Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Erhvervstonet forløb på tværs

Projektets mål er at udvikle, implementere og forankre indsatser, baseret på best practice, som bidrager til at flere unge vælger, påbegynder og gennemfører erhvervsforberedende forløb, herunder HF & VUC FYN Odenses EUD- forberedende forløb - fremadrettet kaldet EUD klasser - og KUU (kombineret Ungdomsuddannelse). Der er udvalgt følgende indsatser:

Indsats 1: Styrke det tværorganisatoriske samarbejde. Videreudvikling og implementering af en "Læringsfællesskaber i praksis" på tværs af organisationer.

Indsats 2: Styrke KUU KANON (Kerteminde, Assens, Nordfyn, Odense og Nyborg) og EUD klasser-nes erhvervsrettede profiler. Videreudvikling, lokal tilpasning og implementering af eksisterende er-hvervsrettede forløb og undervisningsmaterialer.

Indsats 3: Styrke samarbejdet mellem KUU-KANON og virksomheder – fremadrettet kaldet KUU-i-virksomheden (gælder kun KUU-KANON). Videreudvikling, lokal tilpasning og implementering af modellen "Virksomhedsskolen" – herunder udvikling af obligatoriske fag – fremadrettet kaldet KUU-fag.

Projektet er et samarbejde mellem KUU-KANON Syddansk Erhvervsskole, Kold College, SOSU Fyn, Tietgen, AMU Fyn, Elsesminde Odense Produktionshøjskole, virksomheder og HF & VUC FYN Odense

Leverancer
Indsats 1: Drejebog for det tværorganisatoriske samarbejde i praksis som indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan man etablerer læringsfællesskaber i praksis på tværs af organisationer og på flere niveauer i forhold til undervisningsforløb for restgruppen af unge mellem 18 og 29 år, som endnu ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Udarbejdelse af en overordnet beskrivelse af rammerne og strukturen for KUU-Kanon og EUD klasserne, herunder fælles mål etc.

Indsats 2: Praktisk erhvervstonede undervisningsforløb og materialer. Materialer og forløb afprøves og tilrettes de to forløb i projektet, men vil efter endt projektperiode kunne tilpasses og implementeres på andre EUD klasser og KUU'er.

Indsats 3: Model for virksomhedssamarbejder mellem KUU-KANON og lokale virksomheder KUU-i-virksomheden: etablering af brancherettede forløb på virksomheder, hvor elever undervises i KUU-fag.

Effekt
KUU:

 • I skoleåret 2018/2019 påbegynder 100 % flere elever, hvoraf 50 % gennemfører, og 70 % af den gruppe, som stopper, tager et kvalificeret omvalg.
 • Mellem 70 – 90 % af de unge oplever, at de delvist eller helt er blevet afklaret i deres uddannelses-valg.
 • Mellem 50 – 75 % af de unge oplever, at de delvist eller helt har forbedret deres faglige niveau i ud-valgte fag.
 • 5 % fortsætter i arbejde/elevpladsaftale og 30 % fortsætter en erhvervsuddannelse.

EUD-klassen niv. G (SDE/HF og VUC Fyn Odense):

 • I efteråret 2018 gennemfører og består 65 %, mens 20 % af den gruppe, som stopper, tager et kvalificeret omvalg.
 • Mellem 70 – 90 % af de unge oplever, at de delvist eller helt er blevet afklaret i deres uddannelses-valg.
 • Mellem 50 – 75 % af de unge oplever, at de delvist eller helt har forbedret deres faglige niveau i ud-valgte fag.
 • 75 % af de elever, der gennemfører, begynder på Syddansk Erhvervsskole og 20 % begynder på VUC.

EUD klassen niv. E og D (Tietgen/HF og VUC Fyn Odense):

 • I efteråret 2018 gennemfører og består 50 %, mens 10 % af den gruppe, som stopper, tager et kvalificeret omvalg.
 • Mellem 70 – 90 % af de unge oplever, at de delvist eller helt er blevet afklaret i deres uddannelses-valg.
 • Mellem 50 – 75 % af de unge oplever, at de delvist eller helt har forbedret deres faglige niveau i udvalgte fag.
 • 20 % af de elever, som gennemfører, begynder en erhvervsuddannelse.
   

Parter

 • SOSU-Fyn
 • AMU Fyn
 • Kold College
 • HF og VUC Fyn Odense
 • Syddansk Erhvervsskole
 • 2-3 virksomheder (herunder Føtex)
 • Tietgen
 • KUU


Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2017- 31. december 2018 og fik den 19. december 2016 tilsagn af regionsrådet om støtte på kr. 1.730.352.


Siden er sidst opdateret 18-01-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |