Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Crossing IT

Vores verden bliver mere og mere digitaliseret, og de forventede færdigheder bliver mere og mere komplekse. Det betinger avancerede brugerkompetencer såvel som højtkvalificerede it-eksperter. Det er en vedvarende udfordring at omsætte ny viden til undervisning og som i sidste ende vil bidrage til at kvalificere fremtidens arbejdsstyrke. Derfor skal der skabes en forståelse i folkeskolen for, hvor vigtige og spændende informationsteknologier er, og hvilken betydning de har for vores liv og for vores samfundsudvikling.
´Crossing it´ vil bygge en "crossover" af denne forståelse på tværs af folkeskolen og de erhvervsgymnasiale uddannelser med sigte på de videregående uddannelser og erhvervslivets behov. Projektet vil arbejde med grundlæggende viden og færdigheder i programmering i fagene allerede i folkeskolen. Via elev-til-elev undervisning i programmeringsfærdigheder og lærer-lærer udveksling vil projektets erhvervsgymnasier bygge bro til folkeskolen. Erhvervsgymnasierne vil bygge videre på de unges grundkompetencer i programmering i en praksisnær undervisning og i samspil med erhvervslivet. Projektet vil understøtte underviserne i deres omsætning af denne tilgang.

Leverancer

 • Min. 12 undervisningsforløb på folkeskolen
 • Min. 18 undervisningsforløb på erhvervsgymnasier i samspil med erhvervslivet
 • Min. 12 elev-til-elev undervisningsforløb fra HTX/HHX til folkeskole
 • I løbet af projektet etableres hhv. optimeres lokalt forpligtende samarbejdskoncepter, der understøtter det faglige fokus ´programmering og avancerede it-kompetencer.
 • Et formelt etableret netværk for it-undervisere til gensidig faglig inspiration og videre fremme af it-undervisning på (erhvervs-)gymnasierne, samt gensidig assistance i rekruttering af it-eksperter til ungdomsuddannelserne. Netværket vil have min. 15 deltagere.
 • Offentlig formidlingsevent for målgrupperne, herunder ledere, it-undervisere, undervisere på HHX/HTX/STX, it-vejledere og lærere i naturvidenskabelige fag fra grundskolernes udskolingsklasser, UU vejledere, kommunernes skoleansvarlige ledere/konsulenter etc.
   

Effekter

 • Det forventes, at andelen for optaget på en scienceretning på en gymnasial uddannelse øges på de 6 skoler i gennemsnit med 10 % ved optaget i 2019, kort efter projektets afslutning.
 • Optagelse på en videregående uddannelse øges med 10 % på langt sigt for de deltagende uddannelsesinstitutioner
   

Parter

 • Det Blå Gymnasium i Tønder, HHX/HTX
 • Campus Vejle, HHX/EUX
 • Svendborg Erhvervsskole, HH/HTX
 • Erhvervsgymnasiet i Grindsted, HHX/EUX/HTX
 • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, HHX
 • Business College Syd, HHX


Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2017- 30.juni 2019 og har af regionsrådet den 19. december 2016 besluttet at yde et tilskud på kr. 3.155.000 til projektet.


Siden er sidst opdateret 06-02-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |