Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Projekt videndeling

Projekt Videndeling har haft det formål at undersøge hvilke aktører og videndelingsstrukturer, der eksisterede på og evt. imellem ungdomsuddannelserne og grundskolerne i Region Syddanmark. Derudover ønskede projektet at analysere videndelingen mht. format, indhold og forankring og viden hos den enkelte lærer.

Parter
Københavns Universitet, Lærere og ledere i folkeskoler og gymnasier, Region Syddanmarks kommunale koordinatorer, ngdomsuddannelser, Gundskoler

Leverancer

  • Afprøvede modeller for en optimal videndelingsproces på grundskole og gymnasieniveau med involvering af de vigtigste aktører og med hensyn til eksisterende samarbejdsstrukturer.
  • Beskrivelse af hvilke strukturer der med fordel kan involveres i en fremadrettet og optimeret videndeling imellem lærerne på grundskole og gymnasieniveau.
  • Vejledningsmateriale til fagpersoner, der faciliterer og leder videndelingen i hensigtsmæssige formater i form af workshops, guides eller lignende.
     

Udvalgte resultater og erfaringer
Projektet har udviklet modeller, som kan bruges til at motivere undervisere i grundskolen og på gymnasierne til at udvikle deres undervisning indenfor science-fag og benytte sig af eksisterende viden. Modellerne muliggør en effektiv videndeling og erfaringsudveksling på og imellem de involverede institutioner og inkluderede eksisterende videndelingsstrukturer. Herunder var der særligt fokus på hvilke aktører, der kan understøtte videndelingen samt på at afprøve modellerne i praksis og danne grundlag for en bæredygtig forankring af dem.

Evaluering

Hent projektets evalueringsrapport som PDF

Projektperiode
Projektet blev afviklet i perioden efteråret 2013 – ultimo 2015

Projektets økonomi
Projektet har fået tilsagn af Regionsrådet om støtte på 1.000.000 kr


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring