Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Viden til flere

Projekt ”Viden til flere” formidler og implementerer nogle af de senere års mange vellykkede pædagogiske udviklingsprojekter til en række af de uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, der i meget begrænset omfang tidligere har modtaget støtte.

Konkret formidles og implementeres projekterfaringer omkring ”Omlægning af det skriftlige arbejde” (fra røde streger til mere fokuseret ejledning af de enkelte elever), ”Klasserumsledelse” (herunder differentieret undervisning som tager højde for de enkelte elevers faglige niveau på hold, i fag og på tværs af niveauer; flipped learning mv.) samt ”Innovation” (sikre at langt flere elever lærer at arbejde innovativt i fagene).

Projektet vil tillige bidrage til at udvikle en model eller en proces, der fremover kan anvendes, når erfaringer fra udviklingsprojekter skal verføres til andre uddannelsesinstitutioner eller implementeres på en konkret skole. I modellen indgår som noget centralt netværksdannelser mellem skolerne.

Leverancer

 • Implementering af skriftlighed og formativ evaluering. Det skriftlige arbejde omlægges med henblik på at udvikle elevernes skrivekompetencer samt højne kvaliteten af elevernes skriftlige produkter.
 • Implementering af klasserumsledelse. Gymnasierne implementerer klasserumsledelse for bedre at kunne håndtere en stadig mere heterogen elevgruppe. En styrkelse af opmærksomheden på, hvordan klasserummet bedst indtages vil føre til en mere motiverede undervisning for eleverne og derfor også umiddelbart til et løft i elevernes faglige niveau.
 • Implementering af nye innovative arbejdsformer i undervisningen. Der arbejdes på den enkelte skole med at skabe en ensartet proces for arbejdet med innovation og dermed også et fælles sprog. Arbejdet med de innovative processer vil for en stor del af eleverne føre til en mere motiverede tilgang til faget og dermed også føre til et løft i det faglige niveau.

Hvert gymnasium arbejder med mindst 2 af de ovenstående 3 temaer, og implementerer i projektets andet år et af temaerne på hele skolen.

Effekt

 • Ca. 5000 gymnasieelever
 • Ca. 500 lærere på syv almene gymnasier.
 • Et af de tre temaer forankres på hvert af de 7 gymnasier.
 • Alle undervisere på gymnasierne får en konkret og brugbar viden om det valgte tema.
   

Parter

 • Fredericia Gymnasiu
 • Vestfyns Gymnasium
 • Varde Gymnasium
 • Sønderborg Statsskole
 • Vejen Gymnasium
 • Middelfart Gymnasium

 

Projektet gennemføres i perioden fra 2015 til 2018 og fik den 22. juni 2015 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.907.835 kr.


Siden er sidst opdateret 18-01-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |