Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Øget tilgængelighed til erhvervsuddannelser

Baggrunden for projektet var en oplevelse af, at unge fra lokalområdet ikke gennemførte deres erhvervsuddannelse påbegyndt i Odense på grund af lang transporttid eller fordi eleverne fandt ”de store skoler” overvældende i forhold til deres trygge skolegang i folkeskolen. Dette frafald kunne betyde, at lokale virksomheder kom til at mangle elever/lærlinge.

Formålet med projektet var derfor bl.a. at:

  • Give unge en mulighed for at starte GF1 i lokalområdet på en bred indgang, som kunne give adgang til mange retninger på GF2 ud over den merkantile.
  • De unge kunne begynde deres ungdomsuddannelse lokalt/på en skole der f.eks. var kendt fra 10. klasse, da EUD er en del af det Campus-område, hvor kommunens 10. klassecenter ligger.
  • Lette overgangen fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse specielt for unge fra familier med et lavt uddannelsesniveau, der typisk er mindre mobile, og tilbyde en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder efterfølgende i lokalområdet.

Parter

  • Handelsgymnasiet Vestfyn
  • EUC Lillebælt
  • SDE
  • UUO

Aktiviteter/leverancer

Der blev afholdt planlægningsmøder mellem samarbejdspartnerne og en lang række informations- og rekrutteringsaktiviteter blev sat i gang. Imidlertid viste det sig, at kun en enkelt elev tilmeldte sig forløbet de to gange, hvor man forsøgte at starte det op. Forløbene for de to elever blev gennemført.

Udvalgte resultater og erfaringer:

Projektet oplyser, at de undervejs i projektet oplevede en række uventede udfordringer, som bl.a. bestod i, at potentielle elever tilkendegav at de foretrak at starte op på GF1 på den erhvervsskole, hvor de efterfølgende skulle tage deres GF2. Dette bl.a. på baggrund af vejledning fra enkelte af GF2-udbyderne. Samtidig er det projektets oplevelse, at de unges mobilitet har vist sig at være større end man oprindeligt antog.

Evaluering

Projektet blev afsluttet uden ekstern evaluering efter aftale mellem projektet og regionen. Projektet udarbejdede i stedet en detaljeret redegørelse for forløbet som led i slutrapporteringen.

Projektperiode

Projektet løb i perioden 1. juli 2016 til 31. januar 2018.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 131.452 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring