Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Det Maritime Hus

Formålet med projektet har været at udvikle tolv inspirerende og motiverende undervisningsforløb med den intention, at flere elever fra de gymnasiale uddannelser vælger at tage en naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig eller teknisk videregående uddannelse, samt at flere drenge søger ind på de videregående uddannelser.

Derudover har projektet haft fokus på at stimulere interessen for naturvidenskab, teknik og sundhed via undervisningsforløb, der alle tager udgangspunkt i havets ressourcer, og at gøre børn og unge bekendt med naturvidenskabens og teknologiens mange anvendelsesmuligheder. Gennem undervisning, hvor teori og praksis kobles sammen, skal de unges kompetencer inden for natur, teknik og sundhed i hele uddannelsessystemet fra grundskolen til de videregående uddannelser styrkes.

Parter

Odense Katedralskole, de gymnasiale uddannelser (STX, HF og HTX) i regionen, UC Lillebælt, SDU og Kerteminde Kommune.

Leverancer

  • De primære leverancer i Det Maritime Hus har været tolv faglige undervisningsforløb målrettet SDU til HTX, STX og HF og grundskolerne, hvor mulighederne for arbejdet med havets ressourcer er gennemgående.
  • I løbet af projektperioden blev der udarbejdet en markedsanalyse, som skulle hjælpe med at justere den overordnede retning for Det Maritime Hus.

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektets fokus har været at fremme samarbejde om uddannelse mellem grundskolerne i Kerteminde kommune, de gymnasiale uddannelser (STX, HF og HTX) i regionen, UC Lillebælt, SDU samt det fynske maritime erhvervsliv (Fyns Maritime Klynge). Samarbejdet har først og fremmest bidraget til at opbygge en direkte kontakt mellem SDU og de tekniske- og naturvidenskabelige lærere på gymnasieskolerne gennem netværkslister.

Derudover har projektet udarbejdet en velfungerende skabelon for brobygningsprojekter mellem gymnasieskoler og universitet og mellem grundskoler og universitet. Endelig har projektet afholdt konferencer mellem projektets deltagere og erhvervslivet, hvor mål og muligheder for øget kendskab til scienceområdet og det karrieremuligheder blev diskuteret med henblik på at øge synligheden gennem det maritime område.

Evaluering

Hent projektets evalueringsrapport som PDF

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden august 2013 til juni 2017.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 4.788.308 kr., hvoraf 57,6 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje. 


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring