Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

HF-Genvejen

Målet med projekt ”HF BIIG” har været at få flere drenge til at gennemføre deres HF uddannelse og umiddelbart derefter blive optaget på en teknisk videregående uddannelse, hvor der er mangel på arbejdskraft. Projektet har været målrettet tekniske uddannelser som for eksempel ingeniøruddannelser, bygningskonstruktøruddannelser, installatøruddannelser, teknologuddannelser, offshore etc.

Parter

HF & VUV Fredericia

Leverancer

  • Et beskrevet og implementeret koncept med et toårigt HF-undervisningsforløb "HF-Tech" målrettet drenge og de naturvidenskabelige-tekniske videregående uddannelser.

Fire delleverancer i form af:

  • koncept for tekniske sciencecamps på de videregående uddannelser
  • koncept for studieture
  • koncept for virksomhedspraktik
  • koncept for multimodale læringsformer (mange læringsstile)

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet har overordnet set ikke nået de på forhånd opstillede mål, der fremgår af projektets forandringsteori. Den primære aktivitet, en homogen naturfaglig klasse, har ikke synes at være blevet realiseret, på baggrund af elevernes vurdering af manglende fælles interesser samt et betydeligt frafald undervejs. De øvrige aktiviteter som science camps, har heller ikke haft den forventede effekt, ligesom virksomhedspraktikerne slet ikke er blevet udført grundet manglende engagement fra eleverne.

Generelt oplevede projektledelsen, at gymnasiereformen har spændt ben for opfyldelsen af målsætningerne i projektet. Det har blandt andet været tilfældet i undervisningens indhold, hvor lærerne før reformen i højere grad kunne tilpasse undervisningsemner på HF BIIG kursisters første år, så de lænede sig op ad det (højere) niveau, HF BIIG kursister skulle have på deres sidste år.

En vigende søgning til HF BIIG de sidste år gjorde, at projektansvarlige valgte at inddrage hele 1. HF i BIIG aktiviteterne, fordi de syntes, det var nogle gode aktiviteter. Mens håbet var at flere elever potentielt ville vælge fagpakken, betød aktiviteternes udbredelse desværre, at også demotiverede kursister blev inddraget. Det spredte en negativ stemning, fordi de skulle deltage i noget, de ikke havde lyst til, og derved blev de ellers gode ekskursioner talt lidt ned af bestemte elever.

En læring fra science camps er, at det er vigtigt at koble aktiviteterne op på pensum eller opgaver, kursisterne skal arbejdemed, da de ellers vil tage dem som en fridag. Evalueringen viser dog, at eleverne generelt ikke oplevede denne kobling mellem camps og undervisning. Ligeledes er det vigtigt, at kursisternes og institutionernes interesser matcher, for at besøgene vil fungere godt. I dette projekt fungerede samarbejdet med Fredericia Maskinmesterskole særligt godt og kører derfor stadig.

Virksomhedspraktik blev ikke en realitet, da elevernes engagement generelt var for lavt til, at virksomheder ønskede at indgå aftaler om praktik, ligesom det også i flere tilfælde har været svært at indgå samarbejde med virksomhederne. Desuden fortsættes den årlige internationale studietur, hvor

Evaluering

Link til evaluering: Hent evalueringsrapport som PDF her.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019.

Projektets økonomi

Projektet fik bevilget 2.114.880 kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Det endelige regnskab forventes at ligge klar i april 2020.


 


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring