Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilRegionsrådetpilPolitikernes vederlag og udgifterpilVederlag og udgifter for Ulrik Sand Larsen, Venstre (V)

Vederlag og udgifter for Ulrik Sand Larsen, Venstre (V)

Medlemmerne af regionsrådet i Region Syddanmark får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som regionsrådsmedlemmer. Se hvad regionsrådsmedlem Ulrik Sand Larsen har modtaget i vederlag og godtgørelse af udgifter.

Politiker Ulrik Sand Larsen er medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Få overblik over de vederlag og udgifter som Ulrik Sand Larsen har fået betaling for.

Vederlag og udgifter offentliggøres kvartalsvis og medtages under det kvartal, de er betalt.

Tilgængelige regnskaber1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 49.712,73 50.892,27 0,00 0,00 100.605,00
Udgifter
Aviser og abonnementer 1.459,00 1.519,00 0,00 0,00 2.978,00
Telefon 510,00 510,00 0,00 0,00 1.020,00
Internet 564,38 575,40 0,00 0,00 1.139,78
Befordring i egen bil 6.927,36 2.521,52 0,00 0,00 9.448,88
Udgifter i alt 9.460,74 5.125,92 0,00 0,00 14.586,66
Vederlag og udgifter i alt 59.173,47 56.018,19 0,00 0,00 115.191,661. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 48.942,27 49.712,73 49.712,73 49.712,73 198.080,46
Udgifter
Aviser og abonnementer 1.389,00 1.459,00 1.459,00 8.827,00 13.134,00
Telefon 510,00 510,00 510,00 510,00 2.040,00
Internet 504,98 564,98 564,98 564,98 2.199,92
Befordring i egen bil 14.017,20 8.384,64 6.927,36 9.004,16 38.333,36
Udgifter til øvrig transport og diverse 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00
Udgifter i alt 16.603,18 10.918,62 10.497,34 17.870,14 55.889,28
Vederlag og udgifter i alt 65.545,45 60.631,35 60.210,07 67.582,87 253.969,741. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 47.925,75 48.942,27 48.942,27 48.942,27 194.752,56
Udgifter
Aviser og abonnementer 0,00 1.389,00 -1.389,00 10.815,00 10.815,00
Telefon -32,87 460,65 510,00 510,00 1.447,78
Internet 364,02 553,36 564,98 564,98 2.047,34
Befordring i egen bil 12.643,48 12.132,48 9.508,76 15.315,12 49.599,84
Udgifter til øvrig transport og diverse 0,00 0,00 250,00 689,00 939,00
Kurser og konferencer 2.837,00 8.972,69 427,35 5.810,20 18.047,24
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 297,00 1.442,00 725,00 2.464,00
Udgifter i alt 15.811,63 23.805,18 11.314,09 34.429,30 85.360,20
Vederlag og udgifter i alt 63.737,38 72.747,45 60.256,36 83.371,57 280.112,761. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 47.171,73 47.925,75 47.925,75 47.925,75 190.948,98
Udgifter
Aviser og abonnementer 5.988,00 1.294,00 0,00 7.547,00 14.829,00
Telefon 110,22 103,50 104,46 103,50 421,68
Internet 654,14 654,14 209,16 209,16 1.726,60
Befordring i egen bil 11.383,58 12.885,60 9.724,38 14.031,49 48.025,05
Udgifter til øvrig transport og diverse 2.076,00 0,00 441,24 82,00 2.599,24
Kurser og konferencer 0,00 3.563,39 3.331,60 0,00 6.894,99
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 311,00 1.245,00 0,00 1.556,00
Udgifter i alt 20.211,94 18.811,63 15.055,84 21.973,15 76.052,56
Vederlag og udgifter i alt 67.383,67 66.737,38 62.981,59 69.898,90 267.001,541. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt
Vederlag
Vederlag i alt 33.450,87 34.225,47 34.225,47 34.225,47 136.127,28
Udgifter
Aviser og abonnementer 1.111,53 0,00 2.425,51 1.219,00 4.756,04
Telefon 156,33 136,75 150,83 132,98 576,89
Internet 654,14 654,14 654,14 654,14 2.616,56
Befordring i egen bil 12.202,43 9.516,88 11.172,45 11.024,19 43.915,95
Udgifter til øvrig transport og diverse 3.969,00 428,00 200,00 0,00 4.597,00
Kurser og konferencer 2.640,00 6.057,00 4.630,20 0,00 13.327,20
Fraværs-godtgørelse og timedagpenge 0,00 304,00 1.502,00 0,00 1.806,00
Udgifter i alt 20.733,43 17.096,77 20.735,13 13.030,31 71.595,64
Vederlag og udgifter i alt 54.184,30 51.322,24 54.960,60 47.255,78 207.722,92
Siden er sidst opdateret 21-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring