Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Karrierelæring på tværs

Med afsæt i en tværinstitutionel styrings- og læringsplatform planlægges, gennemføres og evalueres intensive læringsforløb på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder. Omdrejningspunktet er karrierelæring, karrierekompetencer og motivationsformer. Elevernes motivation for skole og læring dykker i udskolingsforløbet og det giver et dårligt afsæt for en god start på en ungdomsuddannelse.
Projektet vil gennem intensive læringsforløb på tværs knække kurven, sådan at eleverne via forløbene udarbejder konkrete og meningsfulde mål for dem selv, som er knyttet til bestemte motivationsformer og klare mål for valg af ungdomsuddannelse. Samtidig vil den tværinstitutionelle læringsplatform for de professionelle være et kompetenceløft for lærerne i grundskolen, idet de lærer at planlægge og gennemføre en undervisning, som introducerer eleverne til de læringsformer, som er karakteristiske for især erhvervsuddannelser.
Endelig vil inddragelsen af lokale virksomheder bidrage positivt til planlægningen af en anvendelsesorienteret undervisning, hvor elever og lærere får erfaringer med de mange muligheder og krav, der er i erhvervslivet og derefter kan knytte disse til læring, undervisning og personlige mål.

Leverancer

 • Etablering af en styrings- og læringsplatform, som på tværs af kommuner, grundskoler, ungdomsuddannelser, UU og virksomheder kan styre, koordinere og udvikle, samt opsuge nye ideer og initiativer og effektivt sætte dem i drift.
 • En række eksemplariske intensive læringsforløb for både hele klasser og udvalgte målgrupper på tværs, herunder:
 • En række eksemplariske læringsforløb, som forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse.
 • En "klar til ungdomsuddannelsespædagogik og didaktik", som kan implementeres i udskolingen.
 • Didaktiske og pædagogiske værktøjer og greb, hvor de 5 motivationsretninger og karrierelæring sættes i spil i undervisningen.
 • Koncept for uddannelse af og styring af elevguider på ungdomsuddannelserne.
 • En tværinstitutionel og progressionsopbygget karrierelæringsmodel fra 0. klasse til gennemført ungdomsuddannelse.
   

Effekt

 • Min. 50 % af lærerne i udskolingen oplever, at deres undervisning i lige så høj grad forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse som til en gymnasial uddannelse
 • 60 % af de ikke-uddannelsesparate elever i 8.kl. vurderes uddannelsesparate ved udgangen af 9.kl.
 • 80 % af de ikke-uddannelsesparate elever oplever at have lært deres personlige og sociale styrker og udfordringer at kende
 • 75 % af eleverne har fået styrket deres karrierekompetencer og øget motivation i forhold til valg af uddannelse og job
 • 80 % af eleverne har opnået større kendskab til virksomheder og jobfunktioner og uddannel-sesmuligheder
 • 95 % af eleverne starter på, og er stadig 1 år efter uddannelsesstart, på den ungdomsuddan-nelse, som de har valgt som 1. prioritet

Parter

 • UU Lillebælt
 • IBC Fredericia
 • EUC Lillebælt
 • Fredericia Gymnasium og HF
 • Middelfart Gymnasium og HF
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia
 • Social- og sundhedsskolen Middelfart
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • Skoleafdelingen i Fredericia Kommune
 • Skoleafdelingen i Middelfart Kommune


Projektet gennemføres i perioden 1. august til 30. juni 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på 3.422.160 kr.

 


Siden er sidst opdateret 18-01-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |