Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser".  Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se, hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Hvad indebærer "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser"?

Erhvervsuddannelserne har en nøglerolle i forhold til udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og den enkelte borgers beskæftigelsesmuligheder på fremtidens arbejdsmarked. Et velfungerende og udviklingsorienteret erhvervsuddannelsessystem af en høj kvalitet er således en af forudsætningerne for, at syddansk erhvervsliv kan klare sig i den globale konkurrence. 

Igangværende projekter

Passage til virkeligheden

Formålet med projektet "Passage til virkeligheden - fremtidens håndværkere" er at udbrede forståelsen for mulighederne ved at vælge en erhvervsuddannelse og højne respekten for faglærte. Projektet gennemføres i perioden september 2018 - juni 2021 og fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.159.527 kr.

Læs mere om projektet Passage til virkeligheden - fremtidens håndværkere

 

EUD Student
Projektet vil oprette 8 nye erhvervsuddannelser for studenter, og dermed på sigt bidrage til at der kommer flere og bedre faglærte. Projektet gennemføres i perioden 1. august 2017 - 31.marts 2021, og regionsrådet har den 19.december 2016 besluttet at bevilge et tilskud på kr. 2.460.443,96 til medfinansiering af projektet.

Læs mere om projektet EUD Student

 

Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job
Projektets formål er at sikre en øget gennemførelse af SOSU-uddannelserne i Region Syddanmark, hvor der pt. er et stort frafald på grundforløb 2 og under første praktikperiode på hovedforløbet. Via en matchning mellem elev, praksis og skole, samt en række understøttende aktiviteter, er det ambitionen at sikre at flere elever, der påbegynder en SOSU-uddannelse rent faktisk også gennemfører den. Dette til gavn for arbejdsmarkedet, hvor der lige nu er stor mangel på SOSU-uddannede. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2020 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.817.203 kr.

Læs mere om projektet Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job

 

Industrien som karrierevej
Formålet med projektet er at sikre kompetenceforsyningen til produktions-erhvervet. Det skal ske ved at inddrage produktionsindustrien til at tage ansvar for at synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej overfor elever, forældre og lærere. Det gøres først og fremmest ved at bygge bro mellem industrien og grundskolerne og derigennem øge optaget på de produktionsrettede erhvervsuddannelser. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2019 og fik den 19. december 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.497.520 kr.

 

Læs mere om projektet Industrien som karrierevej

 

Survival Skills (City of Educatia)
Survival Skills er et koncept, som baserer sig på et interaktivt, virtuelt spil målrettet de ældste klasser i grundskolen. Gennem rammefortællingen "Hvad nu, hvis der ikke var flere håndværkere tilbage?" tester eleverne deres færdigheder, opdager nye aspekter af egne kompetencer og muligheden for at anvende disse i en erhvervsfaglig retning. Eleverne får et bedre grundlag at vælge fremtidig uddannelse ud fra og bliver oplyste om deres muligheder, hvis de vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Projektet gennemføres år 2016 til 2019 og fik den 21. december 2015 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.249.600 kr.

Læs mere om projektet Survival Skills

 

Karrierelæring på Tværs

Projektet vil gennem intensive læringsforløb på tværs knække kurven, sådan at eleverne via forløbene udarbejder konkrete og meningsfulde mål for dem selv, som er knyttet til bestemte motivationsformer og klare mål for valg af ungdomsuddannelse. Projektet gennemføres i perioden 1. august til 30. juni 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.422.160 kr. 

Læs mere om projektet Karrierelæring på tværs

Afsluttede projekter

Vejen til NY MESTERLÆRE
Projektets formål er henholdsvis at udbrede kendskabet til NY MESTERLÆRE-ordningen, at give de unge forudsætningerne til at få en NY MESTERLÆRE-aftale samt klæde virksomhederne på til at håndtere en svagere målgruppe, end de er vant til. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2019 og fik den 19. december 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 2.959.529 kr.

Læs mere om projektet Vejen til NY MESTERLÆRE

 

E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse
Projektets overordnede mål er at sikre undervisningsmæssige tiltag på efterskoler og erhvervsuddannelser, som bidrager til at flere efterskoleelever søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter et efterskoleophold.  Projektet gennemføres i perioden den 1. juli 2017 - 31. august 2019 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.111.022,80 kr.

Læs mere om projektet E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse

 

Krydsfelt Syd
Projektets overordnede formål har været at styrke børn og unges interesse i og forudsætninger for EUD-uddannelsesområdet, sådan at flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse, når de er færdige med grundskolen. Projektet har udviklet og gennemført undervisningsforløb for folkeskolens 5. og 6. klasser, hvor grundskoleeleverne arbejder sammen med erhvervsskoleelever om at løse konkrete problemstillinger. Særligt fokus har været på at øge interessen inden for de såkaldte sorte fag, som oplever rekrutteringsudfordringer. Projektet blev gennemført i perioden januar 2015 til december 2017. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.446.919 kr. hvoraf 78% blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs mere om projektet Krydsfelt Syd

 

MissionEUX
Projektet har haft det overordnede formål at sætte spot på EUX-uddannelsen (en erhvervsuddannelse kombineret med fag på gymnasialt niveau), så flere unge vælger at gå på EUX. Grundtanken i projektet har været at udvikle og gennemføre EUX-gameforløb for udskolingsklasser i folkeskolen, hvor eleverne skulle løse opgaver igennem en app, som gav dem viden om EUX-uddannelserne og dermed grundlag for et mere kvalificeret uddannelsesvalg. Projektet blev gennemført i perioden marts 2015 til december 2017. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.603.435 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs mere om projektet MissionEUX

 

EUD i skolen, skolen i EUD
Projektets overordnede formål har været at bidrage til, at flere folkeskoleelever vælger en erhvervsuddannelse (EUD) direkte efter folkeskolen. Projektet har primært arbejdet med to typer af undervisnings- og vejledningsforløb for elever i 7. -10.klasse i 5 kommuner i Syddanmark. Forløbene skulle give folkeskoleelever øget viden om og interesse for erhvervsuddannelser. De to typer af forløb har været valgfag på erhvervsskolerne og såkaldte Uddannelse- & Job-forløb. Projektet blev gennemført i perioden august 2015 til december 2017. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.086.386 kr. hvoraf 80% blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs mere om projektet EUD i skolen, skolen i EUD

 

Forældreindsats
Projektets overordnede formål har været at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne til en overset målgruppe, forældrene. Forældrene er den største indflydelse på de unges valg af uddannelse, men da uddannelsesmulighederne har ændret sig markant, siden forældrene selv valgte uddannelse, har projektet skullet udvikle og teste forskellige kommunikationsformer til forældrene. Projektet blev gennemført i perioden oktober 2013 til december 2017. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.454.579,94 kr., hvoraf 58% blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs mere om projektet Forældreindsats

 

Hands-on
Projektet havde til opgave at få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøttede dermed både de nationale mål i den nye EUD-reform og regionens politiske mål om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet blev gennemført i perioden januar 2011 - august 2016 og projektregnskabet udviser samlede udgifter på 2.658.970 kr., hvoraf 80 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs mere om projektet Hands-on

 

Mobication fra grundskole til erhvervsliv
Formålet med projektet har været at synliggøre erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej, både for stærke elever og dem, der har brug for ekstra støtte. Projektet er gennemført i perioden 2011-2016, og regionsrådet har bevilget 3.100.000 kr. til projektet.

Læs mere om projektet Mobication fra grundskole til erhvervsliv

 

Bliv i uddannelse – digital coaching
Projektets overordnede mål har været at sikre større gennemførsel for en gruppe af frafaldstruede elever. Fokus har været på at skabe betydningsfulde coaching-processer i relation til trivsel og fastholdelse under skoleforløb og praktikophold. Projektet blev gennemført i perioden april 2013 - december 2015. Projektregnskabet udviser samlede udgifter på 1.579.769 kr., hvoraf der er modtaget tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 1.200.625 kr. ud af det samlede bevilgede tilskud på 2.100.000 kr.

Læs mere om projektet Bliv i uddannelse – digital coaching

 

UNIFORM112
Projektets formål har været at udvikle et udvidet grundforløb, der skal kvalificere unge til videre uddannelse inden for de uniformerede fag. Projektet blev gennemført i perioden 2012 -2014, og regionsrådet bevilgede den 24. september 2012 et tilskud på 1.996.000 kr.

Læs mere om projektet UNIFORM112

 

Udvikling af nye 10. klassestilbud efter 20-20-modellen
Projektets formål er at udvikle nye typer forløb i et samarbejde mellem ungdomsskole og erhvervsskole, der kan løfte eleven fagligt og personligt. Derudover skal projektet medvirke til, at eleven opnår en afklaring i forhold til videre erhvervsuddannelse og dermed motiveres til at starte på en erhvervsuddannelse. Projektet er gennemført i perioden 2011-2014, og regionsrådet har bevilget 2.800.000 kr. til projektet. 

Læs mere om projektet Udvikling af nye 10.klassestilbud efter 20-20-modellen

 

 

 


 


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring