Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Nye undervisningsmetoder

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Nye undervisningsmetoder".  Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Hvad indebærer "Nye undervisningsmetoder"?

Temaet ”Nye undervisningsmetoder” har haft til formål at skabe projekter, der udvikler og højner kvaliteten i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Det kan være ift. anvendelse og afprøvning af nye læringsteknologier, udvikling af nye undervisningsmetoder, imødekommelse af bestemte elevgrupper og meget andet. Et andet fokuspunkt har været udbredelsen af viden om virkningsfulde undervisningsmetoder på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Afsluttede projekter

Viden til flere
Projekt ”Viden til flere” formidler og implementerer nogle af de senere års mange vellykkede pædagogiske udviklingsprojekter til en række af de uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, der i meget begrænset omfang tidligere har modtaget støtte. Projektet gennemføres i perioden fra 2015 til 2019 og fik den 22. juni 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.907.835 kr.

Læs mere om projektet Viden til flere

 

Flipped Learning
Projektets overordnede formål har været at undersøge effekten af tiltag i forhold til, om Flipped Learning giver mulighed for at flytte lærerens ressourcer fra traditionel oplægsbaseret klasseundervisning på skolen til et fokus på den enkelte elevs læring via undervisningsdifferentiering. Projektets formål er især at understøtte de mest udfordrede elevers læring. Projektet blev gennemført i perioden august 2014 – august 2016, og projektregnskabet udviser samlede udgifter på 4.434.251 kr., hvoraf 40% blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs mere om projektet Flipped Learning

 

Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg
Projektets formål har været gennem talentarbejde at bidrage til at flere unge uddanner sig indenfor sciencefag, og at flere drenge gennemfører en videregående uddannelse. Projektet blev gennemført i perioden marts 2012 - august 2016, og projektregnskabet udviser samlede udgifter på 1.702.110 kr., hvoraf 80 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læs mere om projektet Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg

 

Etablering af et Akademi for Talentfulde Unge
Formålet med projektet har været at danne en fælles regional platform for talentudvikling, der etableres i samarbejde med de videregående uddannelser og virksomhederne i området. Projektet blev gennemført i perioden fra 1. januar 2012 til 31. december 2014, og projektet har fået tilsagn fra regionsrådet på 1.902.533 kr.

Læs mere om projektet Etablering af et Akademi for Talentfulde Unge

 

Anvendelsesorienteret Undervisning
Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve tilpassede anvendelsesorienterede elementer på flere typer af ungdomsuddannelser og grundskoler ved etablering af en række "undervisningslaboratorier" på udvalgte ungdomsuddannelser og grundskoler i Syddanmark. Projektet blev gennemført i perioden oktober 2010 – ultimo 2013, og projektet har fået bevilget 9.398.000 kr. af Regionsrådet.

Læs mere om projektet Anvendelsesorienteret Undervisning

 

Hold fast
Med udgangspunkt i regionale forhold vil projektet udvikle nye samarbejdsstrukturer, som kan medvirke til at reducere frafaldet på ungdomsuddannelserne. Projektet er afviklet i perioden 2009-2011, og regionsrådet har bevilget 4,6 mio. kr. til projektet.

Læs mere om projektet Hold fast

 

Innovative undervisningsmetoder
Projektet har bl.a. til formål at udvikle og udbrede innovative undervisningsforløb til regionens ungdomsuddannelser. Projektet er afviklet i perioden 2009-2012, og regionsrådet har bevilget 2.669.000 kr. til projektet.

Læs mere om projektet Innovative undervisningsmetoder

 

KRÆS - Udvikling af kreative læreprocesser i gymnasiale forløb
Formåelt med projektet har været at udvikle en HF/gymnasial linje med vægtning af æstetiske/kreative temaer og aktiviteter såvel pædagogisk som fagligt med henblik på, at eleverne styrker deres innovative og kreative kompetencer både som afsæt til en eliteuddannelse som udøvende kunstner og som et anderledes kvalificeret fundament for valg af videregående uddannelse. Projektet er afviklet i perioden august 2008 – maj 2011, og regionsrådet har bevilget 1.190.000 kr. til projektet.

Læs mere om projektet KRÆS - Udvikling af kreative læreprocesser i gymnasiale forløb

 

Skoleradio
Formålet med projektet har været at inddrage nye medier og e-learningsformer i undervisningen ved at skabe en ny facilitet i erhvervsskolen – "skolens eget lyd-univers". Projektetet er afviklet i perioden fra juni 2009 til maj 2010, og regionsrådet har bevilget 455.331 kr. til projektet.

Læs mere om projektet Skoleradio

 

Historisk Atlas for ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark
Formålet med projektet har været at styrke de unges forståelse for deres egen tid og dens forudsætninger ved at inspirere dem til at stille spørgsmål til historien omkring os, lokalt og regionalt. Projektet er afviklet i perioden 2008 - 2009, og regionsrådet har bevilget 193.000 kr. til projektet.

Læs mere om projektet Historisk Atlas for ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark


 


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring