Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram

De Kliniske Kvalitetsdatabaser består af mere end 60 støttede, landsdækkende databaser, der har til formål at måle kvaliteten af den sundhedsfaglige (kliniske) behandling for en række patientgrupper. Databaserne er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), der skal bidrage til at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet i det danske sundhedsvæsen. For den enkelte sygehusafdeling er databasen et kvalitetsudviklingsredskab, som afdelingen bruger til at overvåge og forbedre kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling.

Hvad er en klinisk database? Læs mere her


Organisation og økonomi for RKKP

Regionerne finansierer og driver RKKP i fællesskab. RKKP administrerer en databasepulje, som yder støtte til de kliniske kvalitetsdatabaser.

Det er et grundlæggende krav, at databaserne skal være landsdækkende for at opnå økonomisk støtte fra sygehusejernes fælles databasepulje.

Alle databaserne har en faglig styregruppe. som bl.a. består af læger, sygeplejersker, terapeuter og andre fagpersoner fra sygehuse/afdelinger, der behandler patienterne.

Alle databaserne er tilknyttet mindst et af de fem kompetencecentre (Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik, Øst og Vest & Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik, Øst, Syd og Nord) for kliniske kvalitetsdatabaser. Kompetencecentrene støttes også via sygehusejernes fælles databasepulje, og de bistår databaserne med epidemiologisk (læren om sygdommes forekomst i befolkningen), biostatistisk og IT-mæssig ekspertise samt viden om kvalitetsudvikling.

Databasernes Fællessekretariatet varetager den overordnede sekretariatsfunktion for de landsdækkende kvalitetsdatabaser.
 


Siden er sidst opdateret 03-08-2016
Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring