Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Uddannelse og Bildung i grænseregionen

Projektets hovedidé er at forbedre såvel elevers som underviseres tyskkundskaber, så flere unge ser tysk som et centralt element i deres uddannelses- og karrierevalg. For at udbygge kendskabet til det tyske arbejdsmarked, sprog og kultur vil projekt ”Uddannelse og Bildung i grænseregionen” lægge vægt på, at undervisere i ungdomsuddannelserne bl.a. via erfa-møder, seminarer og ikke mindst besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner i grænselandet øger deres interesse og motivation for ”det tyske”, så de i deres formidlingsarbejde står meget bedre rustet end i dag.
Eleverne i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne vil ud over den bekendtgørelsesbetingede undervisning via dette projekt også få øget deres viden, kompetencer og dannelse via besøg på tyske virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner i Slesvig Holsten og det øvrige Tyskland. I sammenhæng hermed vil projektet også inddrage og etablere samarbejdsrelationer til nordtyske skoler herunder de danske mindretalsskoler.
 

Aktiviteter/leverancer

Projektet leverer følgende:

 • Min. 16 nye undervisningsforløb i tysk i samspil med nordtyske virksomheder og institutioner.
 • Min. 15 elev-til-elev undervisningsforløb fra HHX/STX til folkeskolen med eksempler fra grænseregionen.
 • Min. 15 ekskursioner/studieture til Tyskland med mindst en overnatning.
 • Min. 20 endags ekskursioner/studieture til nordtyske virksomheder, uddannelses- og kulturinstitutioner.
 • Min. 10 fællesarrangementer på de involverede skoler.
 • 4 seminarer for undervisere på tværs af ungdomsuddannelserne og overbygningsskolerne nord og syd for grænsen.
 • Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne, som har fokus på arbejdsmarkedsforhold.
 • Seminar for studievejlederne på de involverede skoler, Studievalg og UU vedr. de videregående uddannelser i grænseregionen. I sammenhæng hermed gennemføres der en ekskursion til Flensborg/Kiel.
   

Effekt

Ved projektets afslutning forventes følgende resultater:

 • At eleverne på de deltagende skoler, der har faget tysk på enten A- eller B-niveau opnår en karakter, der ligger et karakterpoint højere end landsgennemsnittet.
 • At antallet af elever, der vælger tysk på A- eller B-niveau stiger med 5 % svarende til ca. 150 elever sammenlignet med 2017.
   

Parter

 • Det Blå Gymnasium i Tønder
 • Det Blå Gymnasium i Sønderborg
 • 2-3 grundskoler fra Tønder Kommune
 • 2-3 grundskoler fra Aabenraa Kommune
 • 2-3 grundskoler fra Sønderborg Kommune
 • Sønderborg Statsskole
 • Aabenraa Statsskole
 • VUC Sønderjylland
 • EUC Syd
 • Ca. 20 virksomheder (8 nord for grænsen og 12 syd for)

 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2020 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.610.573 kr.

 

 


Siden er sidst opdateret 02-09-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring