Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


På forkant med mistrivsel

Formål

Projektets formål har været at styrke indsatsen over for unge, der under uddannelse oplever mistrivsel. Særligt har der været fokus på en forebyggende indsats over for unge voksne (18+), som starter ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse efter at have holdt pause fra skoleverdenen, eller som har afbrudte uddannelser bag sig grundet mistrivsel. Projektets mål skulle realiseres ved at sætte fokus på de unges mestringsstrategier, så de unge kunne blive bedre til at mestre forskellige mistrivselsproblematikker, og derigennem opnå motivation til at gennemføre en uddannelse.

Parter

Campus Vejle, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, UU Vejle, Jobcenter Vejle.

Leverancer

  • Kompetenceudvikling af lærere og vejledere i forhold til håndtering af elevers mistrivsel
  • Ny vejlederpraksis ved optagelsessamtaler med fokus på de unges personlige udfordringer
  • Samtaler og coachingforløb for unge i risiko for mistrivsel
  • Udvikling af en anderledes lektiecafe, hvor der også gives støtte til personlige udfordringer
  • En psykisk beredskabsplan for arbejdet med og støtten til unge i mistrivsel

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet havde til hensigt at styrke elevernes mestring igennem samtaler før uddannelsesstart. Det stod dog hurtigt klart, at de potentielle elever ikke kunne motiveres til de planlagte samtaleforløb før de påbegyndte uddannelsen. Derfor blev praksis ændret til at samtalerne lå i forbindelse med uddannelsesstart og fortløbende derefter. Der er ifølge projektledelsen overvejende gode erfaringer med samtalerne og coachingforløbene. Til samtalerne skabes der en åbenhed om elevens udfordringer, og der opstår relationer mellem vejlederen og eleven/kursisten. Dette medvirker til at den unge opnår afklaring i forhold til fremtiden i uddannelsen, og får mod på at ændre eget liv, så uddannelsen enten kan afbrydes – hvis det er det kloge valg - eller gennemføres forpligtet og hensigtsmæssigt.

Evaluering

Klik her for at se projektets evaluering.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden oktober 2013 til april 2017.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.646.682 kr., hvoraf 80 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.


Siden er sidst opdateret 16-07-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring