Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Karrierematch: Til SOSU-uddannelse og job

Projektets formål er - med udgangspunkt i en rekrutterings- og fastholdelsesudfordring  for alle SOSU-skoler i Region Syddanmark - at styrke nedenfor nævnte samarbejde og overgange med henblik på at øge rekruttering og reducere frafald på GF2 og hovedforløb:

 • Samarbejdet mellem SOSU-skoler i Region Syddanmark, de ansættende myndigheder og eleverne på grundforløb 2 (GF2) og hovedforløb
 • Overgangen mellem GF2 til hovedforløb
 • Overgangen fra første skoleperiode på hovedforløbet til første praktik
 • Interne overgange i praktikperioderne
 • Karriereafklaring på GF2 og hovedforløb

Aktiviteter/leverancer

Projektet leverer følgende:

 • Informations- og inspirationsmateriale om de nye muligheder på SOSU-uddannelsen til brug for uddannelsesvejledningen i grundskolen (mhp. rekruttering fra 9. og 10. klasse).
 • Vejlednings- og træningsaktiviteter for eleverne på GF2 med det formål, at de lærer at skrive ansøgning til matchning og videre til hovedforløb.
 • Forpligtende matchningsmodel på GF2 for øget samarbejde mellem skoler og ansættende myndigheder omkring eleverne.
 • Model for virksomhedsforlagt undervisning på GF2.
 • Digitale læremidler (fx små videoer) om overgang ml. skole og praktik (GF2 og hovedforløb).
 • Digitalt værktøj (fx app) med centrale svar for eleverne omkring usikkerhed/bekymringer og barrierer omkring det at skulle i praktik (GF2 og hovedforløb).
 • Model for brug af simulation på GF2 i et samarbejde mellem skole og ansættende myndigheder evt. med afsæt i augmented reality (formålet er ”udvide”).
 • Model for inddragelse af praktikvejledere i undervisningen på GF2 og hovedforløb.
 • Materiale/katalog til brug for skole og ansættende myndigheder omhandlende tiltag og muligheder for at forberede og motivere eleven til hovedforløb (GF2).
 • Model for overgangsmøder/overgangssamtaler mellemansættende myndigheder, skolen og eleverne (hovedforløb).
 • Model over tiltag for at styrke overgangene i de interne praktikdele, hvormed der sikres kontinuitet for eleven for dermed at fastholde eleven i uddannelsen (hovedforløb).
 • Job- og karrierebazar, fx. hvor de ansættende myndigheder får mulighed for at præsentere sig over for eleverne (GF2 og hovedforløb).

Effekt

 • På sigt forventer projektet at skabe effekt på 95%- og 25%-målsætningen, dvs. målsætningerne om hhv. øget andel med gennemført ungdomsuddannelse og øget andel ansøgere til erhvervsuddannelserne.
 • Ved projektets afslutning forventes følgende resultater:
 • Andelen, der gennemfører grundforløb 2, ventes at stige med 10% fra de nuværende 68%.
 • 80% af de elever, der gennemfører grundforløb 2 føler sig rustet til hovedforløbet.
 • Andelen, der overgår direkte fra grundforløb 2 til hovedforløb, ventes at stige med 15% fra de nuværende 76%.
 • Andelen, der gennemfører hovedforløbet, ventes at stige med 10% fra de nuværende ca. 73-75%.

Parter

 • SOSU Fredericia-Vejle-Horsens - Esbjerg Kommune
 • SOSU Esbjerg - Vejen Kommune
 • SOSU Syd - Varde Kommune
 • SOSU Fyn
 • Assens Kommune
 • Billund Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Nyborg Kommune 
 • Odense Kommune
 • Vejle Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Kolding Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Haderslev Kommune

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2020 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.817.203 kr.

 


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring