Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark

Formålet med ”E-Sport og Uddannelse i Region Syddanmark” var at skabe en ny HF-uddannelse med toning på E-sport. Målgruppen for projektet er den voksende gruppe af unge – især mænd – der brænder for E-sport, men ikke får påbegyndt en ungdomsuddannelse. Projektet ville desuden give eleverne/kursisterne et indblik i, hvordan deres passion for E-sport via en kompetencegivende ungdomsuddannelse kan udvikles til videre uddannelse eller til erhvervsrettede kompetencer. Oprindeligt var det også målet at inkludere AVU og hhx/EUX i projektet.

Parter:

HF & VUC Fyn og UCL. Handelsgymnasiet Ribe var også med i projektet fra starten, men valgte at springe fra.

Leverancer:

  • Kompendium af udvalgt undervisningsmateriale, som gennem forløbet er blevet udviklet og afprøvet. Undervisningsmaterialet er tonet til e-sport, så e-sport indgår som en naturlig del af de enkelte fag.
  • En praksisændring fra traditionel undervisning til gamificering af undervisningen.
  • Drejebog som omhandler rammer og samarbejder mellem andre uddannelsesinstitutioner og inddragelse af erhvervslivet, hvor fokus i samarbejdet er karrierelæring, professionsorientering samt valgkompetence i forhold til erhvervsretning eller videre uddannelse efter endt ungdomsuddannelse.
  • Model for praktik- og projektforløb jf. den nye HF-reform
  • En konkret model for samarbejde med grundskolen.

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet nåede som planlagt at starte ét hold HF-elever i første projektår og to hold i andet projektår. Den forventede gennemførelsesprocent var 80%, hvilket blev overopfyldt for det første hold (88%). For de to hold på andet år forventes en lidt lavere gennemførelsesprocent, om end tæt på de 80%. Trods et ihærdigt forsøg, lykkedes det ikke at oprette AVU-hold med fokus på E-sport.

Evalueringen tyder på, at flere faktorer har bidraget til at fremme projektets målsætning. Bl.a. holdtræningen i E-sport formåede at skabe et stærkt fællesskab blandt kursisterne samt lærerne og kursisterne imellem. Mere end 90 % af kursisterne tilkendegiver i både før- og eftermålingen, at de er en del af et fællesskab.

En vigtig læring af projektet har været, at kursisterne på E-sport-holdene generelt set udgør en tungere målgruppe end de resterende kursister på HF & VUC FYN. En større del af kursisterne har således en række personlige og/eller sociale udfordringer. For at imødekomme dette har ledelsen prioriteret mange timers studievejledning til klassen, hvilket vurderes at være nødvendigt for at fastholde den høje gennemførelsesprocent.

Evaluering

Evalueringsrapporten kan ses her.

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden juli 2017 – august 2019.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.784.810 kr., hvoraf 70 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring