Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

I got skills 2021

Projektet udvikler og gennemfører en række aktiviteter i halvåret op til DM i Skills i januar 2021 i Fredericia. Aktiviteterne retter sig især mod eleverne i udskolingen og har som mål at nuancere og kvalificere elevernes beslutningsgrundlag, inden de skal træffe den endelig beslutning om valg af ungdomsuddannelse.

Aktiviteterne består bl.a. af undervisningsforløb, som lærerne direkte kan implementere. Øvrige aktiviteter vil blive fastlagt af et Young Advisory Board med unge fra folkeskolen og elever på erhvervsuddannelserne samt af styregruppen. Trekantområdet Danmark og Fredericia kommune er stærkt engageret i projektet. Øvrige erhvervsskoler og UU’er inddrages i det omfang, de finder det relevant og har ressourcer til det.

Aktiviteter/leverancer:

Projektet udvikler undervisningsmateriale/undervisningsforløb til udskolingseleverne. Materialet bygger videre på det materiale, der blev udviklet ved DM i Skills i Herning og Næstved. Ideerne til materialet findes ved workshops, hvor lærere fra Folkeskolen og erhvervsuddannelserne sammen finder frem til rammer og temaer.

Materialet udvikles efterfølgende af projektlederen med støtte fra udvalgte ressourcepersoner fra erhvervsskoler og folkeskoler. Det forventes færdigt omkring maj-juni 2020, så det kan indgå i undervisningsforløb i efteråret i efteråret 2020. Projektlederen vil indgå i tæt dialog med de kommunale skoleforvaltninger og UU’er og ad den vej komme i dialog med det formål at styrke interessen for undervisningsmaterialet.

 Effekter:

  • 70 % af alle 7. - 8. klasser i Region Syddanmark deltager i en eller flere af projektets aktiviteter. Minimum 25 % af 9. klasserne er i berøring med en eller flere aktiviteter i projektet.
  • Det udviklede undervisningsmateriale har været anvendt i 500 klasser.
  • DM i Skills vil opnå et besøgstal på 10.000 unge fra 7. – 9. klasse fra hele landet i Messe C.
  • Ca. 2.000 unge og forældre har besøgt de arbejdende værksteder i byrummet.
  • Lokalt i Fredericia vil UU kunne registrere en stigning på 2 % i søgningen til erhvervsuddannelserne i 2021 og 2022 i forhold til søgningen i 2019.  

Parter:

  • EUCL
  • SOSU Fredericia
  • Fredericia Kommune
  • Trekantområdet Danmark

Projektet gennemføres i perioden september 2019 til december 2021 og fik den 24. juni 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.999.999,55 kr.

  


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring