Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Passion for at skabe med teknologi

Formålet med projektet er at danne elever digitalt til at begå sig på arbejdsmarkedet og i den 4. industri. Den enkelte elev får uanset valg af studieretning mulighed for selv at skabe med en eksponentiel teknologi og viden om teknologiernes betydning i samfundet og på arbejdsmarkedet. Gennem designprocesser integreres undervisning i teknologi (og STEM) med undervisning i samfundsudfordringer.

I Passion for at skabe med teknologi udvikler og underviser STX-gymnasier i Region Syd i ’computational thinking’ og den nyeste teknologi i tråd med anbefalingerne til strategien for de naturvidenskabelige fag (de såkaldte STEM-fag: science, engineering, technology og mathematics). Gymnasielærere kompetenceudvikles i computational thinking og produktorienteret undervisning, hvor eleverne skal løse samfundsmæssige udfordringer gennem brug af teknologier og designprocesser. Gymnasier i Region Syd går foran sammen med Center for Computational Thinking på Aarhus Universitet og FabLabs om at opbygge en årlig konference og lokale pionernetværk, hvor gymnasier i regionen og nationalt kan hente inspiration til didaktik og digitaliserings-strategier.

Aktiviteter/leverancer

Projektet leverer følgende:

 • 12 modeller (beskrivelser af undervisningsforløb) for, hvordan eksponentielle teknologier og computational thinking integreres i undervisningen for studerende på de almene gymnasier på tværs af fag. Nogle af modellerne beskriver, hvordan de fire kompetencer (innovation, digitale kompetencer, globale kompetencer og karrierelæring) medtænkes i en tværfaglig praksis.
 • Seks strategier (en for hver uddannelsesinstitution) for opbygning af digitale kompetencer og læringsmiljøer.
 • To regionale netværk for pionerlærere evt. sammen med folkeskolelærere.
 • Den årlige konference ml. forskere og folkeskolelærere ”FabLearn” 2020 udvides til også at omfatte undervisere og uddannelsesledere fra STX og afholdes i Region Syd.
 • Model for efteruddannelse af gymnasielærere i computational thinking og 4. industris teknologier.
 • Model for et train-the-trainer forløb på gymnasieniveau, hvor man uddanner pionerer blandt lærerne, der giver deres læring om computational thinking og didaktik videre til de øvrige lærere.

Effekt

På sigt forventer projektet at skabe effekt på 20 %-målsætningen, dvs. målsætningen om at flere skal vælge en scienceuddannelse.

Ved projektets afslutning forventes følgende resultater:

 • Antallet af lærere, der kan undervise i computational thinking og brugen af de nyeste teknologier og herunder understøtte kolleger i at benytte metoderne, er steget fra 1 til 4 pr. gymnasium.
 • Antallet af elever der prøver at bruge teknologierne er steget fra ml. 0-25/årgang til 100/årgang. Det er intentionen, at alle elever, der starter på en årgang i 2018 gennem deres 3 år på gymnasiet har fået konkrete erfaring med de nye teknologier.
 • Flere afgangselever på de almene gymnasier har i 2021, sammenlignet med i dag, interesse for at tage en videregående teknisk uddannelse.
 • 30 gymnasielærere fra min. 20 andre gymnasier end projektpartnerne er blevet inspireret til at efteruddanne sig i Computational Thinking og brug af teknologier og til at indgå i netværk. Etablerede netværk for gymnasielærere videreføres.

Parter

 • Rosborg Gymnasium & HF - Middelfart Gymnasium & HF
 • Rødkilde Gymnasium - Munkensdam Gymnasium
 • Nordfyns Gymnasium - Tornbjerg Gymnasium
 • FabLab Spinderihallerne
 • SDU Maker Lab
 • FabLab Odense
 • Center for Computational Thinking, Aarhus Universitet

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.333.972 kr.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring