Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vejen til NY MESTERLÆRE

Formålet med Vejen til Ny Mesterlære har været at udbrede kendskabet til Ny mesterlære-ordningen som en vej til en erhvervsuddannelse. Ny mesterlære er en indgang til erhvervsuddannelserne, der kan bruges af virksomheder, som gerne vil have eleven i længere tid. Desuden er ordningen rettet mod elever, der ikke har 02 i dansk og matematik, og som heller ikke trives i et skolemiljø.

Projektet ville også give unge forudsætninger til at få en Ny mesterlæreaftale samt klæde virksomhederne på til at håndtere en svagere målgruppe, end de er vant til.  Samlet set var målet at øge antallet af Ny mesterlæreaftaler med 50 % i Kolding og Vejen Kommuner.

Parter

IBC, UU Vejen, UU Kolding, Jobcenter Vejen, Jobcenter Kolding og HANSENBERG.

Leverancer

Projektet har bl.a. resulteret i følgende leverancer:

  • Koncept for afklarings- og vejledningsforløb (BootCamp)
  • Skabelon for handlings- og uddannelsesplaner til unge
  • Informationsmateriale til virksomheder, unge og vejledere om Ny mesterlære-ordningen
  • Model for praktiksamarbejde mellem uddannelsesinstitution, jobcenter og virksomhed beskrevet gennem konkrete ungecases

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet har nået målet om 50 % flere Ny mesterlæreaftaler. Antallet af Ny meterlæreaftaler er således vokset med 110 % i Vejen Kommune og 57 % i Kolding Kommune set i forhold til 2015. I Syddanmark er stigningen til sammenligning blot på 38 %. I selve projektet har der deltaget 107 unge, hvoraf 66 har gennemført en BootCamp. Heraf er der dog kun 12 af de deltagende unge, der har fået en Ny Meterlæreaftale. Det skyldes, at de unge i projektet har været en ressourcesvag målgruppe, som kæmper med forskellige problemstillinger udover ledighed. 

Det er i høj grad lykkes at udbrede kendskabet til Ny mesterlære-ordningen blandt medarbejdere i UU og i jobcentret. Der har fra ledelserne i jobcentre og UU været et mærkbart fokus på og italesættelse af Ny mesterlære-ordningen i hele projektperioden. Der har også været en intensiveret opsøgende indsats over for virksomhederne. Det vurderes, at det er dette fokus på Ny Mesterlæreordningen, der har været medvirkende til stigningen i antallet af Ny mesterlæreaftaler i henholdsvis Kolding og Vejen Kommune.

Det lykkes ikke at klæde virksomhederne bedre på til at håndtere svage unge. Virksomhederne var ikke interesserede i at afsætte de fornødne ressourcer til at deltage i mentorkurser. Afklarings- og vejledningsforløbene fortsætter ikke efter projektperioden, men erfaringer herfra indgår i nye afklaringsforløb som bliver udbudt af Jobcenter Kolding både i Kolding og Vejle.

Evaluering

Evalueringsrapporten kan downloades her.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden januar 2017 – september 2019.  

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.475.351 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring