Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Viden til flere

Formål

Målet for ”Viden til flere” har været at formidle og implementere vellykkede udviklingsprojekter fra Region Syddanmark til udvalgte uddannelsesinstitutioner, der ikke tidligere – eller i meget lille grad - har modtaget støtte. Derudover har formålet været at sikre, at endnu flere unge motiveres i forhold til den daglige undervisning på gymnasiet og får endnu mere lyst til at dygtiggøre sig. Projektet havde fokus på læringskulturen og dermed på det helt centrale i alle underviseres daglige arbejde. Målet var at udvikle og forandre læringskulturen og derigennem øge elevernes motivation. Der var en vægt på erfaringer, der bidrog til at forandre den daglige undervisning i klasserummet.

Parter

Vestfyns Gymnasium, Middelfart Gymnasium, Varde Gymnasium, Sønderborg Statsskole, Vejen Gymnasium, Fredericia Gymnasium, Aabenraa Gymnasium.

Leverancer

  • Efteruddannelse af lokale projektledere: Som udgangspunkt for projektets gennemførsel blev der udbudt et projektlederkursus ”Projektledelse i armslængde” til de lokale projektledere på skolerne. Dette med henblik på at give dem redskaber til at strukturere arbejdet med pædagogiske projekter.
  • Omlagt skriftlighed og feedback: Alle skoler (typisk med hele lærerkollegiet) har arbejdet med en gennemgribende omlægning af det skriftlige arbejde med henblik på at udvikle elevernes skrivekompetencer samt højne kvaliteten af elevernes skriftlige produkter. Dette har bl.a. involveret nye feedbackformer og mere elevcentreret vejledning.
  • Nye innovative arbejdsformer i undervisningen: Fire af de syv skoler har arbejdet med at skabe en ensartet proces for arbejdet med innovation og dermed også et fælles sprog.

Udvalgte resultater og erfaringer

Erfaringen viser, at det har været givende for skolerne at deltage i projektlederkurset – især for de skoler, der deltager i et udviklingsprojekt af denne størrelse for første gang.

Evalueringen viser, at størstedelen af eleverne i er tilfredse eller meget tilfredse med de nye vejlednings- og feedbackformer. Eleverne oplever, at der er fokus på, hvordan deres opgaver kan blive bedre fremadrettet, i stedet for det traditionelle bagudrettede fokus.

Evalueringen viser desuden, at eleverne i innovationsforløbene oplever en varieret undervisning. Samtidig angiver over halvdelen af eleverne, at de har lyst til at deltage i undervisningen, og størstedelen af eleverne synes, at det er godt at arbejde innovativt.

En væsentlig læring fra projektet er, at det kan være vanskeligt at implementere et bestemt pædagogisk projekt – eller dele af et projekt – direkte fra én uddannelsesinstitution til en anden. Erfaringerne fra de tidligere projekter har derimod i stedet fungeret som inspiration for parterne i dette projekt i forhold til at afklare, hvad det er muligt at arbejde med i forhold til den enkelte uddannelsesinstitutions kontekst.

Evaluering

Evalueringsrapporten kan ses her.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden august 2015 – juni 2019.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 4.099.335 kr., hvoraf 80 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

 

 


Siden er sidst opdateret 20-08-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring