Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Erhvervstonet forløb på tværs

Formålet med ”Erhvervstonet forløb på tværs” har været at udvikle, implementere og forankre erhvervsrettede undervisningsforløb i de forberedende tilbud med henblik på at tiltrække flere unge, kvalificere deres uddannelsesvalg, samt styrke de unges faglighed og kvalificere dem til at gennemføre forløbene.

Parter

KUU-KANON, Syddansk Erhvervsskole, Kold College, SOSU FYN, Tietgen, AMU Fyn, og HF & VUC FYN Odense City Campus.

Aktiviteter/leverancer

  • Indsats 1 - styrkelse af det tværoganisatoriske samarbejde: Der er i dag fokus på at kontaktlærerne, almenlærerne og faglærerne har et fælles ansvar - herunder et fælles ansvar for at eleverne oplever et sammenhængende undervisningsforløb. Der er som tilsigtet udviklet et notat på hvilke opmærksomhedspunkter, der er i tværfaglige samarbejder.
  • Indsats 2 - Styrkelse af KUU-KANON og EUD-klassernes erhvervsrettede profiler: Der er udviklet flere forskellige tværfaglige undervisningsforløb - dels i samarbejde med produktionsskolen, erhvervsskolerne samt virksomheder og organisationer. I Erhvervsklasserne (VUC/SDE) er der lavet en projektuge med afsæt i opgaven Faglig dokumentation, hvor der er sat fokus på job og karrieremuligheder, og hvor der løbende er lavet en række tværfaglige undervisningsopgaver.
  • Indsats 3 - Styrkelse af samarbejdet mellem KUU-KANON og virksomheder: Her er der bl.a. udarbejdet samarbejdsaftaler med en række virksomheder.  

Udvalgte resultater og erfaringer

Evalueringen viser, at eleverne er glade for den erhvervstonede undervisning, og at undervisningsformen betyder, at eleverne oplever undervisningen som mere relevant og brugbar. Eksempelvis oplever 8 ud af 10 elever, at de kan se formålet med det, de lærer.

Evalueringen finder en forskel på elevernes udbytte af projektet. EUD-klasse eleverne fremstår som havende fået et højere udbytte og svarer generelt mere positivt. Fx angiver 67 pct. af EUD-klasse eleverne, at de er blevet mere afklaret som følge af undervisningen, hvor det blot er 44 pct. af KUU-eleverne. Ligeledes beretter 61 pct. af EUD-klasse eleverne, at undervisningen har betydet, at de har lyst til at tage en erhvervsuddannelse, hvor det blot er 37 pct. af KUU-eleverne.

En fremadrettet læring til lignende projekter er ifølge projektledelsen og de interviewede undervisere, at der skal afsættes endnu mere tid til det indledende arbejde med udvikling af læringsfællesskaber. Det kommer ikke af sig selv, men kræver en dedikeret ledelse, som afsætter tid og ressourcer af hertil samt ejerskab blandt alle deltagende parter. 

Evaluering

Evalueringsrapporten kan ses her.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden januar 2017 – december 2018.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.307.136 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

 


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring