Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

SUNDT AF-STEMT

Projektet søger at adressere nedenstående udfordringer ved at lade unge medvirke til at udvikle morgendagens løsninger til sundhedsvæsenet og herigennem styrke de unges og derigennem de samlede STEM-kompetencer i regionen. Den kønsmæssige ulighed i søgningen til science søger man at imødegå ved at inddrage rollemodeller fra civilingeniør-uddannelsen i velfærdsteknologi, der udmærker sig ved, at kvinderne her udgør halvdelen af de studerende.

I den vestlige verden, herunder i Danmark, har man identificeret nogle samfundsmæssige makrofaktorer, der forventes at få en drastisk indflydelse på fremtidens sundhedssystem. Det gælder bl.a. den demografiske udvikling, hvor antallet af personer over 80 år forventes at være fordoblet i 2036. En anden faktor er den stigende forekomst af kronisk sygdom og en tredje faktor er sundhedsvæsenets forøgede evne til at behandle for flere sygdomme og i længere tid end tidligere. Denne udvikling kalder på nye teknologiske løsninger inden for fremtidens sundhedsvæsen, hvilket igen kræver mere arbejdskraft med STEM-kompetencer.

I tillæg til ovenstående, har det længe været gældende, at mænd vælger videregående science-uddannelser i højere grad end kvinder. Forskellen er desuden blevet øget markant hen over de seneste 10 år, idet flere mænd vælger science, mens søgningen er uændret blandt kvinderne.

Projektets indsats:

Den ene hovedaktivitet foregår i undervisningen hjemme på den enkelte uddannelsesinstitution, hvor de respektive elever og studerende arbejder med undervisningsforløb centreret omkring de samme 4-6 sundhedscases og tilhørende teknologier. Det kunne fx omhandle wearables i form af aktivitetsure eller apps på smartphones, hvor teknologi med kunstig intelligens styrker patienters viden om sygdom, sundhed og fysisk aktivitet. Eller teknologier til borgere med KOL, som måler puls, blodsukker og åndedræt med data, som kan deles med læge eller andet sundhedspersonale. Kompleksiteten i undervisningsforløbet er tilpasset niveauet på det konkrete klassetrin.

Den anden hovedaktivitet foregår på tværs af uddannelsestrin, hvor elever og studerende møder hinanden i form af bl.a. studie- og brobygningsbesøg på det overliggende uddannelsestrin (folkeskoleelever besøger det tekniske gymnasium og gymnasieelever besøger universitetet), og derudover indgår der besøg i sundhedsfaglig praksis (fx medarbejdere og patienter i Steno Diabetes Center Odense).

Projektet vil udvikle og anvende en såkaldt kaskademodel, hvor 9. klasseelever holder oplæg og aktiverer 6. klasseelever, htx-elever holder oplæg og aktiverer 9. klasseelever og universitetselever holder oplæg og underviser htx-elever og 9. klasseelever.

Den elevrettede indsats har et omfang på seks timer i 6. klasse, 60 timer i 9. klasse som valgfag, 40-60 timer for htx-eleverne og to gange 3,5 ECTS-point for de universitetsstuderende (30 ECTS-point svarer til et semesters arbejde). Valgfaget i 9. klasse er primært rettet mod de særligt motiverede og talentfulde elever, hvor det ifølge ansøger gælder, at der kun er få motivationsstyrkende initiativer i forvejen, som supplement til den konventionelle undervisning.

Forventede resultater:

 • Mindst 50 % flere elever fra de deltagende folkeskoler vælger en HTX efter folkeskolens afgangsprøve.
 • Fra de deltagende skoler øges andelen af piger der vælger HTX med minimum 50 %
 • Mindst 50 % af de involverede elever på folkeskole- og HTX niveau har efter deltagelse i projektet øget deres interesse for STEM på sundhedsområdet
 • Mindst 50 % af de deltagende elever på folkeskoleniveau oplever projektets brobygningsaktiviteter som værdifulde ift. deres valg af ungdomsuddannelse
 • Mindst 75 % af de deltagende elever fra HTX ser projektets brobygningsaktiviteter som værdifulde ift. deres valg af videregående uddannelse
 • 10 % af HTX eleverne, som har deltaget i projektet, påbegynder uddannelsen "civilingeniør i velfærdsteknologi" og at ingen af disse indgår i 1. års frafaldet (sygdom, nødvendig geografisk flytning o.l. er selvfølgelig en undtagelse)

Parter

 • Odense Tekniske Gymnasium (hovedansøger)
 • Seden Skole
 • SDU – Civilingeniør i Velfærdsteknologi
 • Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
 • Agedrup Skole
 • Risingskolen

Projektet gennemføres i perioden fra den 1. januar 2020 til 31. september 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.446.299,31 kr.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring