Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksisnære projektuger som bro til de videregående uddannelser

Formålet med projektet var at motivere unge på gymnasiale uddannelser til at tage en videregående uddannelse i Syddanmark med fokus på fagområder inden for naturvidenskab, teknologi, IT/digitalisering, sundhed og økonomi.

Projektets fremgangsmåde var at udvikle en ny model for brobygning fra gymnasiale uddannelser til videregående uddannelser – en model, der tager udgangspunkt i karrierelæring, som er et vigtigt begreb i den nye gymnasiereform og som har fokus på at øge de unges valgkompetencer.

Brobygningen er sket ved at integrere karrierelæringsaktiviteter i tværfaglige, praksisnære projektuger, hvor unge på gymnasiale uddannelser arbejder anvendelsesorienteret og innovativt med flere fag, herunder science, i samarbejde med videregående uddannelser og virksomheder i Syddanmark.

I flere af undervisningsforløbene har studerende fra de videregående uddannelser fungeret som uddannelsesambassadører og rollemodeller for eleverne på de gymnasiale uddannelser.

Parter

Tønder Gymnasium, Tønder Handelsskole & Handelsgymnasium, EUC Syd, VUC Syd, Rybners, Aabenraa Statsskole, Sønderborg Statsskole, Business College Syd, MIND Factory by ECCO, Studievalg i Region Syddanmark, Vejen Business College, SDU, UC Syd og Erhvervsakademi Sydvest.

Leverancer

Projektet har bl.a. resulteret i følgende:

  • Drejebog for brobygning i fagene fra gymnasiale uddannelser til videregående uddannelser i Syddanmark, heraf titlen: Brobygning i Fagene (BiF). Modellen findes her: https://mindfactorybyecco.dk/bif/ Drejebogen beskriver didaktiske elementer, der kan integreres i brobygningsforløb i undervisningen blandt andet elevrefleksion.
  • Udvikling og afprøvning af 13 brobygnings/undervisningsforløb i samarbejder mellem gymnasiale og videregående uddannelser med deltagelse af 602 elever.
  • Kompetenceudvikling af gymnasielærere i blandt andet karrierelæring

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet er ikke lykkedes med at nå egne målsætninger om at motivere flere unge til at tage en videregående uddannelse i Syddanmark. Andelen af elever som ser en videregående uddannelse og/eller karriere i Syddanmark som en attraktiv mulighed, er på ca. samme niveau efter projektet som før projektet. Det skyldes blandt andet, at målsætningerne har været for ambitiøse.

Det er vurderingen, at eleverne har fået positive erfaringer med de videregående uddannelser og særligt mødet med studerende fra de videregående uddannelser har været lærerigt. Men resultaterne peger på, at der skal en mere massiv og intensiv indsats til, for at flytte gymnasieelevers interesse for uddannelse og jobs i Syddanmark. Hertil peger evalueringen på, at der er behov for at integrere elevrefleksion mere i brobygningsforløbene, så der gives mere rum og tid til, at eleverne reflekterer over egen fremtid.
Der er opbygget et godt samarbejde mellem de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser, og der er flere konkrete aftaler om flere brobygningsforløb efter projektafslutning.

Evaluering

Læs evalueringsrapporten her (pdf)

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2020.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.372.641,84 kr., hvoraf de 1.029.481,38 kr. blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring