Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilRegionsrådetpilPolitikernes vederlag og udgifterpilVederlag og udgifter for Meho Selman, Socialdemokratiet (A)

Vederlag og udgifter for Meho Selman, Socialdemokratiet (A)

Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Meho Selman har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Meho Selman er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Meho Selman har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 30.937,50 31.674,27 0,00 0,00 62.611,77
Udgifter
Telefon 510,00 510,00 0,00 0,00 1.020,00
Internet 564,38 575,40 0,00 0,00 1.139,78
Befordring i egen bil 9.053,44 4.767,84 0,00 0,00 13.821,28
Udgifter i alt 10.127,82 5.853,24 0,00 0,00 15.981,06
Vederlag og udgifter i alt 41.065,32 37.527,51 0,00 0,00 78.592,831. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 30.458,01 30.937,50 30.937,50 30.937,50 123.270,51
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 0,00 7.458,00 7.458,00
Telefon 510,00 510,00 510,00 510,00 2.040,00
Internet 1.235,58 564,98 1.235,58 564,98 3.601,12
Befordring i egen bil 11.452,52 7.511,68 6.680,96 6.881,60 32.526,76
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 52,70 0,00 0,00 52,70
Kurser og konferencer 8.095,00 0,00 1.036,00 614,00 9.745,00
Udgifter i alt 21.293,10 8.639,36 9.462,54 16.028,58 55.423,58
Vederlag og udgifter i alt 51.751,11 39.576,86 40.400,04 46.966,08 178.694,091. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 33.419,25 34.128,27 31.681,43 30.458,01 129.686,96
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 0,00 7.098,00 7.098,00
Telefon -39,10 460,65 510,00 510,00 1.441,55
Internet 1.009,62 1.223,96 1.235,58 1.235,58 4.704,74
Befordring i egen bil 17.653,98 12.132,48 10.975,48 12.616,64 53.378,58
Udgifter til øvrig transport og diverse 58,00 0,00 642,00 2.668,04 3.368,04
Kurser og konferencer 0,00 7.567,69 427,35 6.515,00 14.510,04
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 141,00 0,00 0,00 1.565,00 1.706,00
Udgifter i alt 18.823,50 21.384,78 13.790,41 32.208,26 86.206,95
Vederlag og udgifter i alt 52.242,75 55.513,05 45.471,84 62.666,27 215.893,911. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 32.899,47 33.419,25 33.419,25 33.419,25 133.157,22
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 0,00 5.382,40 5.382,40
Telefon 109,26 416,02 112,58 134,22 772,08
Internet 654,14 654,14 209,16 1.392,76 2.910,20
Befordring i egen bil 8.143,71 10.414,68 11.087,28 6.704,76 36.350,43
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 780,00 30,00 0,00 810,00
Kurser og konferencer 0,00 1.488,55 4.847,81 14.727,00 21.063,36
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00
Udgifter i alt 8.907,11 13.753,39 16.286,83 28.461,14 67.408,47
Vederlag og udgifter i alt 41.806,58 47.172,64 49.706,08 61.880,39 200.565,691. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 31.720,35 32.452,71 32.452,71 32.452,71 129.078,48
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 0,00 0,00 6.198,00 6.198,00
Telefon 131,09 133,81 179,85 129,38 574,13
Internet 654,14 654,14 654,14 654,14 2.616,56
Befordring i egen bil 15.953,85 10.713,55 9.269,78 5.898,63 41.835,81
Udgifter til øvrig transport og diverse 1.863,00 0,00 35,00 56,00 1.954,00
Kurser og konferencer 1.995,00 6.951,44 2.450,00 0,00 11.396,44
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 537,00 0,00 199,00 0,00 736,00
Udgifter i alt 21.134,08 18.452,94 12.787,77 12.936,15 65.310,94
Vederlag og udgifter i alt 52.854,43 50.905,65 45.240,48 45.388,86 194.389,42
Siden er sidst opdateret 21-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring