Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Karrierelæring på tværs

Projektets mål var at forberede eleverne til en ungdomsuddannelse, herunder at motivere eleverne til - den rigtige - ungdomsuddannelse ved at klæde de deltagende lærere fra grundskolerne på til at gennemføre intensive læringsforløb. Læringsforløbene blevet udviklet i samarbejde mellem lærerne fra de deltagende grundskoler og undervisere fra de deltagende ungdomsuddannelser.

Projektets først trin var at udvikle den fælles tværsektorielle styrings- og læringsplatform ”Hub to Connect”, andet trin var at udvikle og gennemføre de intensive læringsforløb for eleverne.

Parter

 • UU Lillebælt
 • IBC Fredericia
 • EUC Lillebælt
 • Fredericia Gymnasium og HF
 • Middelfart Gymnasium og HF
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia
 • Social- og sundhedsskolen Middelfart
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • Skoleafdelingen i Fredericia Kommune
 • Skoleafdelingen i Middelfart Kommune

Leverancer

 • En styrings- og læringsplatform (Hub to Connect), som skal understøtte samarbejdet mellem folkeskolen, ungdomsuddannelser, UU og virksomheder med det formål at støtte og udfordre de unge i overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser.
 • En række eksemplariske intensive læringsforløb for både hele klasser og udvalgte målgrupper på tværs, herunder et inspirationskatalog, der indeholder 10 konkrete eksempler på, hvordan et intensivt læringsforløb kan forløbe.

Udvalgte resultater og erfaringer

Der er gennemført 46 forløb, hvoraf 42 forløb er gennemført for hele klasser, tre forløb er gennemført for ikke-uddannelsesparate elever og ét forløb er gennemført for talentfulde elever og/eller særligt teknisk interesserede elever. Knap 1000 elever har deltaget i et intensivt læringsforløb i løbet af projektperioden.

En væsentlig læring fra projektet er, at det har krævet mange ressourcer og meget tid at implementere den tværinstitutionelle læringsplatform. Ikke mindst fordi at det var projektets mål, at alle samarbejdspartnere skulle bidrage til den fælles didaktik, hvilket har betydet at mange lærere, undervisere og virksomheder har været koblet på læringsplatformen fra start. Det har til gengæld bidraget positivt til oplevelsen af ejerskab til projektet og de intensive læringsforløb.

En klar struktur og rammesætning bidrager positivt til en fælles læringsplatform. Ved at UU Lillebælt har været facilitatorer af de afholdte workshops, er de nye undervisningsforløb blevet udviklet i den samme ramme og med de samme didaktiske overvejelser, samtidig med, at lærerne og underviserne selv har udviklet undervisningsforløbene, hvilket både har givet kvalitet og ejerskab. Det er en læring af projektet, at udviklingsgrupperne ikke må være for store, og at ansvarsfordelingen i udviklingsgrupperne skal være tydelig.

Størstedelen af eleverne har opnået viden om den virksomhed, de har besøgt og dens arbejdsopgaver. Endvidere oplever over halvdelen af de deltagende elever, at de, efter at de har deltaget i et intensivt læringsforløb, kan omstille teori til praksis. De intensive læringsforløb har også betydet, at eleverne har fået et større kendskab til UU-vejlederne og dermed til at gøre brug af deres viden om ungdomsuddannelser. Eleverne har desuden fået større kendskab til kravene for deres ønskede ungdomsuddannelse, og oplever tro på egen formåen efter deltagelse i et intensivt læringsforløb

Projektet gennemføres i perioden 1. august til 30. juni 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.422.160 kr.

Evaluering

Hent projektets evalueringsrapport som PDF

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2016 – 30. juni 2019.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.357.250 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

 


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring