Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

EUD Student

Projektet opretter 8 nye erhvervsuddannelser for studenter. Uddannelserne udvælges af skoler og virksomheder med baggrund i lokal mangel på faglært arbejdskraft. Længden af grundforløb og hovedforløb tilpasses så studenterne får merit for deres gymnasiale baggrund. Der udvikles et nyt koncept med omlægning af undervisningen til learning lab med lærertilgængelighed, hvor eleverne arbejder med casebaseret undervisning og fokus på problemløsning, med brug af digitale medier og ny læringsteknologi.

Projektet involverer praktikvirksomhederne i overgangene, så de er velinformerede om, at eleverne trænes i større selvstændighed, problemløsning og opsøgning af egen læring. I projektperioden rekrutteres 600 elever fra den gruppe af studenter, der formodentlig ikke af sig selv tager en erhvervskompetencegivende uddannelse (10 % af en studenterårgang).

Aktiviteter/leverencer

 • 8 nye erhvervsuddannelser for studenter inden for brancher med behov for faglært arbejdskraft.
 • Et koncept for rekruttering af studenter til de tekniske erhvervsuddannelser gennem:
 • Brug af lokale netværk med gymnasier, videregående uddannelser, jobcentre, studievalg og UU-centre.
 • 30 film med rollemodeller + 8 film om uddannelserne til anvendelse på de sociale medier.
 • Et nyt undervisningskoncept målrettet studenter på erhvervsuddannelserne. Konceptet består af flere elementer:
 • Et tilrettet Grundforløb2, hvor studenterne får merit for de har erhvervet i deres gymnasiale uddannelse og således kan afkorte grundforløbet fra 20 uger til 10 uger.
 • Omlagt undervisning til learning lab, hvor eleverne arbejder med casebaseret undervisning med fokus på problemløsning og med inddragelse af digitale medier og ny læringsteknologi.
 • 800 videoforelæsninger til brug på de otte nye erhvervsuddannelser
 • En justeret lærerrolle, hvor lærerne i højere grad er konstruktive og konsultative sparringspartnere og i mindre grad formidlende.

Effekt

 • 600 unge med en gymnasial baggrund har påbegyndt en efterspurgt erhvervsuddannelse.
 • 570 af disse unge har gennemført en erhvervsuddannelse.

Parter

 • Campus Vejle
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Rybners
 • Svendborg Erhvervsskole
 • EUC Syd
 • Brancheorganisationer
 • EUC Lillebælt
 • UU-centre
 • Hansenberg
 • Gymnasier
 • Erhvervsakademier
 • Professionshøjskoler

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2017- 31.marts 2021. Regionsrådet har den 19.december 2016 besluttet at bevilge et tilskud på kr. 2.460.443,96 til medfinansiering af projektet.

 


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring