Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Tilgængelighed og campus

Region Syddanmarks Uddannelsespulje har medfinansieret en række projekter, der beskæftiger sig med temaet "Tilgængelighed og campus".  Her på siden kan du finde inspiration til dit projekt og se hvilke projekter, der har modtaget tilskud inden for dette tema.

Hvad indebærer "Tilgængelighed og campus"?


En god tilgængelighed til uddannelser er vigtig. Det har betydning for de unges valg af ungdomsuddannelse, og hvorvidt de gennemfører den. Derudover giver en god tilgængelighed til de videregående uddannelser, bl.a. i form af et decentralt udbud, de unge mulighed for at videreuddanne sig uden at skulle flytte langt væk. Det har bl.a. betydning for arbejdsmarkedet og indkomstgrundlaget lokalt og regionalt, idet en del færdiguddannede vælger at blive boende tæt på den by, hvor de har gennemført deres uddannelse.

 

Igangværende projekter

Sydfyns ungdomsuddannelser

Projektets mål er at skabe en højere grad af samarbejde, gerne en fusion, mellem projektets tre uddannelsesinstitutioner. Endemålet er at udbyde bedre ungdomsuddannelser på Sydfyn, herunder at fastholde og give unge i Faaborg-området et bredere udbud af ungdomsuddannelser. Projektet gennemføres i perioden juli 2019 til september 2020 og fik den 24. juni 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.057.044 kr.

Læs mere om projektet Sydfyns ungdomsuddannelser

 

EUD Merkantil går digitalt

Formålet med projektet ”EUD Merkantil går digitalt” er at udvikle endnu bedre erhvervsrettede didaktiske undervisningsmiljøer, hvor eleverne kan identificere sig med artefakter for deres valgte uddannelsesretning, og skolerne kan udnytte hinandens ressourcer gennem fælles forløb og digitale materialer. Projektet gennemføres i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.576.341,20 kr.

Læs mere om projektet EUD Merkantil år digitalt

 

Implementering og faglig forankring af et campusmiljø på Ribe katedralskole

Formålet med projektet ”Implementering og faglig forankring af et campusmiljø på Ribe Katedralskole” er at styrke og udbygge udbuddet af ungdomsuddannelser i Ribe til gavn for et stort antal elever i både Esbjerg, Vejen, Haderslev og Tønder Kommune. Projektet genenmføres i perioden marts 2018 - december 2020. Projektet fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.436.405 kr.

Læs mere om projektet Implementering og faglig forankring af et campusmiljø på Ribe katedralskole

 

Afsluttede projekter

Campus bygger bro
Projekt Campus bygger bro skal understøtte Nyborg Gymnasiums forandringsproces frem mod en fælles identitet og en ny kultur med sammenhængskraft, uddannelsesafklarende forløb for de unge samt interne og eksterne samarbejder som overordnede mål. Fokus ligger på innovative, entreprenante og tværgående initiativer. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2016 - 1. januar 2019 og har af regionsrådet fået bevilget 3.444.080 kr.

Læs mere om projektet Campus bygger bro

 

Øget tilgængelighed til erhvervsuddannelser
Handelsgymnasiet Vestfyn i Glamsbjerg, EUC Lillebælt og SDE Odense-Vejle samarbejder om at udvikle og gennemføre et nyt GF1 forløb målrettet elever, der vil uddanne sig til automatikteknikere, smede, elektrikere eller procesoperatører. Dette pilotprojekt har baggrund i mangel på denne type faglærte og flere virksomheder, specielt Vestfyn, har svært ved at skaffe lærlinge og støtter derfor projektet. Projektet løber i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 og fik den 26. juni 2016 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 604.500 kr.

Læs mere om projektet Øget tilgængelighed til erhvervsuddannelser

 

Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner – et samarbejde mellem Kolding kommune, SOSU Fredericia og IBC
Det overordnede formål med projektet har været, at IBC Kolding og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (SOSU) i fællesskab udbyder sundhedsfaglige uddannelser i Kolding. Samarbejdsprojektet har endvidere haft til formål at understøtte elevernes udfordring med lang geografisk afstand til uddannelsesinstitutioner. Projektet blev gennemført i perioden december 2012 - december 2015. Projektregnskabet udviser samlede udgifter på 920.992.- kr., hvoraf der er modtaget tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 625.000 kr. ud af det samlede bevilgede tilskud på 724.000 kr.

Læs mere om projektet Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner – et samarbejde mellem Kolding kommune, SOSU Fredericia og IBC

 

Konkret udfoldning af campus-samarbejde fagligt og socialt
Projektet går ud på at uddrage fællesnævnere, fastlægge campusunderstøttende sociale og faglige tiltag målrettet såvel elever som medarbejdere; alt sammen med det hovedformål at skabe en sådan attraktivitet hos de primære interessenter – eleverne – at en stabil og voksende søgning kan sikre bevarelse af den mangfoldige uddannelsesvifte, som er hele samarbejdets formål og forudsætning. Projektet blev gennemført i perioden august 2012 - juni 2014, og regionsrådet har bevilget 994.620 kr. til projektet.

Læs mere om projektet Konkret udfoldning af campus-samarbejde fagligt og socialt

 

Parallel pædagogik
Projektets formål har været at udvikle forskellige former for undervisningspraksis ved parallelundervisning, der via brugen af video og it kunne muliggøre undervisning af kursister, der befinder sig i to forskellige geografiske områder. Herunder ville man også undersøge, om der var andre uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark der benyttede sig- eller ville benytte sig af parallel undervisning. Projektet blev gennemført i perioden august 2009 – august 2010, projektet fik bevilget 1.083.845 kr. af regionsrådet.

Læs mere om projektet Parallel pædagogik


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring