Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Future solutions - by girls

”Future Solutions - by Girls” (FSbG) er et fællesfagligt naturfagsforløb rettet mod udskolingsklasser i folkeskolen. Forløbet udbydes af Vejle Tekniske Gymnasium (VTG), der tilbyder et nyt arbejdsmiljø til piger i udskolingen, hvor de i samarbejde med elever på VTG skal arbejde med naturfaglige udfordringer. Herudover tilbyder VTG mentorer i form af studerende, der under forløbet vil være kontaktperson for de involverede folkeskoleelever.

Forløbet tager udgangspunkt i FN’s Bæredygtighedsmål. I første omgang i verdensmål 14 ”Livet i havet”, hvor projektet vil have fokus på havforskning og plast i havene. Derudover sætter projektet også verdensmål 4 ”Kvalitetsuddannelse” og 5 ”Ligestilling mellem Kønnene” på dagsordenen, idet dele af forløbet er målrettet piger, og der tænkes helheds- og handleorienteret i arbejdet med problemstillingen.

Projektets indsats

Dette projekt falder inden for rammerne af regionsrådets STEM-annoncering ”Flere STEM-kompetencer gennem flere uddannelsespuljeprojekter med fokus på teknologiske udvikling og grøn omstilling”.

Projektet adresserer primært FN’s verdensmål 14 ”Livet i havet”, men sætter også verdensmål 4 ”Kvalitetsuddannelse” og 5 ”Ligestilling mellem kønnene” på dagsordenen.

Det er en udfordring at få nok piger til at vælge de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Det er en udfordring, at interessen for naturfagene falder op gennem folkeskolen. Samtidig er uddannelsesvejledningen for de uddannelsesparate blevet reduceret markant.

Projektets elevrettede aktiviteter fokuserer på at klæde pigerne på til at træffe deres valg af ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag. Pigerne inddrages gennem et netværk af mentorer kaldet ”Future Pilots” (elever fra 1. og 2. årgang fra Vejle Tekniske Gymnasium, der tillige kan opleves som rollemodeller) i deres arbejde med en naturfaglig problemstilling. Herudover får de mulighed for at arbejde med andet udstyr og materialer end det ville være muligt på deres egen skole.

Projektets elevrettede aktiviteter er en opstartsevent (præsentation af forløb og mentor-elever + oplæg om problemstillingen fra rollemodel), deltagelse i to dages workshop på VTG, hvor pigerne arbejder med de udvalgte problemstillinger via oplæg, forsøg, gruppearbejde m.m. Endelig afholdes et afsluttende event, hvor de fremstillede produkter fremvises, og hvor pigerne præsenterer deres arbejde for forældre m.v.

Dermed vil projektet væk fra ”besøgstanken” og i stedet introducere nye arbejdsmiljøer, hvor andre eksperimenter kan lade sig gøre, og hvor ny viden og erfaringer kan forankres hos den enkelte elev.

Derudover vil projektet arbejde med overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Formålet er at udarbejde en god model for samarbejdet mellem lærere på institutioner på hver side af overgangen med det formål at skabe et kontinuerligt og bevidst samarbejde, der har fokus på elevernes læring og trivsel og kendskab til den virkelighed, der er – både for folkeskole og ungdomsuddannelse.

Forventede resultater

  • Flere piger optages på Vejle Tekniske Gymnasium.
  • Flere piger vælger STEM-uddannelser og naturfaglige/tekniske retninger på ungdomsuddannelser.
  • Yderligere samarbejder mellem lærere fra folkeskoler og ungdomsuddannelser opstår med afsæt i modellen for FSbG.

Projektets partnere

  • Vejle Tekniske gymnasium
  • Uddannelse & Læring, Vejle Kommune

Projektet gennemføres i perioden januar 2020 til december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 305.502,00 kr.


Siden er sidst opdateret 14-10-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring