Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Unge med kant

Projektets formål var at skabe en sammenhængende indsats for den gruppe af unge, der populært kaldes ”restgruppen”. Projektets målgruppe er således de mest udsatte unge, som står uden for uddannelse og arbejdsmarkedet og som bærer på en høj kompleksitet i deres problematikker.

Projektet ønskede at etablere et tydeligt kædeansvar for udsatte unge fra grundskole til ungdomsuddannelse. Det skulle ske med udgangspunktet i den kommunale ungeindsats og i samarbejde med relevante aktører som erhvervsskoler, forberedende grunduddannelse, socialområdet mm.
Projektet ville udvikle og afprøve metoder til etablering af kædeansvaret, til udvikling af en kompetenceprofil for en gennemgående kontaktperson samt til etablering af fælles organisatoriske og vejledningsfaglige metoder til at støtte de udsatte unge i deres lærings- og modningsproces henimod at de bliver uddannelses- og erhvervsparate. Sideløbende med udviklingen af metoder, skulle der gennemføres 90 ungeforløb i Vejle og Tønder Kommune, hvor de udsatte unge skulle opnå uddannelsesparathed ved at blive motiverede, lære at indgå i konstruktive relationer og anvende mestringsstrategier.

Parter

Vejle kommune (Børne- og familiecenter, Ungdomscenter Vejle og UU Vejle), Campus Vejle, Syddansk Erhvervsskole i Vejle, SOSU Vejle, Tønder kommune og Tønder Handelsskole.

Leverancer

Projektet har bl.a. resulteret i følgende:

  • Gennemførelse af seminarrække med vidensdeling og kompetenceudvikling for fagprofessionelle fra Vejle og Tønder Kommuner samt andre relevante aktører fx erhvervsskoler.
  • Udvikling af model ”Forløbsdidaktik til ungeprogression gennem kædeansvar” til at planlægge og gennemføre sammenhængende ungeforløb i et kædeansvar.
  • Udvikling og afprøvning af kompetenceprofil for kontaktperson+.
  • Gennemførelse af 106 ungeforløb heraf 32 i Tønder Kommune og 74 forløb i Vejle Kommune.
  • Afholdelse af oplæg og workshops for andre kommuner og ungeaktører fx kommuner i Region Hovedstaden.
  • Udarbejdet brochure og andre materialer om projektets metoder og modeller.
  • Afslutningskonference (virtuel) med 129 deltagere

Udvalgte resultater og erfaringer

Projektet er lykkedes med at udvikle nye metoder og modeller til at understøtte udsatte unges udvikling frem mod at blive uddannelses- og arbejdsmarkedsparate. Udviklingen og afprøvningen af et kædeansvar, hvor ”den, der ser problemet, handler”, har vist sig at fungere godt i praksis for de deltagende kommuner, uddannelsesinstitutioner og unge. Det er således lykkedes at få skabt et samlet koncept for gode overgange mellem tilbud gennem etablering af et kædeansvar. Der er dog tale om komplekse modeller og metoder, som kan være svære at overføre til andre kommuner, men der er allerede i projektet konkrete erfaringer med, at modellerne appellerer til fagfolk uden for den direkte aktørkreds.

I forhold til projektets mål om at gøre de udsatte unge motiverede og målrettede i forhold til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse, er det for tidligt at konkludere, om indsatsen har virket. Det kræver en længere tidshorisont. Det vurderes dog, at det er lykkedes at skabe sammenhængende og koordinerede forløb for de deltagende unge, og at forløbene har haft en positiv virkning.

Evaluering

Læs evalueringen af projektet her (pdf)
Brochure om projektet er vedhæftet kan læse på projektets hjemmeside: https://ungemedkant.dk/syddanmark 

Projektperiode

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2018 – 31. december 2020.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.205.538,00 kr., hvoraf de 1.654.153,50 kr. blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

 


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring