Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Praksisnære projektuger som bro til de videregående uddannelser

Projektet går ud på at motivere unge på gymnasiale uddannelser til at tage en videregående uddannelse i Syddanmark. I projektet skal gymnasiale ungdomsuddannelser i Tønder Kommune bruges som løftestang til at udvikle en brobygningsmodel fra gymnasiale uddannelser til videregående uddannelser, som herefter kan udrulles til andre gymnasier i Syddanmark. Modellen tager udgangspunkt i karrierelæring, som er et vigtigt begreb i den nye gymnasiereform, og som har fokus på at øge de unges valgkompetencer. Brobygningen sker via tværfaglige, praksisnære projektuger, hvor unge på gymnasiale uddannelser arbejder anvendelsesorienteret og innovativt med flere fag, herunder science, i samarbejde med videregående uddannelser, virksomheder, organisationer og andre eksterne partnere i Syddanmark. I denne proces indbygges, at de unge også kan få indsigt i og reflektere over uddannelses- og jobmuligheder i Syddanmark.


Aktiviteter/leverancer

 • Model for projektuger, herunder delleverancerne:
  • 1.a. Undervisningsforløb til mellem 9 og 13 projektuger (afklares i projektets indledende fase).
  • 1.b. Fælles didaktisk model med fokus på anvendelsesorientering, innovation og karrierelæring for projektugerne.
  • 1.c. Værktøj for eleverne til refleksion over karrierelæring.
  • 1.d. Opbygning af netværk mellem elever og undervisere og studerende fra videregående uddannelser og fagprofessionelle.
 • Kompetenceudvikling af lærere, herunder delleverancerne:
  • 2.a. Introduktion til planlægning og gennemførsel af undervisning efter innovationsdidaktiske modeller for lærere uden forkendskab til innovationsdidaktik.
  • 2.b. Efterfølgende sidemandsoplæring i projekterne for disse lærere med lærere fra de gymnasiale uddannelser og undervisere fra de videregående uddannelser, der har forkendskab til innovationsdidaktik.
  • 2.c. Introduktion til karrierelæringsmodellen, herunder fokus på lærerrollen i karrierelæring for alle undervisere på gymnasiale uddannelser.
  • 2.d. Strategi og plan for videndeling mellem undervisere lokalt på de enkelte skoler og i netværk på tværs af skoler.
 • Model for fagligt undervisningssamarbejde mellem gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser, herunder struktur for samarbejde inkl. studievejledningsfunktioner og Studievalg Syd om udvikling, gennemførsel og evaluering af projektuger i samarbejde med virksomheder, organisationer og andre eksterne partnere.
 • Plan for spredning af modellen i drift til alle fag og fagområder.
   

Effekt
På sigt forventer projektet at skabe effekt på 20%-, og 60%-målsætningen, dvs. målsætningerne om at flere skal vælge en scienceuddannelse og at flere skal gennemføre en videregående uddannelse.

Ved projektets afslutning forventes følgende resultater:

 • 60% af de elever, der deltager i projektet vil have fået øje på en karrieresti, der går over en videregående uddannelse.
 • 80 % af eleverne har gennem konkrete samarbejder med virksomheder set, at der er attraktive jobmuligheder i Syddanmark.
 • 20% stigning i andelen af studenter fra de involverede klasser, som vælger deres uddannelse i Region Syddanmark.
 • 20% flere elever af de elever, som har deltaget i brobygning til en sundhedsuddannelse eller en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse er afklaret om at læse en sundhedsuddannelse eller en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Parter

 • EUC Syd
 • Tønder Gymnasium
 • Tønder Handelsskole & Handelsgym.
 • VUC Syd
 • Rybners
 • Aabenraa Statsskole
 • Sønderborg Statsskole
 • Business College Syd
 • MIND FACTORY by ECCO
 • Studievalg i Region Syddanmark
 • UU i Region Syddanmark
 • Tønder Netstudier
 • Vejen Business College
 • SDU – Mads Clausen Instituttet
 • UC Syd
 • Erhvervsakademi Sydvest

 

Projektet gennemføres i perioden januar 2018 - juni 2020 og fik den 18. december 2017 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.698.386 kr.


Siden er sidst opdateret 02-09-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring