Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde

Projektets mål er at bibringe ordblinde unge på ungdomsuddannelserne forudsætningerne for at bestå overgangskrav og efterfølgende påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet vil udvikle, implementere og forankre indsatser baseret på best practice og den nyeste forskning.

Der er udvalgt 4 indsatsområder:

 1. Styrke visitationsforløbet
 2. Styrke relations arbejdet mellem de ordblinde, de ordblinde og deres ordblindeundervisere, og styrke og videreudvikle undervisningen i anvendelse af hjælpemidler
 3. Styrke det organisatoriske samarbejde institutionernes imellem
 4. Inddragelse af forældrene

Aktiviteter/leverancer:

 • Udvikle og implementere 8 koncepter for et styrket visitationsforløb – et pr. skole.
 • Udvikle og implementere 10 koncepter for it-instruktionsforløb, der skal styrke og forbedre de ordblindes anvendelse af deres it-hjælpemidler.
 • Styrke relations arbejdet mellem de ordblinde og styrke undervisningen af de ordblinde via i alt 80 udviklede workshops.
 • Udvikle en model og en procedure for, hvordan der kommunikeres med de ordblinde unge.  – en pr. skole.
 • Udvikle og implementer 10 handleplaner for unge ordblinde på egen institution- en pr. skole.
 • Udvikle og implementere 10 handleplaner for overgangen på tværs af skolerne.
 • Udvikle og implementere 10 koncepter for, hvordan den enkelte skole kommuniker både skriftligt og mundligt med de unge ordblindes forældre, med henblik på at hjælpe forældrene med at understøtte deres barns udbytte af ordblindeundervisningen.

Effekter:

 • Alle optagne elever på en ungdomsuddannelse skal screenes i forbindelse med optag.Alle screenede elever, der vurderes at kunne have ordblindeproblematikker, testes med den Nationale Ordblinde Test.
 • Alle unge der testes positiv (ordblind) tilbydes Specialpædagogisk Støtte (SPS) for ordblinde.
 • 10 % flere unge ordblinde gennemfører deres ungdomsuddannelse – dvs. 75 % af de ordblinde elever. I dag er gennemførelsesprocenten 65 %.

Parter:

Tietgen Business, FGU Fyn (Odense, Assens, Kerteminde, Nordfyn og Nyborg), HF & VUC Fyn, Syddansk Erhvervsskole, Kold College, Dalum Landbrugsskole, Kommunale 10. klasser, Odense Kommune (2 afd.) Ordblindeefterskolen Nislevgård, Ordblindeefterskolen Rågelund, Ordblindeforeningen repræsenteret ved lokalafdelingen på Fyn og Ungdommens Uddannelsesvejledning (Odense, Assens, Nordfyn og Nyborg)

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 og fik den 16. december 2019 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.883.259,20 kr.


Siden er sidst opdateret 04-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring