Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Ordblindeundervisning - en vigtig brik i jagten på de 95%

Formål
Projektets formål har været at bidrage til at flere ordblinde får en ungdomsuddannelse. Projektet søger at etablere et systematisk samarbejde mellem de nøgleaktører, der har kontakten til de unge. Gennem samarbejde skal ordblinde identificeres og visiteres til den rette hjælp.


Parter
HF & VUC Fredericia har stået i spidsen for projektet, men alle seks VUC’ere i Syddanmark har deltaget aktivt i projektet. Derudover har erhvervsskoler og UU været inddraget.

Leverancer

  • Afprøvede modeller for samarbejde mellem ungdomsuddannelser og OBU, enten med udgangspunkt i at elever i ungdomsuddannelse deltager i OBU, eller at OBU eleverne indsluses/”brobygger” til ungdomsuddannelserne.
  • Et færdigt informationskoncept målrettet professionelle. Herunder foldere målrettet grupper af medarbejdere – sagsbehandlere, lærere, UU vejledere m.m.
  • Lokale aftaler om samarbejde på tværs af ungdomsuddannelser og andre organisationer om løsninger, som tilgodeser de ordblindes mulighed for at følge OBU.
  • Et O-card, som skal følge de screenede ordblinde, så de ikke behøver at blive screenet flere gange, og ikke behøver at fortælle om deres ordblindhed, men blot kan vise kortet. 

Udvalgte resultater
Projektet havde et mål om, at 90 % flere ordblindeelever skulle gå videre i en ungdomsuddannelse. Ifølge projektets opgørelser har man undervejs i projektet oplevet en stigning i denne andel på 290 %, svarende til 413 flere elever, der går videre i en ungdomsuddannelse i 2014, sammenlignet med 2012. Samtidig har man fordoblet antallet af elever i ordblindeundervisning i samme periode. Læs evt. mere om projektet her: http://www.ibc.dk/hf-og-vuc/jagten-pa-de-95

Evaluering
Hent projektets evalueringsrapport som PDF

Projektperiode og udgifter
Projektet blev gennemført i perioden januar 2013 - december 2015. Projektregnskabet udviser samlede udgifter på 1.845.377 kr., hvoraf der er modtaget tilskud fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 986.434 kr. ud af det samlede bevilgede tilskud på 1.369.277 kr.
 


Siden er sidst opdateret 16-07-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring