Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

E2E - fra efterskole til erhvervsuddannelse

Formålet med projekt E2E har været at udvikle undervisningsmæssige tiltag på efterskoler og erhvervsuddannelser, som bidrager til, at flere efterskoleelever søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter efterskolen. Projektets forløb har bestået af to konkrete undervisningsforløb/indsatser: 1) Innovations-brobygnings-opgave (IBO) i samarbejde med virksomheder og erhvervsuddannelser 2) Erhvervsrettet linjefag med samarbejde med virksomheder og erhvervsuddannelser.

Parter

Tietgen, Ryslinge Efterskole, SOSU Fyn, Design- og idrætsefterskolen i Skamling, Kold College, Kongeådalens Efterskole, Hansenberg, Riberkjærgård Landbrugsskole, SOSU Esbjerg, EUC Syd, Odense Tekniske Gymnasium, SDE, Rybners Erhvervsskole, Ølgod Efterskole, Vojens Efterskole, Sundeved Efterskole, Ladelund Efterskole, Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole, Skanderup Efterskole, Tommerup Efterskole, Efterskolen Flyvesandet og Efterskoleforeningen.  

Aktiviteter/leverancer

  • Konkrete samarbejdsmodeller og koncepter for erhvervsrettede linjefag på aftenskoler, hvor virksomheder og fagretninger på erhvervsuddannelserne deltager.
  • Erhvervsrettede linjefagsforløb inden for hvert af de 4 nye hovedområder efter EUD-reformen.
  • Filmmateriale og et konkret undervisningsforløb til IBO-forløbet (IBO går ud på at udvikle en idé ud fra et tema til en modtager udenfor skolen).
  • Etablering af konkrete partnerskaber mellem virksomheder og efterskoler, som skal fortsætte efter projektperioden og være til gavn for både IBO og erhvervsrettede linjefag.
  • Etablering af samarbejde mellem erhvervsuddannelser og efterskoler, som skal fortsætte efter projektperioden.  

Udvalgte resultater og erfaringer

Indsats 1 er gennemført med succes. 15 efterskoler og 10 erhvervsskoler har deltaget i et IBO-forløb. 

Det betyder, at 1700 efterskoleelever ud fra en innovationstankegang har udviklet på idéer, der kan løse eller forbedre udfordringer, som virksomheder eller organisationer står overfor. Eleverne har indgået samarbejdsaftaler og har foretaget research-besøg på virksomhederne.

Interviewene med lærere og elever viser, at erhvervsskolerne generelt har løftet opgaven med at tage det anderledes brobygningsforløb alvorligt. Eleverne fortæller om engagerede erhvervsskolelærere med stor faglig viden, de har kunnet anvende til deres IBO-idé. 

Indsats 2 er udmøntet forskelligt blandt de deltagende efterskoler, da linjefagene er tilpasset den enkelte skoles profil samt deres eksisterende vision for deres 10.klasses forløb.  Men de har alle, ligesom indsats 1, fokus på at inddrage både virksomheder og erhvervsuddannelser.

Effekten på elevniveau, dvs. antallet, der vælger en erhvervsuddannelse, er ikke målbar, og forventes lille. Det fremgår dog af resultaterne at elever, der har deltaget i IBO, har fået mere viden om alle typer af ungdomsuddannelser, herunder særligt EUX. Dertil kan lægges, at eleverne i de fleste tilfælde finder besøget på erhvervsskolerne lærerigt og positivt.

På baggrund af de gode erfaringer fra dette projekt, er det efterfølgende lykkedes Efterskoleforeningen at få bevilget på 5 millioner kroner fra Nordea-fonden til en landsdækkende udrulning.

Evaluering

Evalueringsrapporten kan downloades her.

Projektet blev gennemført i perioden juli 2017 – august 2019 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.111.022,80 kr.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring