Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Ofte stillede spørgsmål

 

 

Spørgsmål

Svar

Løn, særydelser, betaling for ekstravagter/overtid mv., kørepenge, Lønmodtagernes Garantifond

Jeg har fået løn torsdag den 28. juli 2016 eller fredag den 29. juli 2016. Hvad dækker den over, og hvordan er den beregnet? 

Den løn du har modtaget fredag den 29. juli 2016 er en forudbetaling af din august-løn. Denne forudbetaling er baseret på de oplysninger om din juli-løn, kuratoren kunne se i BIOS’ lønsystem, inkl. særydelser, minutter, løn for overarbejde mv., der har været registret af BIOS i det hidtidige planlægnings- og lønsystem. Det er det, der i praksis har kunnet lade sig gøre med så kort tid til at køre løn.

 

 

Er der styr på lønnen fremadrettet?

Regionen sætter massivt ind med regionens støtteapparat for at få styr på lønudbetalingerne. Det gør vi ved at vi har nedsat en task force bestående af de mest erfarne lønkonsulenter i regionen, der udelukkende skal arbejde på at få styr på lønudbetalingerne.  

 

 

Er den løn jeg har modtaget torsdag den 28. juli 2016 eller fredag den 29. juli 2016 korrekt?

Den løn, du modtog torsdag den 28/7 eller fredag den 29/7, baserer sig på de oplysninger, der ligger i det hidtidige planlægnings- og lønsystem. Det er det, der i praksis har kunnet lade sig gøre for kurator, med så kort tid til at køre løn. Derfor forventer kurator, at lønnen er behæftet med fejl for mange af medarbejderne i det tidligere BIOS. Hvis der er fejl i den lønudbetaling du har modtaget den 28./29. juli 2016, skal du henvende dig til kurator. Fejl i lønnen der dækker dit arbejde fra før konkurstidspunktet (onsdag den 27/7 2016 kl. ca. 13.00), vil blive dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

 

 

Er der en hotline man kan ringe til, hvis man har fået alt for lidt udbetalt?

Du skal henvende dig til kurator, indtil Region Syddanmark får overdraget virksomheden. Hvis du har fået en urealistisk lav løn, vil der blive fundet en akut løsning.

 

 

Hvad med de særydelser, tillæg og minutter jeg har optjent i juli måned frem til konkursen den 27. juli 2015?

Hvis ikke BIOS var gået konkurs, ville du først modtage betaling for disse i september. Særydelser, tillæg og minutter dækkes efter fast praksis af Lønmodtagernes Garantifond. Kurator har oplyst regionen, at der arbejdes på en afklaring omkring minutter, særydelser og tillæg optjent via AMK vagtcentral indtil konkursen den 27. juli 2016. Det kan på nuværende tidspunkt dog ikke oplyses, hvornår dette arbejde er afsluttet. Beløb optjent efter den 27. juli 2016 bliver dækket af kurator.

 

 

Hvordan skal vi fremvise vores afbrudte pauser, overarbejde mv. overfor Lønmodtagernes Garantifond?

Lønsedlen for juli bliver dannet, og regionen overtager på sigt de forpligtelser der er. Kurator har oplyst regionen, at der arbejdes på en afklaring omkring minutter, særydelser og tillæg optjent via AMK vagtcentral indtil konkursen den 27. juli 2016. Det kan på nuværende tidspunkt dog ikke oplyses, hvornår dette arbejde er afsluttet. Det du har krav på herfor, skal du opgøre og kræve fra Lønmodtagernes Garantifond. Beløb optjent efter den 27. juli 2016 bliver dækket af kurator. 

 

 

Dækker Lønmodtagernes Garantifond også overtidsbetalte vagter/ekstravagter?

Lønmodtagernes Garantifond oplyser på deres hjemmeside, at de dækker løn, feriepenge og pension for det arbejde, der er udført (frem til konkursen) https://www.borger.dk/Sider/LG-konkurs-ophoert-hvad-betaler-lg.aspx. Hvis Lønmodtagernes Garantifond mod forventning ikke vil dække de overtidsbetalte vagter/ekstravagter, vil regionen sikre, at du får betaling derfor.

 

 

Gælder regionens udmeldinger om løn også for timereddere?

Ja

 

 

Får jeg en lønseddel?

Kurator arbejder på at få udarbejdet en lønseddel, og forventer at kunne sende den i løbet af indeværende uge.

 

 

Hvad sker der med de feriepenge, der er trukket de sidste par måneder?

Se svar på spørgsmål oven for.

 

 

Er det de samme mennesker, der kører løn når vi kommer ind i regionen?

De medarbejdere, der sidder i den hidtidige administration, vil stadig være der. Derudover er der et bagland i regionen, der vil assistere og hjælpe med at rette fejl op. Vi har bedt sygehusene om at stille med nogle af deres mest erfarne lønkonsulenter, der sammen med kurator (senere regionen) kan gennemgå lønsedlerne og overenskomsterne, og som bliver dedikeret til lige præcis dette område. Vi sætter massivt ind på dette vigtige område.

 

 

Kan jeg regne med at få noget mere støtte, når jeg har spørgsmål til min løn?

Ja! I dag har I kun en lille medarbejderstab, der kan hjælpe med besvarelse af spørgsmål – i regionen har vi et meget stort apparat, der kan trækkes på. Derudover etablerer vi som nævnt oven for en task force, der skal støtte op, bestående af meget erfarne lønkonsulenter. Disse er tilgængelige lige så lang tid, der er behov for det.

 

 

BIOS har haft gang i et ”spøjst ferietræk”. Er der nogen der interesserer sig for om det overhovedet er lovligt?

Ja. Det vil løn-taskforcen (nævnt oven for) håndtere.

 

 

Hvilken løn skal timeredderne gøre krav på (timereddernes løn udbetales et par måneder efter arbejdet er præsteret)?

Tal med din fagforening om dette.

 

 

Dækker Lønmodtagernes Garantifond mit krav på kørepenge?

Som udgangspunkt ikke, men i Lønmodtagernes Garantifonds vejledning om, hvilke krav de dækker, nævner de, at hvis der er tale om ”fast kørselstilskud”, så dækker de. Hvis Lønmodtagernes Garantifond ikke vil dække, skal du gøre dit krav på kørepenge gældende overfor kurator. Hvis hverken Lønmodtagernes Garantifond eller kurator dækker dit krav på kørepenge, og der er tale om en aftale mellem din gamle arbejdsgiver BIOS og dig om, at du skulle have kørepenge, så dækker regionen. Kravet skal dog være forsøgt anmeldt til Lønmodtagernes Garantifond og kurator først.

 

 

Hvilket krav skal jeg indgive til Lønmodtagernes Garantifond?

Du skal opgøre og anmelde dit krav for al udført arbejde frem til og med konkursen den 27. juli 2015.

 

 

Hvordan anmelder jeg mine lønkrav til Lønmodtagernes garantifond?

 

Du anmelder dit krav til Lønmodtagernes Garantifond her https://www.borger.dk/Sider/lg-hvis-din-arbejdsgiver-er-konkurs.aspx. Du skal være opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond kræver, at du kan dokumentere dit krav. Det betyder, at du skal fremsende en kopi af din ansættelseskontrakt, din lønseddel/lønsedler mv. Du kan læse mere om, hvad du skal fremsende og hvordan du gør her https://www.rsyd.dk/wm488415

 

 

Hvornår skal jeg melde til Lønmodtagernes garantifond?

Så hurtigt som muligt, da regionen skal have besked fra Lønmodtagernes Garantfond om, hvad de har udbetalt til dig, for at regionen kan foretage mellemregning. Jo hurtigere dit krav gøres gældende, jo hurtigere kan hele sagen afsluttes. Din anmeldelse må dog gerne afvente modtagelse af lønseddel for den udbetalte løn ultimo juli. Kurator har oplyst regionen, at den forventes udsendt uge 31. Du kan også anmelde dine krav af flere omgange, men af hensyn til at lette sagsbehandlingen og dermed udbetalingstiden, bør din anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond indeholde så mange krav, som du har mulighed for at anmelde på nuværende tidspunkt. Kurator har derudover oplyst regionen, at der arbejdes på en afklaring omkring minutter, særydelser og tillæg optjent via AMK vagtcentral indtil konkursen den 27. juli 2016. Det kan på nuværende tidspunkt dog ikke oplyses, hvornår dette arbejde er afsluttet.

 

 

Kan jeg anmelde et krav til Lønmodtagernes Garantifond, hvis jeg ikke er medlem af en fagforening?

Ja. Der er ikke krav om, at du skal være medlem af en fagforening, for at modtage udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond.

 

 

Kan jeg anmelde et krav til Lønmodtagernes garantifond, hvis jeg ikke er dansk statsborger

Ja. Hvis du har et Nem-ID kan du benytte dette ved anmeldelse på hjemmesiden https://www.borger.dk/Sider/lg-hvis-din-arbejdsgiver-er-konkurs.aspx. Hvis du ikke har et Nem-ID kan du benytte skemaet på tysk, som du finder nederst på siden her https://www.rsyd.dk/wm488415

 

 

Hvilket CVR-nr. skal jeg skrive på anmeldelsen til Lønmodtagernes Garantifond?

Du skal benytte BIOS’ cvr-nr.: 35 81 56 19

 

 

Hvor hurtigt arbejder Lønmodtagernes Garantifond?

De arbejder med en straksudbetaling. Regionen har været i dialog med Lønmodtagernes Garantifond på forhånd via kammeradvokaten og nu også kurator, så vi har store forhåbninger om at der sker betaling meget snart. Det er afgørende, at I som medarbejdere hurtigt får anmeldt jeres tilgodehavender hos BIOS frem til konkursen. Der ligger en vejledning på regionens hjemmeside (https://rsyd.dk/wm488415), og I har mulighed for at kontakte hotline eller jeres fagforening, der vil være behjælpelig. Vi er dog klar over, at I afventer at modtage en lønseddel, før I kan opgøre Jeres krav fuldt ud. Lønseddel forventes at blive fremsendt i løbet af uge 31.

 

 

Kommer der vejledning om Lønmodtagernes Garantifond og anmeldelse fra regionen?

Ja, den ligger allerede på hjemmesiden. I skal have Jeres lønsedler for at gøre jeres krav gældende. Lønsedlen for Jeres juli-løn modtager I efter planen i uge 31.

 

 

Overenskomst, lokalaftale

 

Hvilken overenskomst skal vi arbejde under?

Fsva. redderne, har Region Syddanmark overenskomst med FOA. Det vil derfor være nødvendigt, at skifte overenskomst fra 3F til FOA. Dette skifte vil dog først få individuel virkning fra den 1. marts 2017, hvor overenskomsten med 3F udløber. Regionen forventer, at der skal indgås en lokalaftale med FOA.  Regionen vil snarest muligt tage initiativ hertil.

 

 

Hvad med dem der ikke på nuværende tidspunkt er på en overenskomst (fx teknisk personale)?

I forbindelse med overgang til regional ambulancetjeneste, vil alle medarbejdere bliver omfattet af den overenskomst, som regionen (Danske Regioner) har indgået. For de medarbejdere, der under BIOS var på en overenskomst, vil man blive overdraget på samme løn- og ansættelsesvilkår (eks. 3F), og man vil så blive overført til den overenskomst, som regionen har, når den nuværende overenskomstperiode udløber (bl.a. udløber overenskomsten med 3F den 1. marts 2017).

 

 

Hvordan hvis man gerne vil over på en FOA-OK før tid? Skal man så sige sin stilling op, og blive ansat igen?

Lige nu er I ansat i konkursboet. Vi er forpligtede til at ansætte nye medarbejdere på FOA-overenskomst, når vi får driften permanent. Vi ved godt, at det er uhensigtsmæssigt, at nogle vil være på én overenskomst, og andre på en anden. Det vil vi gå ind og diskutere med FOA og Jeres repræsentanter i forhold til, hvordan vi kan lave en god lokalaftale, der sikrer ens forhold for alle reddere frem til kollektiv overgang til FOA-overenskomst (forventeligt 1. marts 2017).

 

 

Hvilken overenskomst bliver nye medarbejdere ansat på?

Nye medarbejdere bliver ansat på en FOA-overenskomst. Der skal selvfølgelig styr på problematikken med at nogle medarbejdere arbejder på en 3F-overenskomst og andre på en FOA-overenskomst (i en periode).

 

 

Har regionen intention om at indgå en lokalaftale om døgn for at lukke hullerne i vagtplanen?

Ja!

 

 

Jeg går på barsel, når jeg er på 3F, men overgår til FOA i mellemtiden. Hvilke rettigheder har jeg?

Det vil være 3Fs vilkår, der gælder for dig.

 

 

Bonus

 

 

Bonus, hvis I er med per 1. december 2017

Regionsrådet har besluttet at give medarbejdere, der ansættes inden udgangen af 2016, en ekstra månedsløn (grundløn) per 1. december 2017, hvis medarbejderen stadig er med på holdet på det tidspunkt.

 

 

Vedr. bonussen (den ekstra månedsløn): Timereddere har ingen grundløn. Hvad gør I der?

Det har vi ikke taget stilling til. Vi finder en ordning, så timeredderne også får bonus.

 

 

Ferie

 

 

Hvad sker der med min planlagte ferie?

Der sker ikke ændringer i den planlagte ferie

 

 

Jeg holder sommerferie – hvad skal jeg gøre nu?

Du kan roligt fortsætte afholdelsen af din sommerferie.

 

 

 

Kursus, uddannelse, barsel, elever

 

 

Jeg er tilmeldt kursus/uddannelse i efteråret, bliver det fortsat til noget?

Ja. Region Syddanmark har truffet beslutning om at hjemtage ambulancedriften i det gamle BIOS-område. Regionen vedkender sig alle aftaler, der er indgået for at sikre driften, herunder aftaler om kurser, uddannelse mv.

 

 

Kan planlagte elever starte?

Ja. De aftaler, der er indgået fortsætter. Vi forventer, at den godkendelse, der foreligger fra TUR, overdrages til Region Syddanmark. Ellers indhenter vi en ny.

 

 

Har regionen tiltænkt, at vi får et større elevindtag?

Ja, det har regionsrådet allerede besluttet.

 

 

De uddannelser til paramedicinere eller behandler, der er godkendt, overtages de?

Ja. Vi overtager alle de aftaler, der er indgået af den tidligere ledelse. Og vi overholder aftalerne.

 

 

Jeg er på barsel/har aftalt barsel senere på året – er denne aftale fortsat gældende og kan jeg forvente at få min løn under barsel?

Ja. Region Syddanmark har truffet beslutning om at hjemtage ambulancedriften i det gamle BIOS-område. Region Syddanmark vedkender sig alle aftaler, der er indgået for at sikre driften, herunder aftaler om barsel mv.

 

 

Vi var nogle, der i sin tid blev stillet i udsigt, at hvis vi var med fra starten af i BIOS, så stod vi først for ifht. at komme på redder-skole. Det er ikke i alle tilfælde overholdt. Hvordan forholder regionen sig hertil?

De aftaler, der er indgået bliver selvfølgelig overholdt. Hvis der ligger sådan en aftale med BIOS, vil vi selvfølgelig overholde den. Vi kan dog ikke give plads til flere ad gangen, end der er skolepladser til. Regionsrådet har derudover som en del af beslutningen om at hjemtage, truffet beslutning om at gå i dialog med skolen i Esbjerg med henblik på at øge antallet af elevoptag.

 

 

 

Hvad med uddannelsesafdelingen?

Organisationen er på nuværende tidspunkt fuldstændig uforandret. Så uddannelsesafdelingen og de andre afdelinger fortsætter også på nuværende tidspunkt.

 

 

Brobizz, § 56

 

 

Fortsætter brobizz-ordningen?

Indgåede aftaler vil fortsat gælde, herunder en eventuel brobizz-ordning.

 

 

Jeg har en §56-aftale – vil denne fortsat være gældende?

Ja. Region Syddanmark har truffet beslutning om at hjemtage ambulancedriften i det gamle BIOS-område. Region Syddanmark vedkender sig alle aftaler, der er indgået for at sikre driften, herunder aftaler om ansættelse mv.

 

 

Job, vagtplaner, kollegaer, ledelse

 

 

Hvad ved RSD om ambulancedrift?

En hel del faktisk! De seneste 12 måneder har givet os et overordnet indblik i, hvad det vil sige at drive en ambulancetjeneste. Og vi har allieret os med de chefer I kender, og de kender en masse til at køre ambulancer

 

Og vi ved rigtig meget om lønudbetaling, vagtplanlægning, HR, overenskomster – for 25.000 ansatte.

 

 

 

Vil bureaukraterne og politikerne gå ind og blande sig i den daglige drift?

Nej. Det skal områdeledere, driftsledere og drifts-/og ambulancechef gøre. I bliver en del af en decentral organisation med tradition for selvstyrende enheder.

 

 

Har jeg et job, nu når BIOS er gået konkurs?

Ja, ambulanceforsyningstjenesten i Region Syddanmark fortsætter. Din nye arbejdsgiver er i første omgang konkursboet efter BIOS. Region Syddanmark har ved et ekstraordinært regionsrådsmøde, truffet beslutning om at hjemtage driften af ambulanceforsyningstjenesten ved BIOS’ konkurs. Din arbejdsgiver vil derfor blive Region Syddanmark lige så snart aftalerne med kurator er på plads.

 

 

Jeg har en ansættelseskontrakt med start 1. august 2016/senere – gælder denne ansættelse fortsat?

Ja. Region Syddanmark har truffet beslutning om at hjemtage ambulancedriften ved BIOS´ konkurs. Region Syddanmark vedkender sig alle aftaler, der er indgået for at sikre driften, herunder aftaler om ansættelse mv.

 

 

Skal jeg møde på arbejde i morgen?

Ja. Ambulanceforsyningstjenesten i Region Syddanmark fortsætter, uanset at BIOS er gået konkurs. Din nye arbejdsgiver er i første omgang kurator. Region Syddanmark har den 26. juli 2016, ved et ekstraordinært regionsrådsmøde, truffet beslutning om at hjemtage driften af ambulanceforsyningstjenesten ved BIOS’ konkurs. Din arbejdsgiver på sigt vil derfor blive Region Syddanmark.

Sker der ændring af mine planlagte vagter?

Nej. De fremlagte vagtplaner ændres ikke. Opstår der sygdom eller andet forfald blandt medarbejdere, vil det blive håndteret på normal vis

 

 

Kan vi stadig gå ind i BIOS’ vagtplaner, der er på Hollandsk?

Ja. Alle systemer kører videre. I skal gøre, som I plejer

 

 

 

Redder fra Sjælland – jeg har taget en lang række vagter for BIOS i august – gælder dette fortsat?

Ja. Vagtplanerne ændres ikke.

 

 

Bliver jeg flyttet over på en anden vagtform mod min vilje?

Nej, men vagtformerne skal tilpasses FOAs overenskomst, når den træder i kraft

 

 

 

Kan vi forblive på de faste vagtrul (fx døgnvagt hver 4. døgn)?

Ja.

 

 

Får vi fortsat lov til at lave vagtplan lokalt?

Ja

 

 

Ændres der her og nu i beredskaberne/vagtset-up?

Nej, ikke på kort sigt. I kan roligt passe de vagter, I er sat på. Mindre justeringer kan dog komme på tale. I den forbindelse er regionen ikke bundet af en kontrakt, hvorfor regionen har mulighed for at justere beredskaberne, så de bedst matcher behovet. Der vil i videst muligt omfang tages hensyn til ønsker fra redderne. Blandt andet fortsætter de tre konverterede 9/9-beredskaber som ST. AMK-vagtcentralen vil analysere behovet sammen med ambulanceledelsen, og redderne vil blive inddraget via tillidsmændene. Hvis der sker ændringer i vagtformerne, vil disse blive varslet som de skal.

 

 

Vil man kunne ændre i vagtformerne, da man ikke længere er kontraktligt forpligtede?

Ja. Men det vil i givet fald foregå i dialog med AMK-vagtcentralen i forhold til at styrke driften, og det vil foregå i tæt dialog med redderne og tillidsmændene. Ingen får ændret vagtform uden en forudgående dialog og varsel.

 

 

Bliver der oprettet en ekstra døgnvagt i Esbjerg?

Det er ved at blive undersøgt.

 

 

Overtager I stationerne?

Region Syddanmark har truffet beslutning om at hjemtage ambulancedriften. Hjemtagelsen vil omfatte en overtagelse af medarbejderne, og regionen vil også indgå forhandlinger om at overtage kontrakterne vedr. ambulancer og stationer.

 

 

Vil jeg beholde min makker og station?

Kan vi bibeholde den nuværende konstellation af mandskab, samt den selvstændighed og selvstyrende funktion vi har i dag?

Ja.

 

Region Syddanmark har ikke planer om at rokere rundt på makkerpar og/eller stationer.

 

 

Bliver vi boende i det nuværende lejemål i Odense?

Ja.

 

 

Skal der stadig bruges timereddere?

Ja. Der er stadig underskud af reddere i ambulanceforsyningstjenesten i Region Syddanmark, og der er derfor stadig brug for timereddere.

 

 

Vil timereddere få en fordel til at opnå en fast stilling ifht. udefrakommende, der søger?

I den regionale ambulancetjeneste vil der ikke blive gjort forskel på folk, der er ansat. Hvis nuværende timereddere ønsker at blive fastansat, skal man henvende sig hurtigst mulig til ambulancechef René Sigvartsen (mobilnummer: 2368 9314). For gode folk, der har hjulpet til hidtil, er det selvfølgelig en fordel, at man har været med indtil konkursen.

 

 

Hvem bliver min chef, ved BIOS’ konkurs?

Din umiddelbare nærmeste leder vil forblive den samme. Ved BIOS’ konkurs er din nye arbejdsgiver på kort sigt BIOS' konkursbo. Region Syddanmark har ved et ekstraordinært regionsrådsmøde, truffet beslutning om at hjemtage driften af ambulanceforsyningstjenesten ved BIOS’ konkurs. Din arbejdsgiver på sigt vil derfor blive Region Syddanmark.

 

 

Hvor skal man melde sig syg?

Du skal melde dig syg som du plejer. 

 

 

Overtager I stationerne?

Region Syddanmark har truffet beslutning om at hjemtage ambulancedriften. Hjemtagelsen vil omfatte en overtagelse af medarbejderne, og regionen vil også indgå forhandlinger om at overtage kontrakterne vedr. ambulancer og stationer.

 

 

Overtager Region Syddanmark også det administrative personale?

Ja. Det vil ikke kun være redderne i BIOS, der omfattes af konkursen/hjemtagelsen. Der er brug for alle medarbejderne, også administrationsmedarbejderne. Region Syddanmarks hjemtagelse af ambulancedriften ved BIOS´ konkurs, vil det derfor omfatte alle medarbejderne.

 

 

Får jeg en ny kontrakt fra regionen?

Din nye arbejdsgiver er på kort sigt konkursboet efter BIOS. Ved Region Syddanmarks hjemtagelse vil din nye arbejdsgiver blive Region Syddanmark, og du vil derefter modtage et ansættelsesbrev fra regionen.

 

 

 

 

Vil det være muligt for eleverne at få branddragter?

Ja.

 

 

Følger anciennitet med?

Ja

 

 

Beholder lederne deres telefonnumre?

Umiddelbart ja. Hvis de får nye numre (som følge af konkursen), får i selvfølgelig besked om dette.

 

 

Skal vi have nye ansættelseskontrakter?

Ja, i forbindelse med den forventede virksomhedsoverdragelse til Region Syddanmark.

 

 

Hvad sker der med min teamleder?

Dette ændres der ikke ved. Dem, der var teamledere i BIOS, er også teamledere fremover.

 

 

Hvem skal vi ringe til ved spørgsmål om planlægning? Gælder gamle numre stadig?

I skal kontakte dem, I plejer at kontakte. Hvis der sker ændringer, vil I få besked.

 

 

Fortsætter samarbejdet med DS3, order group, mv.?

Ja!

 

 

Fremadrettet håndtering af ambulanceforsyningstjenesten i Region Syddanmark

 

 

Har man tænkt sig at kigge på Sjælland, da det er meget interessante opgaver mv. der gør sig gældende der?

Ja, det er politisk besluttet, at der skal igangsættes et arbejde med, hvordan vi kan udvikle blandt andet anvendelsen af paramedicinerkompetencer. I dette arbejde vil vi blandt andet hente inspiration fra de øvrige regioner (herunder Region Sjælland). Generelt ønsker Region Syddanmark at udvikle en ambulancetjeneste, hvor det er attraktivt at være ansat blandt andet som redder.

 

 

Vil der komme et kompetenceløft fx sådan at paramedicinere må noget mere? Sådan som de må på Sjælland?

Ja. (se svar ovenfor)

 

 

 

Har man planer om at smide dette område i udbud igen om 5-10 år?

Der er ikke nogen politiske planer derom. Beslutningen er varig hjemtagning.

Der er ingen planer om eksempelvis genudbud.

 

 

Vil man hjemtage Responce’s område?

Vi har en velfungerende aftale med Responce. Responce leverer beredskaber stabilt og med høj kvalitet. I forbindelse med at kontrakten med Responce udløber om 9 år, vil man tage stilling til det fremtidige ambulanceberedskab i Responce’s område.

 

 

Vil man sætte gang i ufærdige projekter?

Ja. Blandt andet er der fortsat nogle stationer, der ikke giver tilfredsstillende forhold for redderne. Dette vil vi gennemgå, så snart de helt basale ting er på plads.

 

 

Taler regionen med udlejerne om, hvordan lejemålene ser ud, og hvilken renovering der skal foretages?

Ja. I skal selvfølgelig have nogle ordentlige vilkår at arbejde under.

 

 

 

 

Hvad med akkrediteringerne?

 

Ambulancetjenesten skal fortsat akkrediteres. Der kan måske blive tale om en mindre udskydelse. Dette er ikke afklaret.

 

 

Bliver registreringer og lønsedler i det gamle system?

På den korte bane bliver det på de systemer i kender, herunder workforce pro. Hvis der ændres systemer, vil I blive varslet i god tid, og I vil blive instrueret og/eller undervist i, hvordan nye systemer virker.

 

 

Fortsætter forsøget med sygeplejerskerne i sygetransporterne?

Ja.

 

 

Kommer der sygeplejersker i de almindelige ambulancer?

Nej, det kommer ikke til at ske.

 

 

Har politikerne overvejet at stille med en akut siddende transport?

Det er der i gang med at blive kigget på.

 

 

Vil driftsvagten fortsat ligge i ambulanceselskabet, eller bliver driftsvagten flyttet til AMK?

Driftsvagten fortsætter der, hvor den er i dag. Dog overvejes det at indlede et endnu tættere samarbejde med AMK.

 

 

Hvor skal ambulancechefen sidde henne?

Drifts- og ambulancechef René Sigvartsen skal være på alle stationer og på Blangstedgårdsvej (dog ikke samtidig J)

 

 

Får vi nye leverandører, aftaler fx vedr. wi-fi, brændstof mv.?

Ikke umiddelbart. Alle de aftaler, som BIOS har indgået, ligger hos kurator lige nu. Kurator er i gang med at gennemgå disse og forberede dem til overdragelse til Region Syddanmark.

 

 

Kunne man forestille sig, at regionen indlægger ilt i ST-bilerne?

Det er vi i gang med at overveje.

 

 

Ifht. bl.a. døgnvagterne er der en hård belastning. Vil regionen gøre noget ved dette?

Det er helt klart at vi vil kigge på de vagtformer, hvor der er hård belastning.

 

 

Pga. den hårde belastning, kunne I så forsøge at lave en aftale med kurator om at få lavet en aftale om døgn på overtid?

Vi vil undersøge snarest muligt, hvordan vi kan få løst overbelastningsproblemerne, og det kan være en mulighed at lave en sådan aftale.

 

 

Fortsætter AMK?

Ja

 

 

Medarbejderforhold i Region Syddanmark

 

 

Er der i regionen mulighed for retrætejobs?

Vi har nogle politikker i regionen derom, og vi har tradition for at behandle vores medarbejdere godt og sender dem ikke på porten.

 

 

Har regionen råd til kakao i automaten?

Det er der ikke taget stilling til endnu.

 

 

Har regionen en personaleforening jeg kan blive medlem af?

Ja

 

 

Tyske reddere

 

Bliver de tyske reddere overtaget af Region Syddanmark ved hjemtagelsen af ambulanceforsyningstjenesten?

Ja. Det vil ikke kun være de danske reddere i BIOS, der omfattes af konkursen/hjemtagelsen. Region Syddanmarks hjemtagelse af ambulancedriften vil derfor omfatte alle medarbejderne, inkl. de tyske statsborgere.

 

 

Hvad med de tyske medarbejdere, der ønsker at arbejde for ambulancetjenesten i region Syddanmark igen?

De tyske reddere, der tidligere har været ansat for BIOS, er vi meget positive over for. De er meget velkomne til at sende en ansøgning.

 

 

Andet

 

 

Er der overhovedet mulighed for, at RSD ikke får lov til at hjemtage?

Der er ikke ret meget her i verden, der er stensikkert. Men der er indgået nogle helt klare aftaler om, at Region Syddanmark sikrer driften midlertidigt, med henblik på at regionen hjemtager opgaven. Der er ingen planer om udbud. Samarbejdet med kurator fungerer fremragende, og der er intet, der tyder på andet, end at Region Syddanmark hjemtager driften i de tre delområder (Fyn, Sønderjylland, Sydvestjylland) i løbet af meget kort tid.

 

 

Hvad skal vi sige til de håndværkere, der vil have deres penge?

De skal henvises til kuratoren, der styrer boet, indtil Region Syddanmark overtager virksomheden. Herefter henvendelse til ledelsen.

 

 

Hvor mange kollegaer mangler vi pt.?

Det ved vi ikke præcis. Det er en af de allerførste ting, vi vil få et helt præcist overblik over.

Et forsigtigt bud pr. 29/7 er ca. 50-60 stykker. Vi har fået en del henvendelser fra reddere, der gerne vil høre til muligheder for at blive ansat.

 

 

Udelukker man helt at samarbejde med Falck, fx vedr. stationer (deling af stationer eller lignende)?

Region Syddanmark samarbejder allerede i dag med Falck/Responce. Det kan sagtens komme på tale at gøre det på flere områder.

 

 

Skal sygeplejeordningen fortsætte udover det fastsatte år?

Ikke nødvendigvis. Det er op til regionsrådet at beslutte ved udløbet af forsøgsperioden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 10-09-2016.
Kontakt Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap