Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Bliv i uddannelse - digital coaching

Formål
Projektets overordnede mål har været at sikre større gennemførsel for en gruppe af frafaldstruede elever. Fokus har været på at skabe betydningsfulde coaching-processer i relation til trivsel og fastholdelse under skoleforløb og praktikophold.
Coachingen er foregået via digitale medier (en App i flere varianter), som har skullet hjælpe eleven og mentorerne omkring eleven (forstås bredt som lærere, vejledere, UU-vejledere kontaktlærere samt coaches, mentorer og omsorgspersoner) i deres daglige tilgang til udfordringer med frafald.

Parter
HANSENBERG, Rybners, UU-Center Esbjerg, Praxis (tidl. erhvervsskolerne forlag), AppsFabrikken, og Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

Leverancer

  • En app med differentieret indhold afhængig af brugerprofil (elev, forskellige mentortyper). App’en kan tilgås fra smartphone, tablet og computer. Rummer spil, oversigter og hjælpeværktøjer til hhv. elever og mentorer. App’en er udviklet i forskellige varianter, heriblandt: MinMission, YourMission, mobilMission og Hands-On Mission. De udviklede apps bruges som en integreret del af undervisningen på en lang række skoler i Syddanmark. Særligt erhvervsskoler, men også grundskoler og produktionsskoler.
  • Arrangement ’Speed networking’, hvor mentorer fra skoler og UU-Centre identificerede/udvekslede viden om barrierer for elevers gennemførelse af uddannelse i hhv. skole- og praktikforløb og formulerede mulige indsatser og livliner.
  • Udarbejdede fortællinger til udbredelse af app’en blandt elever/skolefolk om nærved-frafald og happy endings.

Udvalgte resultater og erfaringer
Projektet oplyser, at de elever som var med i projektet havde et meget lavt frafald - ca. 6 procent sammenlignet med et normalt frafald for denne gruppe på ca. 20 procent. De deltagende elever blev dog igen frafaldsramt, da de kom videre i de traditionelle uddannelsesforløb. Det tyder derfor på en klar sammenhæng mellem den ekstra fokus, der ydes eleverne i projektperioden og mindskningen af frafaldet. Om det udelukkende kan henføres til app’en eller om der derimod er flere parametre, der gør sig gældende, er dog ikke undersøgt nærmere. Det forhold, at en lang række skoler i dag anvender den udviklede app i forskellige varianter taler dog for, at app’en anses som et virkningsfuldt værktøj i dialogen med eleverne.
Man kan evt. læse mere om projektet her: http://praxis.dk/projekter/bliv-i-uddannelse-minmission/

Evaluering
Hent projektets evalueringsrapport som PDF

Projektperiode og udgifter
Projektet blev gennemført i perioden april 2013 - december 2015. Projektregnskabet udviser samlede udgifter på 1.579.769 kr., hvoraf der er modtaget tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 1.200.625 kr. ud af det samlede bevilgede tilskud på 2.100.000 kr.
 


Siden er sidst opdateret 16-07-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |