Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Science i Syddanmark - Karrierelæring i sciencefag

Projektets overordnede formål har været at styrke søgningen til science-uddannelser i Region Syddanmark. På den baggrund har diabetes fungeret som omdrejningspunkt for alle projektets aktiviteter, fordi det er en sundhedsmæssig problemstilling, der har høj aktualitet i samfundet og for regionen. Diabetes har givet de unge i udskolingsklasserne og på gymnasiet gode muligheder for at relatere undervisningen til hverdagen, samfundsdebatten, uddannelser og efterfølgende karrieremuligheder i Region Syddanmark.

Parter:

 • Svendborg Erhvervsskole
 • Studievalg Fyn
 • Svendborg Gymnasium
 • UU Center Sydfyn
 • Rødkilde Gymnasium
 • Syddansk Universitet
 • Varde Gymnasium
 • University College Lillebælt
 • EUC Syd
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Dansk Diabetes Akademi
 • Tønder Gymnasium
 • 4 folkeskoler i Svendborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn.
 • Biotech Academy

Leverancer:

 • En karrierelæringsmodel for temaplanlægning i de indgående gymnasie- og grundskolefag.
 • Faglige-didaktiske efteruddannelseskurser for gymnasie- og grundskolelærere i Region Syddanmark.
 • Karrierelæringsseminarer for gymnasie- og grundskolelærere i Region Syddanmark.
 • Undervisningsmaterialer og cases om diabetes til brug i undervisningen på gymnasier og i grundskoler.
 • En model for brobygningssamarbejde med mellemlange og videregående science-uddannelser i Region Syddanmark.

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet fik afholdt de planlagte aktiviteter og nåede ud til 800 gymnasieelever og 275 grundskoleelever.

Særligt i opstarten var projektet dog udfordret i planlægningen mellem gymnasier og videregående uddannelsesinstitutioner. Som følge af vedvarende indsats fra projektets side lykkedes det dog at få de første besøg i hus. Erfaringen herfra var, at når først uddannelsesinstitutionerne havde haft det første besøg, ville de gerne på eget initiativ fortsætte studiebesøgene, fordi de så værdien af aktiviteten for dem selv.

Eleverne i projektet har gennemsnitligt fået betydeligt større kendskab til diabetes herunder behandling, forebyggelse mv. efter deltagelse i projektet. Der ses umiddelbart ikke en større interesse i de naturvidenskabelige fag generelt eller en øget refleksion over fremtiden som følge af undervisningen i disse fag efter forløbet. Dog ses en stigning på 7%-point i andelen af grundskoleelever, hvis lyst til at tage en gymnasial uddannelse inden for science eller sundhed er steget under forløbet, mens stigningen er på 2%-point for gymnasieelever (ift. videregående uddannelser inden for science eller sundhed).

Evaluering

Se evalueringsrapport som PDF her.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden maj 2016 – juni 2019.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.465.241 kr., hvoraf 68 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring