Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

EUX - en del af svaret

Projektet samlede alle relevante aktører i en indsats, hvor EUX'ernes særlige kompetencer blev afdækket, der udvikledes værktøj til at spotte virksomheder, for hvem EUX-elever er attraktive, samt modeller til at skabe et fælles sigte for elev og virksomhed. Virksomhederne blev opsøgt og hvis de sagde ja, blev de matchet med EUX-elever med de efterspurgte kompetencer.

Projektet løftede erhvervsuddannelserne (EUD) gennem 460 ekstra EUX praktikpladser i projektets løbetid. Aktualiteten understregedes af gabet mellem det nuværende optag på ca. 19 % og målet på 25 % i 2020. EUX (red. en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse) var en del af svaret, fordi det opfylder de unge og forældrenes krav - at alle døre forbliver åbne til videre uddannelse. Men uddannelsen manglede en synlig profil, og praktik i en virksomhed var afgørende for, at EUX ville blive et attraktivt alternativ til gymnasiet.

Aktiviteter/leverancer

 • Profiler på EUX elever som de ser ud efteråret 2016 og en beskrivelse af EUX profilen ud fra uddannelsens krav til EUX-elever.
 • Seks prototyper på virksomheder, der kan have en særlig interesse i at ansætte en EUX elev
 • Ti modeller på mulige karriereplaner for EUX elever, der ansættes i en EUX praktik.
 • Minimum 3000 ekstra virksomhedsbesøg samt en mere kvalificeret dialog med virksomheder-ne vedr. EUX elever.
 • Et styrket virksomhedsnetværk i erhvervsskolernes portefølje.
 • Et styrket netværk til de organisationer, der organiserer de virksomheder, der stiller praktik-pladser til rådighed for EUX elever.
 • En fælles formidling af EUX'erne og deres potentiale i forhold til virksomhedernes behov

Effekter

 • 460 ekstra praktikpladser til EUX elever
 • Minimum 90 % af de 460 EUX elever fastholder deres praktikplads 6 måneder efter afslutning af deres grundforløb 2 i juni 2019

Parter

 • EUC Syd
 • EUC Lillebælt
 • Hansenberg
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Rybners
 • Svendborg Erhvervsskole
 • Kold College
 • BC Syd
 • IBC
 • Handelsgymnasiet Vestfyn
 • Tietgen
 • Campus Vejle

Projektet løb i perioden 1. august 2016 - 31. december 2019 og fik den 27. juni 2016 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 1.326.494 kr. Derudover har projektet modtaget en støtte fra EU's Socialfond i regi af Syddansk Vækstforum på 7.302.164 kr.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring