Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forudsætningerne på plads

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Forudsætningerne på plads".  Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se, hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Hvad indebærer "Forudsætningerne på plads"?

Gode faglige, personlige og sociale forudsætninger er afgørende for, at den unge klarer sig godt i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i livet i øvrigt. De unge skal både være fagligt stærke og personligt robuste i forhold til at kunne modstå og håndtere de udfordringer, de møder på deres vej.

Igangværende projekter

Faglig læsning for alle

HF-eleverne på Rosborg Gymnasium og HF’s læseevner skal styrkes. Som et led i skolens strategiske indsatsområde om at styrke HF vil lærerne øve faglig læsning systematisk 95 minutter hver uge. Eleverne vil blive screenet og inddelt i niveauer efter læsefærdigheder, og klassernes fag vil på skift øve læsning med eleverne på de forskellige niveauer. Lærerne vil modtage efteruddannelse, der sætter dem i stand til at undervise elever i læsning på flere niveauer samt udvikle undervisningsmateriale i læsning i fagene.

 Læs mere om projektet Faglig læsning for alle

 

Unge med kant

Projektets formål er at hjælpe unge, som lever på kanten af det danske samfund. De mest udsatte unge skal støttes i bedre at klare overgangene fra grundskole til (forberedende) ungdomsuddannelse og i sidste ende til varig selvforsørgelse. En erhvervsuddannlse udgør en central milepæl på denne vej. Projektet gennemføres i perioden august 2018 - december 2020 og fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.000.000 kr.

Læs mere om projektet Unge med kant


Afsluttede projekter

Erhvervstonet forløb på tværs
Projektets mål er at udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice, som bidrager til at flere unge vælger, påbegynder og gennemfører erhvervsforberedende forløb, herunder HF & VUC FYN Odenses EUD- forberedende forløb - fremadrettet kaldet EUD klasser - og KUU (kombineret Ungdomsuddannelse). Projektet gennemføres i perioden januar 2017- december 2018 og fik den 19. december 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.730.352 kr.

Læs mere om projektet Erhvervstonet forløb på tværs

 

Læseløft Syd
Projektet Læseløft Syd har haft det overordnede formål at styrke de unges læsefærdigheder og give dem bedre forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Tre erhvervsskoler har samarbejdet om at revidere de nuværende læsehandlingsplaner – herunder at styrke samarbejdet mellem læsevejledere og faglærere. Et styrket samarbejde skulle medføre en mere spændende, motiverende og inkluderende undervisning. Projektet har også haft som mål at udvikle et online læsetræningsværktøj, der er tilpasset erhvervsuddannelserne. Hensigten har været, at individuelt tilpassede læsekurser skulle give elever på grund- og hovedforløb et læseløft. Projektet blev gennemført i perioden 5. maj 2014 til marts 2017. Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.014.076 kr., hvoraf 80 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje. 

Læs mere om projektet Læseløft Syd

 

På forkant med mistrivsel
Projektets formål har været at styrke indsatsen over for unge, der under uddannelse oplever mistrivsel. Særligt har der været fokus på en forebyggende indsats over for unge voksne (18+), som starter ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse efter at have holdt pause fra skoleverdenen, eller som har afbrudte uddannelser bag sig grundet mistrivsel. Projektets mål skulle realiseres ved at sætte fokus på de unges mestringsstrategier, så de unge kunne blive bedre til at mestre forskellige mistrivselsproblematikker, og derigennem opnå motivation til at gennemføre en uddannelse. Projektet blev gennemført i perioden oktober 2013 til april 2017. Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.646.682 kr., hvoraf 80 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs mere om projektet På forkant med mistrivsel

 

Fagligt klar til erhvervsuddannelse
Formålet med dette projekt var at give elever, der ikke har de fornødne kompetencer et forspring gennem træning af udvalgte færdigheder i fagene dansk og matematik, således de står stærkere fagligt når de begynder en EUD. Projektet blev gennemført i perioden august 2014 – juni 2016, og projektregnskabet udviser samlede udgifter på 1.176.057 kr., hvoraf 80 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs mere om projektet Fagligt klar til erhvervsuddannelse

 

Professionelle relationer rykker
Projektets formål har været at udvikle den professionelle lærer-elev-relation for derigennem at skabe plads til trivsel og gode læringsmiljøer for de sårbare unge. Baggrunden har været, at stadig flere unge mistrives i større eller mindre grad, hvilket virker som en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet løb i perioden august 2013 - januar 2016, og projektets samlede udgifter beløb sig til 5.632.512 kr., hvoraf 78 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs mere om projektet Professionelle relationer rykker

 

Fra bænken til banen
Det primære formål har været, igennem et helt særligt samarbejde mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser, idrætsklubber og en professionel fodboldklub, at styrke og dermed udvikle elevernes sociale og personlige forudsætninger for dermed at sikre elevernes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Projektet er gennemført i perioden marts 2013 - oktober 2015, og projektet fik 29. april 2013 tilsagn af regionsrådet om støtte på 976.112 kr.

Læs mere om projektet Fra bænken til banen

 

Ordblindeundervisning - en vigtig brik i jagten på de 95 %
Projektets formål har været at bidrage til at flere ordblinde får en ungdomsuddannelse. Projektet søger at etablere et systematisk samarbejde mellem de nøgleaktører, der har kontakten til de unge. Gennem samarbejde skal ordblinde identificeres og visiteres til den rette hjælp. Projektet blev gennemført i perioden januar 2013 - december 2015. Projektregnskabet udviser samlede udgifter på 1.845.377 kr., hvoraf der er modtaget tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 986.434 kr. ud af det samlede bevilgede tilskud på 1.369.277 kr.

Læs mere om projektet Ordblindeundervisning - en vigtig brik i jagten på de 95 %

 

Transfaglighed i et ungeperspektiv
Projektet har haft til formål, i et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser, at etablere de vilkår, der skal til for at unge ikke-uddannelsesparate kan blive uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet er gennemført i perioden august 2011 - december 2013, og projektet har fået bevilget på 4.600.000 kr. af Regionsrådet.

Læs mere om projektet Transfaglighed i et ungeperspektiv

 

Undervisning i bevægelse
Formålet med projektet var at få flere unge mænd (18-30 år), der ikke har gennemført grundskolen til at gennemføre en ungdomsuddannelse ved at udvikle et særligt tilbud til gruppen. Det skulle ske ved at udvikle et tilbud med en særlig trænings- og anvendelsesorienteret profil, og der skulle inddrages pædagogiske metoder fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret. Projektet er gennemført i perioden 1. august 2011 til 31. december 2013, og regionsrådet har den 27.juni 2011 bevilget 2.300.000 kr. til projektet.

Læs mere om projektet Undervisning i bevægelse

 

Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet
IBC Fredericia ønskede med projektet, i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, at udvikle redskaber i undervisningen til at hjælpe underviseren med at holde sammen på klassen som et læringsfællesskab med særligt fokus på, at gøre sårbare unge til en del af det sociale fællesskab og dermed fastholde dem på ungdomsuddannelsen. Projektet er gennemført i perioden august 2010 - september 2012, og projektet har fået bevilget 9.890.580 kr. af Regionsrådet.

Læs mere om projektet Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet

 


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring