Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Krydsfelt Syd

Formål

Projektets overordnede formål har været at styrke børn og unges interesse i og forudsætninger for EUD-uddannelsesområdet, sådan at flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse, når de er færdige med grundskolen. Projektet har udviklet og gennemført undervisningsforløb for folkeskolens 5. og 6. klasser, hvor grundskoleeleverne arbejder sammen med erhvervsskoleelever om at løse konkrete problemstillinger. Særligt fokus har været på at øge interessen inden for de såkaldte sorte fag, som oplever rekrutteringsudfordringer.

Parter

HANSENBERG, EUC Lillebælt, UC Syddanmark, Fynslundskolen, Christiansfeld Skole, Anna Trolle Skole, Østre Skole, Sønder Otting Skole, Kirstinebjergskolen, Munkevænget Skolen, Realskolen.

Leverancer

Tre generiske IBSE[1] undervisningsforløb til brug i grundskolen i samarbejde med erhvervsskoler:

  • Fra Ko til Karton
  • Fuglefoderstationer
  • Fænomenale apparater

Udvalgte resultater og erfaringer

Af resultaterne fra evalueringsrapporten fremgår det blandt andet, at projektet synes at have øget elevernes viden om og interesse for erhvervsuddannelserne. Evalueringen viser også, at grundskoleeleverne oplever det som meget positivt og lærerigt at arbejde sammen med erhvervsskoleelever. Endelig viser evalueringen, at eleverne er blevet mere interesserede i erhvervsuddannelserne. Det er endnu for tidligt at sige noget om elevernes senere uddannelsesvalg, men næsten halvdelen af eleverne har talt med erhvervsskoleeleverne om uddannelsen og deres fremtidsplaner.

Evaluering

Se evalueringsrapporten her.
 
Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden januar 2015 til december 2017.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.446.919 kr. hvoraf 78 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.[1] IBSE er en forkortelse for Inquiry Based Science Education. Det er en international anerkendt læringsmetode, som har til formål at øge elevernes interesse for og udbytte af naturfag gennem autentiske læringsforløb, hvor elevernes egne hypoteser danner grundlaget.

 


Siden er sidst opdateret 16-07-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring