Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Fremskudt trivselsberedskab

Projektet skal bryde de sårbare elevers negative spiral med hyppige frafald fra uddannelse samt demonstrere, hvordan partnerne i fællesskab kan løfte opgaven med at fastholde disse unge. Det kræver særlig viden og ekspertise at håndtere de unges forskellige lidelser, og den er skolerne generelt ikke i besiddelse af. Ikke desto mindre er det vigtigt, at den enkelte sårbare unge bliver mødt på en måde, som giver dem oplevelsen af at kunne være til stede og magte uddannelsen.

Projektet skaber et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser om at fastholde flere af de mest sårbare unge i (erhvervs) uddannelse. Samarbejdet består af tre indsatser: Etablering af en trivselskultur, individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter til støtte af de sårbare elever.

Aktiviteter/leverancer

 • Etablering af et Trivselsberedskab, som er et formaliseret og tæt samarbejde mellem skoler, kommuner og andre relevante aktører, og med ansættelse/frikøb af egentlige trivselsmedarbejdere på skolerne.
 • Etablering af en inkluderende trivselskultur, som indledes med 1-2 dages kurser i psyk-info regi. Omkring 2/3 af lærerne deltager i kurserne, som tilpasses det aktuelle behov på skolerne. På kurserne får lærerne redskaber til at håndtere de sårbare elever, så de lettere bliver inkluderet i undervisningen, fagligt og socialt. Afhængig af problem/diagnose, skal de sårbare elever mødes forskelligt, og det kræver særlig viden.
 • Individuelle aktiviteter til støtte for de sårbare unge, hvor de møder en fortrolig person, som de kan stole på, og som er parat til at hjælpe med at flytte de vigtigste hindringer af vejen, så der kan blive plads til at få en hverdag til at fungere, hvor uddannelse er et af elementerne. En del af hjælpen vil eksempelvis bestå i møder med kommunens sagsbehandlere, møde med misbrugscenter, læge, bank m.fl.
 • Gruppeaktiviteter, som kan bidrage til at nedbryde ensomheden og skabe et socialt netværk omkring de unge, som ofte føler sig ekskluderede.

Effekter  

 • Det forventede resultat af projektet er, at 25 % (ca. 390) af de sårbare og frafaldstruede unge fastholdes i ungdomsuddannelsen og gennemfører denne umiddelbart.

 • Projektet forventer at visitere yderligere 50 % (ca. 775) videre/ tilbage til kommunen, så de kan få den hjælp, de har brug for, inden de igen kan starte på ungdomsuddannelse.

Parter

 • Rybners
 • Varde Handelsskole
 • Esbjerg kommune
 • Varde kommune
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • Svendborg kommune
 • EUC Lillebælt
 • Fredericia kommune
 • Middelfart kommune
 • IBC
 • Kolding kommune
 • Hansenberg
 • Haderslev Handelsskole
 • Haderslev kommune
 • EUC Syd
 • BC Syd
 • Sønderborg kommune
 • Sønderborg Statsskole
 • Alssundgymnasiet
 • Campus Vejle. 

 

Projektet gennemføres i perioden oktober 2018 til december 2021. Projektet fik den 25. juni 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 5.000.000 kr.


Siden er sidst opdateret 11-06-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring