Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Praksisnær undervisning

Formål

Målet for ”Praksisnær Undervisning” var at implementere og videreudvikle praksisnære undervisningsforløb for elever på HHX med henblik på at højne det faglige niveau blandt eleverne, mindske frafaldet, øge motivationen, og få flere til at tage en videregående uddannelse. Handelsgymnasiet tiltrækker traditionelt forholdsvis mange drenge, og projektet har derfor haft særligt fokus på at motivere drengene til at læse videre gennem den praksisnære undervisning, tæt virksomhedskontakt samt studieture.

Parter

Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har deltaget i projektet som projektleder og Haderslev Handelsskole, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, Handelsgymnasiet Ribe, Handelsgymnasiet Vestfyn og Erhvervsgymnasiet Grindsted har deltaget som partnere i projektet.

Leverancer

  • Beskrivelse og justering af de flerfaglige forløb som Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole har udviklet i samarbejde med ECCO, så det didaktiske design kan overføres til de øvrige Synergiskoler.
  • Implementering og udvikling af nye praksisnære undervisningsforløb, som er knyttet til virksomheder i Region Syddanmark.
  • Udvikling – eller rettere revitalisering af faglige miljøer på tværs af Synergiskolerne (en række mindre merkantile erhversskoler/-gymnasier).
  • Opbygning af relevant netværk af lokale virksomheder som arbejder globalt. I første fase med fokus på ECCO, LEGO og Danfoss.

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet har opnået høj grad af forankring af den praksisnære undervisning på de deltagende skoler. Der er blevet etableret vidensbanker på skolerne, hvor alle skolens lærere kan finde beskrivelser af praksisnære undervisningsforløb og samarbejdsaftaler med lokale virksomheder. Dette har understøttet, at flere klasser på de deltagende skoler er begyndt at arbejde med praksisnær undervisning.

Evalueringen viser, at eleverne var glade for den praksisnære undervisning, og at undervisningsformen kunne lette elevernes forståelse af det faglige stof. Eksempelvis oplevede knap 9 ud af 10 elever, at de praksisnære eksempler gør det nemmere at forstå undervisningen. Eleverne var ligeledes meget positive over for virksomhedssamarbejdet, hvor bl.a. 7 ud 10 elever oplever, at virksomhedsarbejdet har udviklet dem fagligt.

Evalueringen viste også, at projektets målsætning om, at flere elever skulle vælge en videregående uddannelse, er opfyldt. Således er der sket en stigning i antallet af elever, der vil vælge en lang videregående uddannelse, på 9 procentpoint (fra 32 til 41 pct.). I forlængelse heraf er eleverne blevet mere afklaret ift. uddannelsesvalg i løbet af projektets tre-årige periode. Hvor knap en tredjedel af eleverne ikke vidste, hvad de ville læse efter HHX i før-målingen, er det i slutmålingen kun 14 pct., som ikke ved det. Det kan dog ikke på baggrund af denne undersøgelse entydigt konkluderes, at disse resultater alene skyldes den praksisnære undervisning, da elever normalvis bliver mere afklarede i løbet af deres ungdomsuddannelse. 

Evaluering

Evalueringsrapporten kan ses her.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden den 1. januar 2015 - 31. december 2018.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.492.320 kr., hvoraf 80 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje. 


Siden er sidst opdateret 20-08-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring