Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Bedre uddannelsesstart og overgange

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Bedre uddannelsesstart og overgange".  Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Hvad indebærer "Bedre uddannelsesstart og overgange"?

 

En god uddannelsesstart er en vigtig brik i bestræbelserne på, at flest muligt unge gennemfører en ungdomsuddannelse og senere hen eventuelt en videregående uddannelse. Det gælder både for selve opstarten på uddannelsen og for den mellemliggende periode fra den unge har søgt ind på en uddannelse til første dag på uddannelsen.

 

Igangværende projekter

I got skills 2021

Projektet udvikler og gennemfører en række aktiviteter i halvåret op til DM i Skills i januar 2021 i Fredericia. Aktiviteterne retter sig især mod eleverne i udskolingen og har som mål at nuancere og kvalificere elevernes beslutningsgrundlag, inden de skal træffe den endelig beslutning om valg af ungdomsuddannelse. Projektet gennemføres i perioden september 2019 til december 2021 og fik den 24. juni 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.999.999,55 kr.

Læs mere om projektet I got skills 2021

 

Industrien som karrierevej 2.0

Projektets formål er at bygge bro mellem industrivirksomhederne, gymnasierne og tekniske videregående uddannelser med henblik på at sikre kompetenceforsyningen til industrien. Projektet inddrager produktionsindustrien i projekter for gymnasieeleverne, synliggør produktion som en attraktiv karrierevej og afholder undervisningsforløb med de videregående tekniske uddannelser. Projektet gennemføres i perioden 2019 – december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.581.205,60 kr.

Læs mere om Industrien som karrierevej 2.0

 

Fokus på erhvervsvejen

Projektet vil skabe større gennemsigtighed i forhold til de unges job- og uddannelsesvalg ved at udvikle tværinstitutionelle praksisfaglige forløb for elever fra 5.-9. klasse. Projektet gennemføres i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.576.341,20 kr. 

 Læs mere om projektet Fokus på erhvervsvejen

Fremskudt trivselsberedskab
Projektet skaber et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser om at fastholde flere af de mest sårbare unge i (erhvervs)uddannelse. Samarbejdet består af tre indsatser: Etablering af en trivselskultur, individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter til støtte af de sårbare elever. Projektet gennemføres i perioden oktober 2018 til december 2021 og fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 5.000.000 kr.

Læs mere om projektet Fremskudt trivselsberedskab

 

Klar til Studier
Projektet skal bidrage til at udvikle stærke læringsmiljøer på de erhvervsgymnasiale uddannelser og HF, så flere unge fuldfører gymnasiet med resultater og kompetencer, der gør dem i stand til at få fodfæste på de videregående uddannelser.  Projektet gennemføres i perioden den 1. august 2017 - 30. juni 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.412.993 kr.

Læs mere om projektet Klar til Studier

 

Afsluttede projekter

E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark
Projektets overordnede formål er at skabe en ny AVU og HF-uddannelse samt EUX og HHX med toning på E-sport. Projektet gennemføres i perioden den 1. august 2017- 31. juli 2019 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.412.460 kr.

Læs mere om projektet E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark

 

Praksisnær undervisning
Projektets formål er at implementere og videreudvikle undervisningsforløb, som er praksisnære, idet man tror på, at det kan motivere flere drenge til at tage en videregående uddannelse – gerne i udlandet. Projektet gennemføres i perioden den 1. januar 2015 - 31. juni 2018 og fik den 22. juni 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.500.000 kr.

Læs mere om projektet Praksisnær undervisning

 

Drengeprojekt Syddanmark
Projektets formål har været at bidrage til at minimere gruppen af drenge, der er i fare for ikke at afslutte deres ungdomsuddannelse uden at have realistiske muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet eller i varig beskæftigelse. Projektet blev gennemført i perioden oktober 2013 til juni 2016, og projektets samlede udgifter beløb sig til 1.074.071 kr., hvoraf 85 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs mere om projektet Drengeprojekt Syddanmark

 

Uddannelse med perspektiv
Projektets formål har været at give specielt de tøvende og usikre unge på gymnasiale ungdomsuddannelser motivation, fokus og videreuddannelsesperspektiv på deres igangværende ungdomsuddannelse. Projektet blev afviklet i perioden 2011-2016 og fik bevilget 1.900.000 kr. af Regionsrådet.

Læs mere om projektet Uddannelse med perspektiv

 

Syddanske Talenter SOSU
De overordnede formål med projektet var bl.a. at styrke rekruttering til såvel social- og sundhedsuddannelserne som til de mellemlange videregående uddannelser gennem udvikling af talentorienterede forløb samt at styrke gennemførelsen på SOSU-uddannelserne. Projektet er gennemført i perioden 1. maj 2012 til den 31. marts 2014, og regionsrådet bevilgede den 26. marts 2012 et tilskud på 3.050.000 kr. til projektet.

Læs mere om projektet Syddanske Talenter SOSU

 

Videre efter HF
Formålet med projektet har været at øge overgangsfrekvensen fra HF til de videregående uddannelser og nedbringe frafald fra HF. Projektet er gennemført i perioden den 1. januar 2010 – 31. august 2013, og regionsrådet bevilgede 3.643.100 kr. til projektet.

Læs mere om projektet Videre efter HF

 

Videre med uddannelse
Projektet har haft til formål at skabe øget motivation til uddannelse i målgrupper, som det er vanskeligt at nå via traditionelle vejlednings-og kommunikationsstrategier med henblik på at hæve uddannelsesniveauet. Projektet har også haft til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem de videregående uddannelser i regionen, så indsatsen for at øge optaget og nå de regionale uddannelsesmålsætninger styrkes. Projektet blev gennemført i perioden januar 2009 – december 2010 og fik bevilget 9.615.000 kr. af regionsrådet.

Læs mere om projektet Videre med uddannelse

 


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring