Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Voyager - Fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg

Projekt Voyager vil i et bredt samarbejde mellem grundskoler, ungdomsuddannelser, kultur- og vidensinstitutioner og erhvervsliv i Region Syddanmark skabe en bedre sammenhæng i uddannelsesforløb fra grundskole til scienceuddannelse. Dette sker gennem naturvidenskabelige undervisningsforløb med fokus på bl.a. feltundersøgelser og laboratorieforsøg udviklet i tæt samarbejde mellem parterne.

I undervisningsforløbene introduceres eleverne for faglige områder og aspekter inden for science og får indblik i de mange facetterede uddannelses- og erhvervsmuligheder, der eksisterer. Derved inspireres elever til i deres valg af uddannelse at søge i en scienceretning på en gymnasial uddannelse. Gennem kompetenceudviklingskurser for undervisere i grundskoler og på ungdomsuddannelser skærpes samarbejdet, så projektet på tværs kan lave en helhedsorienteret indsats på området, som virker på den lange bane. Netværk på tværs af fagligheder skal ligeledes være med til at styrke brobygningen mellem fx grundskole og ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om, hvordan du kan bruge VOYAGER på hjemmesiden

Aktiviteter/leverancer

Projektet leverer følgende:

 • Gennemførelse af indledende undersøgelse og kortlægning af, hvilke scienceforløb og tilbud, der findes i regionen, og som undervisere i både grundskole og ungdomsuddannelser kan gøre brug af i udviklingsarbejdet.
 • 10 undervisningsforløb til både grundskole og gymnasier med fokus på fokus på bl.a. feltundersøgelser og laboratorieforsøg på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser samt kultur og vidensinstitutioner. Undervisningsforløbene udvikles bl.a. i samarbejde med den kommunale erhvervsudvikling (fx ProVarde). Det forventes, at 1-2 af disse undervisningsforløb vil blive udviklet i tilknytning til oprensningsarbejdet i Kærgård Klitplantage.
 • Kompetenceudviklingskursus til lærere og undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Her fokuseres på at udvikle et kursus som er anvendelsesorienteret og praksisnært. Undervisere vil være Naturvejledere, kultur og vidensinstitutionspersonale, samt undervisere fra ungdomsuddannelserne og grundskolen. Dette kursus skal være med til at give indblik i, hvordan de forskellige fagligheder arbejder og hvordan projektets parter bliver bedre til at udnytte dette tværgående indblik i sin daglige praksis.
 • Etablering af Netværk VOYAGER inden for det naturvidenskabelige område på tværs af regionen – her tænkes på erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og kultur- og vidensinstitutioner imellem. Her bygges videre på det, som allerede eksisterer lokalt, så det kan bredes ud i regionen. Samtidig koordineres netværket med eksisterende netværk på scienceområdet i regionen.

Effekt

På sigt forventer projektet at skabe effekt på 20%-målsætningen om at flere skal vælge en scienceuddannelse.

Ved projektets afslutning forventes følgende resultater:

 • At andelen af elever, der vælger en scienceretning på deres valgte ungdomsuddannelse stiger med 2 procentpoint sammenlignet med niveauet i 2017 målt over en treårig periode.
 • At andelen af elever, der vælger en scienceretning på en videregående uddannelse stiger med 2 procentpoint sammenlignet med niveauet i 2017 målt over en treårig periode.

Parter

 • Varde Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Rosborg Gymnasium
 • Tørring Gymnasium
 • Ansager Skole, Varde
 • Sct. Jacobi, Varde
 • Sønder Otting Skole, Haderslev
 • Pedersmindeskolen, Vejle
 • Museum Sønderjylland
 • Vejlemuseerne
 • Naturama, Svendborg
 • Fjord & Bælt, Kerteminde
 • Vardemuseerne
 • Ørkildskolen, Svendborg
 • Haahrs Skole, Svendborg
 • Hældagerskolen, Vejle
 • Konserveringscenter Vejle

Projektet gennemføres i perioden 2018 - 2021 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.623.445 kr.
 


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring