Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Konflikt OK18

Konflikt Ok18

Konflikten er yderligere udsat

Forligsmanden har den 18. april meddelt at den varslede konflikt – strejker og lockouter - på det regionale område er udsat i yderligere indtil 2 uger. Hvis der ikke er opnået enighed mellem parterne på det tidspunkt kan strejker gå i gang den 6. maj og lockouter kan gå i gang den 12. maj.

Det betyder at syddanske patienter skal møde op til behandlinger og undersøgelser på regionens sygehuse som aftalt indtil en eventuel konflikt.

Læs om udsættelsen af konflikten på Forligsinstitutionens hjemmeside: www.forligsinstitutionen.dk

Hvis Forligsmanden inden for de 2 uger, som konflikten er udsat, erklærer forhandlingerne for afsluttede uden resultat, vil både strejke og lockout træde i kraft samtidig fem kalenderdage efter forhandlingsafslutningen.

Varsling om strejke og lockout

De faglige organisationer havde i første omgang varslet strejke fra 4. april 2018. Danske Regioner havde varslet lockout fra 10. april. Det er disse konflikter, som forligsmanden nu har udsat i yderligere to uger. De er nu udskudt til henholdsvis 6. maj og 12. maj. Det er fortsat ikke sikkert om en konflikt bliver en realitet. 

Områder, der er undtaget fra konflikten

Ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikopter og vagtcentralen bliver ikke berørt af en konflikt.

Desuden er det generelt aftalt, at følgende områder er undtaget under en eventuel konflikt:

 • De fælles akutmodtagelser samt akut- og traumeafdelinger
 • Onkologi (kræft)
 • Hæmatologi (blodsygdomme)
 • Pædiatri (børn).

Fødeområdet er undtaget fra konflikten.

Psykiatrien vil kun i mindre grad blive berørt af en konflikt. Det samme gælder abortsamrådssekretariaterne og udgående palliative teams.

Spørgsmål og svar om en evt. konflikt

Siden bliver løbende opdateret med spørgsmål og svar.

Om konflikten

Om dine aftaler

Om behandlinger og services

Om konflikten

Hvornår begynder en eventuel konflikt?

Konflikten er yderligere blevet udsat af forligsmanden, og den kan dermed tidligst bryde ud med strejke fra 8. maj. Det vil berøre de arbejdspladser, som fagforeningerne har varslet strejke for.

Arbejdsgiverne (Danske Regioner) har varslet lockout af medarbejdere på hospitaler og i regionshuse. Dette bliver med forligsmandens udskydelses tidligst fra 12. maj.

Hvis Forligsmanden inden for de 2 uger, som konflikten er udsat, erklærer forhandlingerne for afsluttede uden resultat, vil både strejke og lockout træde i kraft samtidig fem dage efter forhandlingsafslutningen.

Hvordan berører konflikten Region Syddanmark?

En konflikt vil få betydning for blandt andet de planlagte aftaler og behandlinger på de konfliktramte sygehuse i Region Syddanmark.

Det får ikke betydning for diagnosticering og behandlingen af akutte patienter og patienter med livstruende sygdom. Det samme gælder diagnosticering og behandling af kræftpatienter.

Et nødberedskab på de berørte sygehuse tager sig af livsvigtige, uopsættelige og påkrævede funktioner for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger. Det omfatter også kræftbehandling.

På nuværende tidspunkt er forhandlinger om nødberedskaber i gang. Forhandlinger om nødberedskaber skal være forhandlet på plads, inden en eventuelt konflikt træder i kraft.

Hvilke sygehuse bliver ramt af konflikt?

En strejke vil berøre følgende syddanske sygehuse:

 • Odense Universitetshospital – omfatter en række afdelinger på sygehusene i Odense, Svendborg, Nyborg og Ærø
 • Sydvestjysk Sygehus – omfatter en række afdelinger på sygehusene i Esbjerg, Grindsted og Brørup
 • Sygehus Lillebælt – omfatter en række afdelinger på sygehusene i Kolding, Middelfart og Vejle
 • Sygehus Sønderjylland – omfatter en række afdelinger på sygehusene i Aabenraa, Sønderborg og Tønder

En lockout vil berøre følgende sygehuse:

 • Odense Universitetshospital – omfatter sygehusene i Odense, Svendborg, Nyborg og på Ærø
 • Sygehuset i Sønderborg - undtaget er dog: MOK – Fælles forskningsenhed for molekylær diagnostik og klinisk forskning
 • Friklinikken i Grindsted - undtaget er dog: Klinisk Funktion
 • Sygehuset i Middelfart.

Regionens øvrige sygehuse vil fungere så normalt som muligt.

Om dine aftaler

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har en aftale på et af de konfliktramte sygehuse?

Du skal ikke foretage dig noget. Hvis din tid til operation, undersøgelse, kontrol eller behandling bliver aflyst, så vil du blive kontaktet af sygehuset.

Vi vil sende en aflysning til din digitale postkasse (e-Boks), og hvis du er undtaget fra digital post, så vil du få en aflysning ad anden vej. 

Vi opfordrer til, at du holder øje med sygehusets hjemmeside og din digitale postkasse. 

Hvor kan jeg finde mere information om, hvordan mit lokale sygehus bliver påvirket?

Du kan finde mere information om, hvordan dit lokale sygehus bliver påvirket på sygehusenes hjemmesider:

Odense Universitetshospital (Herunder Odense, Svendborg, Nyborg og Ærø) - www.ouh.dk/ok18

Sydvestjysk Sygehus - (Herunder Esbjerg, Grindsted og Brørup) - www.svs.dk/ok18

Sygehus Lillebælt - (Herunder Vejle, Kolding og Middelfart) www.sygehuslillebaelt.dk/konflikt

Sygehus Sønderjylland - Herunder Aabenraa, Sønderborg og Tønder) - www.sygehussonderjylland.dk/konfliktok18

Hvilke aftaler bliver ikke aflyst?

Der er visse aftaler, der ikke bliver aflyst. Sygehusene i Region Syddanmark varetager alle funktioner, som er livsvigtige, uopsættelige og påkrævede for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger.

Kommer jeg bag i køen, hvis min tid bliver flyttet på grund af konflikt?

Det kan vi desværre ikke svare på endnu, men så snart der er klarhed over spørgsmålet, vil svaret fremgå her.

Hvem kan svare på spørgsmål om patientrettigheder

Hvis du har spørgsmål til dine muligheder og rettigheder som patient, kan du henvende dig til Patientkontoret på telefon 76 63 14 90.

Du kan finde åbningstiderne på www.rsyd.dk/patientkontoret.

Om behandlinger og services

Bliver fødende berørt af konflikt?

Nej. Selve fødslerne er en del af nødberedskabet og foregår som normalt.

Gælder udredningsretten og behandlingsgarantien under en konflikt?

Det kan vi desværre ikke svare på endnu, men så snart der er klarhed over spørgsmålet, vil svaret fremgå her.

Bliver praktiserende læger omfattet af konflikt?

De praktiserende læger er ikke er omfattet af konflikt. Men lægernes samarbejde med hospitalerne om f.eks. prøvesvar og undersøgelser vil være påvirket.

Bliver Lægevagten påvirket af konflikt?

Nej, medarbejderne i Lægevagten er praktiserende læger, som ikke er involveret i en konflikt.

Lægevagten svarer derfor, når din sædvanlige praktiserende læge holder lukket: Fra kl. 16.00-08.00 på hverdage, og hele døgnet weekend og helligdage.

Du kan kontakte Lægevagten på tlf. 70 11 07 07

Læs mere om lægevagten https://www.regionsyddanmark.dk/wm362776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 18-04-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |