Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Fokus på erhvervsvejen

Projektet vil skabe større gennemsigtighed i forhold til de unges job- og uddannelsesvalg ved at udvikle tværinstitutionelle praksisfaglige forløb for elever fra 5.-9. klasse.

Derudover udvikles afklarings- og karrierelæringsforløb, som sættes i flow med eksisterende aktiviteter for opmærksomhed på og træning i erhvervskompetencer. Målet hermed er, at eleverne lærer at undersøge og udfolde deres færdigheder indenfor det praksisfaglige felt og skabe et mulighedsrum, hvor de bliver klogere på, hvad og hvordan de godt kan lide at lære.

Folkeskolelærerne skal i lærerpraktik på erhvervsuddannelsesinstitutionerne, så også deres kendskab udfoldes til både fagene og den didaktiske tilgang på EUD. Desuden udvikles digital elevkompetencemappe.

Aktiviteter/leverancer:

Indsats med eleverne:

 • Fokus på undervisning, der introducerer grundskoleeleverne til jobmuligheder og til den faglighed og de læringsformer erhvervsuddannelserne giver, i et samarbejde med grundskolen.
 • Udfoldelse af potentialer og muligheder for beskæftigelse med en erhvervsuddannelse.
 • Større gennemsigtighed i erhvervsuddannelserne og mulighederne for job og efter-/videreuddannelse.
 • Aktiviteter, der inddrager forældre til elever i 5. – 9. klasser sammen med disse elever.

Indsats med undervisere i grundskolen:

 • Udvikling af 5 praksisfaglige forløb på tværs af EUD, grundskole og UU.
 • Udvikling af mock-up til digital elevkompetence.
 • Aktiviteter der understøtter kendskab til indhold og læringsformer på erhvervsuddannelserne.

Efter projektets afslutning er der etableret samarbejdsaftaler med fokus på øget praksisfaglighed i folkeskolen mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner og folkeskoler for samtlige projektpartnere. Derudover er der udviklet modeller som andre institutioner, kan gøre brug af.

Effekter:

 • 10 % flere unge (i projektet) søger om optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10.klasse.
 • 90 % af grundskoleeleverne i 8. klasse kan beskrive deres egen personlige, sociale, praksisfaglige kompetencer i den digitale elevkompetencemappe.
 • At eleverne såvel som forældre kan skabe overblik over uddannelsessystemet og dets muligheder samt at elevernes viden om og interesse for EUD uddannelses- og jobmuligheder er steget. Dvs. at eleverne viser interesse for EUD uddannelses- og jobmuligheder.
 • Grundskolelærerne oplever, at de inddrager praksisfaglige elementer i undervisning 80% mere end de har gjort tidligere.
 • Lærerne på erhvervsuddannelser oplever, at det tætte samarbejde med folkeskoler og UU har givet et mere dybdegående kendskab til de kommende EUD-elevers muligheder og udfordringer.

Parter:

 • International Business College (IBC)
 • EUC Lillebælt
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
 • Social- og Sundhedsskolen Syd
 • EUC Syd
 • Høje Kolstrup Skole (Abenraa Kommune)
 • Stubbæk skole (Abenraa Kommune)
 • Løjt Kirkeby Skole (Abenraa Kommune)
 • 3 afdelinger af Erritsø Fælles-skole (Højmosen, Bygaden og Krogsager)(Fredericia Kommune)
 • UU Lillebælt
 • UU Aabenraa

Projektet gennemføres i perioden januar 2019 til december 2021 og fik den 17. december 2018 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.997.052,50 kr.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring