Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

FAQ - Whistleblowerordningen

Få svar på ofte stillede spørgsmål om Region Syddanmarks Whistleblower-ordning, herunder hvem der kan indberette?, Hvordan man indberetter? og om hvordan oplysninger og anonymitet behandles. 

Hvorfor har Region Syddanmark en whistleblower-ordning?

Som led i budgetaftalen for 2016 har regionsrådet ønsket, at der etableres en whistleblower-ordning i Region Syddanmark.

Formålet er at sikre, at en uvildig part kan tage imod informationer om eventuelle uregelmæssigheder udenom regionens ledelsessystem og politiske organisation.

Hvilke sager er egnet til ordningen?

Whistleblower-ordningen behandler kun viden eller begrundet mistanke om besvigelser og uregelmæssigheder af væsentlig karakter, f.eks.

  • Strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, bestikkelse, grove overtrædelser af tavshedspligt mv.
  • Alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser.

Hvem kan indberette oplysninger?

Ansatte i Region Syddanmark og eksterne samarbejdspartnere og leverandører kan indberette oplysninger til regionens whistleblower-ordning.

Hvordan indberetter man?

Indberetning sker via internetportalen som du kan tilgå via Region Syddanmarks hjemmeside for whistleblower-ordningen.

Du kan indberette oplysninger på Region Syddanmarks whistleblower-ordning ved at klikke på ”indberet” og herefter indtaste dine oplysninger.

Du kan ikke indberette via e-mail, fordi der er tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.

Hvem behandler oplysningerne?

Region Syddanmark har valgt Deloitte - statsautoriseret revisionspartnerskab, til at tage sig sig af de henvendelser, der kommer ind via ordningen. Ved indkomne anmeldelser foretager Deloitte senest første efterfølgende hverdag end indledende administrativ screening af af anmeldelsen for at vurdere, om den falder inden for whistleblower-ordningens formål. 

Hvis oplysningerne er omfattet af ordningen, videresender Deloitte oplysningerne til den kontaktperson som regionen har udpeget. Regionens kontaktperson vil herefter sørge for den videre behandling af oplysningerne.

Region Syddanmarks økonomidirektør er kontaktperson vedrørende indberetninger i whistleblower-systemet.

Hvis Deloitte ikke vurderer det hensigtsmæssigt at oversende oplysningerne til behandling vil kontaktpersonen, videregives oplysningerne, afhængig af anmeldelsen, enten til Forretningsudvalget, formand for forretningsudvalget, eller 1. og 2. næstformand i regionsrådet.

Kan jeg være anonym?

JA Din indberetning til whistleblower-systemet sker anonymt over for Region Syddanmark, men du skal oprette en sikker postboks i systemet så Deloitte kan kontakte dig hvis det bliver nødvendigt.
Hvis du i forbindelse med din indberetning angiver kontaktoplysninger (navn, e-mail, telefonnummer) er det kun Deloitte der kan se disse. Kontaktoplysningerne vil ikke blive videregivet til Region Syddanmark.

Regionsrådet har på møde d. 25. september 2017 besluttet, at revidere Whistleblower-ordningen.
Det betyder, at din indberetning fortsat er anonym overfor Region Syddanmark, men at du ved en indberetning samtidig skal opretter en sikker postboks i systemet. Den sikre postboks giver mulighed for, at Deloitte kan kontakte dig hvis det bliver nødvendigt.

Hvilke oplysninger modtager den, der har indberettet oplysninger?

Når du har foretaget en indberetning, vil du modtage en kvittering for modtagelsen. Du har ikke mulighed for at følge sagen, ligesom du heller ikke vil modtage oplysninger om sagens eventuelle udfald.

Når du opretter en sikker postbox, får du tildelt et sagsnummer, og du vælger selv et password. Du bruger disse, når du logger ind i postboxen for at se, om der er stillet spørgsmål til dig fra Deloitte.

Hvilke oplysninger modtager den, der er blevet indberettet oplysninger om?

Personer, der bliver indberettet oplysninger om til whistleblower-ordningen, vil blive informeret om:

  • De fremsatte påstande
  • Hvilken type oplysninger der er tale om
  • Hvem oplysningerne er givet videre til
  • Reglerne om indsigt i og mulighed for at korrigere oplysninger.

Informationen kan dog udskydes, hvis det er nødvendigt for at sikre bevismateriale og i visse tilfælde helt undlades.

Hvornår skal du ikke bruge whistleblower-ordningen?

Whistleblower-ordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed i regionen og er tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres indenfor eksisterende organisation. Som medarbejder bør du derfor altid først overveje, om problemerne kan løses ved henvendelse til f.eks. nærmeste leder, din tillidsrepræsentant eller via MED-systemet.

Ordningen omfatter desuden ikke forhold, hvor der allerede er etableret særlige klagemuligheder.


Siden er sidst opdateret 06-07-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring