Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sydfyns ungdomsuddannelser

Projektets mål var at skabe en højere grad af samarbejde, gerne en fusion, mellem projektets tre uddannelsesinstitutioner. Endemålet var at udbyde bedre ungdomsuddannelser på Sydfyn, herunder at fastholde og give unge i Faaborg-området et bredere udbud af ungdomsuddannelser.

Derfor var hensigten at skabe uddannelsesinstitutioner, der kunne leve op til følgende:

 • At sikre det lokale uddannelsesudbud
 • At sikre det brede uddannelsesudbud
 • At skabe en platform for udvikling af ungdomsuddannelserne til fremtidens behov
 • At sikre robusthed og fleksibilitet på ungdomsuddannelserne på Sydfyn

Dette første delprojekt har haft til formål grundigt at undersøge mulighederne for det tætte samarbejde og for udviklingen af en fusioneret uddannelsesinstitution, der sikrer ovenstående mål. Undersøgelsen tog udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvordan sikrer vi, at de unge på Sydfyn får den bedst mulige ungdomsuddannelse?”.

 

Aktiviteter/leverancer:

 • Inddragelse af udvalgte medarbejdergrupper ved besøg på fusionerede institutioner. Fokus på inddragelse og udvikling af den bedste løsning for netop Sydfyn.
 • Inddragelse af hele medarbejdergruppen ved fælles temadag.
 • Inddragelse af lærere: Udvalgte lærere besøger lærere på en anden uddannelsesretning og en anden matrikel, hvor de blandt andet følger undervisning. Formålet er at øge kendskabet til de forskellige retninger, det faglige indhold her og den kultur, der hersker.
 • Inddragelse af eleverne via elevråd. Fokus skal være på hvilke udfordringer og fordele eleverne på de 3 institutioner ser for sig.
 • Faaborg-Midtfyn Kommune inddrages via deres nyansatte ungdomsuddannelseskoordinator.
 • Koordinationsgruppen (bestående af ledelsesrepræsentanter fra hver af de tre institutioner) mødes 2 gange om måneden. Fokus er blandt andet på organisation efter fusion, samarbejdsudfordringer, analyse af grundlaget for de forskellige uddannelsesretninger, strategiske overvejelser, overvejelser omkring inddragelse af medarbejdergrupper og elever.
 • Undersøge grundlaget for oprettelse af nye uddannelser på de enkelte matrikler.

 Effekter:

 • Indgående kendskab til andre fusioner, herunder fusionerede institutioner med flere matrikler (fordele/ulemper for medarbejdere, elever, ledelse, økonomiske fordele/ulemper…)
 • Færdig analyse af det elevpotentiale, der eksisterer på Sydfyn - er det realistisk at øge uddannelsesniveauet? Her inddrages Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Færdig analyse af erhvervslivets efterspørgsel - hvilke uddannelser er der især lokal efterspørgsel efter hos arbejdsgiverne?
 • En nysgerrighed og tryghed hos medarbejdere og elever på de tre institutioner, som gør det interessant at gå videre i den næste del af projektet. Medarbejderne skal føle sig hørt og inddraget i processen på en måde, så der ikke opstår for stor modstand i selve fusionen, selv om nogen modstand ikke kan undgås.
 • Undersøgelse af eventuelle ligheder og forskelle i elevkulturer.

 Parter:

 • Svendborg Gymnasium og HF
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
 • Faaborg Gymnasium
 • Faaborg-Midtfyn Kommune

 

Projektet gennemførtes i perioden juli 2019 til september 2020 og fik den 24. juni 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.057.044 kr.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring