Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Crossing IT

Målet med Crossing IT var, at flere unge i Region Syddanmark skulle få lyst til at tage en naturvidenskabelig uddannelse, særligt inden for en af de mere end 80 IT-uddannelser. Dette skulle ske ved at øge de unges viden om og færdigheder i programmering gennem forskellige undervisningsforløb.

I Crossing IT har folkeskolelærere og (erhvervs)gymnasier oparbejdet kompetencer til at undervise i og med programmering. Forløbene har endvidere søgt at styrke samarbejdsrelationerne mellem erhvervsgymnasier og de lokale folkeskoler, 10. klasse centre samt med lokale virksomheder.

Parter

 • Det Blå Gymnasium i Tønder, HHX/HTX
 • Campus Vejle, HHX/EUX
 • Svendborg Erhvervsskole, HH/HTX
 • Erhvervsgymnasiet i Grindsted, HHX/EUX/HTX
 • Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, HHX
 • Business College Syd, HHX

Leverancer

Projektets aktiviteter/leverancer består af følgende produkter, som er frit tilgængelige:

 • Rapport om behov og anvendelse af avancerede it-kompetencer i virksomheder i Region Syddanmark. 
 • Et operationelt koncept for undervisning i programmeringsfærdigheder på tværs af uddannelsesniveau og fag. CrossingIT har produceret 35 nye unikke undervisningsforløb, som dækker både korte enheder i form af nye typer brobygning og målrettede enkeltlektioner, innovative delprojekter i de nye gymnasiale it-fag, længerevarende projekter og storskala events. Forløbene er udarbejdet på baggrund af projektets egen governancemodel og er efterfølgende evalueret fagligt via den teknologididaktiske model ROBOdidaktik.
 • Etablering af lokalt forpligtende samarbejdskoncepter. Udviklingsarbejdet er drevet af erhvervsgymnasierne HHX, HTX og EUX. Erhvervsgymnasierne har desuden samarbejdet i uddannelseskæden med de lokale folkeskoler og 10. kl. centre, samt dannet nye, brede samarbejder med virksomheder, fritidsorganisationer og kommunale afdelinger.
 • Formelt netværk for IT-undervisere, som har mødtes til halvårlige netværksmøder, suppleret med en række it-faglige workshops.
 • Offentlig formidlingsevent blev afholdt i april 2019.
 • Kompetenceudvikling af undervisere, som først og fremmest har fundet sted gennem halvårlige udvekslingsfora og workshops, samt lokalt efter individuelle behov.

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet lykkedes med at igangsætte og udføre 35 forskellige undervisningsforløb, som hver især udsprang fra skolens lokale behov og muligheder. En lang række af de 35 forløb har været gennemført op til 10-20 gange. Mere end 1400 elever fra grundskole og gymnasier har deltaget i mindst et af de 35 forløb (eller en skalering heraf). 50 gymnasieundervisere og 40 grundskolelærere har bidraget til mindst et undervisningsforløb under CrossingIT.

Der blev oprettet to officielle netværk (som videreføres) for it-undervisere fra erhvervsgymnasier, hvor de har mulighed for at få faglig sparring på tværs af kommuner. Der har endvidere været fokus på at skabe samarbejde mellem lokale gymnasier, folkeskoler og virksomheder. 

Det er evaluators vurdering, at projekt CrossingIT har formået at skabe en øget interesse for IT-studieretninger på (erhvervs)gymnasier og for it-uddannelser i det hele taget. Andelen af hhv. gymnasieelever og grundskolelever der finder en IT-uddannelse eller karrierevej interessant har indfriet projektets målsætning. Dobbelt så mange gymnasieelever tilkendegiver i eftermålingen, at de har lyst til at tage en it-uddannelse (14%-29%). 32% af grundskoleeleverne ser muligheder i en it-studieretning på et (erhvervs)gymnasium.

Den mest centrale læring fra projektet er, at erfaringerne fra CrossingIT er et eksempel på en velfungerende introduktion til kodning og programmering i både grundskole og gymnasium. Derudover opnåede projektet den afledte effekt, at det opleves som en god og tidlig introduktion for grundskoleelever til erhvervsgymnasiet i en tid, hvor gymnasierne oplever, at de unge vælger ungdomsuddannelse tidligere og tidligere.

Evaluering

Hent projektets evalueringsrapport som PDF

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden januar 2017 – juni 2019.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 4.118.518 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring