den offentlige indsats.pdf
  11245/21
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Flyvepladsen 6 m.fl. Padborg, Lok: 503-20010
  11235/21
 • Til Kruså-Padborg Flyveplads, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  11246/21
 • Til Kruså-Padborg Flyveplads. Rapport Flyvepladsen 6, 6330 Padborg lok.nr. 503-20010.pdf
  11248/21
 • Til Nordfyns Kommune: Forespørgsel om orientering når projekt er færdigbygget, Bundgårdsballe 33, 5400 Bogense
  11155/21
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boliundersøgelse, Møllevej 4, 5471 Søndersø
  11044/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forventningsafstemning af udkast til §8 tilladelse, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  10811/21
 • Høring over udkast Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med høringsmateriale udkast råstoftilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  11153/21
 • Høring over udkast Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Mail med høring over råstoftilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted i Assens Kommune
  11144/21
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, FØLGEBREV udkast til tilladelse matr.nr. 64b 69 Ørsted By, Ørsted.pdf
  11145/21
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, UDKAST HØRING Råstoftilladelse matr.nr. 64b 69 Ørsted By, Ørsted.pdf
  11147/21
 • Til grundejer: VS: Opfølgning på telefonsamtale vedr. tinglysning af boring
  11593/21
 • Til DMR: rapport godkendt, Nyborgvej 438
  11590/21
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Anderupvej 10, 5270 Odense N
  9916/21
 • Til Klagenævnet, Råstof, fristforlængelse på sagsnr. 1017724
  22435/21
 • Til Part, Råstof, SV: Høringssvar sag. 16/34163
  22433/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  19045/21
 • VS: bestilling af regions varer.
  11933/21
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse - udgår efter undersøgelse
  11491/21
 • Til borger : Høring V2-kortlægning m bilag, 509-50020, Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld.pdf
  10494/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bystævnet 2, 5260 Odense S
  9355/21
 • Til Borger, V1-høring med bilag vedr. Møgelholt 23, Vejle.pdf
  10703/21
 • til borger: svar vedr, henv VS: Østervang1- 3, Rødding
  9034/21
 • Til OUH: Høring på udkast til Kommunikationsstrategi for Campus Odense - OBS Kort tidsfrist
  10838/21
 • Til borger: SV: Østervang1- 3, Rødding
  9337/21
 • svar til ejendomsmægler,: Lokalitet nr. 63082390 - Niels Finsesvej 13, 7100 Vejle
  11334/21
 • Til borger, V1-høring, Hollufgårdsvej 2, 5260 Odense S
  9991/21
 • Fra/til MOE - Aftale om ekstra undersøgelse (tillægskontrakt)
  9178/21
 • Til Fole Friskole: Udgår af kortlægning, Folevej 27-29, 6510 Gram, Fole Friskole.pdf
  9018/21
 • Til Langeland Kommune: Regionen godkender § 48-oprensningen, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  8416/21
 • Til Nybolig, henv. vedr. Pejrupvej 60, Pejrup
  9335/21
 • Til SKAT: Til orientering - Vedr. Lok. 510-81219 - udgået af V1 kortlægning, Folevej 27-29, 6510 Gram
  9083/21
 • Til Kolding kommune: Kopi af Høring V2-kortlægning + rapport, 509-50020, Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld
  10506/21
 • Til EDC, kopi af V1-varsel vedr. Møgelholt 23, Vejle til orientering
  11370/21
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse - udgår efter undersøgelse
  11494/21
 • Til Haderslev Kommune: Vedr. vurdering af undersøgelse, Folevej 27 - 29, 6510 Gram - udgår af kortlægning, 510-81219
  9048/21
 • Til Fole Hal: Udgår af kortlægning, Folevej 27-29, 6510 Gram, Fole Hal
  9023/21
 • Til grundejer: Kvittering for mail med bemærkninger, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  8526/21
 • Til Borger, svar på spm. vedr. undersøgelse.
  11208/21
 • Afgørelse om imødekommelse af to anmodninger om aktindsigt i årsværk og lønomkostninger
  10669/21
 • Til Borger: Orientering om mulig forurening, Maderupvej 38, Søndersø.pdf
  10439/21
 • Til borger: Svar på henvendelse af lokalitets nr. 503-50089
  9213/21
 • Til Advokat, Vand og Jord samt Klima og Ressourcer, svar abonnement
  54152/21
 • Til Rambøll, vedr. Vestergade 9, Faaborg
  54941/21

6. januar 2021

Indgående

 • Fra Part, Råstof, Høringssvar sag. 16/34163
  22429/21
 • Fra Part, Råstof, Høringssvar.docx
  22430/21
 • Aftale om samarbejde med Sjælland
  32157/21
 • Vejledning til Rigsrevisionens filportal.pdf
  7815/21
 • Adgang til Rigsrevisionens filportal
  7814/21
 • Boligerklæring vedr. ejendommen Stevenskovvej 39A - 5700 Svendborg - lokalitetsnavn 479-00053.msg
  7941/21
 • VS: Boligerklæring vedr. ejendommen Stevenskovvej 39A - 5700 Svendborg - lokalitetsnavn: 479-00053
  7940/21
 • Fra firma - kontaktoplysninger - Vedr. Vestergade 9, Aabenraa, "evt. "forurening" og nye målinger af samme fra Niras
  77855/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - 2018-0569 2020-10-12 Undersøgelse af østlige del af bygning I med bilag 1-2
  7636/21
 • Fra Odense Kommune: Fremsendelse af udkast til tilbagemelding på aktioner og vilkår til tillæg § 8 sag, Skt. Jørgen Engen, Odense
  7634/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tekst til forudgående tiltag før § 8 tilladelse
  7635/21
 • Fra Niras: Adelgade 138. Opstartsmøde. Endeligt referat
  12549/21
 • RE: CIS20 oplæg/gennemgang
  19254/21
 • Fra DMR: Re: Budgetstatus og fakturagrundlag, Libavej 1
  6872/21
 • Fra DMR: Revideret rapport, Nyborgvej 438
  6862/21
 • Fra kommunen - info vedr. 2 50 m3 tanke
  6755/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på opgravning af tanke, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  7058/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Jordweb (udskrift af jordflytningssagen)
  6609/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på bortgravning af forurening, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  6610/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Situationstegning
  6611/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Analyseresultat
  6612/21
 • Fra borger: Supplerende spm vedr. forurening Bygmestervej 5, 5854 Gislev
  6372/21
 • Fra Borger: ansøgning
  7026/21
 • Ansøgning
  7277/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål vedr. kortlægning på Grøngrøftvej 16, 6200 Aabenraa, regionens lok.nr. 580-81348
  7915/21
 • Fra DMR A/S: Re: Sct. Norborts skole i Vejle orientering.
  7441/21
 • Fwd: Underskrevet kontrakt vedr. KAPsel fra RSD
  6663/21
 • Fra DGE: Oplæg til frivillig undersøgelse - Smedegade 14, Blans lokalitets nr. 533-50054
  7866/21
 • Fra DMR A/S: Vedr. nyt i sagen fra Sct. Norborts skole i Vejle, orientering.
  7424/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Supplerende materiale vedr. Håndtering af forurenet jord Vestergade 5 A Rødekro
  7756/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Håndtering af forurenet jord Vestergade 5 A Rødekro
  7739/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Region Syd partnerbidrag 2021
  8003/21
 • Top Danmanmarks meddelelse - Cerix Odense ApS ophør af forsikringsdækning
  7710/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilladelse til afledning af spildevand og nedsivning af regnvand_NemByg, H E Bluhmes vej 109
  7897/21
 • fra rådgiver : Vedr. matrikel. 12c - Gl. Færgevej 61, Fredericia
  7779/21
 • Fra DSN: Project SARA: logo meeting participation
  7991/21
 • Anmodning til Rigsrevisionens undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser_uden cpr-numre
  6206/21
 • Fra Borger: Bilag til ansøgning
  7033/21
 • Fra Faaborg-Midfyn Kommune: Vedr. Østergyden 1, 5600 - Jordhåndtering ved erhvervsmæssigt byggeri og anlægsarbejde
  7468/21
 • Fra SDU: Active Living - kontaktpersoner
  8435/21
 • Fra borger: henv, Re: Østervang1- 3, Rødding
  9012/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  8912/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Eddavej 1, 5210 Odense NV.pdf
  8457/21
 • Fra praksis: opgørelse 4. kvartal
  11791/21
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel af om § 8 tilladelse er fornøden
  13122/21
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel af om § 8 tilladelse er fornøden
  13133/21
 • fra Kolding Gymnasiums bestyrelse
  11926/21
 • Fra borger: Henvendelse om parkering OUH
  26396/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Indbygning af jord i Kanalbyen.
  25985/21
 • Mail vedr. opgave.
  58388/21
 • Fra Langeland Kommune: Dokumentationsrapport
  31115/21
 • Røntgen
  35909/21

Udgående

 • Få et naturligt ANSIGTSLØFT uden kirurgi eller kemi - antiage favorit.
  8255/21
 • TilBorger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Eddavej1, 5210 Odense NV
  8996/21
 • Til mødedeltagerne: Dagorden til møde d. 13. jan. i Lægemiddelkomitéen for almen praksis
  9127/21
 • SV: Vedr. matrikel. 12c - Gl. Færgevej 61, Fredericia
  7914/21
 • VS: Vedr. matrikel. 12c - Gl. Færgevej 61, Fredericia
  7898/21
 • SV: Boligerklæring vedr. ejendommen Stevenskovvej 39A - 5700 Svendborg - lokalitetsnavn: 479-00053
  7937/21
 • 479-00053_Kortl_V2_Dec 1993.pdf.pdf
  7939/21
 • Rapport Stevneskovvej.pdf
  7938/21
 • Til Borger, Bilag til V2-varsel, Udkast til V2-afgørelse, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst.pdf
  7834/21
 • Til Borger, V2-varsel, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst.pdf
  7832/21
 • Østervang1- 3, Rødding
  7792/21
 • Afslutningsbrev til Rambøll for Østervang 1, Rødding, Vejen kommune, matr.nr. 1068 og 1071 Rødding .pdf
  7795/21
 • Rapport Østervang 1.pdf
  7794/21
 • møde om VBA projekt i praksis
  7771/21
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til foreslået afværge, Sanderumvej 174, Odense
  7614/21
 • Til NIRAS: Vedr. slutregning
  7361/21
 • DGE Anders Bach Damgaard, Gl. Færgevej 61, Fredericia
  7333/21
 • Til Danren: Vedr. betaling rengøring
  7293/21
 • Til NIRAS: Kommentarer til rapport
  7264/21
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3, 2019, Elkjærhøjevej opdateret rapport/endelig version
  6822/21
 • Til Niras: SV: Adelgade 138, Bogense. Revideret tilbud og tidsplan
  6570/21
 • Ti lDMR: Økonomi Libavej og Dageløkkevej
  11587/21
 • Til DMR: økonomi Libavej og Dageløkkevej
  11585/21
 • Undersøgelse af VBA henvisninger
  6288/21
 • Til grundejer - Vedr. V2 varslet areal mm.
  6091/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning midler VTO
  7158/21
 • Til Borger: Omfattet af VTO
  7165/21
 • Til Bokebo ApS, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  7303/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Storhaven 12, 7100 Vejle - en del udgår inden kortlægning
  7342/21
 • Til borger: Svar på henv. vedr Østervang1- 3, Rødding
  7958/21
 • Til Esbjerg Kommune: Kopi af grundejer orientering Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N, 561-81156
  6513/21
 • Til kolding kommune: Høring om forurening, 509-50020 Frørupvej 29A, 6070 Christiansfeld
  7480/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 630-82441
  7292/21
 • Til Aabenraa Kommune: Anmodning om supplerende materiale - Håndtering af forurenet jord Vestergade 5 A Rødekro
  7748/21
 • Til Jaxhouse APS: Orientering om oplysninger om mulig forurening, Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N
  6455/21
 • Til ansøger og parter: 32a Bovrup Varnæs råstoftilladelse med bilag.pdf
  8160/21
 • Til ansøger og parter: Følgebrev endelig råstoftilladelse 32a Bovrup, Varnæs 06012021.pdf
  8159/21
 • Til Aabenraa Kommune: Rettelse vedr. anmodning - Håndtering af forurenet jord Vestergade 5 A Rødekro
  7753/21
 • Til borger: Svar på supplerende spm vedr. forurening Bygmestervej 5, 5854 Gislev.
  6382/21
 • Til bestyrelsen for Kolding Gymnasium
  11942/21
 • Til Borger, svar vedr. V1-kortlægning af 557-61006, Bramidan Aps, Industrivej 69, 6740 Bramming
  7203/21
 • Til borger: Svar vedr opførelse af bolig, Stationsvej 2, Vamdrup
  6613/21
 • Til Bokebo ApS, V1-høring, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  7314/21
 • Til Faaborg-Midfyn Kommune: Svar vedr. offentlig indsats på Østergyden 1, 5600 - lok.nr. 430-81644
  7199/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Storhaven 12, 7100 Vejle
  7250/21
 • Til Boligforeningen Østerbo - V1-høring - Parkvej 16-20, 7100 Vejle.pdf
  6441/21
 • Til Ågård Efterskole, V1-afgørelse, Kirkebakken 11 m.fl., 6040 Egtved
  7291/21
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse vedr. byggeaffald i Great Northern i Kerteminde
  8016/21
 • Til DMR A/S: Kvittering for orientering om nye vedr. sagen fra Sct. Norborts skole i Vejle
  7431/21
 • Til lejer: brev om elrefusion
  8043/21
 • Til Bokebo ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  7313/21
 • V2 - kortlægning 2008 - Boligforeningen Østerbo.pdf
  6442/21
 • Til Boligforeningen Østerbo - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Parkvej 16-20, 7100 Vejle.pdf
  6439/21
 • Til Odense Kommune, Høring om forurening på Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  7830/21

5. januar 2021

Indgående

 • Fra Concito: Midt ERFA-gruppe: feedback og anbefalinger
  6104/21
 • Fra Kolding Kommune, §8-tilladelser til gravearbejde på Esbjergmotorvejen 646 6000 Kolding og Esbjergmotorvejen 647A 6000 Kolding.msg
  5791/21
 • Fra Kolding Kommune, §8-tilladelser til gravearbejde på Esbjergmotorvejen 646 6000 Kolding og Esbjergmotorvejen 647A 6000 Kolding.msg
  5789/21
 • Fra Sweco, Råstof, Aftale om støjopgave
  22418/21
 • Fra DMR, Rapport, Skovvej Losseplads, Nordborg
  15544/21
 • Fra Niras: Adelgade 138, Bogense. Revideret tilbud og tidsplan
  6556/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1233.mov
  22399/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, Kudsk & Dahl A/S, ekstern støj
  22394/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1232.mov
  22397/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1231.mov
  22396/21
 • Frs indvinder RÅSTOF Orientering om status Blæsbjerggyden grusgrav
  4527/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat, Odensevej 45, dimensionering af ventilation under gulv
  4586/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Materialevalg i rørføringer, Odensevej 45, 5750 Ringe
  4585/21
 • Fra rådgiver: 3 vandprøver mangler faktura fra agrolab i 2020
  6853/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Telefonnotat - overvejer ventilationsløsning 2
  6477/21
 • Fra Odense Kommune: Tidl. telefonnotat mellem kommune og rådgiver ang. afværgeløsninger, Sankt Jørgens Engen, Odense
  4337/21
 • Fra Odense Kommune: Telefonnotat fra samtale med rådgiver ang. afværge under boliger, Sankt Jørgens Engen, Odense
  6476/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Telefonnotat - overvejer ventilationsløsning 2
  4336/21
 • Fra DMR, Vedr. supplerende undersøgelser, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  4460/21
 • Fra Svbg Kommune RÅSTOF Myndighedshøringssvar og regionens kvittering
  4067/21
 • Fra Formpipe: Aflysning af Acadre grundkursus den 20. januar 2021
  4058/21
 • Fra NIRAS: Vedr. defekt diver og notat
  3936/21
 • Fra Odense Kommune, Kopi af mail til DMR vedr. undersøgelsesomfang, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  4452/21
 • DK008054-6
  50683/21
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9, Faaborg
  54932/21
 • Fra Varde Kommune: Høringssvar vedr. V2-kortlægning cykelsti Horne-Tistrup
  4603/21
 • Fra SundhedsdatastyrelsenUdpegning af respondenter_foranalyse fælles diagnosekort_Region Syddanmark.pdf
  4302/21
 • Fra MOE - Slutopgørelse (05-01-2021) - Sdr. Højrupvejen 89, 5750 Ringe
  5664/21
 • Fra borger, henv. vedr. lok. 630-82205 (boligundersøgelse)
  3782/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om status for sagen, Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N
  5207/21
 • Fra MOE - Budgetstatus (05-01-2021) - Fjordvejen 37, 7000 Fredericia
  5906/21
 • Fra MOE - Budgetstatus, december 2020 - Starup Skolevej 44, 6100 Haderslev
  4470/21
 • Dispensationsansøgning fra Inge Vallø med ydernummer 308234
  4951/21
 • Fra MOE - Slutopgørelse (05-01-2021)
  5416/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hjallesegade 24D, 5260 Odense S.pdf
  6364/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål vedr. offentlig inddsats på Østergyden 1, 5600 - lok.nr. 430-81644
  7193/21
 • Fra STRING-netværket: Kvittering vedr. input til punkter til næste STRING styregruppemøde - og glædelig jul!
  5974/21
 • Fra DMR - Budgetstatus (05-01-2021)
  4910/21
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Vedr. forureningsundersøgelse" - Miljørapport
  8738/21
 • Specialistuddannelse i palliativ medicin
  8274/21
 • Fra Borger, Telefonhenv. vedr. Industrivej 69, 6740 Bramming mangler Miljøgodkendelse
  7194/21
 • Forlængelse aftale med overlægerne i forhold til pukkelafvikling
  8226/21
 • Fra DMR: Svar vedr. budget, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  6222/21
 • fra rådgiver Vedr. matrikel. 12c - Gl. Færgevej 61, Fredericia
  7383/21
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  9376/21
 • Fra Haderslev Kommune: Vedr. forureningsundersøgelse - Folevej 29, 6510 Gram
  8450/21
 • Fra grundejer: Bemærkninger til de foreløbige analyseresultater, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  8505/21
 • Fra Syddansk Sundhedsinnovation: Referat for mødet i Den Regionale Innovationsgruppe 111220
  11354/21
 • Fra Politisk parti - Ansøgning partistøtte
  19034/21
 • Fra Fredericia Kommune: orientering vedrørende monitering Vejrøvænget
  12440/21
 • fra rådgiver Vedr. matrikel. 12c - Gl. Færgevej 61, Fredericia
  11744/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69 - afgravning i område 2.
  34236/21
 • Høring - NKR om ICS til KOL - forlængelse af frist
  28486/21

Udgående

 • diæt - hvordan?
  5787/21
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hjallesegade 24D, 5260 Odense S
  6378/21
 • SV: Noget der hænger skævt! Er det kuller igen...?
  4824/21
 • Til Sweco og Danacoustic, Råstof, VS: Kudsk & Dahl A/S, ekstern støj
  22409/21
 • Til Sweco og Danacoustic, Råstof, IMG_1232.mov
  22412/21
 • Til Sweco og Danacoustic, Råstof, IMG_1233.mov
  22416/21
 • Til Sweco og Danacoustic, Råstof, IMG_1231.mov
  22410/21
 • Til Sweco, Råstof, aftale om støjopgave
  22391/21
 • Gl Færgevej, 70000 fredericia, frivillig sag, 607-00709
  4417/21
 • Gl Færgevej, 70000 fredericia, frivillig sag, 607-00709
  4429/21
 • Til Parter, Råstof, Partshøring over udkast til standsningspåbud mod fortsat indvinding af råstoffer på matr.nr. 13, 22, 34, 124, 273, 276, 307 og 313 Hønkys, Egvad og 25 og 35 Mjøls, Rise i Aabenraa Kommune.
  22384/21
 • Til Parter, Råstof, Udkast vedr standsningspåbud mod fortsat indvinding af råstoffer Nr. Hostrup.pdf
  22385/21
 • Til Tønder Kommune: Vedr. forespørgsel i kortlægningssag/Jordforureningssag på Stenderup Byvej 4, 6520 Toftlund
  4258/21
 • D4's standard change i Region Syddanmark
  4073/21
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding om forventet svartid, Sanderumvej 174, Odense
  4013/21
 • Til Formpipe: Aflysning af Acadre grundkursus den 20. januar 2021
  4016/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om sagsbehandler, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  3996/21
 • CIS20 oplæg/gennemgang
  19249/21
 • CIS20 oplæg/gennemgang
  19250/21
 • CIS20 oplæg/gennemgang
  19251/21
 • Vejdirektoratet - aftale om tekst vedr. afstand - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  4271/21
 • Til ansøger, Råstof, Partshøring af standsningspåbud
  22379/21
 • Til DMR: SV: Bemærkninger til Revideret rapport, Nyborgvej 438
  3357/21
 • Til Advokat - Svar på FORSP vedr. lokalitet 483-70128 - yderligere dokumenter
  3275/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af Bugattivej 12, 7100 Vejle - udgår inden kortlægning
  5998/21
 • Til Dong Agility: Svar vedr. forurening Bygmestervej 5, 5854 Gislev.
  6000/21
 • Til borger: Svar vedr Journal nr.: 8-70-52-25-445-1-2001
  5978/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 41, 5240 Odense NØ.pdf
  4908/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 39, 5240 Odense NØ.pdf
  4899/21
 • Til MENETA Holding AS, V1-afgørelse med bilag, Kirkegyden 32, 34, 44, 46, 5270 Odense N.pdf
  6731/21
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Skærbækvej, Taulov, 7000 Fredericia, Matr. nr. 7000b Brørup By, Taulov - en del udgår inden kortlægning
  4607/21
 • Til grundejer (Fredericia Kommune): En del af matr. nr. 7000b Børup By, Taulov udgår inden kortlægning
  4524/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Bugattivej 12, 7100 Vejle
  5996/21
 • Til DMR: Vedr. budget, Stenløsevej 11, 5792 Årslev
  3934/21
 • Innovationsfonden - høringssvar
  3740/21
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. tålepåbud til ejer af Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N
  4604/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gartnervænget Øst 39, 5240 Odense NØ.pdf
  4906/21
 • Til Bolig5000 ApS: Delareal udgår inden kortlægning efter oprensning, Mejerivej 12, 5260 Odense S
  5066/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 39, 5240 Odense NØ.pdf
  4902/21
 • Til borger, V1-høring, Gartnervænget Øst 41, 5240 Odense NØ.pdf
  4904/21
 • Til Vejen Kommune: Bemærkninger til undersøgelsespåbud
  4291/21
 • Til borger (b): Høring V2-kortlægning m bilag, 629-00112, Bavnevej 14. 6580 Vamdrup.pdf
  5410/21
 • Til grundejer (Fredericia Kommune): Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81165
  4567/21
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. rapport, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  4019/21
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer, der udgår, lok. 630-81147
  5997/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gartnervænget Øst 41, 5240 Odense NØ.pdf
  4901/21
 • Til borger (a): Høring V2-kortlægning m bilag, 629-00112, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup.pdf
  5398/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Bladstrupvej 74, 5270 Odense N.pdf
  4116/21
 • Til borger: Lok. nr. 425-00006 - Bøgebjergvej 66, 5672 Broby
  5712/21
 • Til borger, V1-afgørelse - Ibækvej 141, 7100 Vejle.pdf
  3945/21
 • Til DJ Miljø og Geoteknik: Kvittering for modtagelse af dokumentation på oprensning, Mejerivej 12, 5260 Odense S
  4193/21
 • Til Kolding kommune: Kopi af Rapport + udkast til V2-kortlægning, 629-00112, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup
  5512/21
 • Til Fredericia Kommune. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32614/21

4. januar 2021

Indgående

 • Til indvinder RÅSTOF Rykker om info om Blæsbjerggyden grusgrav
  4240/21
 • Fra Sweco, Råstof, VS: Måling af støj fra Kudsk og Dahl, Udendørs, Tirsdag formiddag.
  22372/21
 • Dialog med Energinet RÅSTOF Baltiv Pipe
  3082/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Redegørelse Jordløse Grusgrav 1f mfl. - Støjnotat
  4373/21
 • Fra Orbicon, Kontrolrapporter - Flyvepladsen
  15651/21
 • Fra WCG: Innobooster
  6790/21
 • Fra museet RÅSTOF Myndighedshøringssvar
  21974/21
 • Fra Borger, Råstof, VS: Møde hos Kudsk & Dahl i januar 2021
  22367/21
 • Fra museet RÅSTOF Myndighedshøringssvar
  4037/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Analyseresultater oprensning, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  36271/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Svar på spørgsmål samt analyseresultater, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
  36270/21
 • Fra DMR: Revideret rapport, Nyborgvej 438
  1319/21
 • Fra NIRAS: Vedr. udbud aktiv ventilation med SRO-anlæg
  904/21
 • Til ansøger, Råstof, Klage
  22360/21
 • Til ansøger, Råstof, 77641-klage.docx
  22361/21
 • Fra boreteknik: Vedr. materialeforbrug ved boringssløjfninger: Middelfartvej 126, Odense
  750/21
 • Fra NIRAS: Budgetkontrol
  623/21
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26 del 1, den resterende del af Odense Kommune
  530/21
 • Statusnotat 5 - pulje 26.pdf
  531/21
 • NIRAS - Pulje 26 - Budget status_5.pdf
  533/21
 • Til Danren: Ekstra rengøring aflyses
  383/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Revideret moniteringsplan, Odensevej 45, 5750 Ringe
  4041/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Odensevej 45 - moniteringsplan v. 2
  4043/21
 • Fra borger: Henvendelse vedr Journal nr.: 8-70-52-25-445-1-2001
  5976/21
 • Fra Jyske bank: anmodning om materiale, matr. nr. 927X Nyborg bygrunde - Remisegade 2, 5800 Nyborg
  3527/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ruggårdsvej 226A, 5210 Odense.pdf
  3528/21
 • Regning fra MOE (21-12-2020)
  5926/21
 • Borgerhenvendelse vedr. Medicin navne og generisk substitution
  4517/21
 • Fra Aabenraa Kommune: anmodning om undersøgelsesrapport, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  3985/21
 • Fra Agder Fylkeskommune: CPMR contribution to EU consultation on TEN-T Roadmap
  1426/21
 • Fra COWI: Moniteringsrapport 2020
  302/21
 • Fra Odense Kommune: kopi af svar til Atlas A/S, Ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  1562/21
 • Fra DMR: Henvendelse
  3079/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Rykker
  2015/21
 • Fra GeoDania: SV: Vedr. fremsendelse af boreprofiler og kort med indplacering på matr. nr. 17u Hjallese By, Dalum
  1645/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: OK Horsensvej 329, Bredballe, 7100 Vejle Ø - tilsynsrapport
  1145/21
 • Fra Borger, Vedr. reparation efter boring i vejarealet
  2550/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg - Grundejerrapport.pdf
  2327/21
 • Fra Rambøll: Svar vedr udgangspunkt vurdering, Rolighed Grusgrav
  7665/21
 • Fra projekt; ændret udstillingskoncept grundet covid-19
  7325/21
 • Bilag 4_Målbeskrivelse fagområde med dansk teoretisk uddannelsesforløb.pdf
  8279/21
 • Brev til Danske Regioner af 04.01.2021.pdf
  8275/21
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  9293/21
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8-tilladelse til etablering af glasknusningsanlæg, Askelund 10, 6200 Aabenraa
  29313/21
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9, Faaborg
  54884/21
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9 og 11, faaborg
  54898/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: VS: Vedr. undersøgelse på Ribegade 8-10, 7100 Vejle
  60088/21
 • Fra Rigsarkivet - årligt netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet - næste møde er 1.6.2021
  624/21
 • HØRING: revideret bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 FRIST 1171-21 kl. 12:00
  499/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Rykker
  2047/21
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse og afslutning af undersøgelsespåbud vedr. forurening fra virksomheden Gelsted Galvano A/S på Galvanovænget 6, 5591 Gelsted, CVR. nr. 87394913.
  1905/21
 • Fra Evida: Status vedr. Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted,
  1501/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg - Teknisk rapport.pdf
  2312/21
 • Fra IBC Fredericia - Ansøgning til uddannelsespuljen
  31989/21
 • Fra Odense Kommune: §8-tilladelse til boligbyggeri, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  30014/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "orientering" - Analyserapport
  46237/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "orientering" - Miljørapport, Havareret lastbil
  46245/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om oprensning efter havaret lastbil, Sønderjyske Motorvej E 45 nordgående ved 37,6 km, matr.nr. 7000a Ø. Løgum Ejerlav, Ø. Løgum
  45707/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: 1. prøvetagningsrunde efter godkendt indflytning, Beddingen 47-59, 7100 Vejle
  91707/21

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af boliganmodning, Rugårdsvej 226A, 5210 Odense NV
  3562/21
 • Til DN RÅSTOF Aktindsigt II dokumenter fra sagen Blæsbjerggyden 15fl Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  3204/21
 • Til DN RÅSTOF Aktindsigt II dokumenter fra sagen Blæsbjerggyden 15fl Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  3203/21
 • Til DN RÅSTOF Aktindsigt I dokumenter fra sagen Blæsbjerggyden 15fl Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  3202/21
 • Til DN RÅSTOF Aktindsigt info om at dokumenterne kommer i 3 mails
  3199/21
 • Til DMR: Bemærkninger til Revideret rapport, Nyborgvej 438
  2795/21
 • Til Kolding Kommune, Svar på udkast til §8-tilladelse på Esbjergmotorvejen 646 og 647A, Kolding, lok: 621-81368 og 621-81369
  2117/21
 • Til Kolding Kommune, Svar på udkast til §8-tilladelse på Esbjergmotorvejen 646 og 647A, Kolding, lok: 621-81368 og 621-81369
  2159/21
 • Til ansøger RÅSTOF Igangsætningstilladelse
  2115/21
 • Til WCG: Re: Tak for i år
  1474/21
 • Til Odense Kommune: Orientering vedr. afslutning af monitering og sløjfning af boringer
  1279/21
 • Til borgere: Orientering vedr. afslutning af moniteringssag og sløjfning af boringer
  1209/21
 • Til DMR: Dageløkkevej 8 i Tranekær og Libavej i Ørbæk
  843/21
 • Til DMR: Dageløkkevej 8 i Tranekær og Libavej i Ørbæk
  836/21
 • Til D4: Svar på Mindre rettelse til D4InfoNet
  851/21
 • Til ansøger: SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje,”Skæbner - en teateroplevelse i Den Fynske Landsby” j.nr. 20/38538
  775/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  577/21
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 23 A-D, V1-afgørelse, Ørstedsgade 23A-D, 7100 Vejle
  968/21
 • Til Esbjerg Kommune: Kopi af afgørelse - Forum Hovedvej 115, Esbjerg N, udgået inden kortlægning, 561-81143
  1427/21
 • Til Kirk & Thorsen Invest AS, V1-kortbilag, afgørelse, Orla Lehmannsgade 5, 7, Vedelsgade 6, 7100 Vejle.pdf
  1600/21
 • Til virksomhed - Bilag til V2-høring Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  2358/21
 • Til Borger, Vedr. reparation efter boring i vejarealet
  2523/21
 • Til borger, V1-aførelse med bilag, Tyrsbjergvej 76, 5210 Odense NV.pdf
  1458/21
 • Til DM Motors AS, V1-kortbilag, afgørelse, Hopballevej 60, 7100 Vejle.pdf
  773/21
 • Til Medicinrådet: Indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledninger – Medicinrådets fagudvalg vedr. multipel sklerose
  1957/21
 • Til Borger: Udgået inden kortlægning, Forum Hovedvej 115, Esbjerg N
  1397/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Søhusvej 208, 5270 Odense N
  2272/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Orionvænget 20, 5210 Odense NV.pdf
  844/21
 • Til virksomhed - V2-høring Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  2344/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 226B, 5210 Odense NV.pdf
  1232/21
 • Til virksomhed - UDKAST V2-kortbilag Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  2370/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Middelfartvej 484, 5491 Blommenslyst.pdf
  2045/21
 • Til Aabenraa Kommune: Regionens § 8-høringssvar, etablering af glasknusningsanlæg, Askelund 10, 6200 Aabenraa
  1409/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 226A, 5210 Odense NV.pdf
  1237/21
 • Til FDM, V1-afgørelse, Vestre Engvej 52, 7100 Vejle.pdf
  1396/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Søhusvej 161, 5270 Odense N.pdf
  2337/21
 • Til DM Motors AS, V1-afgørelse, Hopballevej 60, 7100 Vejle.pdf
  776/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Gørklintvej 3, 6670 Holsted.pdf
  1832/21
 • Til FDM, V1-kortbilag, afgørelse, Vestre Engvej 52, 7100 Vejle.pdf
  1394/21
 • Til GeoDania: Vedr. fremsendelse af boreprofiler og kort med indplacering på matr. nr. 17u Hjallese By, Dalum
  966/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Nyslundvej, 6670 Holsted, matr. nr. 1ax, Åstrup By, Åstrup.pdf
  2021/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Anderupvej 16, 5270 Odense N.pdf
  1981/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Anderupvej 10, 5270 Odense N.pdf
  2002/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Nyslundvej, 6670 Holsted, matr. nr. 1ax, Åstrup By, Åstrup.pdf
  2024/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Gørklintvej 3, 6670 Holsted.pdf
  1833/21
 • Til DMR: Krudthusgade 18-20, Odense
  3086/21
 • Til virksomhed - UDKAST Boligerklæring Høedvej 7, 5620 Glamsbjerg.pdf
  2395/21
 • Til Aabenraa Kommune: Regionens svar vedr. udkast til § 8-tilladelse, opførelse af telthal, Askelund 10, 6200 Aabenraa
  2654/21
 • Til Kirk & Thorsen Invest AS, V1-afgørelse, Orla Lehmannsgade 5, 7, Vedelsgade 6, 7100 Vejle.pdf
  1611/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Middelfartvej 285, 5200 Odense V
  2195/21
 • Til Jyske bank: Fremsendelse af materiale for matr. nr. 927X Nyborg bygrunde - Remisegade 2, 5800 Nyborg, mail 1 af 2
  3583/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 226C, 5210 Odense NV.pdf
  1221/21
 • Til Jyske bank: Fremsendelse af materiale for matr. nr. 927X Nyborg bygrunde - Remisegade 2, 5800 Nyborg mail 2 af 2
  3769/21
 • Til Rambøll, vedr, Stevneskovvej 39, Svendborg
  9360/21

3. januar 2021

Indgående

 • Fra Borger: Spørgsmål til prioritering
  570/21
 • Fra Dong-Agility: Vedr. Forurening Bygmestervej 5, 5854 Gislev
  5999/21
 • Fra borger: Henv vedr opførelse af ny bolig, Stationsvej 2, Vamdrup
  6598/21

Udgående

 • VS: [Sagsnr.:20/941] - Høring over forslag til metode- og procesramme for Behandlingsrådet
  30/21
 • 20201214 Input til høringssvar_OUH.docx
  31/21

2. januar 2021

Indgående

 • Fra Advokat - FORSP vedr. lokalitet 483-70128 - yderligere dokumenter
  3251/21
 • Fra Syd- og Sønderjyllands Politi: Kvittering for modtagelse, Keglhøjvej, Vojens
  8/21

Udgående

 • Til Syd- og Sønderjyllands Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone, Keglhøjvej, Vojens
  7/21

31. december 2020

Indgående

 • Fra Zhanjiang City: New Year Greetings from Zhanjiang Foreign Affairs Bureau!
  1635/21

Udgående

 • Til Læge - Bekræftelse på åbent for tilgang af patienter.
  151/21

30. december 2020

Indgående

 • Fra DMR: Rapport for Nyborgvej 438, Skårup
  625845/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus og fakturaopgørelse december 2020
  625844/20
 • Fra ansøger - oplysning om status - Screeningsafgørelse ifm. ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  2561/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat af Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december
  1678/21
 • Fra projekt: slutafrapportering og regnskab, rev. påtegnet
  7906/21

Udgående

 • Til ansøger - ingen klager - oplysning om status - Screeningsafgørelse ifm. ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 18a Barløse By, Barløse
  2554/21

29. december 2020

Indgående

 • Fra Tønder Kommune: Dokumentationsrapport for forureningsoprensning med Bio slurping, Hartmannsvej 2, Tønder
  18/21
 • Fra projekt: nytårshilsen
  1126/21

28. december 2020

Indgående

 • Fra Guangdong-provinsen: Nytårshilsen
  1619/21

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring, V2 kortlægning af Rolfvej 45, 5863 Ferritslev
  623715/20
 • Til Schrøder, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  9170/21

27. december 2020

Indgående

 • Bilag 2_Ansøgning om speciale i palliativ medicin_2021.pdf
  8277/21
 • Fra Miljøteknik: Stjernevænget 2B, 5592 Ejby - Oplæg til kommentering og godkendelse. Miljøteknik.
  4863/21
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Oplæg til kommentering og godkendelse. Miljøteknik. - Undersøgelsesoplæg Stjernevænget 2B 5592 Ejby.pdf
  4872/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Rykker
  1829/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Rykker
  1811/21

26. december 2020

Udgående

 • Til borger: V2 varsel 4g
  623616/20
 • Til Borger: V2 varsel-1f
  623611/20
 • Til Skat og Varde Kommune: kopi af V2 varsel
  623620/20
 • Til Borger: V2-varsel 2b og 2b
  623612/20
 • Til borger: V2 varsel 16d
  623621/20
 • Til Borger: V2-varsel 2f
  623613/20
 • Til Varde Kommune: V2 varsel 7000r
  623622/20
 • Til borger: V2 varsel 14e pg 15e
  623619/20
 • Til Borger: V2-varsel
  623610/20
 • Til Borger: V2-varsel 5o
  623617/20
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V2-varsel
  623623/20
 • Til Borger; V2 varsel 3q
  623615/20
 • Til Borger: V2 varsel 3k
  623614/20
 • Til Borger: V2 varsel 12a
  623618/20

25. december 2020

Udgående

 • Re: Undersøgelsesteammøder 2021
  9454/21

23. december 2020

Indgående

 • Fra WCG: Tak for i år - WaterCare Guard
  1473/21
 • Fra DMR: Resultater fase 6 samt forslag til supplerende boringer mm. fase 7.
  623069/20
 • Fra Boreteknik: Boringssløjfninger: Middelfartvej 126, Odense
  740/21
 • Fra Borger: henv. vedr. afslutning af sagen, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg N
  423/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Endeligt tålepåbud til ejer af Skagerrakvej 1, 6715 Esbjerg N
  4599/21
 • Fra Læge - Anmodning om åbning for tilgang af patienter
  143/21
 • Fra borger: Vedr. brev ang. vaccination
  10799/21
 • Ansøgning om øget limitering på ydernr.
  6536/21
 • Fra Miljøteknik: Afrapportering af miljøundersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart. ifb med forestående §8 ansøgning
  15425/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Dispensation
  1780/21
 • Fra Atlas A/S: Vedr. tilbagemelding på § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  1544/21

Udgående

 • SV: Anmodning om aktindsigt - praksisklinikken på SVS
  622962/20
 • Til kommune: orientering om afværgerapport, Skolevej 7, Nr. Aaby, lok.nr. 451-80004
  622677/20
 • Til borger: orientering om rapport, Skolevej 7, Nr. Aaby
  622675/20
 • Til projekt: vedr forsinket fremsendelse af tilsagnsbrev
  40522/21
 • Til ansøger: afslagsbrev på ansøgning til kulturpuljen
  14744/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til Kulturpuljen
  14929/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til Kulturpuljen
  14940/21
 • til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14901/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14958/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  15004/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  15057/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14821/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14837/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14918/21
 • Til ansøger: tilsagnsbrev til ansøgning
  15072/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til Kulturpuljen
  14995/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  15043/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  15032/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14858/21
 • Til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14877/21
 • til ansøger: afslag på ansøgning til kulturpuljen
  14911/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding på ansøgning om § 8 tilladelse til bygge og anlægsarbejde og ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  1528/21
 • Til projekt: tilsagnsbrev om tilskud, rev. instruks og st.vilkår
  82464/21

22. december 2020

Indgående

 • Opgørelse af konsultationer, Ærø (1).pdf
  348/21
 • 01122020 Tids og handleplan for Ærø samarbejdet (1).pdf
  346/21
 • Referat fra administrative styregruppemøde den 01122020
  340/21
 • 201201 Slides Omlægning til videokonsultationer til Ærø - Kathrine Rayce (1).pdf
  345/21
 • Video konsultationer med Mit Sygehus 2020.pdf
  350/21
 • Nye forslag til gennemførelse af Ærø - sundt for dig.pdf
  347/21
 • Udskrivelser fra Svendborg til sygehus Ærø og Ærø Kommune. (1).pdf
  349/21
 • Referat 9. møde i Administrativ styregruppe Ærø Kommune og RSYD.pdf
  342/21
 • 201201 Evalueringsrapport - Omlægning til videokonsultationer Ærø.pdf
  343/21
 • Fra NIRAS: Vedr. udbud af aktivt ventilationsanlæg
  322/21
 • Fra COWI: Udkast rapport nye boringer
  311/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar på høringssvar matr.nr. 64n og 69 Ørsted By, Ørsted
  136/21
 • FW: Vedr. beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  229/21
 • Fra NIRAS: Rapporudkast og Geogis kontrolrapport
  287/21
 • Fra JEMA: Vedr. køleanlæg
  1825/21
 • Fra Rambøll: Oplæg til driftsår 2021
  355/21
 • Fra DMR: Revideret rapport, afværge på Skolevej 7, Nr. Aaby
  622672/20
 • Vejdirektoratets bemærkninger til tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  621051/20
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: Udsendelse af DHPC til apoteker vdr. Briviact oral opløsning
  620385/20
 • Fra Miljøteknik, Vindegade 75 lokalitetsnummer 461-56167 .msg
  620688/20
 • Referat fra møde i den politiske styregruppe den 21 december 2020
  619717/20
 • Fra Rambøll: Pulje 3, 2019, Elkjærhøjevej økonomi oversigter
  619746/20
 • Fra Borger, kvittering for svar vedr. sløjfning af boringer på Bækgade 2, Nordborg
  620601/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg - Teknisk rapport.pdf
  621120/20
 • Fra NIRAS, vedr. sløjfning af boringer ved Ridepladsen 3, Nordborg
  620596/20
 • Fra Ingeniør'ne: Bilag til "supplerende oplysninger" - Masterplan 04112020low
  621099/20
 • Fra NIRAS, vedr. Sløjfning af boringer ved Ridepladsen 3, Nordborg
  620606/20
 • Kontrakt med COWI
  620141/20
 • Fra Fond: SV: Underskrevne dokumenter
  621555/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Afslutning af oprensningspåbud, 561-81143
  620881/20
 • Kontrakt med COWI
  620132/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Byvejen 57, 5620 Glamsbjerg - Teknisk rapport.pdf
  621556/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Byvejen 57, 5620 Glamsbjerg - Grundejerrapport.pdf
  621571/20
 • Fra borger, svar vedr. sløjfning af boringer på Bækgade 2, Nordborg
  620616/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg - Grundejerrapport.pdf
  621140/20
 • Kontrakt med COWI
  620148/20
 • Fra projekt: slutregnskab og rapport
  620849/20
 • Kontrakt med COWI
  620128/20
 • Tlf. notat, Henvendelse fra grundejer vedr. V2 varsling på Forum Hovedvej, 561-81143
  620356/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  1670/21
 • Høring over forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) (L 134)
  625361/20
 • Fra Odense Kommune: vedr. udkast til tilbagemelding vedr. vurdering af § 8, Rismarksvej 52
  1496/21
 • Fra GeoDania: "FORSP.: Forespørgsel om at få tilsendt boreprofiler og kort med placering på matr.nr. 17u Hjallese By, Dalum, lok. 461-00069"
  621/21
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Amlundvej 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  552/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - AR-20-CA-20078838-01.pdf_CaseNo20-28434_5031726_v1.PDF
  4485/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  639/21
 • Fra DMR: Pulje 21 Rismarksvej 52 - fakturaoversigt, budgetstatus samt opdateret tilbudsliste
  2867/21
 • Fra Concito: vedr. pilotprojekt
  649/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - A4_situationsplan_bilag 1.pdf_CaseNo20-28434_5031725_v1.PDF
  4488/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Tilsynsrapport FUH Tjæreborgvej.pdf_CaseNo20-28434_5031724_v1.PDF
  4490/21
 • Fra Esbjerg Kommune: oprydningsrapport. lbh@akut-miljoe.dk - Vedr. oprydning efter færdselsuheld med lastbil
  4471/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Vedr. oprydning efter færdselsuheld med lastbil - Vedr. oprydning efter færdselsuheld med lastbil.msg
  4474/21
 • Fra sekretariatet: Ny kontrakt underskrevet
  5730/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Vejesedler Green Soil.pdf_CaseNo20-28434_5031728_v1.PDF
  4477/21
 • fra tønder kommune Tilladelse efter § 8 i JFL, Nørrevej 68, 6280 Højer - sagsID 09.08.05-P19-19-20
  5318/21
 • Bilag 1_DSPaM_Politikpapir.pdf
  8276/21
 • Bilag 3_Status på uddannelsesudfordringer til fagområdespecialist.pdf
  8278/21

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Amlundvej 10, 7321 Gadbjerg
  554/21
 • SV: Endomondo...
  9455/21
 • Til borger og kommune,V2-varsel af Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  621662/20
 • SV: Opdateret økonomi for pulje 43
  9456/21
 • Til gartner - Vedr. Skrillinge Strand 62 - Status og afregning
  621039/20
 • Til gartner - Vedr. Skrillinge Strand 64 - Status og afregning
  621043/20
 • Til Fredericia Kommune, Udgår inden kortlægningen, vedr. oliespild på matr. nr. 7000ad, Taulov By, Taulov
  620869/20
 • Til Fredericia Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægningen vedr. oliespild på matr. nr. 7000ad, Taulov By, Taulov, 7000 Fredericia.pdf
  620870/20
 • Til TreFor: Spørgsmål til Vandværk og boring
  620779/20
 • Til JEMA: Etablering af køling i serverrum
  620778/20
 • Fra Inspiring Denmark: VS: Referat bestyrelsesmøde Inspiring Denmark 17 december 2020
  621409/20
 • Referat af bestyrelsesmøde 17 december 2020 #63.pdf
  621412/20
 • Referat - bilag præsenteret på møde 17 dec. 2020 -forslag til anvendelse af besparelse på projekt IDK.pdf
  621411/20
 • Til Miljøteknik, Vedr. Henvendelse på Vindegade 75, lokalitetsnummer: 461-56167
  620692/20
 • Til ansøger: afgørelse i RR: Ansøgning til Region Syddanmarks Temapulje, ”Kunstrute Fyn” j.nr. 20/35647
  620659/20
 • Til Ansøger: Afgørelse i Regionsrådet: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje,”Skæbner - en teateroplevelse i Den Fynske Landsby” j.nr. 20/38538
  620651/20
 • Til ansøger: afgørelse i regionsrådet: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje,”Skæbner - en teateroplevelse i Den Fynske Landsby” j.nr. 20/38538
  620643/20
 • Til Borger, V2-afgørelse, Ilstedvej 2, 6740 Bramming.pdf
  620647/20
 • Til ansøger: afgørelse i RR: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje,”Tæt på Træer” j.nr. 20/39955
  620633/20
 • Til ansøger, Råstof, Telefonnotat
  22357/21
 • Til Egegaard, V2-afgørelse, Ribevej 75-79, 6500 Vojens.pdf
  620602/20
 • Underskrevet samarbejdskontrakt
  3039/21
 • Til Cowi, RÅSTOF, Kvittering for hastenotat på sag matr.nr. 729 Østerende-Ballum
  621207/20
 • Til Udbetaling Danmark - RSD ønsker tidsfristforlængelse til 31.12.2021
  620137/20
 • Til Hotel Nyborg Strand - Udgået efter undersøgelse Skovbrynet 13, 5800 Nyborg.pdf
  621150/20
 • Til Rambøll: Anmodning om svar vedr regionens opfordring til risikovurdering, Rolighed Grusgrav
  620354/20
 • Til Berg Advokater: Endelig afgørelse om V2 kortlægning af del af Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro, 529-40170
  621426/20
 • Til Hotel Nyborg Strand - Kortbilag Skovbrynet 13 og 13 A, 5800 Nyborg.pdf
  621161/20
 • Til Svendborg vand: afledningsopgørelse 2020
  620985/20
 • Til FE: Udkast til kortlægning på V2, bygn 513, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  621946/20
 • Til Borger, vedr. sløjning af boringer på Bækgade 2, Nordborg
  620576/20
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Til orientering - kopi af V2 afgørelse, Øster Løgumvej 17, 6230 Rødekro
  621498/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til udkast til tilbagemelding, Rismarksvej 52
  1513/21
 • Til ansøger: meddelt tilsagn om tilskud fra kulturpuljen
  15210/21
 • Til ansøger: meddelt tilsagn om tilskud fra kulturpuljen
  15223/21
 • Til ansøger: meddelelse om tilsagn om tilskud fra kulturpuljen
  15199/21
 • Til borger, nyt vedr. sløjfning af boringer på Bækgade 2, Nordborg
  620609/20

21. december 2020

Indgående

 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Notat - Yngletider og relevans for fugle og padder matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum.DOCX
  621219/20
 • Fra rådgiver, RÅSTOF, Materiale vedr. klægindvinding - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  621216/20
 • Fra Cowi, RÅSTOF, Materiale vedr. klægindvinding inkl. proces for væsentlighedsvurdering Østerende-Ballum
  621198/20
 • Fra Århus: erfaøde (Nord, Syd, Midt): opfølgning og videre forløb
  6264/21
 • Fra COWI: Opdateret 2020 budget
  619995/20
 • Til Danbolig, Svar på forespørgsel på Sebbelev Bygade 13, 6440 Augustenborg.
  619015/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Påbud om oprensning af restforurening på Skårupøre Strandvej 133 (5881)
  4051/21
 • Fra Svendborg Kommune: Endeligt påbud om oprensning af restforurening på Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup
  4050/21
 • Julehilsen fra DK2020-sekretariatet
  6290/21
 • Fra Concito - status for projektweb
  6281/21
 • Fra COWI: Fakturering 2020
  618764/20
 • Fra Rambøll: Slut faktura 2020
  618266/20
 • Fra Odense Kommune: vedr. ny sagsbehandler Skt. Jørgens Enge 1, Odense - Tidligere gasværksgrund - § 8 sag - Afværgeforhold til sikring af indeklima
  618926/20
 • Fra Sweco: Skolegade 5a, Vejle - Bullerbo - notat om indeklimamonitering
  15868/21
 • Fra DGE, GeoGis rapport, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig,
  621796/20
 • Fra NIRAS: Budget 2020
  618036/20
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af påbud om oprensning af restforurening på Skårupøre Strandvej 133 (5881)
  618848/20
 • Påbud om oprensning af restforurening på Skårupøre Strandvej 133 (5881)_CaseNo19-22790__276910-20.pdf
  618849/20
 • Fra Borger, Kommentarer til rapporter, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  619307/20
 • Fra COWI, Økonomioversigt og fakturakopi, Pulje 41
  11929/21
 • Fra COWI, Økonomioversigt og fakturakopi, Pulje 42
  11938/21
 • Farup Sønderby 17.pdf
  617132/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplerende materialer for matr. nr. 17b (Farup Sønderby 17) ved lokalitet 571-61010
  617131/20
 • Landzonetilladelse til Farup Sønderby 17.pdf
  617134/20
 • Fra DJ-MG: Kvittering for modtagelse af bemærkninger og melding om kommende undersøgelser, Buchwaldsvej 33, Tommerup
  4088/21
 • SV: Fremsendelse af endeligt påbud om undersøgelse af olieforurening Pilekrogen 24
  617901/20
 • Fra GeoPartner, RÅSTOF, Aflysning af servitut matr.nr. 37a V. Nebel By, V. Nebel
  617412/20
 • Fra Rambøll: Skovbyvej 26A. Økonomiopgørelse
  69229/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag - Rapport_Europavej 11 Padborg-merged.pdf.PDF
  4173/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hindsholmvej 387 5370 (t.o.).msg
  4133/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Oprensningsrapport_Europavej 11 Padborg-merged.pdf
  4170/21
 • Fra Niras: Bjerning Hovedvej - rapport
  3382/21
 • Fra kerteminde Kommune: Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hindsholmvej 387, 5370 (t.o.)
  4129/21
 • Fra Esbjerg Kommune: mail m bilag vedr. Olietanke og olieudskillere på Murervej 24-26, Esbjerg
  559/21
 • Fra mst: vedr. varsler af påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og tank T36 (MST Id nr.: 2338014)
  416/21
 • Fra mst: rapporter til - Varsler af påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og tank T36 (MST Id nr.: 2338064)
  617/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  542/21
 • Fwd: Underskrevet kontrakt vedr. KAPsel fra RSD - RSYD-Underskrevet kontrakt_KAPsel_sendt til MedWare_211220.pdf
  6669/21
 • Svar fra DRF: Emergency Medical Helicopter in Region Syddanmark
  10783/21
 • RegSyd-Tilstandsrapporten TRYK 181220.pdf
  9925/21
 • RegSyd-Tilstandsrapporten 181220.pdf
  9930/21
 • Fra DMR: Renseriundersøgelse, Teknisk Rapport, Slagtergade 20A, 6100 Haderslev
  12514/21
 • henvendelse vedr V1 - Køb af ejendom
  11650/21
 • Fra DMR: Revideret rapport, Rismarksvej 52, endelig udgave
  619463/20
 • Faktura fra Mediegruppen - KONTUR
  617873/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Hjerupvej 31, 5560 Aarup - Teknisk rapport.pdf
  616830/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Hjerupvej 31, 5560 Aarup -Grundejerrapport.pdf
  616839/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 226C, 5210 Odense NV.pdf
  619289/20
 • Fra Yngre Læger: Lægeboliger - vurdeirnger fra LLO, supplerende vurderinger 2016-2018 samt nye vurderinger 2019-2021
  619471/20
 • Fra Tønder Kommune: Tilladelse efter JFL § 8 Ørderup kirkevej 33, 6520 Toftlund
  619106/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst.pdf
  620091/20
 • Fra DMR: Opdateret tilbudsliste Rismarksvej 52 pr. 21.12.2020
  619461/20
 • Fra grundejerforening, kvittering for mail om reparation af borehuller i asfalt
  619292/20
 • AW: Zwischenbericht Teilgebiete
  617277/20
 • Fra Regionen: Orientering om videregående undersøgelse på Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  621211/20
 • Fra projekt: slutregnskab
  621038/20
 • Fra mst: vedr. Varsler af påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og tank T36 (MST Id nr.: 2338014)
  380/21
 • Fra Sundhdsstyrelsen: Udmøntning af initiativer fra helhedsplan for scleroseområdet
  32223/21

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst
  620098/20
 • Til borger Høring - Bårdesøvej 84, Otterup.pdf
  619438/20
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Bårdesøvej 84, Otterup.pdf
  619440/20
 • Til borger - Kortbilag - Bårdesøvej 84, Otterup.pdf
  619441/20
 • Til borger - UDKAST Afgørelse kortlæning på vidensniveau 2 - Bårdesøvej 84, Otterup.pdf
  619439/20
 • Til DMR: bemærkninger til Rapportudkast, afværge på Skolegade 7, Nr. Aaby
  622669/20
 • økonomi..
  9457/21
 • Til Sweco: Skolegade 5a, Vejle - Bullerbo - bemærkninger til notat om indeklimamonitering
  15873/21
 • Til Borger,Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 226C, 5210 Odense NV
  619293/20
 • SV: § 8 tilladelse til opførelse af shelters på et tidligere affaldsdepot (439-00001)?
  618821/20
 • 439-00001_Forureningsundersøgelse_juli 1998.pdf.pdf
  618836/20
 • Til Tornhøj Ejendomme, Rapport, 481-00023 Eggertsvej 2A og 3, 5932 Humble. Videregående forureningsundersøgelse, rapport.pdf
  618704/20
 • Til Langelands Kommune, Jordforurening, Eggertsvej 3 og Hovedgaden 12, Humble, lok: 481-23
  618692/20
 • Til Tornhøj Ejendomme, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  618702/20
 • Til Tornhøj Ejendomme, Orientering om undersøgelse og videre tiltag.pdf
  618701/20
 • Til Ansøger, Råstof, Klagefrist
  620597/20
 • Til apotekerne i Region Syddanmark: Brev ang. positivlisten og afregning på regel 11
  618537/20
 • Til Rambøll: Vedr. fakturering 2020
  618029/20
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Endelige rapporter
  9458/21
 • SV: Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Rapportudkast
  9461/21
 • Til NIRAS: Vedr. Budget 2020
  618021/20
 • Til COWI: Vedr. fakturering 2020
  618025/20
 • SV: Pulje 52: Opdateret økonomioversigt og status på fremdrift.
  9462/21
 • Til Aabenraa Kommune og Vurderingstyrelsen, Jordforurening, Ravsted Hovedgade 50, Ravsted, lok: 539-10017
  617417/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  617421/20
 • SV: Pulje 52: Opdateret økonomioversigt og status på fremdrift.
  9463/21
 • Endomondo...
  9465/21
 • V1-kortlægning af Niels Finsensvej 11, 7100 Vejle - Schur Finance A.pdf
  617230/20
 • 630-81770 kortbilag.pdf
  617229/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. ansøgning §8 - tilladelse til gravearbejde, lok: 621-81369 og 621-81368
  617145/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. ansøgning §8 - tilladelse til gravearbejde, lok: 621-81369 og 621-81368
  617119/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Smedevænget 15, 6660 Langeskov.pdf
  616949/20
 • Til Kerteminde Kommune, Høring om forurening på Smedevænget 15, 5550 Langeskov samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  616945/20
 • Til Borger, V2-høring, Smedevænget 15, 6660 Langeskov.pdf
  616948/20
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Smedevænget 15, 6660 Langeskov.pdf
  616947/20
 • Til Advokat - Svar på FORSP vedr. lok. 483-70128 - fremsendelse af dokumenter
  616728/20
 • Til Grundejerforeningen, vedr. reparation af borehuller i asfalten :-)
  619286/20
 • Til Tønder Kommune: §8-høringssvar for Ørderup Kirkevej 33, Toftlund, matr. nr. 1534 Toftlund, lok. nr. 525-40282
  616739/20
 • Til Nyborg Kommune: Svar på anmodning om udtalelse vedr. § 8, Lindholmvej 14, 5800 Nyborg, matr. 1axp, Nyborg Markjorder
  617362/20
 • Til Restato, svar vedr. Lok.nr 439-00040 - Langegade 38, 5300 Kerteminde
  617830/20
 • Til Borger: Vedr. ansøgning om optagelse under VTO
  618118/20
 • Til Odense Kommune: Svar på høring af udkast til §8-tilladelse, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  616951/20
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Vedr dispensation efter jfl §52, Moselund Grusgrav
  619363/20
 • Til Borger: V2 høring inkl. bilag, Forum Hovedvej 115, 561-81143.pdf
  618138/20
 • Til Esbjerg Kommune: Til orientering - kopi af V2 høring inkl. bilag, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg N, 561-81143
  618149/20
 • Til borger - Kortbilag Hjerupvej 31, 5560 Aarup.pdf
  616858/20
 • til Storgaard auto - Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 439-00041, Rynkeby Bygade 19, 5350 Rynkeby.pdf
  619376/20
 • Til DMR: Svar vedr. mulighed for ændring af V1-kortlægningen, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  616942/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om videregående undersøgelse på Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  619465/20
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Hjerupvej 31, 5560 Aarup.pdf
  616850/20
 • Til borger vedr. sløjfning af boringer på Bækgade 2, Nordborg
  620543/20
 • Til Kerteminde kommune: Afgørelse V2-kortlægning m bilag 439-00041, Byens Gade, 5350 Rynkeby.pdf
  619380/20
 • Til borger: Svar på henvendelse om parkering
  619294/20
 • Til Collier, Vejle, Svar på henvendelse vedr. Julius Thomsensvej 4, 7100 Vejle
  617228/20
 • Til Nordfyns Kommune - Afgørelse kortlægning på vidensniveau 2 - Storhøjvej 60, Otterup
  617570/20
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. foruenet jord
  616995/20
 • Til Praksis - Bekræftelse på åbent for tilgang af patienter pr. 1.1.21.
  618705/20
 • Til Nordfyns Kommune - Storhøjvej 60, 5450 Otterup
  617180/20
 • Til NIRAS, vedr. Sløjfning af boringer ved Ridepladsen 3, Nordborg
  620557/20
 • Til Rambøll. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32344/21
 • Til øvrige 4 regioner: Lægeboliger - vurdeirnger fra LLO, supplerende vurderinger 2016-2018 samt nye vurderinger 2019-2021 (Id nr.: 3226287)
  619472/20

20. december 2020

Indgående

 • Fra rådgiver: Økonomiopgørelse 2020
  6846/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  616907/20

Udgående

 • Til grundejer: V1-afgørelse for en del af Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  616543/20
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af en del af Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  616549/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagte arealer, Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  616546/20

19. december 2020

Indgående

 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - budgetskema og faktura
  6840/21
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding
  619469/20
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - rapport
  619468/20
 • Fra Borger, ønsker boringerne på Bækgade 2, Nordborg sløjfet
  620538/20

Udgående

 • Test
  9464/21
 • Til Skat og Varde Kommue: kopi af V2 varsel
  616470/20
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
  616467/20
 • Til LA Keglhøj Aps, Eigil jensen A/S, Haderslev Kommune og Sønderjysk Miljørådgivning: Afslag på ansøgning om dispensation til jordtilførsel, matr nr 178 Arnitlund, Vedsted
  616416/20

18. december 2020

Indgående

 • Fra Orbicon, Flyvepladsen 6 - Endelig rapport
  11089/21
 • Fra DGE, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, endelige Rapporter
  621484/20
 • Fra DMR - Bårdesøvej 60, Otterup - Endelige rapporter
  618123/20
 • Fra Rambøll - Præsentation fra møde d. 18.12.2020
  42659/21
 • SV Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom Rugårdsvej 957 5471 Søndersø Matrikel nr. 5e Skovsgårde Hårslev 480-81162.msg
  617871/20
 • VS: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  617869/20
 • Fra MOE: Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev - slutopgørelse
  39416/21
 • Fra MOE: Nørrebyvej 2, 6630 Rødding - slutopgørelse
  38648/21
 • Fra DMR: Orientering om ny projektleder hos DMR, Vestergade 29, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  3250/21
 • Fra Rambøll: Skovbyvej 26 A - status for vandprøvetagning
  69223/21
 • Til COWI: Vedr. budget 2020
  615445/20
 • Fra MOE: Kelstrup Strandvænge 3, 6100 Haderslev - Tilsynsrapport - udkast
  39415/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fund af olie ved sløjfning af olietank, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  3992/21
 • Fra Advokat - FORSP vedr. lok. 483-70128
  616725/20
 • Fra borger - FORSP vedr. kortlægningsbrev
  615287/20
 • Fra COWI: Budgetstatus
  615072/20
 • Fra Odense kommune: Bemærkninger til rådgiver om undersøgelsesrapport og det videre forløb, Mosevænget 18, 5270 Odense N
  4028/21
 • Fra JV - FORSP - ønske svar på sp. vedr. erhvervsgrunden
  614890/20
 • fra Middelfart kommune Analyser, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  614009/20
 • fra Middelfart kommune ophævelse af standsningsforbud, anlægsarbejde ved bygning 2, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  615202/20
 • fra borger telefonhenv. ang. kortlægning, 477-50037
  614939/20
 • Fra Atlas: Vedr. status for nedrivning, Rismarksvej 52, Odense
  615451/20
 • fra Faaborg Midt komune Lok.nr. 430-81294 - Oplæg til undersøgelse af Årslev Rådhus
  615174/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø - Grundejerrapport.pdf
  616033/20
 • fra Advokat : Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  615384/20
 • fra Tønder kommune : § 8 tilladelse, Nørrevej 40, 6280 Højer - sagsID 09.08.05-P19-2-20
  614280/20
 • Fra Restato, henv. vedr. Lok.n.r 439-00040 - Langegade 38, 5300 Kerteminde
  617814/20
 • Kvittering for Høringssvar over udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), 31-1110-352
  614094/20
 • Fra Medicinrådet Indstilling af sygeplejerske vedr. bidrag til omkostningsanalyse i forbindelse med Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. multipel sklerose
  615095/20
 • fra rådgiver vedr. Fænøsund Park 9-11, Middelfart
  614235/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø - Teknisk rapport.pdf
  616042/20
 • Fra Sønderborg: Status for §8 dokumentation, Sønderborg Havn
  613846/20
 • Høring - NKR om ICS til KOL - Frist d. 19. januar 2021
  615647/20
 • til Advokat : Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  615590/20
 • FRa Tønder Kommune: Dialog vedr § 8-høring, Ørderup Kirkevej 33, Toftllund
  616681/20
 • Fra Ingeniør'ne: supplerende oplysninger om projekt i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  620908/20
 • fra vejle kommune Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Flegmade 9-13, 7100 Vejle
  659/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69 - udførelse af lokaliseringsboringer i næste uge
  33146/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69 - resultater vandprøver
  33145/21
 • Fra NIRAS: Fårupgårdvej 3, Jelling - Endelig rapport
  93381/21
 • Fra Kolding Kommune: Regionens og kommunens bemærkninger til DMR vedr. undersøgelse af ubefæstede arealer samt de udførte poreluftundersøgelser, Kløvervej 44-46, 6000 Kolding
  4091/21
 • fra advokat : Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  5080/21
 • Fra Miljøteknik: Plan for oprensning og dokumentation, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  4108/21
 • fra rådgiver : Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Flegmade 9-13, 7100 Vejle
  738/21

Udgående

 • Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft
  9467/21
 • Elsk Din Lever Og Lev Længere af Andreas Moritz - Hæftet Bog - Gucca.dk
  9468/21
 • Endomondo Will Be Retired – Endomondo
  9469/21
 • SV: Pulje 52: Langgade 5, 5874 Hesselager, lok.nr. 479-81178 - oplæg, udkast
  9471/21
 • SV: Pulje 52: Kvindevadet 36, 5450 Otterup - oplæg, udkast
  9472/21
 • Til Niras, Råstof, SV: Råstofindvinding matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup - Indvindin udenfor vejbyggelinje
  620592/20
 • SV: Pulje 52: Langgade 5, 5874 Hesselager, lok.nr. 479-81178 - oplæg, udkast
  9473/21
 • Til Rambøll - vedr. sedimentspørgsmål
  42651/21
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune, Jordforurening, Odensevej 51 m.fl. Faaborg Sygehus, lok: 430-81117
  615793/20
 • Til Region Syddanmark, Damtoften 8 udgår af kortlægningen.pdf
  616144/20
 • Til Fyns almennyttige boligselskab, Udgår af kortlægning efter undersøgelser og oprensning.pdf
  616146/20
 • SV: Pulje 52: Petersmindevej 59, 7100 Vejle - oplæg, Udkast
  9474/21
 • Til Energinet, RÅSTOF, Høring vedr. vilkårsstillelse i råstoftilladelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  615674/20
 • Svar til advokat på spm ang. ansøgning om us bolig, Rugårdsvej 957, Søndersø
  615556/20
 • Til Rambøll: Skovbyvej 26 A kommenrat ang. vandprøvetagning
  69228/21
 • Til Cowi: Endelig udgave af Proportionalitetsnotat
  615315/20
 • Til borger - Svar på FORSP - fremsendelse af kortlægningsbrev
  615292/20
 • Pkt A1 - Sundhedsdirektørmail nr. 41 / 2020 - Svarfrist 18-12-2020
  616802/20
 • Lok. nr. 533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Teknisk rapport.pdf
  9484/21
 • Lok. nr. 533-06201, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Grundejer rapport.pdf
  9483/21
 • til borger, V2 afgørelse med bilag, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg.pdf
  9482/21
 • V2 afgørelse af : Kirkepold 6, 6400 Sønderborg, Matr. nr. 135 Ullerup Ejerlav, Ullerup
  9481/21
 • Til Nyborg Kommune: Kopi af Orientering om undersøgelse Margårdvej 2a Ørbæk
  614740/20
 • Til Rådgiver: Kopi af Orientering til grundejer Margårdsvej
  614743/20
 • Til JV - FORSP - Svar på sp. vedr. erhvervsgrunden
  614894/20
 • Til Odense Kommune, Svar påmail omkring kommende § 8, Østerbro 1, 5000 Odense C
  614671/20
 • Til Borger: Vestergade 8 i Faaborg - Orientering om målerunden i november-december 2020.
  614193/20
 • Pjece - Er din boliggrund forurenet.pdf
  614059/20
 • Pjece - Bolig - Rense op op bygge på forurenet grund.pdf
  614058/20
 • Pjece - Min boliggrund er forurenet - værd at vide om værditabsordningen.pdf
  614060/20
 • Pjece - Min grund skal undersøges.pdf
  614061/20
 • Til grundejer - Uddybning af konsekvenser ved en V1-kortlægning Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle
  614057/20
 • Til Niras: Tidsplan for strømpeforing i området omkring Torvegade og Enghavevej i Give
  613738/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup.pdf
  614685/20
 • Til Borger: V2 høring, Jørgensbyvej 12, Agerskov, 550-81245
  615079/20
 • Til Borger: V2-afgørelse, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup.pdf
  614527/20
 • Til Nordfynd Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Stenløkkevej 29, 5450 Otterup
  614695/20
 • Til borger, V2 afgørelse med bilag, Kirkepold 6, 6400 Sønderborg.pdf
  614944/20
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 18. december 2020
  613936/20
 • Til Boligforening, V2-høring, lok.nr. 561-61035 Slåenvej 9, 6715 Esbjerg N.pdf
  615578/20
 • Til Esbjerg Kommune: Til orientering: V1 høring, Boven 2, 6700 Esbjerg, 561-45059
  614559/20
 • Til Grundejerforeningen Vesterbrogade, V1-afgørelse, Vedelsgade 115A-B, Vesterbrogade 15D, 7100 Vejle.pdf
  613759/20
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 varsel
  616343/20
 • Til Miljøteknik: Svar vedr. indhold af terpener, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  614843/20
 • Til Nyborg Kommune: vedr. Sagsbehandler på Dampskibsmolen, Nyborg, lokalitetsnummer 449-00022
  616013/20
 • Til Tønder Kommune og SKAT: Til orientering - V1-V2 afgørelse, Geestruplund 2, Aggerskov, lok.nr. 525-40067
  614149/20
 • Til Borger: V2 høring inkl. bilag, Mårbækvej 6, Løgumkloster, 521-30001
  615770/20
 • Til Grundejerforeningen Vesterbrogade, V1-kortbilag, afgørelse, Vedelsgade 115A-B, Vesterbrogade 15D, 7100 Vejle.pdf
  613758/20
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om dokumentation for udtagelse af prøver, Ørderup Kirkevej 33, Toftlund
  614047/20
 • Til Norrecco: V1-V2 afgørelse, Geestruplund 2, Aggerskov, lok.nr. 525-40067.pdf
  614102/20
 • Til borger - Kortbilag Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø.pdf
  616055/20
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V2 varsel
  616346/20
 • Til MST: anmodning om diverse rapportervedr. udkast til påbud om oprensning af jordforurening ved henholdsvis tank T35 og tank T36
  614223/20
 • Til borger - V2-afgørelse for Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.pdf
  614191/20
 • Til Forsvaret: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Skovridervej 25, 6715 Esbjerg N.pdf
  616194/20
 • Til Boligforening: Bilag - Kortbilag til V2-høring, Slåenvej.pdf
  615634/20
 • Til Esbjerg Havn: V1 høring - inkl. bilag, Boven 2, 6700 Esbjerg, 561-45059.pdf
  614506/20
 • Til Forsvaret: Bilag - UDKAST, V2 afgørelse, Skovridervej 25, Esbjerg, lokr.nr. 561-91002.pdf
  616190/20
 • Til Forsvaret, V2 høring, Skovridervej 25, Esbjerg, lokr.nr. 561-91002.pdf
  616189/20
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Rigårdsvej 873, 5471 Søndersø.pdf
  616052/20
 • Til kommune - Udgået efter undersøgelse på Skolevej 2, 5600 Faaborg.pdf
  614023/20
 • Til borger - Boligerklæring for Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.pdf
  614218/20
 • Til MOE - Der skal laves en ny analyserunde
  616027/20
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Slåenvej 9-11, 6715 Esbjerg N.
  615887/20
 • Til Tønder Kommune: kopi af V2 høring, Jørgensbyvej 12, Agerskov, 550-81245
  615094/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Stenløkkevej 29, 5450 Otterup.pdf
  614679/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 18. december 2020
  614011/20
 • Til borger: Orientering om undersøgelse
  614733/20
 • Til Nyborg Kommune + DMR - Kopi af varsel om undersøgelse
  614076/20
 • Til Boligforening, Bilag - UDKAST, V2-afgørelse, lok.nr. 561-61035 Slåenvej 9, 6715 Esbjerg N.pdf
  615584/20
 • Svar til JydskeVestkysten: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  624886/20
 • Til Rambøll. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32353/21
 • SV: Pukkelafviklingsaftale for psykologbehandling på Center for Voldtægtsofre, SLB
  615928/20
 • Fra Faaborg Gymnasium: vedr. Bæredygtigt Byggeri
  620625/20

17. december 2020

Indgående

 • Fra JEMA: Etablering af køling i serverrum
  614019/20
 • STRING bottleneck analysis - last round of comments
  3347/21
 • 17.12.20_STRING - working paper - 2020-12-17 (1).docx
  3349/21
 • Præcisering til anmodning om patientjournaler (sendt 14. dec.)
  613425/20
 • Fra Sweco: Nørrebro 118, Rudkøbing - endelig afværgerapport
  613065/20
 • VS: Vedr. beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  613666/20
 • Vedr. beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  613665/20
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg: Datanotat monitering december 2020
  614157/20
 • Fra Kolding Kommune, RÅSTOF, Høringssvar vedr. aflysning af tinglysning af vilkår vedr. råstofgravning på matr.nr. 37a V. Nebel By, V. Nebel i Kolding Kommune
  612886/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Varsel om påbud om oprensning af jordforurening
  4081/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Varsel om oprensningspåbud, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  4080/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, SV: Udkast til godkendelse af dele af efterbehandling på matr.nr. 163 og 164 Kliplev ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune
  620563/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, 20201216165625064.pdf
  620564/20
 • Fra Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15847/21
 • Fra Cowi: Afsluttende 2020 budgetstatus
  612841/20
 • Fra Vejle spildevand: SV: Strømpeforing af kloakledninger pga. fund af klorerede opløsningsmidler i hovedkloak i Torvegade og Enghavevej i Give
  612096/20
 • Fra COWI: Budgetopgørelse
  611248/20
 • Fra MOE - Endeligt notat (dec. 2020)
  611801/20
 • fra ejendomsmægler : Servitut 22.09.1995 23074-52 Herningvej 20, 7300 Jelling
  612648/20
 • Fra MOE - Notat om videregående undersøgelse (dec. 2020)
  612590/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 16.12.2020 - Region Syddanmark
  612726/20
 • Underskrevet Årsrapport 2019.pdf
  613017/20
 • test
  612971/20
 • Fra Billund kommune Sydtoften 4, 7200 Grindsted
  612025/20
 • Underskrevet Aftale om revision af årsregnskab 2019.pdf
  613041/20
 • Fra rådgiver - Rapport på indledende undersøgelse på Skolevej 2, 5600 Faaborg - Grundejerorientering.pdf
  613301/20
 • Underskrevet udskrift af revisionsprotokol sid 1-5 for Årsregnskab 2019.pdf
  613070/20
 • Fra International Foundation for Integrated Care::Aftale om ICIC-konference 2022
  613628/20
 • Region Sjælland: Udsættelse af LKT Akut Kirurgi
  612345/20
 • Region Sjælland: LKT Akut Kirurgi - Udsættelse igen igen
  612338/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Skolevej 2 , 5600Faaborg - Teknisk rapport.pdf
  613247/20
 • fra middelfart kommune Standsningsforbud, anlægsarbejde ved bygning 2, Fænøsund Park 9-11, 5500 Middelfart
  614014/20
 • fra Vejle kommune Udkast til §8 tilladelse for Flegmade 9-13
  615219/20
 • Fra mst: Varsler af påbud om oprensning af jordforurening ved tank T36
  613754/20
 • Fra Shell: Resultat af grundvandsmonitering ca. 12 mdr. efter etablering af reaktiv væg med BOS200 (Østerstrand)
  613800/20
 • Fra DGE: Stenløkkevej 29, 5450 Otterup - Revideret grundejerrapport
  614192/20
 • Fra Niras: Bilag - Powerpoint møde_20201217.pdf
  615993/20
 • Fra Niras: Referat og power points fra dagens møde
  615988/20
 • Fra Niras: Bilag - Mødereferat_TO Guldager_20201217.pdf
  615990/20
 • fra Vejle kommune Orientering om spild af hydraulikolie på Sdr. Villavej 8, 7100 Vejle
  613947/20
 • Fra mst: Varsler af påbud om oprensning af jordforurening ved tank T35
  613753/20
 • Fra DGE: Bilag - Revideret Grundejerdel - Stenløkkevej 29, 5450 Otterup, lok.nr. 480-81035 - Endelig, rev.pdf
  614198/20
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69... pris på supplerende undersøgelser samt kontraktoversigt + fakturaoversigt
  33160/21
 • Fra Fredericia Kommune. VS: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32396/21
 • Fra Fredericia Kommune. Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  32385/21
 • Bilag 1 - overblik over sammenhæng mellem indsatser i Sundhedsaftalen og Praksisplanen
  41124/21
 • Bilag 2 - beslutning i Praksisplanudvalget om sammenhæng mellem indsatserne i sundhedsaftalen og praksisplanen, 9. december 2020
  41127/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Råstof, Dige ved Sønderho
  36331/21
 • Fra Rambøll. Byggemøde 1 - referat
  34444/21
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, 6690 Gørding
  16853/21
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, 6690 Gørding Gørding Vandværk - DGU 131.937 (Afværgeboring). Lokation: 557-80011 att: Kim Risum Thygesen
  16894/21
 • Fra Eurofins, vedr. Risagervej 4, 6690 Gørding
  16880/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse, Nørre Havnegade 45, Sønderborg
  8158/21
 • Rapport grundejerdel, 621-81132 Herredsvejen 41, Lunderskov.pdf
  67470/21
 • Fra Niras: Rapport teknisk del, 621-81132 Herredsvejen 41, Lunderskov.pdf
  67466/21

Udgående

 • SV: Vedr. beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  613667/20
 • klip sakset.... 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup
  9485/21
 • SV: Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9486/21
 • SV: Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup,
  9487/21
 • Vedr. ændring af FynBus' vedtægter og forretningsordener
  613543/20
 • Kan ikke komme ind i jordbogen... Brevskabeloner - giver de fejl, så fjern fluebenet i Indsæt kort
  9488/21
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Svar ang. ønske om aflysning af tinglysning vedr. råstofgravning på matr.nr. 37a V. Nebel By, V. Nebel
  613383/20
 • SV: Økonomi pulje 51
  9489/21
 • SV: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast
  9490/21
 • SV: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast
  9491/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup,
  9494/21
 • Til kommune: 475-50048, orientering om afværgerapport, Nørrebro 118, Rudkøbing
  613098/20
 • Til GeoPartner, RÅSTOF, Besked til landinspektøren vedr. aflysning af gammel tinglysning på matr.nr. 37a V. Nebel By, V. Nebel i Kolding Kommune
  612911/20
 • lyse leversten – Google Søgning
  9492/21
 • lyse leversten – Google Søgning
  9493/21
 • lyse leversten – Google Søgning
  9496/21
 • lyse leversten – Google Søgning
  9497/21
 • lyse leversten – Google Søgning
  9495/21
 • SV: kostpenge på lang besigtigelses dag uden bespisning?
  9498/21
 • kostpenge på lang besigtigelses dag uden bespisning?
  9501/21
 • Hej Nicolas
  9500/21
 • Til kommunen - Fremsendelse af moniteringsnotat 2020 inkl. orienteringsbrev til grundejer - Vejlegårdsvej 2 og 3
  612195/20
 • Til virksomhed - Fremsendelse af moniteringsnotat 2020 - Vejlegårdsvej 2.pdf
  612196/20
 • Til Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15863/21
 • Til Esbjerg kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Saltgade 3, 6760 Ribe, lok: 571-86002
  612121/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  612124/20
 • Tilsagn om tilskud fra uddannelsespuljen til projekt SSH-kompetencer i fokus!
  612055/20
 • SV: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast
  9502/21
 • SV: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast
  9503/21
 • Til Borger, Vedr. forureningsundersøgelse og -oprensning på Sdr. Farup Vej 28, 6760 Ribe.pdf
  611909/20
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. forureningsundersøgelse og -oprensning af Sdr. Farup Vej 28, 6760 Ribe
  611908/20
 • Afslag på ansøgning om støtte til projekt Fremtidshorisonter
  611886/20
 • SV: Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9504/21
 • Til Langeland Kommune, Jordforurening, Bygaden 40, Tullebølle, lok: 487-13
  611942/20
 • Til Tullebølle VVS, Rapport, Bygaden 40, 5953 Tranekær. Videregående forureningsundersøgelse
  611952/20
 • Til Tullebølle VVS, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  611950/20
 • Til Tullebølle VVS, Orientering om undersøgelse og afslutning af den offentlige indsats.pdf
  611948/20
 • VS: Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Rapportudkast
  9505/21
 • SV: Glædelig jul :-)
  9506/21
 • SV: Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9507/21
 • Til Grundejer Kiddesvej 1 - Svar på spørgsmål
  610721/20
 • til Eurofins SV: Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved Eurofins
  613302/20
 • Til grundejerer: Vedr. regionens svar på bemærkninger til V1-høringbrev for en del af Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  613652/20
 • Til MK Ejendomme, V1-afgørelse, Grejsdalsvej 233A, Vejle.pdf
  612085/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Bastrupvej 37, 5485 Skamby.pdf
  613632/20
 • Til Borger: V2-afgørelse, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  613592/20
 • til ALS - Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved ALS
  613308/20
 • Til kommunen - Fremsendelse af moniteringsnotat 2020
  612198/20
 • Til Jens Johan Andersen, vedr. Ålegården, Kolding
  612007/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. oplysninger om forurening i tidligere grusgrav på matr. nr. 36a Gårslev By, Gårslev
  612711/20
 • Til Fåborg Midtfyn kommune: sv vedr. oplæg til undersøgelse Vesterskovvej 1, 5792 Årslev
  613664/20
 • Til Nordfyns Kommune og vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Bastrupvej 37, 5485 Skamby
  613637/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  613595/20
 • Til Rambøll:: Svar vedr foreløbige resultater, Pile Alle 20, Krogager, Grindsted
  613640/20
 • Til Borgert: V2-afgørelse, Bastrupvej 37, 5485 Skamby.pdf
  613631/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg
  613605/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Bastrupvej 37, 5485 Skamby.pdf
  613634/20
 • Til MK Ejendomme, Kortbilag til V1-afgørelse, Grejsdalsvej 233A, Vejle.pdf
  612076/20
 • til borger, Forslag til Råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslag
  612088/20
 • Til Langeland Kommune: Kvittering på modtagelse af påbud
  612066/20
 • Til Borger, Orientering om revurdering og kommende undersøgelse, Østergade 6, Rudkøbing.pdf
  612902/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg - teknisk rapport
  613610/20
 • Til Landinspektørfirmaet LE34 A/S: Svar ved. V1-kortlægning og sammenlægning af matrikler, Simmerstedvej 50B, 6100 Haderslev
  612317/20
 • til gruppe ved øvrige regioner SV: Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  613297/20
 • Til Vejle Kommune: Fremsendelse af rapport, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  611059/20
 • Til Nordfyns Kommune og vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Bastrupvej 37, 5485 Skamby - teknisk rapport
  613638/20
 • Til kommune - Kortbilag Skolevej 2, 5600 Faaborg.pdf
  614038/20
 • V2 kortbilag Lundsgårdsvej 27, 5200 Odense V.pdf
  614205/20
 • Til ejer - Varsel om undersøgelse (sendt Doc2mail: Job nr 178493503)
  613111/20
 • Forslag til Principper og drejebog til monitorering af nye opgaver i regi af Sundhedsaftalen 2019-2023
  41006/21
 • til projekthaver
  612157/20
 • Til Rambøll. SV: Vedr. Kolding Landevej 69, oprensning og risikovurdering af efterladt restforurening
  33153/21
 • Til HR-cheferne: Regional aftale med Foreningen af Speciallæger om honorering af overlæger for meraktivitet som følge af covid-19
  616494/20
 • Til SDSI: Kommentarer til det reviderede oplæg
  2999/21

16. december 2020

Indgående

 • Fra Energinet, RÅSTOF, Svar ang. deklarationer matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  610894/20
 • Fra Grundejer Kiddesvej 1 - Sprøgsmål vedr. ejendom ikke mærket op som undersøgelse
  610720/20
 • Fra D4: Åbne poster fra D4 2020 - faktura vedr. ID 5158 er fremsendt dobbelt
  610544/20
 • Fra Grundejer Kiddesvej 1 - Sprøgsmål gentages
  610719/20
 • Fra Odense Kommune: Føler for tilbagemelding fra regionen, Sanderumvej 174, Odense
  4001/21
 • Fra Odense Kommune: Situationsplaner over spildhændelser i forbindelse med opførelse af Facebook bygning, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69, lok.nr. 461-81647
  31831/21
 • SV: Spørgsmål vedr. anmodning om redegørelse om udveksling af oplysninger og it-understøttelse
  610384/20
 • Fra Niras, Råstof, Råstofindvinding matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup - Indvindin udenfor vejbyggelinje
  620548/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 3_Graveplan_V4.pdf
  620549/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 4_Efterbehandlingsplan_V4.pdf
  620550/20
 • SV: Spørgsmål vedr. anmodning om redegørelse om udveksling af oplysninger og it-understøttelse
  610383/20
 • Bilag fra rådgiver: Deklaration maj og jun 2019
  95754/21
 • Bilag fra rådgiver: Boringer og grundvandspejlinger
  95750/21
 • Bilag fra rådgiver: Deklaration nov og dec 2019
  95756/21
 • Bilag fra rådgiver: Anmeldelse
  95746/21
 • Bilag fra rådgiver: Deklaration mar og apr 2020
  95755/21
 • Bilag fra rådgiver: Situationsplan_areal for slagge
  95749/21
 • Bilag fra rådgiver: Situationsplan_18102020
  95748/21
 • Bilag fra rådgiver: Deklaration jul og aug 2019
  95753/21
 • Bilag fra rådgiver: Deklaration sep og okt 2019
  95757/21
 • Bilag fra rådgiver: Deklaration jan og feb 2020
  95752/21
 • Fra rådgiver til Aabenraa Kommune: Anmeldelse - Anvendelse af affaldsforbrændingsslagge - Trekroner 2A, Bolderslev
  95745/21
 • Bilag fra rådgiver: Anmeldelse_underskrevet
  95747/21
 • Bilag fra rådgiver: Deklaration jan og feb 2019
  95751/21
 • 2009-17858 Olietank 2009.pdf
  610463/20
 • 2013-3289 Olietank 2013.pdf
  610464/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Yderligere supplerende materiale fra arkiv vedr. lokalitet nr 571-61010
  610460/20
 • 2009-16284 Kortlægning 2009.pdf
  610462/20
 • 2008-983 Tilsyn 2008.pdf
  610461/20
 • Miljøtilsyn mm Nørre Farup Vej 21.pdf
  610465/20
 • Aflbest_RegSyd_Acadre_OPDAT_16.12.2020.pdf
  615677/20
 • Opdateret afleveringsbestemmelse for Region Syddanmark Acadre
  615676/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8 tilladelse til nedrivning, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  3931/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - ARBEJDSUDKAST til § 8-tilladelse
  3932/21
 • Samlet miljøtilsyn 2012 dok ID 98256 tilsynsbrev Farup Smede- og Maskinforret.pdf
  609340/20
 • Dialog med DN RÅSTOF Aktindsigt søges vedr. råstoftilladelse Blæsbjerggyden
  3193/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Odensevej 51, 5600 - Var jeg for hurtig i går?
  609952/20
 • Fra DMR: udkast til profil for B204
  610868/20
 • Fra RSJ - Endelig notat: Undersøgelser af overfladevand - hjemmelsgrundlag
  6052/21
 • Fra COWI: Rolfvej 45, 5863 Ferritlev, Fyn: Rapport vers. 2.0
  608371/20
 • Revideret OK-NYT Praksis 062-20 Regulering af omsætningsloft på psykologområdet i 2021.pdf
  609607/20
 • fra svendborg kommune Fremsendelse af endeligt påbud om undersøgelse af olieforurening Pilekrogen 24
  608717/20
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Vedr. gravearbejde ifm. etablering af ny p-plads på Industrivej 16, 5580 Nr. Aaby
  608670/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  609366/20
 • Fra Niras - historisk materiale - 630-82548 Parkvej 18 mfl. 7100 Vejle.pdf
  608487/20
 • fra Svendborg kommune Englandsvej 3 (5700) Lok nr. 479-70112 etablering af ny belægning
  608588/20
 • Til FE og Haderslev Kommune: V2-kortlægning af olieforurening,, Skrydstrup Flyveplads
  610611/20
 • fra Vejle kommune Afslutning af §8 tilladelse på Øster Snedevej 3
  611216/20
 • Fra Landinspektør LE34 A/S: Spørgsmål vedr. V1-kortlægning og sammenlægning af matrikler, Simmerstedvej 50B, 6100 Haderslev
  612307/20
 • Fra Udbetaling Danmark - Egenbetaling modtaget
  612620/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  611033/20
 • fra Agrolab Udtræk af pesticideresultater
  613256/20
 • Fra Vejle Kommune, forespørgsel om rapport, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  611053/20
 • Årsberetning for Bedømmelsesudvalget 2020 (psykologhjælp)
  609411/20
 • Politisk møde mellem RegSyd og RegSj d. 3. december 2020 - mødereferat
  610306/20
 • Fra Engel & Volkers Commercial: Henvendelse, Vindegade 94, 5000 Odense
  609201/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Gl. Vestergade 41, 5000 Middelfart - foto af sted for opgravning
  610552/20
 • Revideret OK-NYT Praksis 062-20 Regulering af omsætningsloft på psykologområdet i 2021.pdf - Revideret 062-20 Regulering af omsætningsloft på psykologområdet i 2021.pdf
  609614/20
 • Anmodning om bidrag til REU alm. del - spm. 202 // Frist: 14. januar kl. 14.00
  609558/20
 • Årsberetning for Bedømmelsesudvalget 2020 (psykologhjælp)
  609414/20
 • Fra COWI: Endelig notat vedr. monitering af oliekulbrinter og klorerede opløsningsmidler på Adelgade 140
  609316/20
 • Fra DGE: Stenløkkevej 29, 5450 Otterup - Reviderede rapporter
  614178/20
 • Bilag - Revideret Teknisk Rapport - Stenløkkevej 29, 5450 Otterup, lok.nr. 480-81035 - Endelig, rev.pdf
  614181/20
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport
  616536/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat af Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december
  620930/20
 • Fra WSP: Nørregade 90
  619476/20
 • FRa Vejen Kommune: Kopi af Tålepubud
  623597/20
 • Fra Designskolen: Unge og trivsel - pilot - budget 11.12.2020[2].docx
  620942/20
 • Fra Kolding Kommune: Kommunen er enig i regionens bemærkninger, Kløvervej 44-46, 6000 Kolding
  4072/21
 • Fra Niras: Rapport teknisk del - 621-81146 Nørremarksvej 7, Jordrup.pdf
  21627/21
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 621-81146 Nørremarksvej 7, 6064 Jordrup.pdf
  21630/21
 • Oplæg til As-Is, To-Be
  89987/21

Udgående

 • Stort tillykke med din fødselsdag
  9509/21
 • Michael RasmussenSamarbejdsudvalget og tand Skade nej koordinationsudvalg nej nej aktiv i tandlægeforeningen
  9508/21
 • Michael RasmussenSamarbejdsudvalget og tand Skade nej koordinationsudvalg nej nej aktiv i tandlægeforeningen
  9510/21
 • Til grundejer: Svar på forespørgsel SV: Grundvandsforurening på savværksvej 7 Bevtoft
  610503/20
 • SV: Privat
  9511/21
 • SV: Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Rapportudkast
  9512/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, tidsplan udkast matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  610434/20
 • Til Energinet, RÅSTOF, Tidsplan indvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  610431/20
 • Til Odense Kommune og DMR: Regionens kortlægningsvurdering af undersøgelsesrapport - Mosevænget 18, Stige
  610144/20
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til undersøgelsesrapport - Mosevænget 18, Stige
  610143/20
 • Til grundejer Kiddesvej 1 - svar på sprøgsmål vedr. dato mm
  610718/20
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune, Svar på grundlag for kortlægning, Odensevej 51, 5600 - Var jeg for hurtig i går?
  609960/20
 • Til borger, mail, V2-høring på Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, - kommer også som papirbrev
  609703/20
 • VS: Åbne poster fra D4 2020 - faktura vedr. ID 5158 er fremsendt dobbelt
  609485/20
 • Bilag: faktura 2117387.pdf
  609487/20
 • Bilag: D4's åbne poster december 2020.pdf
  609486/20
 • SV: Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9513/21
 • Til Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15844/21
 • VS: Aftale om Syddansk Forskerstøtte til underskrift
  609230/20
 • 1250_001.pdf
  609231/20
 • Til Rambøll: Bemærkninger til rapportudkast, Pulje 3, 2019, Elkjærshøjevej. Lokation: 551-00002 att: Britt Boye Thrane (BRB)
  608559/20
 • Til DGE. SV: Datavask - Arnhøjvej 11, Rødekro - Lokalitet nr. 529-40001
  608352/20
 • Til EDC, Kopi af V2 afgørelse
  610206/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. vurdering af risiko for OFV, Kløvervej 44-46, 6000 Kolding
  608989/20
 • Til Fredericia kommune: Regionens bemærkninger til aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  610040/20
 • Til borger, Høring af forslag til råstofplan 2020
  608586/20
 • Til Nybolig Ringe: Svar på henvendelse, Nyborgvej 3, 5772 Kværndrup
  608561/20
 • Til DMR: Svar på henvendelse vedr. sagsmateriale, Odensevej 26, 5700 Svendborg
  608824/20
 • Til Engel & Volkers Commercial: Svar på henvendelse, Vindegade 94, 5000 Odense C
  609215/20
 • Svar vedr. Høring: Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love
  609143/20
 • Afregning for udenregionale patienter i botoxbehandling på Neurologisk afd SVS i 2020 og frem
  609681/20
 • Til Gørding Vandværk, vedr. Risagervej 4, Gørding
  16939/21
 • Til DIN FORSYNING, vedr. Risagervej 4, Gørding
  16935/21

15. december 2020

Indgående

 • Fra Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15838/21
 • Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Endelige rapporter
  608182/20
 • Fra Orbicon, afrapportering, lok: 481-23 Eggertsvej 2A og 3, 5932 Humble. Videregående forureningsundersøgelse, rapport
  618714/20
 • Fra Orbicon, Afrapportering, lok: 487-00013 Bygaden 40, 5953 Tranekær.
  611937/20
 • Fra borger: Henvendelse vedr. lok. nr. 480-81279, Møllerled 35, Bogense
  607000/20
 • Fra COWI: Udkast til moniteringsnotat på Adelgade 140
  607637/20
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Odensevej 51, 5600 - Lukning af §8-sagen om nedrivning af bygninger
  607031/20
 • Fra DMR: Vedr- erstatning for afgrøde- og strukturskade
  606399/20
 • Fra DMR: Re: Afgørelse af udbud - Pulje 25
  6831/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Faaborg Sygehus. Oprensning af olieforurenet jord og oplysninger vedr. tank T2
  607013/20
 • Fra DMR: Rapport deponeret emballage
  606677/20
 • Fra Nybolig, hnevendelse vedr. lokn nr. 473-80008 - V2 - Ønsker info. omkring ejendom, da den skal sælges
  607078/20
 • Henvendelse fra borger: Telefonbesked - V2 - Boligkøb Vestbirkvej 2, matr. nr. 3ae Seden By
  606627/20
 • Fra Formpipe Acadre grundkursus i janaur og februar 2021
  606330/20
 • Fra DMR: Opgørelse af erstatning for afgrøde- og strukturskade
  605675/20
 • Fra Middelfart Kommune: Svar vedr. indeklimamålinger, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  607740/20
 • Fra Alfabo: - Svar vedr boringssløjfning på Bekkasinvej Grindsted
  606800/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: genfremsendt: vedr. afsluttende notat ifm. bygge- og anlægsarbejde, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  607675/20
 • Fra Museum Sønderjyllland: udtalelse vedr. Myndighedshøring af ansøgning fra Lertranskøb
  606958/20
 • Fra Borger, svar vedr. mail om sløjfning af boringer vedlagt fotos
  607263/20
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. regionens udtalelse angående dokumentation for tætning ved rørgennemføringer m.m.
  606518/20
 • Fra borger, fotos af sløfningssteder i vej 2
  607289/20
 • Fra Tønder Kommune: Dialog ved rstatus på høring udkast til § 8 tilladelse Ørderup Kirkevej 33, Toftlund
  606816/20
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende epilepsi
  606702/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Store Rådhusgade 19, Sønderborg.pdf
  608198/20
 • Fra Arbejdstilsyne: Tilsynsbesøg
  606028/20
 • Fra Middelfart Kommune: SV: genfremsendt: Vedr. afsluttende notat ifm. bygge- og anlægsarbejde, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  607010/20
 • Fra Borger - henv. om sløfning af borinegr - rykker for svar
  607231/20
 • fra fredericia kommune Afslutningsdokument vedr etablering af støjvæg og flisplads
  609679/20
 • fra Tønder kommune : Forespørgsel i kortlægningssag/Jordforureningssag
  608518/20
 • Fra borger, fotos af sløfningssteder i vej
  607280/20
 • fra Middelfart kommune § 8 tilladelse til opførelse af boliger på kortlagt ejendom, Uraniavej 8-12, 5500 Middelfart
  609958/20
 • Fra Nybolig Ringe: Henvendelse, Nyborgvej 3, 5772 Kværndrup
  608547/20
 • Fra Rigsrevisionen: Orientering om notat Rigsrevisionen har sendt til Statsrevisorerne
  610637/20
 • Fra DGE. Datavask - Arnhøjvej 11, Rødekro - Lokalitet nr. 529-40001
  608342/20
 • Fra Rambøll: Foreløbige resultater på Pile Alle 20, Krogager, Grindsted
  613208/20
 • Referat til kommentering og det videre forløb for Seponeringslisten
  617344/20
 • Fra WSP: Analysedata fra Nørregade
  619474/20
 • ventilation og andre tiltag til forebyggelse af smitte i indeklimaet
  617435/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Status på forekomst af slagge, Kløvermarken, Sønderborg,
  616585/20
 • Fra WSP: Rapport for dyb boring
  619475/20
 • Fra Rambøll. Status risikovurdering KL 69.
  32390/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69- retablering af nordlig del af nabomatrikel matr. nr. 4u
  32410/21
 • fra STUK
  36180/21
 • Fra DGE, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Endelige rapporter
  608189/20
 • Fra Niras: Sløjfning af cmt-boringer
  2659/21
 • Fra Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15800/21

Udgående

 • Kære Annette stort tillykke med din fødselsdag ja så fødselsdag i år
  9514/21
 • Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Teknisk rapport.pdf
  9520/21
 • Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Grundejer rapport.pdf
  9519/21
 • V2-høring, med bilag, sendt, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  9569/21
 • V2 varsel af Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig
  9515/21
 • Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Grundejer rapport.pdf
  9570/21
 • Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Teknisk rapport.pdf
  9572/21
 • V2-høring, med bilag, sendt, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  9517/21
 • V2 varsel af Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig
  9568/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Endelige rapporter
  9573/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Endelige rapporter
  9521/21
 • SV: Sløjfning af boringer
  9574/21
 • SV: Sløjfning af boringer
  9522/21
 • SV: 630-82323 - tror den er klar til at sende afgørelse
  9523/21
 • SV: 630-82323 - tror den er klar til at sende afgørelse
  9575/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9524/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9576/21
 • Til COWI: SV: udkast til notat vedr. monitering på Adelgade 140
  607640/20
 • Til Odense Kommune: Vurdering om ingen §8-pligt i projektområdet samt V1-kortlægning på sigt
  607660/20
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9577/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9525/21
 • Tak for Revy !
  9579/21
 • Tak for Revy !
  9526/21
 • Kære Anette
  9578/21
 • Kære Anette
  9528/21
 • JAR Chrome virker stadig ikke...hos mig
  9529/21
 • JAR Chrome virker stadig ikke...hos mig
  9580/21
 • Til Boehringer-Ingelheim: Diabetes behandling 2021 - Boehringer Ingelheim
  607581/20
 • VS: Justere grænse for jordforurening ved Nyborg Vold ?
  9581/21
 • VS Justere grænse for jordforurening ved Nyborg Vold .msg
  9582/21
 • VS: Justere grænse for jordforurening ved Nyborg Vold ?
  9531/21
 • VS Justere grænse for jordforurening ved Nyborg Vold .msg
  9530/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Nabo grundejer rapport.pdf
  9534/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Teknisk rapport.pdf
  9589/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Grundejer rapport.pdf
  9533/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Nabo grundejer rapport.pdf
  9586/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Geogis kontrolrapport.pdf
  9537/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Grundejer rapport.pdf
  9585/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Teknisk rapport.pdf
  9536/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Geogis kontrolrapport.pdf
  9590/21
 • Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9584/21
 • Hjælp søges: 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, GV forurening alene, ej til AFV
  9532/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Rapportudkast
  9539/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Rapportudkast
  9592/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 480-81279, Møllerled 35, 5400 Bogense
  607006/20
 • Hej team
  9591/21
 • Hej team
  9538/21
 • Til Nybolog: Svar vedr. henvendelse på lok. nr. 473-80008, Højrupvej 40, Ringe
  607099/20
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. matr. nr. 17b ved lokalitet 571-61010
  606895/20
 • Til Assens Kommune, RÅSTOF, Vejadgang matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  606734/20
 • Åbne poster fra D4 2020
  606671/20
 • Bilag D4's åbne poster december 2020.pdf
  606672/20
 • Til borger, SV på henvendelse: Telefonbesked - V2 - Boligkøb Vestbirkvej 2, matr. 3ae Seden By
  606636/20
 • Til Formpipe: Acadre grundkursus i janaur og februar 2021
  606355/20
 • Til Faabor Midtfyn Kommune, Svar på §8, Faaborg Sygehus. Oprensning af olieforurenet jord og oplysninger vedr. tank T2
  607024/20
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9540/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9593/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9541/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9594/21
 • Til forsyningen - svar på sp. vedr. forurening
  611524/20
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9595/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9542/21
 • Til entreprenør - vedr. forsvundne boringer i fortov.
  611526/20
 • endelige rapporter på Nørre Alle 2 Grindsted og Præstevænget 6 Hejnsvig
  9596/21
 • endelige rapporter på Nørre Alle 2 Grindsted og Præstevænget 6 Hejnsvig
  9543/21
 • SV: aflastning ?
  9544/21
 • SV: aflastning ?
  9597/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9598/21
 • SV: Hvor er de? SV: De første breve
  9545/21
 • SV: aflastning ?
  9599/21
 • SV: aflastning ?
  9546/21
 • Til Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  9164/21
 • Til ejer - Høring af ændret V2-kortlægning + følgebrev til notat (sendt doc2mail: Job nr 180599862 og 180598794)
  607153/20
 • Til Schrøder el: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15818/21
 • Til ejer - Kortlægningsbrev + boligerklæring (sendt Doc2mail: Job nr 183307361 + 183308229)
  607754/20
 • til Borger Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Højbyvej Losseplads, 461-00047
  609439/20
 • til Borger1Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Skårup Tværvej 2, 5881 Skårup Fyn, 479-81250
  609468/20
 • til Borgere Orientering om kommende opfølgende forureningsundersøgelse ved Læborgvej 3, 6600 Vejen, 575-99008
  609458/20
 • Til Broager Ervhervspark, borger, Sønderborg Kommune, Broager Vandværk og Vurderingsstyrelsen:Kortlægning på V2, Møllegade 23/ Nejsvej 17, Broager
  607247/20
 • Til Borger: Bilag Undersøgelsesrapport
  606837/20
 • Til Vejen Kommune: Orientering vedr. Gl. Møllevej 2, 6660 Lintrup
  606826/20
 • Til Borger: Bilag kortbilag
  606829/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, Udgår, Gl. Møllevej 2, 6600 Lintrup.pdf
  606775/20
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning, Gl. Møllevej 2, 6600 Lintrup.pdf
  606767/20
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2 varsel
  606844/20
 • Til Borger: Varsel om V2 kortlægning og høring af undersøgelsesrapport
  606814/20
 • Til Alfabo: Spørgsmål vedr. boringssløjfning på Bekkasinvej Grindsted
  606643/20
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedr status på Kløvermarken, Sønderborg
  606852/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse angående dokumentation for tætning ved rørgennemføringer m.m., Brovejen 101, 5500 Middelfart
  605806/20
 • Til Borger - svar på mail vedr. boringssløjfning på Lindavænget
  607246/20
 • Til Fjernvarme Fyn A/S: V1-kortlægning, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  607059/20
 • Til borger, V2-høring, med bilag, sendt, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.pdf
  608175/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. nyt i sagen om ønsket om etablering af boliger på Vejlevej 6, 7260 Sdr. Omme
  608169/20
 • Til Fjernvarme Fyn A/S: Bilag, Kortbilag, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  607085/20
 • Til Miljøvagt Vest: Svar vedr. fremsendt materiale, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  606705/20
 • Til Borger: Bilag V2 udkast til V2 afgørelse
  606822/20
 • Til Hybelhuse: Vedr. fremsendelse af kortbilag over areal, der udgår af V1-kortlægning, Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give, lok. 611-00085
  607927/20
 • Til Varde Kommune og Skat: Kopi af V2 varsel
  606861/20
 • til Borger,Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Ribjerg Losseplads, 461-00066
  608735/20
 • til Borger Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Stenderupvej 47, Bjert, 621-00461
  608684/20
 • Til Borger Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Skårup Tværvej 1, 5881 Skårup Fyn, 479-81251
  609483/20
 • til Borger 2- Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse ved Skårup Tværvej 2, 5881 Skårup Fyn, 479-81250
  609475/20
 • Til Wordhouse: Baggrundmateriale til oversættelse af kontrakt
  620394/20
 • Til Niras: Sløjfning af cmt-boringer
  2664/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister
  606731/20
 • Pukkelafvikling bariatri undersøgelser Endokrinologisk afd M OUH
  607111/20
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: Regionens bemærkninger til revideret oplæg til undersøgelse ved Vestergade 24-28, Børkop, 603-00811
  607253/20

14. december 2020

Indgående

 • Dialog med indvinder RÅSTOF Manglende information om Blæsbjerggyden grusgrav
  3191/21
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for udførelse af boringer supplerende undersøgelse, Dalum Papirfabrik
  606696/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Videresendelse af brev til grundejer, Heden 12, 5450 Otterup
  604905/20
 • Fra NIRAS: Vedr. fejl i faktura
  605441/20
 • Fra COWI: Endelig notat oliekulbrinter Adelgade 138
  606342/20
 • Fra cowi: Proportionalitetsvurdering Udkast
  6829/21
 • Årshjul 2021.pdf
  607262/20
 • VS: Årshjul for 2021
  607261/20
 • Fra DMR: Vedr. erstatning for afgrøde- og strukturskade
  605506/20
 • Fra forsyningen - sp. vedr. forurening
  611521/20
 • vejledningsfunktionen
  604575/20
 • SV: Faktura for indlån
  605447/20
 • Fra Tønder Kommune: Opdatering af afklaring om tankens placering og forløbet, Ved Dammen 58, 6240 Løgumkloster
  603847/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  603065/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Smedevænget 15, 5550 Langeskov
  603061/20
 • Fra Rambøll: Budgetstatus
  603441/20
 • Fra DMR, Faaborg Sygehus. Oprensning af olieforurenet jord og oplysninger vedr. tank T2
  607005/20
 • Fra DMR: Projektkontrolrapport
  602962/20
 • Fra DMR: Projektkontrolrapport
  602958/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Besked til rådgiver ang. målerunder og materialevalg, Odensevej 45, 5750 Ringe
  602734/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  602764/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  602762/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  602830/20
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Åbakkevej 1, 5462 Morud,
  602832/20
 • fra rådgiver Sagsmateriale for Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fano
  604305/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  604720/20
 • fra ejendomsmægler Forureningsoplysninger - Granlyvej 11, 5750 Ringe
  604185/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  604684/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev.
  602981/20
 • Fra Alfabo: Vedr. boringssløjfning på Bekkasinvej Grindsted
  606630/20
 • Fra Miljøvagt Vest: Yderligere dokumentation, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  606685/20
 • Fra borger - spørgsmål vedr. sag
  607562/20
 • Fra DMR, mail vedr. sløfning af boringer på Lindavænget
  607203/20
 • fra Tønder kommune høring-udkast til §8-tilladelse - sagsID 09.08.05-P19-23-20
  605548/20
 • Fra Franck Miljø & Geoteknik: Revideret oplæg til undersøgelse ved Vestergade 24-28, Børkop, 603-00811
  606652/20
 • Fra projekt: rev. projekt og budget
  611924/20
 • Fra Fynbus: Vedr. ændring af FynBus' vedtægter og forretningsordener
  612970/20
 • Fra SIM: Fwd: Brev vedr. lånedispensation til kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri
  614029/20
 • Fra Wordhouse: Tilbud på oversættelse af udkast til kontrakt
  619527/20
 • Fra SIM: Fwd: Brev vedr. lånedispensation til kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri - Lånebrev til Region Syddanmark vedr. Nyt Universitetshospital i Odense.pdf
  614035/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø - Grundejerrapport.pdf
  29774/21
 • Fra Niras: Rapport teknisk del, 509-50020 Frørupvej 29A, Christiansfeld.pdf
  7462/21
 • Fra DMR: Foreløbige resultater, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  8492/21
 • Fra niras: Rapport grundejerdel, 509-50020 Frørupvej 29A, Christiansfeld.pdf
  7457/21
 • Fra niras: Rapport grundejerdel - 510-81220 Fælledvej 1, Gram.pdf
  12999/21
 • Fra niras: Rapport teknisk del- 510-81220 Fælledvej 1, Gram.pdf
  13014/21
 • Fra Niras: Rapport teknisk del - 621-81130 Uhrevej 13, 6064 Jordrup.pdf
  20503/21
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 621-81130 Uhrevej 13, 6064 Jordrup.pdf
  20499/21
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø - Teknisk rapport.pdf
  29743/21

Udgående

 • Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Teknisk rapport.pdf
  9602/21
 • Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Geogis projektkontrol.pdf
  9604/21
 • VS: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast - ks
  9600/21
 • Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Grundejer rapport.pdf
  9601/21
 • Hej igen Jette Grindsted en tidligere elektronikvirksomhed
  9606/21
 • SV: undersøgelse på SVS
  9605/21
 • undersøgelse på SVS
  9607/21
 • Til Nordfyns Kommune: En del af din grund er ikke forurenet, Heden 12, 5450 Otterup
  604914/20
 • Til Nordfyns Kommune: Bilag - Delareal udgår af kortlægningen
  604915/20
 • Til Rambøll - Svar vedr. tanke - Kjærsgårdsvej 3B, 7323 Give
  604885/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse vedr. råstofindvinding matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  604901/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Screeningsafgørele matr.nr. 64b og 69 Ørsted By.pdf
  604896/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  604894/20
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, FØLGEBREV screeningsafgørelse matr.nr. 64b og 69 ØRsted By.pdf
  604895/20
 • SV: aflastning ?
  9608/21
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Nonnebovej 2A, 5550 Langeskov
  604531/20
 • Til borger: Udgår inden kortlægning
  604532/20
 • Til borger: Kortbilag
  604533/20
 • Til Kerteminde Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Nonnebovej 2A, 5550 Langeskov
  604526/20
 • VS: Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Rapportudkast
  9610/21
 • Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Teknisk rapport.pdf
  9613/21
 • Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Grundejer rapport.pdf
  9612/21
 • Lok. nr. 420-81137, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Geogis kontrolrapport.pdf
  9614/21
 • Til Langeland Forsyning: forespørgsel videregivet til sagsbehandler. SV: Garderobepressen og Lossepladsen
  604404/20
 • SV: aflastning ?
  9615/21
 • Til borger: Udgår inden kortlægning
  604378/20
 • Til borger: Kortbilag
  604379/20
 • Til borger: Jeres grund er ikke forurenet, Fritz Sybergsvej 17, 5600 Faaborg
  604377/20
 • Arbejdsgruppen vedr. økonomi, overhead mv. -opsamling fra møde
  604714/20
 • SV: aflastning ?
  9618/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Fritz Sybergsvej 17, 5600 Faaborg
  604224/20
 • Hej Jette
  9616/21
 • Til MOE: Indhentning af tilbud
  604176/20
 • Til NIRAS: Fejl i faktura
  604109/20
 • Til COWI: SV: udkast til notater vedr. kulbrinter på Adelgade
  603946/20
 • Hej Jette
  9617/21
 • Hej Jette
  9620/21
 • Hej Jette
  9619/21
 • Til Assens Kommune og DJ Miljø og Geoteknik: Regionens bemærkninger til poreluftundersøgelse, Buchwaldsvej 33, Tommerup
  603682/20
 • SV: aflastning ?
  9621/21
 • SV: aflastning ?
  9622/21
 • SV: aflastning ?
  9623/21
 • SV: aflastning ?
  9625/21
 • SV: Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia, Snoghøj, 607-00709
  9626/21
 • Fra Rambøll - spørgsmål vedr. fjernelse af tanke Kjærsgårdsvej 3B, 7323 Give
  604882/20
 • SV: aflastning ?
  9630/21
 • SV: Har du mulighed for at snakke vedr. borearbejdet på Malmose 5? :)
  9627/21
 • SV: Anmodning om aktindsigt - praksisklinikken på SVS
  614347/20
 • Til Danren: Rengøring i julen
  602879/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Sandagervej 61, 7100 Vejle
  604248/20
 • Til Skat og Varde Kommune: Kopi af V2 varsel
  605185/20
 • Til DSI solgaven, Pårup, V1-afgørelse, Tingvallavej 48A, 48B, 50, 50A, 50B, 52, 52A og 52B, 5210 Odense NV.
  603625/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, Ellehaven 48, 5690 Tommerup
  603788/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Bellingevej 54, 5250 Odense SV.pdf
  603673/20
 • Til Sanofi: SV: Nyheder om lægemidler nr. 46 fra Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis + info om Telefarmakologisk Ambulatorium
  602945/20
 • Til grundejer: V1-varsling, Ellehaven 48, 5690 Tommerup
  603759/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Eddavej 3, 5210 Odense NV.pdf
  604458/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Bogensevej 485, 5270 Odense N.pdf
  603868/20
 • Til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: V2-varsel
  605167/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  602954/20
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Ellehaven 48, 5690 Tommerup
  603770/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Tingvallavej 71, 5210 Odense NV
  603547/20
 • Til Rambøøl: Svar vedr oplysninger om V2 kortlagt lokalitet, Karlsminde Losseplads, Nordals
  604584/20
 • Til boligforeningen, V1-afgørelse med bilag, Ådalslunden 1-20 5250 Odense.pdf
  603761/20
 • Til Sønderborg Kommune: Høring af V1-kortlægning, matr nr 198 Kær, Ulkebøl
  605182/20
 • Til boligforeningen Kristiansdal, V1-afgørelse, Lettebækvænget 1, 5250 Odense S
  603778/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  604410/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Bellingevej 52, 5250 Odense SV.pdf
  603671/20
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse med bilag, Bellingevej 60, 5250 Odense SV.pdf
  603678/20
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  604403/20
 • TIL MOE - Bemærkninger til notat
  602967/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 224, 5210 Odense NV.pdf
  604443/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bindekildevej 50, 5250 Odense SV
  603180/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Tingvallavej 73, 5210 Odense NV.
  603491/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. Ellehaven 48, 5690 Tommerup - V1-varsling
  604675/20
 • Oversvømmelseskortlægning - kontrakt mellem WSP og Region Syddanmark
  33599/21
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, Fakturaen har været sendt forkert
  47573/21
 • Til Wordhouse: Accept af tilbud vedr. oversættelse af udkast til kontrakt
  619528/20
 • Gammel -Vejledning til HjerteSyd
  620847/20
 • Til DMR, vedr. sløjfning af boroinegr Lindavænget
  607216/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Eddavej 1, 5210 Odense NV.pdf
  604450/20
 • Til Borger: Forslag til Råstofplan 2020 - interesseområde mellem Viuf og Almind i Kolding Kommune
  604949/20
 • Til borger: BILAG til afgørelse Udgår af kortlægning, Rapport grundejer 510-81220 Fælledvej 1, Gram.pdf
  13585/21
 • Til Sweco: Bullerbo, Vejle - udskrift af driftsdata fra moniteringsperioden
  15739/21
 • Til Schrøder El: Overvågning Skolegade 5, Vejle
  15782/21
 • Til Rambøll, vedr. Vestergade 9, Faaborg
  54872/21

13. december 2020

Indgående

 • Fra WSP: Budget 2020
  602463/20
 • Fra projekt: En hilsen og rigtig glædelig jul fra Lustrupholm
  612175/20

Udgående

 • Fra Sønderborg Forsyning - høringssvar - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  604784/20
 • Hepatolithiasis | Abdominal Key
  9628/21

12. december 2020

Indgående

 • Fra Fredericia Kommune: revideret !8-tilladelse til byggemodning syd for Frederiks Kanal
  25868/21
 • Fra Borger, vedr. Østergade 6, Rudkøbing
  612894/20
 • Fra borger, mail vedr. sløjfning af boringer på Lindavænget
  607132/20

Udgående

 • Cholelithiasis - Hepatic and Biliary Disorders - Merck Manuals Professional Edition
  9629/21
 • Ap minigrammatik 2013-2.pdf
  9633/21
 • Latin
  9631/21
 • Til Constantia A/S: Afgørelse udgået inden
  602341/20
 • Til Langeland KOmmune: Kvittering på underøgelses og oprydningspåbud
  602327/20
 • Til Middelfart Kommune: Kopi af afgørelse
  602343/20

11. december 2020

Indgående

 • Fra Danacoustic, Råstof, RL20_96 (2016), uvildighed.pdf
  620535/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, Kudsk & Dahl A/S, uvildighed for "Miljømåling - ekstern støj"
  620529/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, Alle spørgsmål og svar - referencelaboratoriet-02.pdf
  620532/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, Alle spørgsmål og svar - referencelaboratoriet 01.pdf
  620530/20
 • Fra Ramboll: FW: Rapport AR-20-CA-20073611-01 vedr. 1100038808 Pulje 3, 2019, Elkjærshøjevej. Lokation: 551-00002 att: Britt Boye Thrane (BRB)
  602439/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tilbagemelding til høringssvar matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  602048/20
 • Fra Boehringer-Ingelheim: Diabetes behandling 2021 - Boehringer Ingelheim
  607377/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Bemærkninger til høringssvar matr.nr. 64n og 69 Ørsted By, Ørsted
  602046/20
 • Fra DK planteservice: Information om servicering i forhold til den aktuelle Corona-situation
  601273/20
 • Fra Svbg Kommune RÅSTOF Svar på invitation markmøde
  21973/21
 • Fra Formpipe: Acadre e-learning videoer
  601137/20
 • Fra Vejdirektoratet - høringssvar - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  608275/20
 • Fra COWI: Budgetstatus 2020
  600324/20
 • Fra MST: Svar på Ny lokal geologisk model for Søndersø-området (MST Id nr.: 2277808)
  603083/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  600321/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Lindegaardsvej 4, 5466 Asperup
  600320/20
 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - oplysning om at der graves i fortov
  608258/20
 • Fra DMR: nivellementer og pejleresultater på Glasvænget (inkl. Middelfartvej 1)
  602757/20
 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - supplerende spørgsmål vedr. dato mm.
  608257/20
 • Faktura.pdf
  600971/20
 • VS: Vedr. analyse LTM beregninger Lillebælt
  600969/20
 • SV: Kommentarer og nye billeder til kontur for Tønder Kommune i 2020
  1982/21
 • image017.png
  2003/21
 • image002.png
  1984/21
 • image008.jpg
  1991/21
 • image004.png
  1987/21
 • image016.jpg
  2001/21
 • image010.png
  1993/21
 • image012.png
  1996/21
 • image003.png
  1986/21
 • image009.png
  1992/21
 • image015.jpg
  2000/21
 • image001.png
  1983/21
 • image018.jpg
  2004/21
 • image005.png
  1988/21
 • image014.png
  1999/21
 • image006.jpg
  1989/21
 • image007.jpg
  1990/21
 • image013.png
  1998/21
 • image011.png
  1995/21
 • Fra Niras: Bilag - 510-81257 Bjerning Hovedvej 41, Haderslev_rapport.pdf
  3387/21
 • Fra Faabrog-Midtfyn Kommune,Orientering om sag, Boulevarden 6, 5750 Ringe
  19980/21
 • SV: Repræsentanter fra Almen Praksis til arbejdsgruppen for den samlede demensindsats
  22244/21
 • fra Eurofins: Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved Eurofins
  613275/20
 • fra ALS - Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved ALS
  613282/20
 • Fra STRING:netværket: Ansøgning til EUROPEAN YEAR OF RAIL 2021 (EYR), FILLED IN REGIONS AND CITIES INITIATIVES PLANNING FORM - STRING - Application_European_Year_of_Rail_STRING.pdf
  620975/20
 • Fra STRING-netværket: EUROPEAN YEAR OF RAIL 2021 (EYR), FILLED IN REGIONS AND CITIES INITIATIVES PLANNING FORM - STRING
  620968/20
 • Dagsorden kontaktgruppen på arbejdsmiljøområdet tirsdag den 15. december kl. 10.30 - 12.30
  617444/20
 • Fra Niras: Notat vedr. supplerende tiltag ved Søndersø Industriområde
  619473/20
 • Fra Miljøteknik: Uddybning af påvist indhold af terpener, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  614823/20
 • Fra Svendborg Kommune: Påbud om undersøgelse, Pilekrogen 24 (5700)
  602193/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fremsendelse af tilsynsrapport i forb. m. afslutning af forureningssag på Skærbækvej, oprensning efter spild af olieholdigt affald fra Annebergs tankbil
  601712/20
 • Fra Odense Kommune: Oplæg til undersøgelse, Fangelvej 35, Odense S
  601414/20
 • Fra Fredericia Kommune: Oprensning af forurening på Stakkesvang/Møllersmindevej, Fredericia
  602194/20
 • Fra MOE: Henv., Kilen 27, 6200 Aabenraa
  601711/20
 • Fra Nyborg Kommune: Lovliggørende tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til opstilling af AdBlue-tank: Hovedgaden 4, 5853 Ørbæk
  602191/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  600498/20
 • fra museet, råstofplan 2020, miljøvurdering
  601830/20
 • Fra Assens Kommune: Meddelelse om §19-tilladelse til knust asfalt, Møllebakken 56, Assens Kommune
  600831/20
 • Fra projekt: slutregnskab, erklæring
  601950/20
 • Fra FES: Vedrørende rapporter for Højstrup Øvelsesplads [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
  601256/20
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding vedr. afslutning på §19, Jernbanegade 39, 5500 Middelfart, lok. nr. 445-60002
  601675/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  600391/20
 • Fra Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH: Vedr. høring, journal-nr. 20/43606, fristforlængelse, Lourupvej 24, 6690 Gørding
  600488/20
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til reetablering af areal til rekreativt område, Stationsvej/Skolevej, matrikel 3n Skovs Højrup By , Brenderup
  601872/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svendborgvej 357, 5600 Faaborg - Teknisk rapport.pdf
  602763/20
 • Fra projekt 11/12-20: Status vedr. øvrige tilsagn
  604251/20
 • Fra Politisk parti - ansøgning
  602754/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Svendborgvej 357, 5600 Faaborg - Grundejerrapport.pdf
  602781/20
 • Fra Sanofi: Re: Nyheder om lægemidler nr. 46 fra Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis + info om Telefarmakologisk Ambulatorium
  602956/20
 • VS: [EXT] SV: Tilbud på fiberforbindelse vedrørende institution Limosegyden 6, 5580 Nr. Aaby - image002.png
  605319/20

Udgående

 • SV: Lok. nr. 530-81100, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Rapportudkast
  9634/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, Rapportudkast
  9635/21
 • SV: pesticidfund på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9637/21
 • Tak for din tilbagemelding på sagen
  9636/21
 • 53081100 Nørre allé 2 Grindsted
  9639/21
 • Præstevænget seks Hejnsvig 565-04005
  9641/21
 • Præstevænget seks Hejnsvig 565-04005
  9642/21
 • fra Mona
  9644/21
 • Til Niras, Regionens svar på oplæg til oprensning af V2 kortlagt område på Kløvkærvej 1, 6000 Kolding
  601850/20
 • Gammel Færgevej 61 7000 Fredericia lokalitet nummer 607-00709 jeg har ta
  9643/21
 • SV: Olietanke og olieudskillere på Murervej 24-26, Esbjerg
  601686/20
 • Til Ansøger, Råstof, SV: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620511/20
 • SV: aflastning ?
  9645/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Grundejer rapport.pdf
  9650/21
 • pesticidfund på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9649/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Teknisk rapport.pdf
  9652/21
 • Til Formpipe: Acadre grundkursus i janaur og februar 2021
  601613/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på at flytte monitering til fyringssæsonen, Odensevej 45, 5750 Ringe
  601573/20
 • SV: Supplerende undersøgelser på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9653/21
 • SV: Pulje 52: Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup - oplæg, endelig
  9655/21
 • Hej Jette
  9654/21
 • SV: aflastning ?
  9656/21
 • SV: Evaluering af ekstern rådgiver
  9657/21
 • SV: aflastning ?
  9658/21
 • Vedr. undersøgelse om VBA-henvisninger - del 2
  601355/20
 • SV: aflastning ?
  9659/21
 • SV: Pulje 52: Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup - oplæg, udkast, revideret
  9660/21
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af screeningsafgørelse
  36527/21
 • Til DMR og Odense Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Haugevej 180, 5270 Odense N
  601235/20
 • SV: J.nr. 20202291 Udskillelse af sti - Erritsø Bygade - Regionens udtalelse
  601239/20
 • aflastning ?
  9663/21
 • til Odense Kommune, Vedr. indeklimamålinger, Albanigade 19, Odense
  600861/20
 • VS: Status for indlæsning i Jupiter af regionernes gamle analysedata
  600809/20
 • Ja: Stem om du gerne vil have adgang til sommerortofoto
  9661/21
 • Til foreninger, RÅSTOF, Orientering om tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  601458/20
 • Noter til tekst på iPhone
  9662/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  601445/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Tilladelse til råstofindvindnig matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  601443/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med tilladelse til råstofindvindnig matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  601441/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Følgebrev tiill til råstofindvindnig matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  601442/20
 • SV: Udkast til dagsorden for møde i RU arbejdsmiljøgruppen 11-12-2020
  9665/21
 • Fra/Til: Nybolig: vedr. høringsperiode, Øster Løgumvej 17, Rødekro
  601614/20
 • Til Vejen KOmmune: Kvittering på modtagelse af oprydningspåbud
  602056/20
 • Til Nordfyns Kommune: Anmodning om sagsmateriale vedr. asbestforurening, lok. 480-81500
  601973/20
 • Til Kommune, Orienteringsbrev inden undersøgelse, P-areal ved Vesterlund, 5700 Svendborg.pdf
  600906/20
 • Til Billund Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Bekkasinvej 21,23,25,27 samt 41-103, 7200 Grindsted
  602109/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  601444/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Varde Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  601586/20
 • Til Billund Kommune: Kvittering for revideret udkast til §8 tilladelse til etablering af beboelse Vejlevej 6, 7260 Sdr. Omme
  602131/20
 • Til projekt: kvittering for modtaget regnskab
  601997/20
 • Til Esbjerg Kommune, Vurderingsstyrelsen og PO Ejendomme A/S: Orientering om V1-Kortlægning, HE Bluhmesvej 67 i Esbjerg
  600658/20
 • Til Borger, svar vedr. Østergade 6, 5900 Rudkøbing - lok.nr. 475-70003
  601267/20
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for arealer syd for Frederiks Kanal, matrikelnummer 696t, Fredericia Bygrunde
  601861/20
 • Til Borgere og Alfabo: Bilag - Kortbilag, Bekkasinvej 21, 23, 25, 27 og 41-103.pdf
  602096/20
 • Til Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH: Vedr. Region Syddanmarks svar på fristforlængelse for kortlægningsafgørelse af dele af ejendommen Lourupvej 24, 6690 Gørding
  600547/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  601577/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. afslutning af forureningssag, oprensning af jordforurening på Skærbækvej efter spild af olieholdigt affald fra Annebergs tankbil
  600777/20
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til jordundersøgelser, poreluftresultater og yderligere tiltag til indeklimasikring, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  601963/20
 • Fra/Til Nybolig: henv. vedr. status for kortlægningsvurdering, Øster Løgumvej 17, Rødekro - Frivillig undersøgelse
  601118/20
 • Til Alfabo: Udgår efter undersøgelse, Bekkasinvej 41-103, 7200 Grindsted.pdf
  602095/20
 • Til borger, V1-afgørelse - Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst.pdf
  600345/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Bekkasinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  602089/20
 • Til Billund Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Bekkasinvej 21, 23, 25, 27 samt 43-103, 7200 Grindsted
  602105/20
 • Til Svendborg Kommune: Orientering vedr. Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  601346/20
 • Til Middelfart Kommune: Afslutning på §19, Jernbanegade 39, 5500 Middelfart, lok. nr. 445-60002
  601666/20
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr overfladevandsrisiko, HE Bluhmesvej, Esbjerg
  602195/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Bekkasinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  602087/20
 • Til MOE: Svar vedr. Kilen 27, 6200 Aabenraa
  601717/20
 • Till Billund KOmmune: Sv: §8 pligt vedr Sdr. Omme Statsfængsel
  602068/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Bekkasinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  602071/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Bekkasinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  602091/20
 • Til Fåbrog Midtfyn Kommune: Kvittering på opl. om muligt asbestforurening efter brand
  602192/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2021
  601432/20
 • Til FES: Vedrørende rapporter for Højstrup Øvelsesplads
  601082/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  600737/20
 • Til politisk parti - udbetalting
  602700/20
 • Kortbilag Svendborgvej 357, 5600 Faaborg.pdf
  602802/20
 • Til Kommune - Udgået efter undersøgelse på Svendborgvej 357, 5600 Faaborg.pdf
  602790/20
 • Kopi til Middelfart Kommune og SKAT - Ejendom udgår af kortlægning + rapport
  601758/20
 • Til Borger: V2-varsling, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge.pdf
  601266/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge.pdf
  601274/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge.pdf
  601269/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-varsling, Åkildevej 10, 65762 Vester Skerninge.pdf
  601276/20
 • Til Wordhouse: Indhentning af tilbud vedr. udkast til kontrakt til oversættelse
  619526/20

10. december 2020

Indgående

 • Fra DMR: Forslag til opgørelse over skadesbetaling
  600078/20
 • Fra DMR: Resultater fra poreluftscreening ved byggefelterne mod SV, Dalum Papirfabrik
  600011/20
 • Fra DMR: Bilag - Poreluftundersøgelse, Dalumvej 116, Odense inkl. bilag
  600012/20
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af tilladelse efter jordforureningslovens §8, Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.
  600041/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til nedrivning af garageanlæg og etablering af indkørsel
  600042/20
 • Fra COWI: udkast til notater vedr. kulbrinter på Adelgade
  603943/20
 • Fra Nymølle, Råstof, SV: Udkast til godkendelse af dele af efterbehandling på matr.nr. 163 og 164 Kliplev ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune
  620500/20
 • Mailkorrespondance Kolding Kommune
  2205/21
 • SV: KONTUR 2020
  2215/21
 • Bilag 8.12.2020 kursus: Trin for trin hæfte til Acadre Web Onlinekursus.docx
  597959/20
 • Bilag 8.12.2020 kursus: Program til basis Acadre Web - med øvelser.docx
  597956/20
 • Fra Formpipe: Materiale til Acadre online kursus 8.12.2020
  597957/20
 • Fra Lokalbolig: Telefonbesked vedr. 425-04012
  601022/20
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutning af forureningssag, oprensning af jordforurening på Skærbækvej efter spild af olieholdigt affald fra Annebergs tankbil
  600667/20
 • Fra Vejen Kommune: Bilag - Afslutningsrapport - Gl. Møllevej 2, Lintrup.pdf
  600117/20
 • Fra Vejen Kommune: Undersøgelsesrapport, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  600108/20
 • Fra Ingeniør'ne: Oplysninger fra bygherre, Rismarksvej 52, Odense
  602149/20
 • Fra Rådgiver, SWECO, Teknisk rapport, Norupvej 134, 5450 Otterup
  599393/20
 • Fra Vejen Kommune: Påbud opfyldt, Gl. Møllevej 2, Lintrup
  598965/20
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på forespørgsel om luftfoto eller lignende i sagen fra Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  598132/20
 • Fra Ingeniør'ne: Supplerende vandprøver B2.3 og B3.2, notat
  602145/20
 • Fra Adv Niels Nissen: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  599166/20
 • Fra WSP: Nørregade 90
  600652/20
 • Fra MOE - Notat om supplerende undersøgelse (UDKAST)
  602951/20
 • Fra Rambøll: Foresp ved oplysninger om V2 kortlagt lokalitet, Karlsminde Losseplads, Nordals
  604568/20
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse til grundvandssænkning, Oksbøllejren, Varde Kommune
  599022/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Kontaktpersoner til Ribe Jernstøberi, Saltgade, Ribe
  598943/20
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmål :Orientering til Region Syddanmark: Fund af bly over afskæringskriteriet ved jordflytning samt renbundsprøve, Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  598068/20
 • Fra Odense Kommune: Referat fra Campus styregruppemødet 1. dec.
  598709/20
 • Fra Sweco: Oplæg til oprensning af V2 kortlagt område på Kløvkærvej 1, 6000 Kolding
  597757/20
 • Fra International Foundation for Integrated Care: SLA Agreement between RSYD and IFIC
  599680/20
 • fra vejle kommune : Udlkast til §8 tilladelse på Flegmade 9-13
  598535/20
 • fra museet, råstofplan 2020, miljøvurdering
  612111/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Store Rådhusgade 23, Sønderborg_orientering til grundejer.pdf
  608183/20
 • Fra NIRAS, modtaget Bilag til teknisk rapport vedr. St. Rådhusgade 21, bilag del 1, bilag 1-3 - Bilag_del 1_1-3.pdf
  608172/20
 • Fra borgerrep: Henvendelse vedr. Råstofplan 2020 - Viuf
  605492/20
 • Fra NIRAS, modtaget teknisk rapport_excl. bilag for 537-30001 Store Rådhusgade 21, Sønderborg.pdf
  608170/20
 • Fra NIRAS, modtaget St. Rådhusgade 21, grundejerrapport - 537-30001 Store Rådhusgade 21, Sønderborg.pdf
  608181/20
 • Fra Rambøll. Reetablering af udgravning på KL69 + bund og kantprøver
  34247/21
 • Fra Rambøll. Masseberegninger
  32711/21
 • Fra projekt: forslag til tilpasset projekt
  74531/21

Udgående

 • Tilretning af Sydtrafiks regionale ruter 2020-22
  599517/20
 • Nye reklameregler i Fynbus
  599504/20
 • Til Lokalbolig: [Sagsnr.:07/17912] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 425-04012, Autoværksted, Vøjstrupvej 21, 5672 Broby, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 26ag Nr. broby By, Nr. Broby
  601042/20
 • SV: D4Doc - Feedback: Jordbogen - 2.4 - Procedure for indledende undersøgelser, ver. 2.17
  9666/21
 • SV: Pulje 52: Kalkvej 5, 5874 Hesselager - oplæg, endelig
  9667/21
 • Til Nybolig: SV: O300309 Strøbyvej 64, 5450 Otterup - Jordforurening på nabogrund
  599349/20
 • Til Fischer advokatfirma: Svar på forespørgsel vedr. Uge Allegade 21, Tinglev
  599234/20
 • Til Colliers: svar på henv. vedr. Middelfartvej 50 m.fl., 5200 Odense V, 461-00087
  601206/20
 • Til Fåborgmidtfyn Kommune, Jordforurening, Odensevej 44, Ringe, lok: 473-12
  600594/20
 • Til Borger, Odensevej 44, udgår af kortlægning.pdf
  600598/20
 • SV: Pulje 52: Kalkvej 5, 5874 Hesselager - oplæg, udkast
  9668/21
 • SV: Indhentning af punkter til teammøde tirsdag den 15. december
  9669/21
 • Til Colliers: svar på henv. vedr. Roesskovsvej 2, Odense
  601188/20
 • SV: EjdExplorer fejl, kan ikke åbne
  9670/21
 • SV: Pulje 52: Kalkvej 5, 5874 Hesselager - oplæg, udkast
  9671/21
 • aflastning ?
  9672/21
 • SV: EjdExplorer fejl, kan ikke åbne
  9675/21
 • SV: ...kan ikke komme på JAR
  9676/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel fra Middelfart Kommune til Lokalitet 410-81005/429-00011
  598822/20
 • SV på henvendelse vedr. arealoverførsel af off. vej til privat matrikel
  598456/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens høringssvar på varslede påbud, Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup Sydfyn
  598184/20
 • SV: EjdExplorer fejl, kan ikke åbne
  9677/21
 • SV: ...kan ikke komme på JAR
  9678/21
 • Til Nordfyns Kommune: Regionens bemærkninger til supplerende notat og afværgeforslag, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  598052/20
 • Til Lokalbolig: svar på henv. vedr. Vøjstrupvej 21, 5672 Broby, Lokalitets nr.: 425-04012
  601029/20
 • Til Colliers: svar på henv. vedr. Roesskovsvej 2, Odense
  601151/20
 • Til Naturstyrelsen - Garanti ifm. tilplantning efter råstofindvinding - Arnitlund
  597808/20
 • Til lodsejer - Garanti ifm. tilplantning efter råstofindvinding - Arnitlund
  597800/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Byvejen 56, 5466 Asperup.pdf
  598618/20
 • Til MOE: Mail 6 af 6 - Aktindsigt i 545-10010, Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa
  599661/20
 • Til Campus Vejle, V1-afgørelse, Boulevarden 17, 7100 Vejle.pdf
  598027/20
 • Til Ågård-Gravens vandværk - orientering, V2-kortlægning, Bramdrupvej 104, Aagard, 6060 Egtved
  597960/20
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse - 631-00175 - Havneøen
  598447/20
 • Til MOE: Aktindsigt i 580-81264, metal genindvindingsindustri /skrotvirksomhed, Kilen 29, Kathale 36, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395, 2612, 2825 Aabenraa
  599587/20
 • Til MOE: Aktindsigt i FRIV, 580-81242, §19, To oplagspladser for jord, Kilen/Øster Madevej og Kathale, Aabenraa Kommune, Matr. nr. 3394 og 3395, Aabenraa
  599626/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Tornhøjvej 26, Aabenraa.pdf
  597766/20
 • Til MOE: Mail 1 af 6 - Aktindsigt i 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  599655/20
 • Til Campus Vejle, V1-kortbilag, afgørelse, Boulevarden 17, 7100 Vejle.pdf
  598028/20
 • Til Borger: Supplerende svar på Telefonhenvendelse - Andkær Bygade 6, 7080 Børkop
  599441/20
 • Tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  599563/20
 • Til Latinerparken, Vejle AS, V1-afgørelse, Enghavevej 10, Boulevarden 19A-K, 7100 Vejle.pdf
  598022/20
 • Til MOE: Aktindsigt i KORTL, 580-81266, tidl. øldepot med eget tankningsanlæg, Kathale 18, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395 Aabenraa
  599601/20
 • Til borger, V1 høring med bilag, Bystævnet 2, 5260 Odense S
  598503/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2-kortlægning, Bramdrupvej 104, Aagaard, 6040 Egtved
  597940/20
 • Til Vejen Kommune, Råstof, Husdyrbrug i interesseområde
  597555/20
 • Dokumentation for offentliggørelse på hjemmesiden - matr.nr. 121 m.fl. Nybøl, Hjordkær.pdf
  599561/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om fundet af bly over afskæringskriteriet ved jordflytning samt renbundsprøve, Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  597647/20
 • Til MOE: Mail 3 af 6 - Aktindsigt i 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  599658/20
 • Til MOE: Aktindsigt i FRIV, 580 81264, §8, metal genindvindingsindustri skrotvirksomhed, Kilen 29, Kathale 36, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395, 2612, 2825 Aabenraa
  599590/20
 • Til Borger: V2-afgørelse, Byvejen 56, 5466 Asperup.pdf
  598608/20
 • Til MOE: Aktindsigt i FRIV, 580-81243, Nedrivning, Forurening fra villatank, Blæsbjergvej 3, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, Matr.nr. 56 Tumbøl, Felsted
  599630/20
 • Til MOE: Aktindsigt i 545-07404, Kilen 25 6200 Aabenraa (1 af 2)
  599674/20
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Norupvej 134, 5450 Otterup.
  599407/20
 • Til MOE: Aktindsigt vedr. Kathale 41, 6200 Aabenraa
  599573/20
 • Til Aagaard Mølle ApS - V2-afgørelse, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved.pdf
  597912/20
 • Til høringsparter - følgebrev til tilladelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  599562/20
 • Til MOE: Mail 2 af 6 - Aktindsigt i 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  599656/20
 • Til Borger: Bilag Undersøgelsesrapport
  598675/20
 • Til MOE: Aktindsigt i KORTL, 545-07404 (2 af 2)
  599675/20
 • Til Middelfart Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Byvejen 56, 5466 Asperup
  598634/20
 • Til Borger: Bilag kortbilag
  598666/20
 • Til MOE: Aktindsigt i KORTL, 580-81264, metal genindvindingsindustri /skrotvirksomhed, Kilen 29, Kathale 36, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395, 2612, 2825 Aabenraa
  599588/20
 • Til MOE: Mail 5 af 6 - Aktindsigt i 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  599660/20
 • Til Borger: Høring undersøgelse og varsel ændring af V2 kortlægning
  598653/20
 • Til Latinerparken, Vejle AS, V1-kortbilag, afgørelse, Enghavevej 10, Boulevarden 19A-K, 7100 Vejle.pdf
  598025/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Tornhøjvej 26, Aabenraa.pdf
  597764/20
 • Til MOE. Aktindsigt i 545-50041, Tidl. Autogummi, Kilen 15-17, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr. nr. 3393, 3395 og 550 alle Aabenraa
  599623/20
 • Til Home: Svar vedr. Jordforurening på V 1 - Algade 45, 5592 Ejby
  599496/20
 • Til LandSyd: Svar vedr matrikulære ændringer af vejareal til Langevad 3, 6200 Aabenraa
  599526/20
 • til NIRAS korrepondance om Prøvetagning Gulleshøj 11
  599298/20
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse - Andkær Bygade 6, 7080 Børkop
  599440/20
 • Til Aagaard Mølle ApS - V2-kortbilag, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved.pdf
  597920/20
 • Til MOE: Mail 4 af 6 - Aktindsigt i 545-10010 Gammelhavn 1, 6200 Aabenraa, matr. 2652, Aabenraa.
  599659/20
 • Til MOE: Aktindsigt i KORTL, 580-81263, autolakering og cementstøberi, Kathale 14, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395 Aabenraa
  599570/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, V2-afgørelse, Byvejen 56, 5466 Asperup.pdf
  598615/20
 • Til MOE: Aktindsigt i KORTL, 545-50040, Smed, autoværksted, Kathale 4, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune, matr.nr. 3395 Aabenraa
  599614/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. afgravning af blyforureningen på Gl. Vestergade 41, 5500 Middelfart
  598103/20
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om undersøgelsesrapport ifm. Undersøgelsespåbud opfyldt, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  599376/20
 • Til Borger:bilag V2 udkast
  598660/20
 • til Borger, V1-høring, Tornhøjvej 26, Aabenraa.pdf
  597779/20
 • Til Rambøll. SV: Reetablering af udgravning på KL69 + bund og kantprøver
  34245/21
 • Til Rambøll. RE: Reetablering af udgravning på KL69 + bund og kantprøver
  34241/21

9. december 2020

Indgående

 • Fra Aabenraa kommune: Vedr. arealoverførsel fra off. vej på Løkkegårdsvej 52, Rødekro
  598460/20
 • Fra DMR: Budgetstatus dec 2020
  597618/20
 • Ændret opgørelsesmetode fra 2021 (fra holdkursister til årskursister)
  608005/20
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. Tovværket, Gl. Vardevej, Esbjerg - Resultater poreluftmåling
  597109/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om fremsendelse af materiale om spildhændelser, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69, 5220 Odense SØ
  604573/20
 • Fra Esbjerg Kommnune, Vedr. Tovværket Gl. Vardevej Esbjerg - Resultater poreluftmåling.msg
  597107/20
 • Telefonhenvendelse - 630-81415
  596118/20
 • Vedr. forespørgsel fra Middelfart Kommune til Lokalitet 410-81005/429-00011
  598816/20
 • Mailkorrespondance Tønder Kommune
  2220/21
 • Fra DMR, slutbudget og geogisrapport, Tobovej, Brylle, pulje 15
  601061/20
 • Fra DMR, Slutopgørelse, Økonomi, Skolegade Kruså, pulje 15
  15759/21
 • Fra DMR, Slutbudget og geogisrapport, Kådnermarksvej, pulje 15
  600834/20
 • Fra DMR, Slutbudget og geogis rapport, Nederbybvej , pulje 159
  597188/20
 • Fra DMR, Slutbudget og geogis rapport, Brydstrupvej 16, pulje 15
  596995/20
 • Fra COWI: analyseresultater af overfladeprøve ud for værksted
  595661/20
 • Fra WSP, Råstof, SV: Dispensation til råstofindvinding inden for vejbyggelinje
  620495/20
 • SV: Faktura vedr. regionslicenser fra SDU Bibliotek
  600504/20
 • Fra DMR: Re: Dageløkkevej 8, Tranekær
  595310/20
 • Mailkorrespondance Kolding Kommune
  2224/21
 • Fra SIM: Forlængelse af bkg. om afholdelse af møder i kommunalbestyrelser og regionsråd mv. under COVID-19 (SIM Id nr.: 353319)
  6354/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister
  595235/20
 • fra esbjerg kommune SV: [Sagsnr.:20/25489] - [Dok.nr.:351422/20] Tilladelse til nedsivning af regnvand Østergade 15
  597165/20
 • Fra Rambøll. FW: Entreprisekontraktstandard
  596791/20
 • Anmodning om historisk materiale på Årslev Rådhus
  595320/20
 • Fra MOE - Referat fra besigtigelse/opstartsmøde den 02-12-2020
  596428/20
 • Fra Rambøll: Rykker for tilbagemelding, Pile Alle 20, Krogager, Grindsted
  597330/20
 • fra Tornbjerg Gymnasium
  596169/20
 • Frist 16 dec. kl. 12 2020 DUT-høring over forslag om ændring af autorisationsloven m.v.
  596490/20
 • Fra Fredericia Kommune. 20-10253_v1_Tilladelse til afledning af ovefladevand til offentlig kloak.pdf
  598345/20
 • Henvendelse vedr. arealoverførsel af off. vej til privat matrikel, Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1207627
  598466/20
 • fra vejle kommune: Resultat fra 2. moniteringsrunde på Danmarksgade 1, Vejle
  598937/20
 • Fra Billund Kommune: Rev. udkast til §8 tilladelse til etablering af beboelse Vejlevej 6, 7260 Sdr. Omme
  602128/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Opgørelse over mængde lettere forurenet jord, H.E. Bluhmes Vej. Esbjerg
  599207/20
 • Fra mst:FDO J70, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia: Afslutning af forureningssag- spild af smøreolie fra motorventil M8801A ved tank T8801 (MST Id nr.: 2261496)
  600360/20
 • Fra Kolding Kommune: Foresp med oplæg til undersøgelse, Ålegården, Kolding
  597325/20
 • Fra projekt: endeligt regnskab sendes juni 2021
  598876/20
 • fra Kolding kommune : Miljøsag - Ålegården, Kolding
  601610/20
 • Fra JydskeVestkysten vedrørende anmodning om aktindsigt
  624878/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Mødemateriale til bestyrelsesmøde
  621002/20
 • FFra Region Midt: vedr. Ditbarnsfremtid
  39178/21

Udgående

 • Til GARTNERIET KJELD HANSEN ApS, V1-afgørelse, Nyborg 616, 5220 Odense SØ.pdf
  597112/20
 • SV: Pulje 52: Ølundgyden 25 og 29, 5450 Otterup - oplæg, udkast
  9679/21
 • SV: Supplerende undersøgelser på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9680/21
 • SV: ...kan ikke komme på JAR
  9681/21
 • SV: Pulje 52: Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup - oplæg, udkast
  9682/21
 • SV: ...kan ikke komme på JAR
  9683/21
 • Til Borger: Svar på forespørgsel vedr. Vester Allé 1, Vejen
  620007/20
 • SV vedr. henvendelse på Havnegade 2, Svendborg, matr. nr. 225c Svendborg Bygrunde, Lokalitet nr.: 479-00038 og 479-00042, Havnegade 2, Svendborg
  596300/20
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på § 8-pligt ifm. nedrivning af bygninger, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  596255/20
 • Til Odense Kommune: Situationsplan over spildhændelser i forbindelse med byggeri, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69. 5220 Odense SØ
  604569/20
 • Til MST: Ny lokal geologisk model for Søndersø-området
  597099/20
 • SVAR Vedr. henvendelse omkring lok. nr. 630-81415, Fårupvej 4, Jelling
  596157/20
 • Til Niras: SV: Adelgade 138. Referat fra opstartsmøde 02-12-2020
  596099/20
 • Til Vejle Kommune og Skat: Endelig kortlægningsafgørelse, Staldgaardsgade 1 i Vejle
  595892/20
 • ...kan ikke komme på JAR
  9684/21
 • Badehotel
  9685/21
 • SV: Faktura 5851821 per 08.12.2020
  9686/21
 • SV: Faktura 5851821 per 08.12.2020
  9687/21
 • Til Assens Kommune: Regionens § 8-høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til Baltic Pipe, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  595682/20
 • SV på henvendelse vedr. lok. nr. 461-06280, Nyborgvej 31/Reventlowsvej 77, 2., 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  595606/20
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Nabo grundejer rapport.pdf
  9690/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Grundejer rapport.pdf
  9689/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Teknisk rapport.pdf
  9692/21
 • SV: Tekniske rapporter til erfaringsopsamling
  9688/21
 • Lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Geogis kontrolrapport.pdf
  9694/21
 • SV: Anmodning om historisk materiale på Årslev Rådhus
  595323/20
 • Til Langeland Kommune: Melding om forventet sagsbehandlingstid til kommentering af oplæg, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  596304/20
 • Til Grundejer Kiddesvej 1 - fremsendelse af materiale
  608256/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Selsbjergvej 34, 7120 Vejle Øst.pdf
  609476/20
 • Til Rambøll. SV: Kolding Landevej 69 - notat riskovurdering til kommentering
  32743/21
 • Til Skat. Region Syddanmark kortlægger en del af matrikel nr. 27b Skårup By, Skårup på V1.
  596707/20
 • Til SKAT: Vedr. V1-afgørelsesbrev for en del af matr. nr. 7000bx, 7000cg og 7000ci, Fredericia Bygrunde
  596415/20
 • Til Borger: Bilag: Udkast til V2 kortlægning
  595742/20
 • Til Borger, Afgørelse om V1-kortlægning af Selsbjergvej 34, 7100 Vejle Ø - Til borger, V1-afgørelse med bilag, Selsbjergvej 34, 7120 Vejle Øst.pdf
  595695/20
 • Til Lassen Erhverv: Svar på foresp vedr del af matr. nr. 1421 AM Esbjerg Bygrunde - H E Bluhmes Vej, Esbjerg - 1/2
  595115/20
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 177292158.pdf
  596720/20
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. V1-afgørelse, en del af vejarealet ud for Kongensstræde 3A, 7000 Fredericia, matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde
  596409/20
 • Til borger 1: Doc2Mail - Forsendelse 177285692.pdf
  596732/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST ApS - V2-afgørelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  596721/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlægning, en del af vejarealer på Kongensstræde og Bjergegade, 7000 Fredericia
  596249/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, V2-afgørelse, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  596838/20
 • Til Vonsild vandværk - V2-kortlægning af en grundvandsforurening, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  596746/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagte areal, Odensevej 38, 5690 Tommerup
  596586/20
 • Til Kommunen:Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  596717/20
 • Til Lassen Erhverv: Svar på foresp vedr del af matr. nr. 1421 AM Esbjerg Bygrunde - H E Bluhmes Vej, Esbjerg - 2/2
  595124/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Odensevej 38, 5690 Tommerup
  596578/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, vejareal på Kongensstræde og Bjergegade, 7000 Fredericia lok. 607-81172
  596181/20
 • Til DGE: Svar på foresp vedr lok.nr. 513-03703 Fyldplads ved Ravnsbjergvej
  595251/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagte vejarealer, lok. 607-81171
  595503/20
 • Til Assens Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af Odensevej 38, 5690 Tommerup, Matr. nr. 1ag Verninge Præstegård, Verninge
  596612/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST ApS - boligerklæring, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  596727/20
 • Til Svendborg Kommune. Region Syddanmark kortlægger en del af matrikel nr. 30a Skårup By, Skårup på V1
  596768/20
 • Til Miljøteknik: Vedr. dokumentation på analyse for terpener, Nørrebrogade 109, 7000 Fredericia
  597239/20
 • Til Skat. Region Syddanmark kortlægger en del af matrikel nr. 30a Skårup By, Skårup på V1
  596763/20
 • Til Kolding kommune - til orientering, V2-kortlægning, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  596738/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. V1-afgørelse for en del af vejarealerne på matr. nr. 7000bx, 7000cg og 7000ci Fredericia Bygrunde
  596401/20
 • Til Borger: Bilag Undersøgelsesrapport
  595751/20
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. V1-kortlægning af en del af vejarealet ud for Taulov Kirkevej 25, 34 og 39, 7000 Fredericia, Matr. nr. 7000d og 7000h Taulov By, Taulov
  595582/20
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  597120/20
 • Til Sydbank: vedr. ophævelse af sikkerhedsstillelse matr. nr. 272 Hønning, Arrild
  596972/20
 • Til Borger: Høring undersøgelsesrapport og varsel om ændring af V2 kortlægning
  595736/20
 • Til ejer - Ejendom udgår af kortlægning + kopi af endelig rapport (sendt Doc2mail: Job nr 177474841 + med posten)
  596623/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Gormsvej 15, 5800 Nyborg
  597145/20
 • Til Svendborg Kommune. Region Syddanmark kortlægger en del af matrikel nr. 27b Skårup By, Skårup på V1.
  596703/20
 • Til Borger: V2-afgørelse, Gormsvej 15, 5800 Nyborg.pdf
  596835/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af matr. nr. 7000d og 7000h Taulov By, Taulov
  595478/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hovhavevej 27 og 27B, 5491 Blommenslyst.pdf
  596901/20
 • Til Borger: Bilag kortbilag
  595745/20
 • Til Ingeniørne: Vedr. tidsplan for afrapportering af Rismarksvej 52
  601076/20
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse ved Vestergade 24-28, Børkop, 603-00811
  597204/20
 • Til KOLDINGFJORD EJENDOMSINVEST ApS - kortbilag, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  596725/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, vejareal ud for Kongensstræde 3A, 7000 Fredericia
  596167/20
 • Til Borger, V1-høring, Assensvej 194, Odense.pdf
  17355/21
 • Til borger 2: Doc2Mail - Forsendelse 177284213.pdf
  596737/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Assensvej 194, Odense.pdf
  17351/21
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Assensvej 194.pdf
  17352/21
 • Til Borger, Høring af forslag til råstofplan 2020
  597042/20
 • Til praksis: mail med åbning for patientindtag pr.. 1. januar 2021
  596700/20
 • Til Rambøll, vedr. Vestergade 9-11, Faaborg
  54864/21

8. december 2020

Indgående

 • Rigsarkivet lukker for modtagelse i København og Odense
  615610/20
 • Fra WSP: Skovvej 22, økonomiopgørelse 2020
  596731/20
 • Halvårsrapport Anvendt naturvidenskab Forår 2020.pdf
  598363/20
 • Fra VG - halvårsrapport 2020,1- projekt Anvendt Naturvidenskab
  598362/20
 • Fra Langeland Kommune: Kommunens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  596301/20
 • Fra Langeland Forsyning: SV: Dageløkkevej 8, Tranekær
  595173/20
 • Orientering om at Rigsrevisionen opstarter undersøgelse
  597293/20
 • Designnotat eksternt.pdf
  597294/20
 • Designnotat eksternt.pdf
  597290/20
 • Åbningsbrev regioner.pdf
  597292/20
 • Åbning af undersøgelse om beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske lidelser
  597289/20
 • Revisionstræ eksternt.pdf
  597291/20
 • Fra RSJ - Udkast til notat_procecuelle hjemmelsgrundlag
  6051/21
 • Fra DMR, Notat vedr. undersøgelse Odensevej 42 44 og 46 5250 Ringe (§8 ansøgning).msg
  612619/20
 • Fra Assens Kommune, RÅSTOF, Uddybning af sætning i høringssvar screening matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  595127/20
 • Henvendelse vedr. Havnegade 2, Svendborg, matr. nr. 225c Svendborg Bygrunde, Lokalitet nr. 479-00038 og 479-00042 VS Eline
  596291/20
 • Telefonhenvendelse
  594364/20
 • Fra Rambøll: Årsrapport driftår 2020
  593844/20
 • Fra Rambøll: Gennemgang af mulige kilder til forurening
  593873/20
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering til rådgiver for modtagelse af oplæg til undersøgelse, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  596296/20
 • Fra Miljøteknik: Fremsendelse af oplæg til undersøgelse, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing
  596292/20
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Undersøgelsesoplæg Strandløkken 1A 5900 Rudkøbing
  596295/20
 • Fra Fåborgmidtfyn Kommune, Odensevej 42, 44 og 46, 5750 - Frivillig undersøgelse og Kvittering for §8-ansøgning
  600584/20
 • Fra Ansøger, Råstof, SV: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620489/20
 • Fra grundejer: Vedr. spørgsmål om udtagning af jordprøver på den V1-varslede del af Brøndsted Møllevej 106, Børkop samt spørgsmål til nabogrunden
  609767/20
 • Fra grundejer: Fremsendelse af oplysninger om opgravet tank og væksthuse på Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  609712/20
 • Fra Rambøll. RE: Kolding Landevej 69, Fredericia. Spørgsmål om gravedybder.
  33103/21
 • Fra Rambøll. FW: Udkast til tilladelse til afledning af overfladevand til offentlig kloak, Ko0lding Landevej 69
  34257/21
 • Fra Rambøll. RE: Udkast til tilladelse til afledning af overfladevand til offentlig kloak, Ko0lding Landevej 69
  34253/21
 • Fra Rambøll. Kolding Landevej 69, Fredericia. Spørgsmål om gravedybder.
  34259/21
 • Fra Langeland Kommune: Dokumentation på oprensning af olieforurening, Statenevej 14, 5900 Rudkøbing
  594670/20
 • fra haderslev kommune telefonbesked
  597622/20
 • Fra Ingeniør'ne: Rapport, Miljøundersøgelse, Rismarksvej 52, Odense med bilag
  600261/20
 • Fra Colliers: henv. vedr. Middelfartvej 50 m.fl., 5200 Odense V
  601192/20
 • Fra Colliers: oplysning om sagsbehandling, Roesskovvej 2, Odense, 461-04143
  601133/20
 • Henvendelse vedr. lok. nr, 461-06280, Nyborgvej 31/Reventlowsvej 77, 2., 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  595434/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Anmodning om vurdering af oplæg til undersøgelse ved Vestergade 24-28, Børkop
  596613/20
 • Fra Vejle Kommune, Klima og Ressourcer, kvittering høringssvar
  595620/20
 • Fra Haderslev Kommune: Vedr. undersøgelse forud for tilbygning, Folevej 29, 6510 Gram
  595087/20
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag til "Anmodning" - Historik og oplæg til undersøgelse, Vestergade 28, Børkop
  596658/20
 • Fra Fjernvarme Fyn Produktion AS, Anmodning om boligundersøgelse, Nistedvej 31, 5270 Odense N.pdf
  593673/20
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Vedr. undersøgelse" - oplæg til undersøgelse, Folevej 29, 6510 Gram
  595094/20
 • Fra Vejle Kommune: Fremsendelse af ansøgningsmateriale til opførelse af drivhus på Hovgårdsvej 40, 7100 Vejle - 627-00095
  593630/20
 • fra vejen kommune orientering om - Miljøgodkendelse til etablering og drift om udvidelse af en eksisterende pistol- og riffel skydebaneanlæg - Petersmindevej 2D, 6600 Vejen.
  594525/20
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr. regionens udtalelse til varsel om undersøgelsespåbud af fyringsoliespild fra gennemtæret villaolietank på Blåbærvej 37, 7000 Fredericia
  594017/20
 • Fra Welfare Tech: Referat fra bestyrelsesmøde 25.11.20
  53456/21
 • Fra Projekt "Klar til Studier" vedr. Slutrapportering
  55058/21
 • Fra Welfare Tech: Referat fra bestyrelsesmøde 25.11.20
  53466/21
 • Fra Welfare Tech: Referat fra bestyrelsesmøde 25.11.20
  53474/21
 • Fra Welfare Tech: Referat fra bestyrelsesmøde 25.11.20
  53480/21
 • Fra Welfare Tech: Referat fra bestyrelsesmøde 25.11.20
  53450/21
 • Rapport grundejer - 629-00112 Bavnevej 14, Vamdrup.pdf
  4017/21
 • Fra NIRAS: Rapport teknisk del - 629-00112 Bavnevej 14, Vamdrup.pdf
  4015/21
 • SV: Repræsentanter fra Almen Praksis til arbejdsgruppen for den samlede demensindsats
  22245/21

Udgående

 • Til Udbetaling Danmark - Kopi af anmodning om egenbetaling
  594751/20
 • Til Udbetaling Danmark - Kopi af anmodning om egenbetaling
  594663/20
 • Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 539-10007, Flensborgvej 62, 6360 Tinglev
  594368/20
 • vedr. Niels Finsens Vej 4A-F, 6100 Haderslev
  593776/20
 • Til Borger, Svar på mail, Søkildevej 1, 5270 Odense N
  593136/20
 • Til Rambøll: Svar vedr. opland
  592985/20
 • Til Vejle Kommune: Svar på spørgsmål vedr. vurdering af §8 pligt på Hovgårdsvej 40, 7100 Vejle - 627-00095
  593646/20
 • Til borger 2 - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej 10, 7100 Vejle.pdf
  594284/20
 • Til borger: V2 afgørelse, Holmevej 18, 6240 Løgumkloster
  592849/20
 • Til Tønder Kommune og SKAT: kopi af V2 afgørelse, Holmevej 18, 6240 Løgumkloster, 550-81334
  592862/20
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Balsgyden 6, Ullerslev
  594943/20
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens udtalelse i forhold til at revudrede kortlægningen på Industrivej 7, 5580 Nørre Aaby
  594149/20
 • Til DMR - Svar på henvendelse om V1-kortlægningen på Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  594232/20
 • Til Berg Advokater: Bilag til "Høring" - V2 høring, 529-40170 inkl. bilag
  594034/20
 • Til Aabenraa Kommune: Til orientering - Høring af V2 kortlægning på del af ejendommen Øster Løgumvej 17, Rødekro, lok. 529-40170
  594066/20
 • Til lodsejer, indvinder og kommune: Godkendelse af efterbehandling matr. nr. 272 Hønning, Arrild
  594370/20
 • Til Bo-To Ejendomme ApS, udgår efter vurdering af historriske oplysninger - Jellingvej 102, 7100 Vejle.pdf
  594499/20
 • Til borgere, V2-afgørelse med bilag, Balsgyden 8, Ullerslev
  594944/20
 • Til borger 2 - V1-høring - Ingvard Andersensvej 10, 7100 Vejle.pdf
  594285/20
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. V2-kortlægning af en del af matr. nr. 3n Skovs Højrup By, Brenderup
  594703/20
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Ingvard Andersensvej 8-10, 7100 Vejle.pdf
  594280/20
 • Pukkelafvikling af CT og MR skanninger på SLB røntgenafd Vejle og Middelfart
  592829/20
 • Til borger: BILAG til Høring V2-kortlægning, Rapport grundejer - 629-00112 Bavnevej 14, Vamdrup.pdf
  5420/21
 • FEJL AUTOjournaliseret
  9693/21
 • Til borger 3 - bilag til V1-høring - udkast til V1- afgørelse - Ingvard Andersensvej, 7100 Vejle.pdf
  594286/20
 • Til borger 3 - V1-høring - Ingvard Andersensvej, 7100 Vejle.pdf
  594287/20
 • Til borger 1 - V1-høring - Ingvard Andersensvej 8, 7100 Vejle.pdf
  594283/20
 • Til borger 1 - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Ingvard Andersensvej 8, 7100 Vejle.pdf
  594281/20
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for en del af Stationsvej/Skolevej, 5464 Brenderup Fyn, matr. nr. 3n Skovs Højrup By, Brenderup, lok. nr. 429-50043
  594882/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af matr. nr. 3n Skovs Højrup By, Brenderup
  594659/20
 • Til Fjernvarme Fyn Produktion, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  593687/20
 • Til Vejle Kommune, Klima og Ressourcer, høringssvar
  595600/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte arealer, en del af matr. nr. 3n Skovs Højrup By, Brenderup
  594679/20
 • Til Berg Advokater: Høring af V2 kortlægning på del af ejendommen Øster Løgumvej 17, Rødekro, lok. 529-40170
  594033/20
 • Til projekt: slutafregning trækkes tilbage
  598869/20
 • Til Rambøll. SV: Udkast til tilladelse til afledning af overfladevand til offentlig kloak, Ko0lding Landevej 69
  34254/21
 • Høringssvar - Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for personer fra Færøerne og Grønland, mellemkommunal refusion for socialtandpleje og bestemmelse om territorial gyldighed)
  593653/20
 • Til borger: Forslag til Råstofplan 2020 - interesseområde mellem Viuf og Almind i Kolding Kommune
  592866/20
 • Til grundejer: Svar på spørgsmål i sagen fra Brøndsted Møllevej 106, Børkop
  609780/20
 • Til grundejer: Kvittering for bemærkninger til udkast til V1-afgørelse for en del af Brøndsted Møllevej 106, Børkop
  609678/20
 • Til grundejer: Kvittering for oplysninger vedr. sagen fra Brøndsted Møllevej 106, 7080 Børkop
  609746/20

7. december 2020

Indgående

 • Fra DR - Endelig referat fra møde 6 i OFV-arbejdsgruppen
  6048/21
 • Statistik for november
  592553/20
 • Fra museet RÅSTOF Myndighedshøringssvar gulbrændende ler
  36526/21
 • Notat_aktiv ventilation_07.12.20.pdf
  605603/20
 • Beskrivelse af aktiv ventilation på Kongensgade 105, Fredericia
  605600/20
 • _F0A0737.tif
  2233/21
 • Mailkorrespondance Haderslev Kommune
  2231/21
 • Fra Formpipe: Arkivering Acadre - Region Syddanmark - sidste dokument
  600259/20
 • Bilag Arkivering Acadre - SLB - Benytter dagsorden mm. pr. 1.august 2013.pdf
  600260/20
 • Internt: Boring repareret
  591949/20
 • Fra MOE: Tilsynsrapport - Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  38647/21
 • Fra Boreteknik: Ødelagt boring B121 er renoveret
  598486/20
 • Fra Rambøll - Præsentation fra mødet d. 23/11
  34337/21
 • Fra Gate21: Svar fra UFST
  614300/20
 • Fra Borger, Råstof, Re: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620464/20
 • Fra EA; præsentationer fra mødet 2/12?
  614304/20
 • Fra DGE, Vellingevej 18, 5450 Otterup, Geogis kontrolrapport.pdf
  617686/20
 • Fra rådgiver - Henvendelsevom materialer (historik mm) på ejendommen Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg. Kortlægningsnummer 430-81625
  623473/20
 • Fra STRING Network: referat og mødemateriale fra Steering Group meeting on December 2nd, 2020
  613587/20
 • Fra SLB: Kommentering af revideret oplæg til udbredelse af Beslutningshjælperen
  2992/21
 • Fra Rambøll. FW: 1100044734,277651-277653/20 Foreløbige for prøve 277653
  33032/21
 • Fra Rambøll.RE: 1100044734,277651-277653/20
  33006/21
 • Fra Rambøll.FW: 1100044734,277651-277653/20
  33027/21
 • Telefonhenvendelse - Andkær Bygade 6, 7080 Børkop
  599419/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kilen, Østermade og Kathale
  599625/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Blæsbjergvej 3, 6200 Aabenraa
  599629/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kilen 25, 6200 Aabenraa
  599673/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kilen 29 og 36, 6200 Aabenraa
  599584/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Gasværksvej 34 36 og 38, 6200 Aabenraa
  599650/20
 • Fra MOE: Aktindsigt, Kathale 14, 6200 Aabenraa
  599559/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kathale 41, 6200 Aabenraa
  599572/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kathale 18, 6200 Aabenraa
  599599/20
 • Fra Home: Henv. vedr. Jordforurening på V 1 - Algade 45, 5592 Ejby
  599495/20
 • Fra LandSyd: Henv. vedr matrikulær ændring af vejareal, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  599519/20
 • Fra Lassen Erhverv: Foresp vedr del af matr. nr. 1421 AM Esbjerg Bygrunde - H E Bluhmes Vej, Esbjerg
  595097/20
 • fra Tønder kommune forespørgsel vedr indsatsområde og § 8
  594565/20
 • fra tønder kommune forespørgsel vedr indsatsområde og § 8
  594564/20
 • Fra prasis: Anmodning om åbning for patientindtag
  596683/20
 • Praksisændring
  592134/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. monitering i BF 64b og 64c og ønske om indflytning, Bådhusene, Fredericia
  592301/20
 • Fra Borger: Supplement til Telefonhenvendelse - Andkær Bygade 6, 7080 Børkop
  599435/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kathale 4, 6200 Aabenraa
  599612/20
 • Fra MOE: Anmodning om aktindsigt, Kilen 15-17, 6200 Aabenraa
  599622/20
 • Fra DMR - Henvendelse om materialer (historik mm) på ejendommen Bøgebjergvej 34, 5600 Faaborg
  594220/20
 • Fra projekt: Afrapportering
  602034/20
 • Fra MOE - Endelig rapport (supplerende undersøgelse)
  593198/20
 • Fra Ingeniør'ne: Orientering om supplerende vandprøver ifm. ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  602140/20
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. stillingtagen til påbudsmuligheder. Skagerrakvej 1, Esbjerg
  594799/20
 • Fra kommunen - svar vedr. påbudsmuligheder, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  594290/20
 • Høring: Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og forskellige andre love - frist til Danske Regioner 16. december kl. 12
  592098/20
 • LP aftale
  591860/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  593828/20
 • Fra Fanck Miljø- og Geoteknik: Bilag til "Svar" - Geoteknisk rapport
  84856/21
 • Følgebrev LP aftale
  591867/20
 • Fra borger: Forespørgsel ved forestående ejendomshandel, Sandbjergvej 2, Sønderborg
  592624/20
 • Fra Rambøll, vedr. Vestergade 9-11, Faaborg
  54854/21
 • Fra DGE: Bilag - Oplæg. Smedegade 14, Blans 6400 Sønderborg.pdf
  7869/21

Udgående

 • Svar på ansøgning fra Region Syddanmark om forsøg med etablering af almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus.pdf
  614352/20
 • Dagsordenspunkt UNS - Praksisklinikken på Sydvestjysk Sygehus - orientering.DOCX
  614362/20
 • Dagsordenspunkt SU - Etablering af almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus.DOCX
  614355/20
 • Anmodning om aktindsigt - praksisklinikken på SVS
  614349/20
 • Dagsordenspunkt UNS - Beslutning om lukning af den almenmedicinske klinik på Sydvestjysk Sygehus.DOCX
  614354/20
 • Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens § 233, stk. 2 -.pdf
  614350/20
 • Dagsordenspunkt UNS - Praksisklinikken på Sydvestjysk Sygehus - orientering.DOCX
  614359/20
 • Bilag til ansøgning om etablering af almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus.pdf
  614351/20
 • Dagsordenspunkt PPU - Etablering af almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus.DOCX
  614357/20
 • Dagsordenspunkt PPU - Etablering af almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus.DOCX
  614361/20
 • Referat fra møde i den administrative styregruppe,4 december 2020
  614285/20
 • Til Borger, Råstof, Ang. Balle Nørremarksvej 10, 7182 Bredsten
  620481/20
 • SV: Skal vi have vore møde flyttet til ex Scandic i -Kolding??
  9696/21
 • Til boreteknik: Sløjfning af boringer, Middelfartvej 126, Odense
  592344/20
 • 20.0443 orto - opdateret.pdf
  9699/21
 • Gl Færgevej 7000 Fr.
  9697/21
 • Til Parter, Råstof, udkast godkendelse af efterbehandling_163 og 164 Kliplev.pdf
  620475/20
 • Til Parter, Råstof, Udkast til godkendelse af dele af efterbehandling på matr.nr. 163 og 164 Kliplev ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune
  620473/20
 • mona
  9700/21
 • SV: V1 varslet: KORTL, 461-81671, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  9701/21
 • Skal vi have vore møde flyttet til ex Scandic i -Kolding??
  9703/21
 • Opsamling fra workshop den 2 december 2020
  614295/20
 • VS: Materiale vedr. 527-05702 - del 3
  593841/20
 • 8-52-21-6-527-1-98 - del 2 (materiale fra e-arkivet).pdf
  591543/20
 • 8-52-21-6-527-1-98 - del 1 (materiale fra e-arkivet).pdf
  593831/20
 • VS: Materiale vedr. 527-05702 - del 2
  593886/20
 • Til borger, Råstof, SV: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620457/20
 • Til Ansøger, Råstof, SV: Nr Hostrup
  620427/20
 • Til Rambøll.SV: 1100044734,277651-277653/20
  33017/21
 • Til borger: Svar på forespørgsel, Sandbjergvej 2, Sønderborg
  592626/20
 • Til DMR.SV på henvendelse
  592224/20
 • Til borger, V1 høring med bilag, Middelfartvej 285, 5200 Odense V
  591379/20
 • Til DMR. Henvendelse
  592047/20
 • Til COWI: Svar på henvendelse, Nistedvej 31, 5270 Odense N
  591850/20
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse vedr. Andkær Bygade 225, 7080 Børkop
  592591/20
 • Til Borger , Forslag til Råstofplan 2020
  597054/20
 • Til MENETA Holding AS, V1-høring med bilag, Kirkegyden 32, 34, 44, 46, 5270 Odense N.pdf
  591356/20
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse - Andkær Bygade 6, 7080 Børkop
  599431/20
 • Til Nordicals: Sv. på henvendelse
  592631/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. regionens retningslinjer for oprensning og svar på spørgsmål vedr. §8 til fællesarealerne på Vejlevej 6 i Sønder Omme
  591591/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om undersøgelsespåbud af fyringsoliespild fra gennemtæret villaolietank på Blåbærvej 37, 7000 Fredericia
  592637/20
 • Til Ågård Efterskole, V1-høring med bilag, Kirkebakken 11 m.fl., 6040 Egtved
  591482/20
 • Til Realkredit Danmark: Fremsendelse af materiale, 561-81142
  594805/20
 • Til DMR: Sv på henvendelse
  592235/20
 • Til MOE - Bemærkninger til udkast til rapport
  593167/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vorkvej 121, 7100 Vejle
  591025/20
 • Til rådgiver: VS: Materiale vedr. 527-05702 - del 4
  591498/20
 • Til DMR A/S: Svar vedr nye i sagen fra Fjellegade 10, 7100 Vejle
  591170/20
 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af dokumentation samt spørgsmål vedr. påbud, 561-81156
  594798/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på forespørgsel med forureningsrapport, Hørtoftvej Ragebøl 537-05704
  592640/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 176964851(1).pdf
  592226/20
 • Til Vejle Kommune: Kvittering og forespørgsel: Vurdering af §8 pligt på Hovgårdsvej 40, 7100 Vejle - 627-00095
  592594/20
 • Til Kolding Kommune: Udgået inden kortlægning, Seestvej 10, 6000 Kolding Statusark.pdf
  592569/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 176969438.pdf
  592060/20

6. december 2020

Indgående

 • Fra DMR: Opdateret økonomi, VU-Skolevej 5
  69462/21
 • Fra DMR: opdateret økonomi, Skolevej 7
  622668/20
 • Fra rådgiver - sløjfningsskema fra boreentreprenør
  22162/21
 • Fra lodsejer RÅSTOF Svar på invitation Markmøde
  21971/21
 • Fra lodsejer RÅSTOF Svar Markmøde ifm ansøgning om råstofindvinding
  3999/21
 • Fra DGE, Nørregade 27, 5620 Glamsbjerg, Geogis kontrolrapport.pdf
  617832/20
 • Fra DGE Nørre Alle 2, 7200 Grindsted, Geogis projektkontrol.pdf
  617658/20
 • fra/til Kolding Kommune, råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslag
  590959/20

Udgående

 • Hjemmesyet mundbind. Gratis mønster | Accessories | Sygal
  9702/21
 • Ansigtsmaskesyselv.png 1.240 ×1.754 pixels
  9704/21
 • MASKER-NEW-IMPROVED-FIT-scaled.jpg 2.560 ×1.810 pixels
  9705/21
 • Galdevejs sygdomme rapport
  9706/21
 • Behandling_af_galdesten.pdf
  9709/21
 • ATT00001.htm
  9707/21
 • Lever sten - Pages [1] - Verden encyklopædiske viden
  9708/21

5. december 2020

Udgående

 • Gladestes
  9710/21
 • colitiasis.pdf
  9711/21
 • V02170158_0.pdf
  9714/21
 • Sten
  9712/21
 • Lever sten - Pages [1] - Verden encyklopædiske viden
  9713/21
 • Galdesten - Naturli
  9715/21
 • Kur
  9716/21
 • Leverudrensning.pdf
  9717/21
 • Hjælp, støt og afgift din lever – en komplementær strategi i kampen mod velfærdssygdomme - Holistica-Medica
  9718/21
 • Kur
  9719/21
 • leverudrensning.pdf
  9720/21
 • Nyresten & Galdesten - CymaticNaturedb
  9721/21
 • Galdevejs sygdomme rapport
  9722/21
 • Behandling_af_galdesten.pdf
  9723/21
 • Medicin - Netdoktor.dk
  9724/21

4. december 2020

Indgående

 • Fra Museum Sønderjylland - høringssvar - matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  608286/20
 • Fra RH - info vedr. det juridiske spørgsmål
  6050/21
 • Fra Niras: Adelgade 138. Referat fra opstartsmøde 02-12-2020
  596094/20
 • Fra Sweco: Afværge, Nørrebro 118, Rudkøbing, slutafregning
  612033/20
 • ra Borger, Råstof, Sv: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620347/20
 • Fra WCG: Ilt måling / trykmåling og Præsentation på SDU
  6827/21
 • Fra Ansøger, Råstof, Nr Hostrup
  620345/20
 • Fra Ansøger, Råstof, Maskinpark Nr.Hostrup - Egvad 2020 Kudsk og Dahl.pdf
  620346/20
 • Fra Sweco: tilrettet rapport Nørrebro 118, Rudkøbing
  612029/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering til rådgiver for modtaget undersøgelsesrapport, Mosevænget 18, Stige
  596206/20
 • Fra DMR - boring B37 og B46 er frosvundet
  611518/20
 • NOTAT_Bogensevej monitering_ 2019.2020_dec.2020.pdf
  589489/20
 • Fra NIRAS: Endelig moniteringsrapport 2020
  589486/20
 • Fra Rambøll: Endelig dokumentationsrapport oprensning
  589406/20
 • Fra grundejer Kiddesvej 1 - ønsker materiale vedr. Matrikel 186h
  607044/20
 • fra Kolding Kommune, råstofplan 2020 miljøvurdering
  612106/20
 • Fra vejle Kommune: Bilag - miljørapport-oprensning (del 3), Boulevarden 54, Vejle .pdf
  615207/20
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - miljørapport-oprensning (del 2), Boulevarden 54, Vejle .pdf
  615199/20
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - miljørapport-oprensning (del 1), Boulevarden 54, Vejle .pdf
  615214/20
 • Fra Vejle Kommune: Miljøoprensnings-rapporter (april 2013), Boulevarden 54
  615195/20
 • lille undersøgelse af arbejdsmiljønyhedsbrevene fra Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet
  617453/20
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, fremsendelse af faktura
  47567/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, faktura
  47569/21
 • Fra projekt: Afrapportering -
  596316/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hollufgårdsvej 10, 5260 Odense S.pdf
  593288/20
 • Fra Cowi: vedr. kortlægning af elektroniskstrømme i Syddanmark
  594756/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  593661/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr Losseplads i Ragebøl 537-05704
  592638/20
 • Fra Ingeniør'ne: Ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse i B0 + B8, Rismarksvej 52, Odense
  598463/20
 • Fra Kolding Kommune: Vedrørende udbrændt kolonihavehus i Kæmnerengen, Kolding
  599586/20
 • Fra Ingeniør'ne: Bilag til "Ansøgning" - B0 + B8 ansøgning om § 8 tilladelse til ændret anvendelse, Thors Have, Odense
  598474/20
 • fra Middelfart kommune undersøgelses og oprydningsrapport Uraniavej 8-12, 5500 Middelfart - Miljørapport
  597699/20
 • fra Aabenraa kommune Lovliggørende tilladelse til etableret jordvarmeanlæg i henhold til § 8 i Jordforureninsloven
  601581/20
 • Fra Odense Kommune: vedr. spørgsmål om der kan meddeles § 8 tilladelse med vilkår om efterfølgende dokumentation af poreluft mv
  602137/20
 • fra rådgiver Telefonbesked vedr. Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fanø
  601486/20
 • fra kolding kommune Høring af to §8- tilladelser, Esbjergmotorvejen 646 og 647A, 6000 Kolding
  601517/20
 • Fra Vejen Kommune: Nyt varsel om oprydningspåbud
  601864/20
 • fra rådgiver Telefonbesked vedr. Vestervejen 37A, Nordby, 6720 Fanø
  601374/20
 • fra kolding kommune Høring af to §8- tilladelser, Esbjergmotorvejen 646 og 647A, 6000 Kolding
  601498/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Anderupvej 16, 5270 Odense N.pdf
  593415/20
 • fra kolding kommune Høring af to §8- tilladelser, Esbjergmotorvejen 646 og 647A, 6000 Kolding
  601435/20
 • Fra Cowi: Økonomiopgørelse + fakturaer
  601275/20
 • fra Kolding kommune Høring af to §8- tilladelser, Esbjergmotorvejen 646 og 647A, 6000 Kolding
  601439/20
 • Samlet høringssvar ift. Høring over udkast ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
  590680/20
 • fra WSP Referat fra opstartsmøde TUP - Skelnen mellem pesticidkilder og tidsplan
  590808/20
 • Fra borger: Forslag til Råstofplan 2020 - interesseområde mellem Viuf og Almind i Kolding Kommune
  590865/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Yderligere materiale til Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december
  589687/20
 • Fra MOE - Udkast til rapport om supplerende undersøgelse
  593153/20
 • Fra rådgiver:Datavask / lokalitet nr. 527-05702 Jels Møllegade
  591393/20
 • Fra Odense Kommune: Grønnegyden 55 i Odense - anmodning om vurdering af kortlægning samt krav til eventuel §8-tilladelse
  593799/20
 • Fra Rambøll: Vedr. opland omkring DGU nr. 134.766
  592897/20

Udgående

 • V1 varslet: KORTL, 461-81671, Grønnegyden 24, 5270 Odense N
  9725/21
 • Til Langeland Forsyning: Svar på spørgsmål vedr. Dageløkkevej og AP21
  590891/20
 • Sofia+Manning+-++It's+Just+Food.pdf
  9726/21
 • It's just food — Sofia Manning
  9727/21
 • SV: Supplerende undersøgelser på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9728/21
 • SV: Pulje 52: Petersmindevej 59, 7100 Vejle - foreløbigt oplæg
  9729/21
 • B1-B6 samlet.pdf
  9735/21
 • Resultattabel Vellingevej 18, 5450 Otterup - jord 14-8-2020.pdf
  9737/21
 • VS: Supplerende undersøgelser på lok. nr. 480-81215, Vellingevej 18, 5450 Otterup.
  9731/21
 • Kopi af Arbejdsværktøj pesticider agrolab 2019_11_26 rev09 - opdateret 1-12-2020.pdf
  9730/21
 • Bilag 1 - Teknisk situationsplan - 2-12-2020 - NY.pdf
  9734/21
 • Resultattabel Vellingevej 18, 5450 Otterup.xls
  9733/21
 • Resultattabel Vellingevej 18, 5450 Otterup - vand (oliestoffer) 14-8-2020.pdf
  9736/21
 • Til Borger: Kortlægningsmateriale fremsendes efter ønske
  590314/20
 • SV: EjdExplorer fejl, kan ikke åbne
  9738/21
 • EjdExplorer fejl, kan ikke åbne
  9739/21
 • SV: Agrolab fakturaer
  9740/21
 • SV: Gl. Færgevej og beslutning om Undersøgelser på store erhvervsarealer udenfor IVO/OSD - noter
  9741/21
 • SV: Undersøgelser på store erhvervsarealer udenfor IVO/OSD
  9742/21
 • Gl. Færgevej og beslutning om Undersøgelser på store erhvervsarealer udenfor IVO/OSD
  9743/21
 • Tak for hjælp med undersøgelser på store erhvervsarealer uden for IVO/OSD
  9744/21
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Ibækvej 141, 7100 Vejle.pdf
  589950/20
 • Til Borger: Bilag kortbilag
  589714/20
 • Til projekt: spørgsmål vedr. hvilken version af projekt
  590908/20
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Kælebrovej 14, Bogense.pdf
  589535/20
 • Til projekt: vedr. anvendelse af nyt budgetskema
  590899/20
 • Til COOP Danmark - V2-kortbilag, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved.pdf
  589920/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Nyslundvej, 6670 Holsted, matr. nr. 1ax, Åstrup By, Åstrup.pdf
  589255/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Nyslundvej, 6670 Holsted, matr. nr. 1ax, Åstrup By, Åstrup.pdf
  589256/20
 • Til COOP Danmark - boligerklæring, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved.pdf
  589934/20
 • Til COOP Danmark - V2-afgørelse, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved.pdf
  589898/20
 • Till Vejle kommune - orientering, V2 kortlægning, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved
  589949/20
 • Til borger, V1-høring, Nyslundvej, 6670 Holsted, matr. nr. 1ax, Åstrup By, Åstrup.pdf
  589257/20
 • Til borger - V1-høring - Ibækvej 141, 7100 Vejle.pdf
  589971/20
 • Til Ågård-Gravens vandværk - orientering vedr. grundvandsforurening, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved
  589960/20
 • Til Borger: Udgår kortlægningen efter oprensning
  589709/20
 • Fra borger vedr. Revision af råstofplan
  590240/20
 • Til Borger: Bilag dokumentationsrapport efter afværge
  589720/20
 • Til Odense Kommune: Vedr. spørgsmål om der kan meddeles § 8 tilladelse med vilkår om efterfølgende dokumentation af poreluft mv
  602134/20
 • Til Borger,Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hollufgårdsvej 10, 5260 Odense S
  593294/20
 • Opdateringer til LKO-databasen
  596960/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Anderupvej 16, 5270 Odense N
  593474/20
 • til projekt : forespurgt om status vedr. gennemførelse af projektet
  611956/20

3. december 2020

Indgående

 • Fra Rambøll: Tilbud på Pulje 25_2020
  603106/20
 • SV: Olietanke og olieudskillere på Murervej 24-26, Esbjerg
  601680/20
 • Implementering af Aktindsigtsmodul i CM
  615580/20
 • Fra Gate21: Svar fra UFST
  588610/20
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Myndighedshøringssvar gulbrændende ler
  36525/21
 • FRA RM: Revideret udkast til 3.7
  588320/20
 • Aktindsigt - estimat
  588349/20
 • Mailkorrespondance Haderslev Kommune
  2237/21
 • 20202291_Skematisk redegørelse.pdf
  601223/20
 • 20202291_Oversigtskort_ortofoto.pdf
  601227/20
 • J.nr. 20202291 Udskillelse af sti - Erritsø Bygade - Regionens udtalelse
  601222/20
 • 20202291_Måleblad.pdf
  601224/20
 • Fra DMR: Feltjournal for B204
  589148/20
 • VS: Meddelelse fra Assens Kommune Tilladelse til klatr
  589690/20
 • Fra NIRAS: Udkast til revideret rapport og budgetstatus
  589038/20
 • Fra Cowi: Spørgsmål om gasproduktion
  588439/20
 • Sønderborg Kommunens bemærkninger til udkast til Kontur 2020.PDF
  2254/21
 • Mailkorrespondance Sønderborg Kommune
  2251/21
 • Fra lodsejer - spørgsmål til status - Sødover
  588360/20
 • Fra Ansøger, Råstof, SV: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620342/20
 • Mailkorrespondance Vejen Kommune
  2280/21
 • Fra DMR: Tilbud på Videregående undersøgelse, pulje 25
  603103/20
 • DynamicTemplate version 2.6.034 er frigivet!
  49189/21
 • Fra Formpipe Konvertering af store filer
  586633/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  588752/20
 • fra Region Midt SV: Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  588809/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81713, Gartnervænget Øst 22A, 5240 Odense NØ
  44069/21
 • Fra rådgiver - Henvendelse om forurening på Folevej 29, 6510 Gram
  623369/20
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse om jordforureningsattest på Skelvej 2, 6500 Vojens - matr 52 Skibelund - fejl på dokumentet
  623460/20
 • Fra DTU: Endeligt notat over undersøgelser af Grindsted Å
  608681/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  588706/20
 • Fra Rambøll: Analyseresultater jord. FW: 1100044734,273663-273715/20
  588630/20
 • fra Region Sjælland SV: Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  588805/20
 • Fra Kolding Kommune: Bygherre og rådgiver rykker for svar, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  592729/20
 • VS: Ejendomsskattebillet 2021 Kolding Landevej 69
  588605/20
 • Fra SUM: SV: Vedr. morgendagens møde om investeringsprofil
  587493/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bellingevej 52, 5250 Odense SV.pdf
  593078/20
 • Fra Fredericia kommune: Miljøvagtrapport over havareret lastvogn på Taulovmotorvejen.
  601624/20
 • Sagsmateriale, vedr. fyld-losseplads på Nyslundvej, 6670 Holsted.PDF
  588004/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  588655/20
 • Fra ODense Kommune: Suppl unds på Bogensevej/Banevænget i Odense
  592258/20
 • Fra Rambøll: Udkast til dokumentationsrapport oprensning
  589112/20
 • fra Region Nord SV: Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  588806/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81737, Gartnervænget Øst 30, 5240 Odense NØ.pdf
  6060/21
 • 461-81739, Gartnervænget Øst 39, 41, 5240 Odense NØ.pdf
  3252/21
 • fra Region Hovedstaden SV: Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  588803/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81738, Gartnervænget Øst 35, 35B og 37, 5240 Odense NØ.pdf
  8304/21
 • fra fredericia kommune Miljøvagtrapport over havareret lastvogn på Taulovmotorvejen.
  15794/21
 • Fra healthcare DENMARK: Materiale til Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 10. december
  589673/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  588666/20
 • Kontrakt (underskrevet)
  587410/20
 • fra Danske Regioner
  70831/21
 • Fra Assens Kommune: Tilladelse til klatrestativ, Slippen, Assens
  592308/20
 • Fra Langeland Kommune: § 19 tilladelse til at anvende knust asfalt på markveje, Rifbjerg etc , Langeland
  593762/20
 • Information vedr. fyld-losseplads på Nyslundvej, 6670 Holsted.pdf
  587998/20
 • Fra Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, råstofplan 2020, miljøvurdering,
  587845/20

Udgående

 • Til Formpipe: Godkendelse af tilbud vedr. Aktindsigtsmodul
  588429/20
 • Til DMR: Herslev kildeplads, tillægskontrakt nr 4
  588382/20
 • Til lodsejer - svar på spørgsmål om status - Sødover
  588376/20
 • Til Formpipe: Aktindsigt ønskes implementeret i 2020
  588371/20
 • SV: Pulje 52: Tarupvej 27, 5792 Årslev - oplæg, udkast
  9745/21
 • VS Meddelelse fra Assens Kommune Tilladelse til klatr.msg
  9748/21
 • VS: Meddelelse fra Assens Kommune Tilladelse til klatr
  9747/21
 • Til Nykredit: Dokumenter vedr. driften
  587489/20
 • Print patron
  9749/21
 • Til SWECO: Nørrebro 118, Rudkøbing - bemærkninger til udkast afværgerapport
  587059/20
 • Til myndigheder RÅSTOF Invitation til Markmøde
  21969/21
 • Til kommune, lodsejer og ansøger RÅSTOF Invitation til Markmøde
  3991/21
 • til regionerne Orientering om udtræk og accept af at indhente pesticiddata
  587957/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Bladstrupvej 74, 5270 Odense N.pdf
  588204/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Anderupvej 10, 5270 Odense N.pdf
  587674/20
 • Til borger:Forslag til Råstofplan 2020 - interesseområde mellem Viuf og Almind i Kolding Kommune
  590875/20
 • Til ejer - Anmodning om egenbetaling (sendt Doc2mail: Job nr 177184461)
  586386/20
 • Til ejer - Anmodning om egenbetaling (sendt Doc2mail: Job nr 177191559)
  588585/20
 • Til ansøger: svar vedr. indstilling
  587253/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Anderupvej 16, 5270 Odense N.pdf
  587670/20
 • Ti Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bellingevej 52, 5250 Odense SV
  593082/20
 • Til rådgiver - Svar på henvendelse om forurening på Folevej 29, 6510 Gram
  623453/20
 • Til ejendomsmægler - Svar om jordforureningsattest på Skelvej 2, 6500 Vojens - matr 52 Skibelund - fejl på dokumentet
  623462/20
 • Til Billund Kommune, MST og Region Midtjylland: Referat af møde
  586283/20
 • Til Lejerbo Trekanten, V1-afgørelse, Chr Hansensvej 10 mfl., 7100 Vejle
  586512/20
 • Til Borger: Varsel ændring V2 kortlægning og høring rapport
  587800/20
 • Til Borger: Bilag udkast til V2 kortlægning
  587805/20

2. december 2020

Indgående

 • Mailkorrespondance Ærø Kommune
  2291/21
 • Fra Formpipe: Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20201202
  14556/21
 • Referat idriftsættelse Region Syddanmark 20201202.docx
  14557/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret Grave og efterbehandlingsplan
  36524/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring af afslutning af sagen, Fritz Sybergsvej 17, 5600 Faaborg
  604203/20
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af § 8-pligt ifm. nedrivning af bygninger, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  596237/20
 • Fra DMR: Boringer sløjfet
  584595/20
 • Fra DMR: Boringer sløjfet
  584589/20
 • Mailkorrespondance Tønder Kommune
  2301/21
 • Fra Assens Kommune, RÅSTOF, Høringssvar screeningsudakst matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  593040/20
 • Fra Assens Kommune, RÅSTOF, Mail med høringssvar screeningsudakst matr.nr. 64b og 69 Ørsted By, Ørsted
  593039/20
 • Fra COWI: Vedr. tidsplan for udbedring af revner i facade
  583771/20
 • Fra COWI: Budgetstatus
  583735/20
 • fra Region Syddanmark, råstofplan, miljøvurdering, Viuf, Kolding Kommune
  586469/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  588545/20
 • Fra SUM: Referat af statusmøde om Nyt OUH d. 19. november 2020 - Referat af statusmøde vedr. Nyt OUH, 19. november 2020.pdf
  584718/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Udlkast til § 8-tilladelse i høring, Opførelse af telthal matr. 437, Askelund 10, 6200 Aabenraa
  734/21
 • Fra Borger, Kommentar til boliganmodning, økildevej 1, 5270 Odense N
  593114/20
 • Fra Nordfyn Kommune: Svar på reg bem., Storhøjvej 60, 5450 Otterup
  592230/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om at §8-tilladelsen er i høringved regionen
  594750/20
 • Fra grundejer-bygherre: Kvittering på orienteringen om, at der udfærdiges et udkast til en §8 til reetablering
  594744/20
 • Fra rådgiver:SV: Supplerende spørgsmål
  592346/20
 • Fra projekt: slutregnskab
  588578/20
 • Fra Region Syddanmark, råstofplan 2020, afgrænsning af miljørapport
  611641/20
 • Fra Jens Johan Andersen, vedr. Ålegården, 6000 Kolding
  611992/20
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8-udkast i høring, Tilladelse til etablering af glasknusningsanlæg, Askelund 10, 6200 Aabenraa
  702/21
 • Fra Koncern HR: Besøgsrapport
  584927/20
 • Fra grundejer-bygherre: Kvittering for svar om, at §8-tilladelsen er i høring
  594758/20
 • fra vejle kommune Udlkast til §8 tilladelse på Flegmade 9-13
  595496/20
 • Fra DGE: Foresp vedr Lok.nr. 513-03703 Fyldplads ved Ravnsbjergvej
  595243/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ruggårdsvej 224, 5210 Odense.pdf
  592941/20
 • Fra Ejerforeningen Ørstedsgade 23, Anmodning om boligundersøgelse, Ørstedsgade 23, 7100 Vejle.pdf
  592992/20
 • Fra grundejer: Brøndsted Møllevej 106, Børkop - bemærkninger til V1-høring og oplysning om olietank
  597825/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmodning om kortlægningsvurdering, matr.nr. 71, Kravlund, Tinglev
  595779/20
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  588861/20
 • Fra SUM: SV: Vedr. morgendagens møde om investeringsprofil
  584730/20
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  584964/20
 • Fra SUM: Referat af statusmøde om Nyt OUH d. 19. november 2020
  584714/20
 • Fra Nymølle:SV: Supplerende spørgsmål
  592331/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedrørende dokumentation for oprensning af dieselolieforurening, Skagerrakvej 1, Esbjerg
  594767/20
 • Fra Cowi: vedr. kortlægning af elektroniskstrømme i Syddanmark
  594741/20
 • Fra WSP: Nørregade 90 økonomioversigt
  600644/20

Udgående

 • VS: Opdatering af tidsplan for pulje 43
  9750/21
 • HJÆLP til bolig undersøgelser på store erhvervsarealer
  9751/21
 • Til Ejerforeningen Ørstedsgade 23, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ørstedsgade 23, 7100 Vejle
  593000/20
 • Til Varde Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Blåbjergvej 50, 6830 Nr. Nebel. Lok: 553-33103
  585467/20
 • Til Naturstyrelsen, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  585474/20
 • Oplæg - Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia, lok.nr. 607-00709 - foreløbig.pdf
  9754/21
 • VS: Pulje 52: Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia - foreløbigt oplæg
  9752/21
 • Agrolab 1201610.pdf
  9756/21
 • Agrolab 1201609.pdf
  9760/21
 • Agrolab 1201612.pdf
  9759/21
 • Agrolab 1201611.pdf
  9758/21
 • Agrolab fakturaer
  9757/21
 • Oplæg - Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup, lok.nr. 450-81150 - udkast.pdf
  9763/21
 • SV: Undersøgelser på store erhvervsarealer udenfor IVO/OSD
  9761/21
 • SV: Pulje 52: Tarupvej 27, 5792 Årslev - oplæg, udkast
  10013/21
 • SV: Lok. nr. 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig - Resultater fra seneste supplerende undersøgelser
  9769/21
 • SV: 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, supplerende
  10069/21
 • Til mødedeltagere RÅSTOF Notat efter tilsyn i Hågerup Grusgrav den 13. november 2020
  584803/20
 • SV: slette møde i kalenderen
  9819/21
 • SV: slette møde i kalenderen
  9775/21
 • Til Ansøger, Råstof, VS: Kudsk & Dahl, ekstern støj
  620324/20
 • Til Ansøger, Råstof, VS: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620319/20
 • SV: Så ku man da vist godt have behov for at ses....
  9865/21
 • SV: Så ku man da vist godt have behov for at ses....
  9948/21
 • 3_Kommissorium for den tværsektorielle arbejdsgruppe for den samlede demensindsats i Region Syddanmark.pdf
  583890/20
 • Dagsorden_5.følgegruppemøde i Behandling og Pleje (8.12.20).pdf
  583887/20
 • 1_Monitorering af samarbejdsaftaler i Behandling og Pleje (1.12.20).pdf
  583888/20
 • 2_Kommisorium_arbejdsgruppe vedr. Fald i eget hjem (26.11.29).pdf
  583889/20
 • 4_Anbefalinger for tvaersektorielle forloeb for mennesker med demens (002).pdf
  583891/20
 • Dagsorden_Følgegruppe for Behandling og Pleje (8.12.20)
  583886/20
 • 5_Samarbejdsaftale demensområdet (2010).pdf
  583892/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 224, 5210 Odense NV
  592951/20
 • Til Borger: Bilag kortbilag
  587810/20
 • til ALS - Bestilling af udtræk af regionernes pesticiddata ved ALS
  586003/20
 • Til WSP: Vedr. budget Nørregade 90
  600663/20
 • til Agrolab accept af pris for Bestilling af udtræk fra regionernes pesticiddata fra 29/10-2019 til dd
  585918/20
 • Til Tornbjerg Gymnasium
  586118/20
 • Til Borger: Bilag rapport
  587818/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Gørklintvej 3, 6670 Holsted.pdf
  584831/20
 • Fra/Til Trekantområdet Danmark: Høring af miljørapport, Trekantområdets Fælles Kommuneplan
  586052/20
 • Til borger, V1-høring, Gørklintvej 3, 6670 Holsted.pdf
  584833/20
 • Status - Indtryk og Udtryk
  619950/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gørklintvej 3, 6670 Holsted.pdf
  584832/20
 • Fra KOncern HR: Referat af dialogmøde den 18. november med de faglige organisationer
  583855/20

1. december 2020

Indgående

 • Præsentation af Borger- og medarbejderundersøgelse.pdf
  587015/20
 • Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 19.11.20
  587013/20
 • Referat administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 19.11.20.docx_#232539-20_CaseNo18-32214(1).PDF
  587014/20
 • Undersøgelse vedr. behov for blodprøvetagning i Sundhedscenter Haderslev.pdf
  587016/20
 • Mailkorrespondance Kolding Kommune
  2310/21
 • KONTUR 2020 kommentarer.docx
  2311/21
 • Fra Borger, Råstof, Sv: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620316/20
 • RE: Fra COWI: GeoGis kontrolrapport
  583741/20
 • Fra COWI: Rolfvej 45, Ferritslev: Overslag supplerende prøvetagning og indarbejdelse i rapport
  583295/20
 • Fra COWI: Rolfvej 45, Ferritslev: GeoGIS kontrolrapport
  583291/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1151.mov
  620303/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, Kudsk & Dahl, ekstern støj
  620299/20
 • Fra Borger, Råstof, Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620291/20
 • Fra Entreprenør MP: Opgørelse
  582311/20
 • ISAE 3000 - Formpipe - Databehandlererklæring 2020.pdf
  615601/20
 • Formpipe Software A/S Databehandlererklæring 2020
  615600/20
 • Stegshavevej 30, 5750 - KVittering om anmodning om oplæg til screening i forhold til anlægsfeltet
  592673/20
 • SV: Møde i dag om PRO Palliation
  581201/20
 • Fra Formpipe: Blanketter identificeret til konvertering til PDF af blanket leverandør
  586637/20
 • Fra Rambøll: Skovbyvej 26 A revideret økonomioversigter
  69216/21
 • Fra Formpipe Konvertering af store filer
  586640/20
 • Re: Myndighedshøring af ansøgning fra Lertranskøb
  592398/20
 • Fra DMR: Bilag - tillæg til §8
  604277/20
 • Fra DMR: Forslag til afværge af næste etape, Sankt Jørgens Engen, Odense
  604276/20
 • fra varde kommune : §8-høring Kvievej 11, Ansager
  600783/20
 • Tillæg til Tryg garanti - garantinr. 6373339
  582828/20
 • Telefonnotat vedr. mail om V1-kortlægningen, Grejsdalsvej 340, Vejle.dotx
  581335/20
 • Fra MST, råstofplan 2020, miljøvurdering
  583114/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgele på Aldershvilevej 6-10, 5800 Nyborg - Grundejerrapport.pdf
  581902/20
 • Fra IBF. Kopi af mail til Fåborg Midtfyn kommune
  592677/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Situationsplan, Bülowsvej 9, Sønderborg
  592661/20
 • Fra Varde kommune: Til orientering - tilladelse til udledning af grundvand ved Henne Strand i Varde Kommune
  601175/20
 • Fra SUM: Vedr. morgendagens møde om investeringsprofil
  584679/20
 • Fra Teknologisk Institutu: vedr. kortlægning af elektronikstrømme i Syddanmark
  594728/20
 • fra Advokat, DMR Notat V1 kortlægning - Rugårdsvej 957, Skovsgårde m. bilag.pdf
  582518/20
 • Fra fonden: Ang. indbetaling af midler i 2021
  596282/20
 • Fra Vjle Kommune: Bilag - Slutdokumentation for Campus Vejle, Boulevarden 48-54, Vejle.pdf
  615187/20
 • Vs: Høring: Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond (Høringsfrist: Tirsdag den 5. januar 2021, kl. 12.00)
  618087/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  585099/20
 • Fra Vejle Kommune: Slutdokumentation (juli 2015) for Boulevarden 48-54
  615184/20
 • Fra Rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Aldershvilevej 6-10 Nyborg, 5800 Nyborg - Teknisk rapport.pdf
  581898/20
 • Fra Sweco: Rapport Gothersgade 47 20201120.pdf
  583218/20
 • Fra projekt: projektudsættelse igen til maj 2021
  585884/20
 • Fra Rambøll: UNdersøgelsesrapport, Pile Alle 20, Krogager, Grindsted
  592667/20
 • Statusnotat 4 og budgetstatus 4 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 26, den resterende del af Odense Kommune
  581556/20
 • Fra Geopartner: Opsigelse af deklaration - Broholm Slot
  583060/20
 • fra GEUS MassSupport ansøgningen er indsendt til MST
  585725/20
 • Fra DMR - Geogis kontrolrapporter pulje 45
  589686/20
 • SV: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  582476/20
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: Kopi af korrespondance mellem kommune og IBF
  592678/20
 • Fra ODense Kommune: Opdateret udkast - Høring af udkast til §8-tilladelse, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  592185/20
 • Fra Cowi vedr. kortlægning af elektroniskstrømme
  594735/20
 • Fra COWI: Vedr. evaluering af 2016-2017-projekterne
  582922/20
 • Region Sjælland: Referat fra møde i LKT-tovholdergruppen 1.12.20
  583931/20
 • Fra borger - ønske om møde - Viuf
  583701/20
 • Repræsentanter fra Almen Praksis til arbejdsgruppen for den samlede demensindsats
  22248/21

Udgående

 • Re: Pulje 52: Malmose 5, 5540 Ullerslev - oplæg, udkast
  9998/21
 • Til myndigheder RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning
  21967/21
 • Til ansøger, Råstof, SV: Støj fra grusgraven Kudsk & Dahl, Rødekro
  620309/20
 • 6 - Oplæg foto - Rugårdsvej 957 5471 Søndersø lok.nr. 480-81162 - foreløbig.pdf
  10038/21
 • VS: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  9899/21
 • DMR Notat V1 kortlægning - Rugårdsvej 957, Skovsgårde m. bilag.pdf
  9797/21
 • SV: Grundejer orienterings brev indledende undersøgelse pulje 52
  9788/21
 • Præstevænge us forløb supplerende.docx
  9964/21
 • Bilag 1 - Teknisk situationsplan med analyser - opdateret 27-11-2020.pdf
  10002/21
 • Resultattabel Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig.xls
  10050/21
 • 565-04005, Præstevænget 6, 7250 Hejnsvig, supplerende
  10014/21
 • SV: Vejledningsfunktionen
  581966/20
 • Til DMR: Budget for til tillægskontrakt nr 4 Herslev kildeplads
  586377/20
 • Til COWI: Undersøgelsesrapport er godkendt Rolfvej 45, Ferritslev Fyn
  580917/20
 • Til Odense Kommune: Opfølgning på spildhændelser i forbindelse med opførelse af Facebook bygning, P.L. Brandts Alle 12/M.P. Allerupsvej 69, lok.nr. 461-81647
  31817/21
 • TIL KIMJAC: GeoServer in MapServer out
  580855/20
 • Bilag 3_Slides fra Arbejdsgruppen vedr. psykisk syge og psykisk sårbare patienter.pdf
  618417/20
 • Referat styregruppe akutplan 2020-11-19.pdf
  618413/20
 • Bilag 4_Slides fra Arbejdsgruppen vedr. lægevagtsfunktionen og samarbejdet med sygehusene.pdf
  618418/20
 • Referat af møde 19. november 2020 i Styregruppen for akutplan
  618414/20
 • Bilag 1_Slides fra Arbejdsgruppen vedr. koordinering af visitation på tværs af sektorer.pdf
  618415/20
 • Bilag 2_Slides fra Arbejdsgruppen vedr. forløb for akutte hjertepatienter.pdf
  618416/20
 • Til Vejle Kommune: Opfølgning på §8 tilladelse Boulevarden 48-54, matr. nr. 272d Engene, Vejle Jorder
  615151/20
 • Til Ejendomsselskabet Sadelmagervej Aps, V1-afgørelse, Sadelmagervej 19, 7100 Vejle
  582794/20
 • Til Myllerup Entreprenører A/S - Screeningsafgørelse - matr.nr. 18a Barløse By Barløse.pdf
  581060/20
 • til Niras Gulleshøj og 2 nærliggende boringer
  583426/20
 • Til myndighederne MST, RSYD og museet, råstofplan, miljøvurdering
  583081/20
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Aldershvilevej 6-10, 5800 Nyborg.pdf
  582612/20
 • Til myndigheder, råstofplan 2020, udarbejdelse af planforslag
  611949/20
 • Til Kolding Kommune, råstodplan 2020, udarbejdelse af planforslag,
  611958/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Orionvænget 20, 5210 Odense NV.pdf
  581242/20
 • Supplerende oplysninger til JydskeVestkysten vedr. belønininger/honorering
  583366/20
 • til Sønderborg Kommune Svar på Henvendelse om udstykning -: Udstykningssag - Lokalitet: 540-81051, Matr. nr. 70, 68, 186 og 211, Egernsund
  583419/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 226B, 5210 Odense NV.pdf
  581809/20
 • Til Borger: Bilag boligerklæring
  581632/20
 • Til projekt: mails genfremsendt
  583042/20
 • Til myndigheden Kolding Kommune, råstofplan, miljøvurdering
  583094/20
 • Til Middelfart Kommune: Svar på forespørgsel vedr. Lok. nr. 445-00013
  597755/20
 • Til borgere, V1-afgørelse, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  582754/20
 • Til borger, V1-afgørelse,Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  582761/20
 • Til/Fra Esbjerg Kommune: Forespørgsel til kommunen vedr. Taurusvej 4, matr. 2qt, Rørkjær, Esbjerg Jorder
  600063/20
 • Til borger, V1 høring med bilag, Søhusvej 161, 5270 Odense NV
  581231/20
 • Til Borger: Endelig V2 kortlægning
  581620/20
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  582655/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 226C, 5210 Odense NV.pdf
  581815/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Middelfartvej 484, 5491 Blommenslyst.pdf
  582632/20
 • til Nordfyns Kommune svar vedr.2 boringer i nærhed af Gulleshøj 11
  583456/20
 • Til SKrydstrup Flyvestattion, Råstofplan 2020, miljøvurdering
  582982/20
 • Gert Simon Berndt - Brev om partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup.pdf
  582934/20
 • Til Borger: Orientering om resultat af monitering 2020
  580910/20
 • Til borger, V1 høring med bilag, Søhusvej 208, 5270 Odense N
  582605/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 226A, 5210 Odense NV.pdf
  581806/20
 • Til Geopartner: Opsigelse af deklaration - Broholm Slot
  583051/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  582656/20
 • Til Borger: Bilag Kortbilag
  581627/20
 • Til borger - Kortbilag Aldershvilevej 6-10, 5800 Nyborg.pdf
  582614/20
 • Til borger,V1-afgørelse, Rådhustorvet 2-6 mfl., 7100 Vejle
  582752/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tyrsbjergvej 76, 5210 Odense NV.pdf
  581182/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Rådhustorvet 2-6 mfl.,7100 Vejle
  582750/20

30. november 2020

Indgående

 • Fra Rambøll: Budgetstatus
  580766/20
 • Fra DMR: Profiler B301-B303
  580972/20
 • Evalueringsrapport Geo og Bio Science Center Syd
  582736/20
 • GeoBio evaluering 30112020.pptx
  582738/20
 • Fra ansøger: TDF - møde i kommunikationsgruppe for parcours
  580724/20
 • Kommentarer til Kontur -nov 2020.docx
  2314/21
 • Mailkorrespondance Vejle Kommune
  2313/21
 • Supplerende spørgsmål
  592315/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om kortlægningsvurdering af matr. nr. 17b ved lokalitet 571-61010
  606888/20
 • Fra RH - oversigt over Minister-svar på 5 sedimentspørgsmål april 2020
  6047/21
 • Fra COWI: Endeligt moniteringsnotat 2020
  579910/20
 • Fra COWI: rapportudkast ver 2 RE: Tilbagemelding, rapportudkast: Rolfvej 45, Ferritslev Fyn
  580779/20
 • Fra COWI: Foreløbige resultater vandprøver
  579822/20
 • Fra D4 åbne poster 2020
  606665/20
 • Fra D4 omkring åbne sager
  606662/20
 • Fra DMR: Herslev Kildeplads, borejournaler og analyseresultater B301-B303
  593206/20
 • Fra DMR: Herslev Kildeplads, tilbudsliste vedr. dyb boring B204
  593201/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til Baltic Pipe, Rævedam Losseplads, Møllebakken 56, 5690 Tommerup.
  595610/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Udkast til § 8-tilladelse, Møllebakken 56
  595612/20
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. fjernede boringer
  607043/20
 • SV: Stegshavevej 30, 5750 - Opfølgning i fht etablering af ny hal og jordvold
  592672/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Lovliggørende tilladelse efter jordforureningslovens §8 til grave- og anlægsarbejde på Gl. Byvej 2, 5540 Ullerslev
  595560/20
 • Fra Nyborg Kommune: Endelig lovliggørende §8-tilladelse til gravearbejde på Gl. Byvej 2, 5540 Ullerslev
  595559/20
 • Fra DMR: placering af dyb boring B204
  579628/20
 • Fra rådgiver - boringer fjenet af ekstern entreprenør
  607042/20
 • Fra DMR: revideret udgave, tilbudsliste halvdybe boringer
  593216/20
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Om støjredegørelse præcicering
  4372/21
 • Fra Formpipe Fil-liste 'meget store filer' til revidering
  586628/20
 • Fra Formpipe Fejlliste 3.1
  586626/20
 • Mailkorrespondance Fanø Kommune
  2320/21
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  578463/20
 • Høring over ændring af gebyr i bekendtgørelse om tatoveringssteder, tatovører og gebyrer for registrering og opfølgende tilsynsbesøg
  579632/20
 • FRa Fåborg Midtfyn KOmmune: Kopi af mail fra kommune til IBF
  592676/20
 • Fra Vejen Kommune: Bilag - Undersøgelsespåbud til olieforurening Gl. Møllevej 2 Lintrup.pdf
  592111/20
 • National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium sendes i høring - høringsfrist er den 16. december 2020
  580545/20
 • Fra Vejen Kommune: Undersøgelsespåbud, Gl. Møllevej 2, Lintrup, sagsnr. 20/19343
  592106/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status vedr. målinger og § 8-ansøgning ny lejlighed, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  592900/20
 • Fra Realkredit Danmark: Anmodning om materiale, 561-81142
  594801/20
 • Fra Skrydstrup Flyvestation, Råstofplan 2020, miljøvurdering
  582974/20
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  592171/20
 • Aftale om MED Klippekortmodul den 30. november 2020
  597038/20
 • fra Varde kommune Til oplysning - tilladelse undersøgelsesboring, matr. 16s Skødstrup By, Ål
  595781/20
 • Fra DMR: Vedr. mulighed for at ændre på V1-areal, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  593027/20
 • Fra Ingeniør'ne: Uddybning af spørgsmål vedr. § 8 tilladelse til resterende del af areal, Højstrup Have / Thors Have, Rismarksvej 52, Odense
  598431/20
 • Fra DMR A/S: Vedr. Fjellegade 10, 7100 Vejle
  591154/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel om §8 i forbindelse med etablering af to gastanke på Gl.Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, Lok. nr. 445-00013
  592652/20
 • Fra Geopartner: Opsigelse af deklaration - Broholm Slot
  583036/20
 • fra esbjerg kommune [Sagsnr.:20/25489] - [Dok.nr.:351422/20] Tilladelse til nedsivning af regnvand Østergade 15
  597167/20
 • Fra Billund Kommune: Spm på § 8 i relation til Sdr. Omme Statsfængsel
  602065/20
 • Fra Borger, Mail vedr. V1-kortlægning, Grejsdalsvej 340, Vejle
  581215/20
 • Fra Rambøll. Accept af midlertidig aktivitet, Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia
  32325/21
 • Fra Rambøll. Status borearbejde
  32850/21
 • Fra Rambøll. RE: Status borearbejde
  32837/21
 • Fra DTU: Revideret notat over undersøgelser af Grindsted Å
  608647/20

Udgående

 • Svaret Jesper Ø, DGE: Opdatering af tidsplan for pulje 43
  9829/21
 • SV: Opdatering af tidsplan for pulje 43
  9842/21
 • SV: Pulje 52: Malmose 5, 5540 Ullerslev - oplæg, udkast
  9898/21
 • SV: Lok. nr. 420-8113, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted - Resultater fra seneste supplerende undersøgelser
  9765/21
 • Til MOE:svar på henv vedr. 621-00706
  586702/20
 • Til MOE: svar på henv. vedr. 621-00388
  586733/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsyn med råstoftilladelsen matr.nr. 40 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl
  580325/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Tilsyn med råstofgraven matr.nr. 39 Skovhuse, Aller i Kolding Kommune
  580311/20
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  580754/20
 • Til DMR: Mangler GeoGis kontrolrapport mv.
  579655/20
 • SV: Pulje 52: Malmose 5, 5540 Ullerslev - oplæg, udkast
  9799/21
 • Til Myndigheder RÅSTOF Myndighedshøring af ansøgning om rødbrændende ler
  3981/21
 • møde i Ribe på næste onsdag ?
  9863/21
 • Til Rambøll: Skovbyvej 26 A kommentar til økonomioversigter
  69214/21
 • Til Niras: Opstartsmøde Adelgade, forslag til dagsorden
  579605/20
 • SV: Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø, Matrikel nr.: 5e, Skovsgårde, Hårslev, 480-81162
  9874/21
 • Til ansøger: SV: Nye Roll up
  580726/20
 • HJÆLP ønskes, tidsplan ER overskredet for pulje 43. - ny tidsplan modtaget fredag - hvad kan jeg acceptere?
  10053/21
 • Tidsplan pulje 43 - opdateret 27-11-2020.pdf
  9879/21
 • Til COWI: Tilbagemelding, rapportudkast: Rolfvej 45, Ferritslev Fyn
  578596/20
 • STil DN RÅSTOF Svar Aktindsigt råstoftilladelse til råstoofgrav matr. 15a ved Blæsbjerggyden.
  3188/21
 • Til omboende, RÅSTOF, Kvittering for modtaget høringssvar screening matr.nr. 64B og 69, Ørsted by, Ørsted i Assens kommune.
  578611/20
 • Til Sønderborg Kommune: svar på henvendelse
  579230/20
 • Til borgere, V1-afgørelse, Grejsdalsvej 340A, Vejle.pdf
  578559/20
 • til NIras Tillægskontrakt ved Gulleshøj for fase 7
  579179/20
 • Til grundejer: svar på svar på udsendt orienteringsbrev
  578542/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  580101/20
 • Til grundejer - materiale fra sagen - Hover Kirkevej 272 7100 Vejle
  578458/20
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  579917/20
 • Til Nordicals, svar på henvendelse vedr. Gerritsgade 35, 5700 Svendborg
  580028/20
 • til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Grejsdalsvej 340A, Vejle.pdf
  578552/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  580255/20
 • Til Rambøll. SV: Status borearbejde
  32843/21
 • Til ejendomsmæger: svar på henvendelse
  36875/21
 • Til Niras: Korrespondance om færdiggørelse af Søndersø Industriområde
  582951/20
 • Til DTU: Kommentarer til revideret notat
  608672/20

29. november 2020

Indgående

 • Fra omboende, RÅSTOF, mail med høringssvar screening matr.nr. 64B og 69, Ørsted by, Ørsted i Assens kommune.
  578507/20
 • Fra ombonede, RÅSTOF, høringssvar screening matr.nr. 64B og 69 Ørsted By, ØRsted
  578508/20
 • Fra Grundejer: Træhegn ved Nørregade 90
  581628/20

28. november 2020

Udgående

 • Sofia+Manning+-++It's+Just+Food.pdf
  9902/21
 • Sm bog kost
  9837/21

Siden er sidst opdateret 18-05-2016
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring