Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

De 4 hovedområder

Rekrutteringsindsatsen sættes ind over for 4 aktørgrupper med initiativer, møder og arrangementer hen over året og skal sikre ”fødekæden” af læger til almen praksis på den lange, mellemlange og korte bane.

Medicinstuderende
 

 • I samarbejde med en række tutorklinikker initierer og planlægger Rekrutteringsteamet sommerferiepraktik for medicinstuderende

 • I samarbejde med SAMS planlægges og afholdes temadage og netværksture, hvor formålet er at introducere de studerende til praksisser og læger i forskellige geografiske områder

 • Rekrutteringsteamet arrangerer i samarbejde med PLO et informations- og motivationsarrangement i forbindelse med Praksisdag Syd

 • Rekrutteringsteamet yder praktisk hjælp til SDU i forbindelse med planlægning af ulønnet praktik i almen praksis for medicinstuderende

KBU- og introduktionslæger
 

 • I samarbejde med PLO, Den Lægelige Videreuddannelse og sygehusene arrangerer Rekrutteringsteamet rekrutteringsarrangementer

 • Rekrutteringsteamet arrangerer i samarbejde med PLO et informations- og motivationsarrangement i forbindelse med Praksisdag Syd

 • Planlægger og afholder netværks-, rekrutterings- og matchmaking-møder

 • Udleverer velkomstmapper med velkomsthilsen fra Region Syddanmark samt relevant information, som vedrører området almen praksis, netværk og rekrutteringsindsatsen

Hoveduddannelseslæger og præ-PLO'ere

 

 • Planlægger og afholder netværks-, rekrutterings- og matchmaking-møder mellem uddannelseslæger og praktiserende læger
 • Afholder praksiskøbkursus to gange årligt i samarbejde med SydPOL, herunder

 • Udformer ”håndbog til praksiskøb” til information og motivation
 • Tilbyder henvisning til mentorer i netværket, der kan give praktisk rådgivning om det at være selvstændig erhvervsdrivende læge med et ydernummer
 • Tilbyder møder til afklaring af den unge læges mål og ønsker for at finde frem til de rigtige løsninger for den enkelte
 • Information og sparring om det at nedsætte sig i praksis, de tekniske sider ved køb af praksis, og hvor der aktuelt er ledige stillinger eller praksis til salg

 • Er bindeled og matchmaker i forbindelse med nedsættelse i almen praksis

 • Er bindeled til kommuner i forbindelse med flytning og partnerjob

Praktiserende læger
 

 • Sparring til praktiserende læger, der gerne vil finde en kollega eller sælge deres ydernummer/praksis
   
 • Sparring vedrørende overenskomstrettede muligheder for forskellige praksisstrukturer
   
 • Bistand til promovering af ledig praksis eller kapacitet på regionens hjemmeside
   
 • Bistand til udførelse af drejebog i forbindelse med, at en praksis ønsker at udforme videopromovering af deres praksis
   
 • Henviser til eller samarbejder med mentorer i SydPOL
   
 • Deltagelse i Lægedage o.lign.

Siden er sidst opdateret 10-09-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring