Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Science Future

Projektets formål har været at udvikle og afprøve en række undervisningsforløb med lærings‐ og oplevelsesbaserede camps og tilhørende undervisningsmaterialer som havde til mål at vække begejstring for sciencefag hos hhv. gymnasie‐ og folkeskoleelever. Forløbene blev udviklet af projektets partnere og senere i projektperioden blev afprøvet af andre gymnasieskoler i Region Syddanmark. 

Ved at give eleverne en helhedsorienteret og praksisnær oplevelse af science‐fagene ville projektet skabe større motivation for læring af science og dermed sikre bedre overgange mellem hhv. folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser. Et vigtigt element af projektet var ung‐til‐ung‐kontakt og derfor blev gymnasieelever undervist af universitetsstuderende mens grundskoleelever blev undervist af gymnasieelever.
Science Future havde som målsætning at flere unge vælger a) en gymnasial uddannelse med en naturvidenskabelig eller teknisk studieretning og b) en videregående uddannelse inden for science.
 

Parter

Svendborg Erhvervsskole, Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX), Rosborg Gymnasium (STX), EUC Syd (HTX), Tønder Gymnasium (STX), SDU, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet på SDU Universe (tidligere Danfoss Universe)
 

Leverancer

Projektet havde til formål at levere følgende:

  • 18 undervisningsforløb til brug i hhv. gymnasierne og folkeskolerne. Undervisningsforløbene har fokus på science i praksis og inkluderer således både undervisning i det traditionelle læringsrum på en kendt uddannelsesinstitution (elevernes egen skole, grundskole eller gymnasium) og en ukendt uddannelsesinstitution (gymnasium eller universitet) samt undervisning i utraditionelle læringsmiljøer som camps og virksomhedsbesøg. Der udvikles materialer til undervisningsforløbene.
  • 6 ambassadørteams bestående af en repræsentant fra SDU/Universe og repræsentanter fra gymnasierne (lærere/elever) der stilles til rådighed for præsentationer af undervisningsmaterialet for interesserede skoler 1½ år efter projektperiodens afslutning.

 

Udvalgte resultater og erfaringer


Samlet tyder det på, at projektet er lykkedes med at 1) anskueliggøre relevans og aktualitet i science‐fagene for eleverne inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder gennem undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i aktuelle, samfundsrelevante forskningsprojekter og 2) at imødekomme elevernes efterspørgsel omkring synliggørelse af anvendelses‐ og karrieremuligheder ved en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.
 

Evaluering
Hent projektets evalueringsrapport som PDF

Projektperiode
Projektet blev gennemført i perioden 1. juni 2013 – 1. juni 2017.

Projektøkonomi
Regionsrådet bevilgede den 23. september 2013 et tilskud på 3.674.000 kr.

  


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring