Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Science i Syddanmark - Karrierelæring i sciencefag

Hensigten med projektet er at styrke søgningen til scienceuddannelser i Region Syddanmark. Som omdrejningspunkt for alle projektets aktiviteter er valgt en sundhedsmæssig problemstilling (diabetes), der har høj aktualitet i samfundet og for regionen, og giver unge i udskolingsklasser og gymnasiet gode muligheder for at relatere undervisningen til hverdag, samfundsdebat, uddannelse og jobliv.

En væsentlig forudsætning for at flere unge vælger uddannelse og karriere i Region Syddanmark er, at de unges karrierelæring styrkes gennem gymnasietiden og meget gerne helt fra 8. og 9. klasse i grundskolen. De unge skal formå at reflektere over og handle på egne valg af overgange i uddannelsessystemet og ikke mindst have en bevidsthed om, at deres uddannelses- og karrieremuligheder måske befinder sig i Region Syddanmark.

I projektet udvikles lærerkurser og undervisningsforløb på højt fagligt niveau, der skal sikre fagene en større aktiv rolle i de unges karrierelæringsprocesser. Dette pædagogiske potentiale udnyttes ikke tilstrækkeligt i dag.

Leverancer

 • Karrierelæringsmodel for temaplanlægning i de indgående gymnasiefag bioteknologi, biologi og idræt med overføringsværdi til øvrige sciencefag.
 • Karrierelæringsmodel for naturfagenes arbejde med det obligatoriske emne uddannelse og job i grundskolen.
 • Udbud af faglig-didaktiske efteruddannelseskurser for gymnasielærere i Region Syddanmark og karrierelæringsseminarer for grundskole- og gymnasielærere.
 • Særlige tilbud til talenter i de biologisk orienterede studieretninger gennem udvidet mulighed for stu-diepraktik.
 • Materialer til brug på gymnasier og grundskoler til faglige og interdisciplinære undervisningsforløb og aktuelle forskningsbaserede cases inden for projektets samlende tema "diabetes".
 • Forskningsbaseret foredragsvirksomhed i stil med Novo Science Ambassadør konceptet, med fokus 'vest for Storebælt', implementeret enten via Astra eller SDU.
 • Model for fagligt undervisningssamarbejde mellem grundskoler og gymnasier på de involverede skoler med forankring i lokale netværk.

Effekt

 • 50% af de involverede undervisere indtænker fremover aktivt karrierefokus i tilrettelæggelsen af undervisningen.
 • 75% af de involverede eleverne i grundskole og på gymnasierne, forventes efterfølgende at vurdere deres personlige karrierekompetencer er øget væsentligt.
 • 4% stigning i søgningen til EUD for de involverede grundskoleelever.
 • 8% stigning i søgningen til science studieretn. på STX og HTX for de involverede grundskoleelever.
 • 10% stigning i søgningen til studieretninger med bioteknologi eller biologi for grundforløbseleverne på de involverede gymnasier.
 • Flere gymnasieelever får høj studieretningsidentitet, og motivation for færdiggørelse af studieretningen.
 • 10% reduktion i frafaldet i de involverede studieretninger på de involverede gymnasier.
 • 20% stigning i andelen af gymnasieelever i de indgående klasser, som er afklaret om at læse en sundhedsuddannelse eller en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.
 • 20% stigning i andelen af studenter fra de involverede klasser som vælger deres scienceuddannelse i Region Syddanmark.

Parter

 • Svendborg Erhvervsskole
 • Studievalg Fyn
 • Svendborg Gymnasium
 • UU Center Sydfyn
 • Rødkilde Gymnasium
 • Syddansk Universitet
 • Varde Gymnasium
 • University College Lillebælt
 • EUC Syd
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Dansk Diabetes Akademi
 • Tønder Gymnasium
 • 4 folkeskoler i Svendborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn.
 • Biotech Academy

 

Projektet løber i perioden maj 2016 - december 2018, og fik den 27. juni 2016 tilsagn fra Regionsrådet om støtte på 2.486.216 kr.


Siden er sidst opdateret 18-01-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |