Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Science og teknologi

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Science og teknologi". Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Hvad indebærer "Science og teknologi"?

I Syddanmark er i stigende grad brug for, at virksomhederne har adgang til kompetencer, der kan understøtte fremtidens digitale og teknologiske udvikling. På baggrund af det stigende behov for kompetencer inden for science og tekologim er der behov for at sætte fokus på de såkaldte STEM-kompetencer (Science, Techonolgy (inkl. IT), Engineering og Math). Region Syddanmark har derfor støttet projekter, som fokuserer på, at flere børn, unge og voksne vælger en uddannelse inden for dette område.

 

Igangværende projekter

Science og anvendt teknologi på stx

Formålet med projektet er at få flere unge på gymnasiale uddannelser til at vælge en studieretning inden for STEM. I den forbindelse udvikles et samlet 3-årigt forløb, der inddrager informatik-kompetencer i de naturvidenskabelige fag - især fysik. Det skal gerne blive et profileret koncept for undervisningen på studieretningen.

Læs mere om projektet Science og anvendt teknologi på stx

 

Robolæring

Projektet "Robolæring" vil modsvare samfundets behov for, at et øget antal kompetente unge vælger en uddannelse og karriere med robotteknologier. Ungdomsuddannelserne skal blive bedre til at motivere de unge til en teknologisk karriere og fremme de unges lyst til at begynde en videregående scienceuddannelse. Projektet gennemføres i perioden juli 2018 - december 2020 og fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.705.088 kr.

Læs mere om projektet Robolæring her

 

Voyager – Fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg
Projektet vil i et bredt samarbejde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser, kultur- og vidensinstitutioner og erhvervsliv i Region Syddanmark skabe en bedre sammenhæng i uddannelsesforløb fra grundskole til scienceuddannelse. Projektet gennemføres i perioden 2018 - 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.623.445 kr.

Læs mere om projektet Voyager – Fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg

 

Passion for at skabe med teknologi
Formålet med projektet er at danne elever digitalt til at begå sig på arbejdsmarkedet og i den 4. industri. Den enkelte elev får uanset valg af studieretning mulighed for selv at skabe med en eksponentiel teknologi og viden om teknologiernes betydning i samfundet og på arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.333.972 kr.

Læs mere om projektet Passion for at skabe med teknologi

 

Geo & Bio Science Center Syd
Projektet har som målsætning at rekruttere flere unge til naturvidenskabelige videregående uddannelser i Region Syddanmark ved at fremme børn og unges interesse for disse områder gennem praksisnær undervisning og feltarbejde med fokus på naturens ressourcer og naturen som kilde til viden gennem naturvidenskabelige eksperimenterende undersøgelser. Projektet gennemføres i perioden den 1. august 2017 - 30. juni 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.160.540 kr.

Læs mere om projektet Geo & Bio Science Center Syd

 

Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige
Projektet vil, med fokus på peer to peer undervisning fra grundskole og op til de videregående uddannelser samt samarbejde med virksomheder, styrke og øge interessen for de naturvidenskabelige fag og dermed sikre, at elever i højere grad vælger naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. Projektet gennemføres i perioden den 1. august. 2017 – 30. september 2020 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.620.015 kr.

Læs mere om projektet Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige

 

Crossing IT
Der skal der skabes en forståelse i folkeskolen for, hvor vigtige og spændende informationsteknologier er, og hvilken betydning de har for vores liv og for vores samfundsudvikling. Projektet vil bygge en "crossover" af denne forståelse på tværs af folkeskolen og de erhvervsgymnasiale uddannelser med sigte på de videregående uddannelser og erhvervslivets behov. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2017- 30.juni 2019 og har af regionsrådet den 19. december 2016 besluttet at yde et tilskud på kr. 3.155.000 til projektet.

Læs mere om projektet Crossing IT

 

Harteværket
Projektet skal bygge bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Projektet ønsker at udvikle og implementere praksislæringsforløb mellem grundskoler og ungdomsuddannelser. På denne måde vil man fremme antallet af unge med interesse af naturfag, som vil bidrage til målsætningen om 20 % flere ansøgere til de naturvidenskabelige uddannelser. Projektet gennemføres i perioden 1. juni 2016 - 31. oktober 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 1.002.000 kr.

Læs mere om projektet Harteværket

 

HF-Genvejen
Projektet går ud på at lave en smidig, hurtig og jobrelevant uddannelsesvej for unge drenge og mænd, der gerne vil arbejde på de tekniske områder, hvor vi oplever mangel på arbejdskraft i regionen, og hvor der samtidig er behov for og plads til flere ansøgere på de videregående uddannelser. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2016 - 31. januar 2018 og fik den 21. december 2015 tilsagn af regionrådet om støtte på 2.114.880 kr.

Læs mere om projektet HF-Genvejen

 

Afsluttede projekter

Science i Syddanmark - Karrierelæring i sciencefag
Hensigten med projektet er at styrke søgningen til scienceuddannelser i Region Syddanmark. I projektet udvikles lærerkurser og undervisningsforløb på højt fagligt niveau, der skal sikre fagene en større aktiv rolle i de unges karrierelæringsprocesser. Projektet løber i perioden maj 2016 - juni 2019, og fik den 27. juni 2016 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 2.486.216 kr.

Læs mere om projektet Science i Syddanmark - Karrierelæring i sciencefag

 

Laboratorium for matematikundervisning (LabMat)
Projektet vil gennem systematisk og målrettet udviklingsarbejde styrke børn og unges kompetencer og færdigheder i matematik fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Projektet gennemføres i perioden 1. september 2014 - 31. august 2017 og fik den 28. april 2014 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.990.400 kr.

Læs mere om projektet Laboratorium for matematikundervisning (LabMat)

 

Samarbejde og videndeling i teams og faggrupper
Formålet med projektet har været at øge udbyttet af faggruppe og teamsamarbejdet i grundskolen og på ungdomsuddannelserne med det mål, at den faglige undervisning på de enkelte institutioner kan kvalificeres og nytænkes. Projektet er gennemført i perioden 2016-2017, og regionsrådet har bevilget 697.256 kr. til projektet.

Læs mere om projektet Samarbejde og videndeling i teams og faggrupper

 

Science Future
Projektets formål har været at udvikle og afprøve en række undervisningsforløb med lærings‐ og oplevelsesbaserede camps og tilhørende undervisningsmaterialer, som havde til mål at vække begejstring for sciencefag hos hhv. gymnasie‐ og folkeskoleelever. Ved at give eleverne en helhedsorienteret og praksisnær oplevelse af science‐fagene ville projektet skabe større motivation for læring af science og dermed sikre bedre overgange mellem hhv. folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser. Projektet blev gennemført i perioden 1. juni 2013 – 1. juni 2017. Regionsrådet bevilgede den 23. september 2013 et tilskud på 3.674.000 kr.

Læs mere om projektet Science Future

 

Det Maritime Hus
Formålet med projektet har været at udvikle tolv inspirerende og motiverende undervisningsforløb med den intention, at flere elever fra de gymnasiale uddannelser vælger at tage en naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse samt at flere drenge søger ind på de videregående uddannelser. Projektet blev gennemført i perioden august 2013 til juni 2017. Projektets samlede udgifter beløb sig til 4.788.308 kr., hvoraf 57,6 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje. 

Læs mere om projektet Det Maritime Hus

 

Projekt X
Formålet med Projekt X har været at udvikle et unikt efteruddannelsestilbud for undervisere inden for natur, teknik og sundhed gennem netværksdannelse mellem de involverede institutioner, ligesom det skulle understøtte overgangsproblematikker mellem grundskolen og ungdomsuddannelser (herunder erhvervsskoler). Projektet blev gennemført i perioden  1. januar 2011 - august 2016, og regionsrådet har bevilget 3.500.322 kr. til projektet.

Læs mere om Projekt X

 

Talentraketten
Projektets formål har været at øge de unges interesse for de naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige fag/studieretninger på henholdsvis ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Grundideen har været at bruge særligt interesserede og særligt talentfulde elever til at vise vejen inden for scienceområdet. Projektet blev gennemført i perioden oktober 2013 til marts 2016, og projektets samlede udgifter beløb sig til 1.323.734 kr., hvoraf 87 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Læse mere om projektet Talentraketten

 

Projekt Videndeling
Projektet har haft det formål at undersøge hvilke aktører og videndelingsstrukturer, der eksisterede på og evt. imellem ungdomsuddannelserne og grundskolerne i Region Syddanmark. Derudover ønskede projektet at analysere videndelingen mht. format, indhold og forankring og viden hos den enkelte lærer. Projektet blev gennemført i perioden efteråret 2013 – ultimo 2015, og projektet har fået tilsagn af Regionsrådet om støtte på 1.000.000 kr.

Læs mere om Projekt Videndeling

 

Flere til science
Projektet har til formål at udvikle nye talenter inden for naturvidenskab. De skal inspireres ved brug af læringsteknologi, der skal vise eleverne, hvordan deres naturvidenskabelige fag bruges i virkelighedens verden, og undervisningsforløb udviklet i samarbejde mellem forskere fra universitetet og lærere fra gymnasiale uddannelser. Projektet er gennemført i perioden 1. maj 2012 til 1. september 2014, og regionsrådet har bevilget 2.521.000 kr. til projektet.

Læs mere om projektet Flere til science

 

Natur, Teknik og Sundhed - Projektsyd - fra børnehave til Ph.d.
Projektets formål har været at udvikle, implementere og evaluere nye metoder og værktøjer, der skal fremme undervisningen i fagrækker indenfor natur, teknik og sundhed, eksempelvis matematik, fysik og biologi, teknikfag etc. Projektet blev gennemført i perioden august 2010 - oktober 2014, og projektet har fået bevilget 6.500.000 kr. af regionsrådet.

Læs mere om projektet Natur, Teknik og Sundhed - Projektsyd - fra børnehave til Ph.d.

 

Biotek - Udvikling af en Bioteknologisk Studieretning i Gymnasiet i Region Syddanmark
Formålet med projektet har været at etablere en forsøgsundervisning i bioteknologi i gymnasiet (stx og htx) gennem et forpligtende samarbejde mellem gymnasier, virksomheder og videregående uddannelser samt Undervisningsministeriet, Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Projektet blev gennemført i perioden maj 2008 – december 2011, og projektet fik bevilget 7.503.000 kr. af regionsrådet.

Læs mere om projektet Biotek - Udvikling af en Bioteknologisk Studieretning i Gymnasiet i Region Syddanmark


 


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring