Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


E2E - fra efterskole til erhvervsuddannelse

Projektet blev gennemført i perioden juli 2017 – august 2019.

Projektets overordnede mål er at sikre undervisningsmæssige tiltag på efterskoler og erhvervsuddannelser, som bidrager til at flere efterskoleelever søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter et efterskoleophold. Projektet indeholder to konkrete undervisningsforløb på efterskoler, som har til hensigt at udvide efterskoleelevers viden om, motivation for og kendskab til erhvervsuddannelser: 1) Innovations-Brobygnings-Opgave (IBO): en nytænkning af eksisterende Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10.kl. 2) Erhvervsrettede linjefag. Efterskolerne vil således oparbejde partnerskabsaftaler med lokalområdets virksomheder og gennem frivillig brobygning vil erhvervsrettede linjefag henlægge undervisning til erhvervsuddannelser i hele eller dele af fagdage. Projektet vil løfte såvel elevernes som lærernes kendskab til erhvervsuddannelser, skabe interesse og indsigt i mulighederne i erhvervsuddannelser og løfte elevernes erhvervsfaglige kompetencer.

Leverancer

 • Konkrete samarbejdsmodeller og koncepter for erhvervsrettede linjefag på efterskoler, hvor virksomheder og fagretninger på erhvervsuddannelserne deltager. I linjefagene vil indgå udviklingen af mindst ét konkret IBO
 • forløb. Der udvikles erhvervsrettede linjefagsforløb inden for hvert af de
 • 4 nye hovedområder efter EUD-reformen:
 • Et konkret undervisningsforløb og filmmateriale til IBO tilpasset brobygning til erhvervsuddannelser. Forløbet kan anvendes generelt på alle efterskoler og erhvervsuddannelser i forbindelse med IBO og indgå i erhvervsuddannelsernes e-learningsportal, EMU, samt Efterskoleforeningens hjemmeside.
 • Etablering af konkrete partnerskaber mellem virksomheder og efterskoler, som kan fortsætte efter projektperioden og være til gavn for både IBO og erhvervsrettede linjefag.
 • Etablering af samarbejde mellem erhvervsuddannelser og efterskoler, som kan fortsætte efter projektperioden.

Effekt

 • 1200 efterskoleelever har fået større viden om erhvervsuddannelser, tro på egne evner og motivation for at søge mod erhvervsuddannelser.
 • 25% af de deltagende efterskolers elever vil søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
 • Søgningen til erhvervsgymnasierne efter 9. eller 10. klasse vil stige 20% af det nuværende optag fra de deltagende efterskoler.
 • Minimum 40 efterskolelærere vil have opnået en større indsigt og viden om erhvervsuddannelser.

Parter

 • Tietgen
 •  Ryslinge Efterskole
 • SOSU Fyn
 • Design- og idrætsefterskolen i Skamling
 • Kold College
 • Kongeådalens Efterskole
 • Hansenberg
 • Riberkjærgård Landbrugsskole
 • SOSU Esbjerg
 • EUC Syd
 • Odense Tekniske Gymnasium, SDE
 • Rybners Erhvervsskole
 • Ølgod Efterskole
 • Vojens Efterskole
 • Sundeved Efterskole
 • Ladelund Efterskole
 • Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
 • Skanderup Efterskole
 • Tommerup Efterskole
 • Efterskolen Flyvesandet

Evaluering

Evalueringsrapporten kan ses her

Projektet blev gennemført i perioden juli 2017 – august 2019 og fik den 26. juni 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.111.022,80 kr.


Siden er sidst opdateret 12-08-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |