Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Klar til studier

Projektets formål har været at styrke gymnasieelevers studiekompetencer med henblik på at give dem en god start på deres ungdomsuddannelse og samtidig forberede dem på overgangen til en videregående uddannelse. Studiekompetencer kan bruges både på gymnasiet og på videregående uddannelser og handler bl.a. om at kunne anvende notatteknik, organisere egen tid, træffe og begrunde valg, og håndtere litteratur og kilder. Projektet bygger på undersøgelser fra Københavns Universitet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som viser, at nybagte studenter mangler studieadfærd, når de starter på videregående uddannelser.

Parter

IBC International Business College, Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, EUC Lillebælt, UC SYD

Leverancer

  • Der er udviklet mere end 50 forskellige undervisningsforløb med henblik på at udvikle elevernes studiekompetencer, hvilket er flere, end der var lagt op til ved projektets opstart. Projektets undervisningsforløb er tilgængelige via hjemmesiden: http://www.klartilstudier.dk
  • Arbejdet med studiekompetencer er blevet en del af den årlige plan på skolerne.
  • UC Syd har udgivet et inspirationshæfte med videnopsamling og udvalgte forløb.
  • Der er afholdt flere workshops, end der var lagt op til ved projektets start.

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektets kvantitative evaluering tydeliggør ikke, at eleverne selv oplever, at deres studiekompetencer er blevet forbedret i projektperioden. Dette har overrasket projektgruppen, idet lærerne oplever, at projektet har haft en positiv effekt på elevernes udvikling af studiekompetencer. Lærerne har reflekteret over, hvorvidt evalueringen afspejler et varierende optag fra år til år, og at eleverne måske ikke selv kan sætte ord på deres studiekompetencer, hvilket også underbygges af evalueringen.

Evalueringen tydeliggør dog, at de fleste elever ved, hvad studiekompetencer er, og at eleverne aktivt anvender specifikke studiekompetencer. Fx fremhæver nogle elever bl.a. evnen til at træffe og begrunde valg i interviewene med evaluator.

Gymnasiereformen har desuden medført et øget fokus på studiekompetencer, hvilket har understøttet projektet. På grund af projektet er arbejdet med studiekompetencer dog blevet implementeret tidligere i processen og med en mere organiseret og målrettet indsats.

Projektgruppen har bl.a. fremhævet, at relationsarbejdet har været særligt væsentligt i et projekt, hvor der samarbejdes på tværs af skoler. Relationsarbejdet udfordres især, hvis der er udskiftning i deltagere fra de enkelte skoler.

Evaluering

Læs evalueringen af projektet her (pdf)

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden august 2017 – september 2020.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.961.978 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.
 


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring