Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Talentraketten

Projektets formål har været at øge de unges interesse for de naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige fag/studieretninger på henholdsvis ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Grundideen har været at bruge særligt interesserede og særligt talentfulde elever til at vise vejen inden for scienceområdet. En central del af projektet har derfor været Ung-til-ung undervisning, hvor udvalgte elever fra ungdomsuddannelserne har undervist folkeskoleelever fra 7- 9.kl. i de natur-videnskabelige fag. Hertil har ungdomsuddannelserne og grundskolerne arbejdet med at udvikle og implementere talentstrategier.

Parter
Fredericia Gymnasium har været projektleder på projektet. Hertil har ungdomsuddannelserne Munkensdam Gymnasium, Sønderborg Statsskole og Kold College deltaget, ligesom en række grundskoler har været aktive parter i projektet.

Leverancer 

  • Udvikling af en række undervisningsforløb til grundskolens elever, hvor der i høj grad kan profiteres af, at udvalgte elever fra ungdomsuddannelserne (EUD, HTX og STX) indgår som medundervisere i den eksperimentelle del af undervisningen i 7.-9. klasserne i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.
  • Udvikling af talentkursusforløb for lærere, der gør dem i stand til at afdække talentmassen i relation til science og bibringe dem redskaber til at sikre en bedre talentpleje på skolerne.


Udvalgte resultater og erfaringer
Projektet havde et mål om at øge de unges interesse for de naturvidenskabelige fag. Evalueringen viser at 53 pct. af folkeskoleleverne oplever, at Talentraketten har øget deres interesse for naturfag. Projektet havde også et mål om at skabe en mere inspirerende og motiverende undervisning. Her viser evalueringen, at Ung-til-ung undervisningen bidrager til at gøre undervisningen interessant ved, at underviseren er ung, og derved kan forstå eleverne bedre, end de almindelige lærere. Samtidig er der stadig behov for at videreudvikle ung-til-ung undervisningen fx ved at sikre at ung-til-ung-underviserne er klædt tilstrækkeligt på til at udføre underviseropgaven.

Evaluering

Hent projektets evalueringsrapport som PDF

Projektperiode
Projektet blev gennemført i perioden oktober 2013 til marts 2016.

Projektets økonomi
Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.323.734 kr., hvoraf 87 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring