Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


MissionEUX

Formål

Projektet har haft det overordnede formål at sætte spot på EUX-uddannelsen (en erhvervsuddannelse kombineret med fag på gymnasialt niveau), så flere unge vælger at gå på EUX. Grundtanken i projektet har været at udvikle og gennemføre EUX-gameforløb for udskolingsklasser i folkeskolen, hvor eleverne skulle løse opgaver igennem en app, som gav dem viden om EUX-uddannelserne og dermed grundlag for et mere kvalificeret uddannelsesvalg.

Parter

EUC Syd, Hansenberg, EUC Vest og Praxis - Erhvervsskolernes Forlag.

Leverancer

  • Kursusmodel til grundskolens lærere på baggrund af et samarbejde mellem grundskolens og erhvervsskolens lærere. Fokus: EUX og gamification i undervisningen.
  • Missioner, som giver grundskoleelever og deres forældre samt grundskolelærere indblik i og viden om EUX på motiverende og praksisnær vis.
  • Model for tilrettelæggelse af Events; som kan bruges på erhvervsskolernes Åbent Hus arrangementer for grundskoleelever
  • Model for aktørsamarbejde; tips og folder til etablering/udbygning af relationer og samarbejder mellem grundskole og erhvervsskole med fokus på at fremme interessen for EUX.
  • App til håndtering af hele ’gamet’ mellem elever og lærer.
  • Vejledninger til lærer og elev (video og tekst).

Udvalgte resultater og erfaringer

I resultaterne fra evalueringsrapporten fremgår det blandt andet, at EUX-gameforløbene er et velegnet virkemiddel til at give folkeskoleelever viden om uddannelsesmuligheder. Både elever og lærere tilkendegiver, at de har fået øget viden om EUX-uddannelserne. Dog viser evalueringen også, at gameforløbene ikke har en direkte effekt på elevernes uddannelsesvalg. Der er ikke flere elever der har til hensigt at vælge en EUX-uddannelse. Det tyder på, at der er andre faktorer end viden, der påvirker de unges valg af uddannelse.

Evaluering

Se evalueringsrapporten her.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden marts 2015 til december 2017

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.603.435 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

 


Siden er sidst opdateret 16-07-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring